Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla
islam << anasayfaya geri dn
islam - islamiyet Siz deerli kullanclarmza enok merak edilen konularda soru cevap eklinde dini bilgiler hazrladk.nallah yararl olur!
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z Namaz
Aranlacak kelime:  
   
Allah her yerde hazr ve nazr olduu halde, Ona rcu, yani Allah’a dnme ne demektir?
nsanlarn dnya nimetlerinden aldklar paylardaki farkllk, ilh adalet ynnden nasl yorumlanabilir?
Ryet nedir? Ryet hakknda slm alimlerinin gr ne merkezdedir?
Allah kendisinden byk bir varlk yaratabilir mi?
Allah'n varlnn delilleri nelerdir?
Btn varlklar Allah yaratt. yleyse Allah' kim yaratt?
Allah, kainat yaratmadan nce ne yapyordu?
Allah’n zatn, aklmzla anlayabilir miyiz?
Allah’ bu dnyada niin gremiyoruz?
Bir olan Allah ayn anda her eyi nasl bilir ve yapar?
Allah bize ah damarmzdan daha yakn olduuna gre Ona yaklamay nasl anlamamz gerekiyor?
Vahdet-i Vcut hakknda biraz bilgi verir misiniz?
Tevhit ne demektir?
Hz. sa’ya (a.s.) veya bir baka insana “lh” demenin hkm nedir?
Kur’an’da, Evvel ve Ahir, Zhir ve Btn isimleri niin birlikte kullanlmtr?
Allah’n sfatlarnn her eyi kapsadn nasl anlayabiliriz?
Yoktan yaratmay kabul etmeyenlere nasl cevap vermemiz gerekiyor?
Marifetullah ne demektir?
Dualarda, zellikle, Rab ismi ok zikredilir. Bu isim hakknda biraz aklama yapar msnz?
“Allah, insan Rahman suretinde yaratt.” hadis-i erifi nasl anlalmaldr?
“Allah, insan Rahman suretinde yaratt.” hadis-i erifi nasl anlalmaldr?
“Her eyin melekt’u Allah’n elindedir” ayeti nasl anlalmaldr?
“Her eyin melekt’u Allah’n elindedir” ayeti nasl anlalmaldr?
Allah’n sfatlar nelerdir?
“Onun Krsisi, btn gkleri ve yeri kuatmtr.” Ayetinde geen Krsi ne demektir?
irk-i haf - gizli irk- ne demektir?
Cenb Hakkn yetmi bin perde arkasnda olmas ne demektir?
Kll irade ve cz’i irade ne demektir?
Kll irade ve cz’i irade ne demektir?
Kll irade ve cz’i irade ne demektir?
Allah mekandan mnezzehtir, Hlbuki baz ayetlerden hareketle Allah’n gklerde olduu iddia ediliyor. Bunu nasl aklarsnz?
Allah kainat neden yaratt?
Allah nerededir?
Kalpte Allah Sevgisi ve korkusu dengesi nasl kurulmaldr?
Madem Cenb- Hak Hibir eye Muhta Deildir, O Hlde Kinat Niin Yaratmtr?
Baz Hristiyanlar Allah’n ancak sevileceini iddia ediyor ve Allah korkusunu anlamsz buluyorlar. Bu gr sahiplerine nasl cevap verebiliriz?
Baz Hristiyanlar Allah’n ancak sevileceini iddia ediyor ve Allah korkusunu anlamsz buluyorlar. Bu gr sahiplerine nasl cevap verebiliriz?
Muhabbetullah nedir? nsan, kime, ne lde muhabbet edecektir?
Cenab- Hak hibir eye muhta olmad halde insanlara ibadeti emretmesi ve bu grevi yerine getirmeyenleri iddetle tehdit etmesi nedendir?
Cenab- Hak hibir eye muhta olmad halde insanlara ibadeti emretmesi ve bu grevi yerine getirmeyenleri iddetle tehdit etmesi nedendir?
Cenb- Hakk bu lemi kendisini tantmak iin yarattna gre, bu dnya hayatnda hi hastalk ve musibet olmasayd, Allah’ tanmamz yine gereklemez miydi? O halde, byle bir takdirin hikmeti nedir?
