Güzel sözler | Fıkra | Hikaye | Şiir - Şair| Şarkı sözleri | Türküler | Sohbet odaları | Rüya | Sağlık | Biyografi | islam | Güzeller | Paylaş


islam << anasayfaya geri dön
islam - islamiyet Siz değerli kullanıcılarımıza ençok merak edilen konularda soru cevap şeklinde dini bilgiler hazırladık.İnşallah yararlı olur!
a b c ç d e f g ğ h i ı j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z Namaz
Aranılacak kelime:  
   
Kadının peruk kullanması, saçını kesmesi ve boyaması helal midir?
Kadının baş açık gezmesi ibadetlerine mani olur mu?
Kadınlar, mahrem konuları öğrenmek için erkeklere sorulabilir mi?
Küpe için kulak delinebilir mi?
Âdet ve lohusalık dışında gelen kan guslü gerektirir mi