Cenb- Hakk bu lemi kendisini tantmak iin yarattna gre, bu dnya hayatnda hi hastalk ve musibet olmasayd, Allah’ tanmamz yine gereklemez miydi? O halde, byle bir takdirin hikmeti nedir?
Allah’n yaratt kullarn niin cehenneme atyor veya musibetlere maruz brakyor ?
Allah’n yaratt kullarn niin cehenneme atyor veya musibetlere maruz brakyor ?
Allah, yaratm olduu mahluklar ile kyaslanabilir mi?
Allah’n mahiyeti insan aklyla kavranabilir mi?
Sonsuzluk anlalabilir mi?
Sonsuzluk anlalabilir mi?
Mide Sresi, 44. ayette geen; "Allahn indirdiiyle hkmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir" ayetini nasl anlamalyz?
Allah’n "kn" yani "ol" emrini nasl anlamalyz?
Allah’n "kn" yani "ol" emrini nasl anlamalyz?
Allah’n zamandan mnezzeh olmas ne demektir?
Allah’n zamandan mnezzeh olmas ne demektir?
Allah’n kudretine gre, bir atom yaratmakla btn bir kinat yaratmak arasnda fark olmad konusunda akl tatmin edecek bir aklama yapar msnz?
Allah’n kudretine gre, bir atom yaratmakla btn bir kinat yaratmak arasnda fark olmad konusunda akl tatmin edecek bir aklama yapar msnz?
erri de Allah m yaratyor ?
Lokman Sresi, 34. ayette "....Rahimlerde olan (ancak Allah) bilir..." buyrulmaktadr. Halbuki bugn eitli testlerle, ocuun cinsiyeti tesbit edilebiliyor. O halde bu ayeti nasl anlayacaz?
Esma’l-hsna: Allah’n gzel isimleri nelerdir?
Kur’an’da, Evvel ve Ahir, Zhir ve Btn isimleri niin birlikte kullanlmtr?
Kuran- Kerimde Ar’tan bahsedilmektedir. Bu konuda biraz aklama yapar msnz?
Kuran- Kerimin mucize olduunu ve bir harfinin dahi deitirilemeyeceini nasl izah edersiniz?
Kur’an- Kerim’in ehl-i kitaba (Yahudi ve Hristiyanlara) bak nasldr?
Kur’an- Kerim’in ehl-i kitaba (Yahudi ve Hristiyanlara) bak nasldr?
Haset etmek kadere itiraz etmek anlamna gelir mi?
Ra'd Sresi 28. ayatte, “Kalpler ancak Allahn zikriyle tatmin olur.” buyrulmaktadr. Bu ayeti biraz aklar msnz?
Kur'an- Kerimde “Kalpler ancak Allahn zikriyle tatmin olur.” buyrulmaktadr. Zikirden kasdedilen nedir? Kalbi nasl tatmin eder ?
Kurann ilk emri olan “oku” sz, nasl anlalmaldr. Burada okunmas istenen nedir ?
Kur'an gibi yce bir kitabn, niin en uzun sresi bakara (inek) olarak adlandrlmtr?
Faizin de iki gibi kademeli olarak yasaklandn biliyoruz. Bu safhalar aklar msnz?
Mide Sresi, 51. ayette geen, “Yahudi ve Hristiyanlar dost tutmaynz.” ayeti nasl anlalmaldr? Onlarla iktisad ve sosyal mnasebetler iine girmek bu ayetin yasak sahasna girer mi?
Kur'anda geen, “Yahudi ve Hristiyanlar dost tutmaynz.” ayeti nasl anlalmaldr? Onlarla iktisad ve sosyal mnasebetler iine girmek bu ayetin yasak sahasna girer mi?
Bakara Sresi 286. ayette geen, “Allah hibir nefse gcnn yeteceinden te yk yklemez.” ayetini nasl yorumlarsnz?
Ahzab Sresi, 72 ayette; “Biz, emaneti gklere, yere ve dalara arz ettik. Onlar onu yklenmeye yanamadlar, ondan korktular da onu insan yklendi. O cidden ok zalim, ok cahil bulunuyor.” buyurulmaktadr. Bu ayette geen emanet nedir ?
slam'n rkla bak nasldr?
Hadid Sresi 57. ayet olan; "Sizden, fetihden nce infak eden ve savaan kimse ile bunlar yapmayan elbette bir olmaz." ayetinde geen “fetih”ten ne kastedilmektedir. Fetih ncesi ve sonrasnn ksa bir deerlendirmesini yapar msnz?
Hadid Sresi 57. ayet olan; "Sizden, fetihden nce infak eden ve savaan kimse ile bunlar yapmayan elbette bir olmaz." ayetinde geen “fetih”ten ne kastedilmektedir. Fetih ncesi ve sonrasnn ksa bir deerlendirmesini yapar msnz?
Allah niin kullarn bir yaratmad? Kimini kr, kimisini topal olarak yaratt?
Kehf Sresi 17. ayette; “Allah kime hidyet verirse doru yolda olan odur; kimi de hidyetten mahrum eder artrsa, artk imkn yok, ona yol gsterecek bir dost bulamazsn.” deniliyor. Burada Allah' n insan zorlamas szkonusu mu ?
Kur'an- Kerimde; “Allah kime hidyet verirse doru yolda olan odur; kimi de hidyetten mahrum eder artrsa, artk imkn yok, ona yol gsterecek bir dost bulamazsn.” deniliyor. Burada Allah' n insan zorlamas szkonusu mu ?
Cihad ayetlerinde nasl bir sra gzetilmetir?
Kur'anda cihat nasl tevik edilmitir?
Savala ilgili ayetlerin, sabretmekle ilgili ayetleri hkmsz kld dorumudur?
Kur’an- Kerime gre savata baarl olmann kurallar nelerdir?
Kur’anda sava hukukuyla ilgili ne gibi esaslar vardr?
Nisa Sresi, 28. ayette; "nsan zayf yaratld" buyurulmaktadr. Bu ayeti nasl anlamalyz ?
Kur'an' da; "nsan zayf yaratld" buyurulmaktadr. nsann belli bal zayflklar nelerdir ?
slamiyetin dnmeye ve aratrmaya bak nasldr ?
En’am Sresi, 59 ayette; “Ya ve kuru herey Kitab- Mbin’de vardr.” buyurulmaktadr. Herey Kur’an’da var mdr?
Tevbe Sresi, 5. ayette; “o mrikleri nerde bulursanz ldrn” hkm var mdr ? Bu ayeti nasl aklarsnz ?
Kur'an' da “o mrikleri nerde bulursanz ldrn” gemektedir. Bu ayeti nasl aklarsnz ?
Enfal Sresi, 39. ayette “O mriklerle hibir fitne kalmayncaya ve din btnyle Allah’n oluncaya kadar savan” deniliyor. Ayetin ikinci ksmnn inan hrriyetine uygun dmedii iddiasna ne dersiniz?
Kur'an' da; “O mriklerle hibir fitne kalmayncaya ve din btnyle Allah’n oluncaya kadar savan” deniliyor. Ayetin ikinci ksmnn inan hrriyetine uygun dmedii iddiasna ne dersiniz?
Hz. Adem'e secde emri geldiinde eytann davran nasl olmutur ? Yaratl ynnden eytanla melekler arasnda nasl bir mnasebet vardr?
A’raf sresinde geen a'raf ehli kimlerdir?
Bartsnn hkm nedir? Ba ak gezmek insan nasl bir tehlikeye gtrr?
Kur’an- Kerim deveye, ge, daa ve yeryzne bakmamz neden emrediyor? Halbuki bunlar hep grdmz, bildiimiz eyler?
Kur'anda pekok ayette geen "kalplerin mhrlenmesi" ne demektir? Kalbi mhrlenen bir insan, iman etmemekten nasl sorumlu tutulabilir?
Kur`anda pekok ayette geen "kalplerin mhrlenmesi" ne demektir? Kalbi mhrlenen bir insan, iman etmemekten nasl sorumlu tutulabilir?
slam dininin birden fazla kadnla evlenmeye izin vermesini tenkit edenlere nasl cevap vermeliyiz?
Baz insanlar, bu asrda slami hkmlerle hkmetmenin mmkn olmadn iddia ederken, dierleri de slam hkmleriyle hkmetmeyen herkesi, hemen kfrle itham ediyorlar. Bu konuda orta yolu nasl bulacaz?
 
islam islamiyet dini bilgiler islami bilgiler
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Okey Oyna Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.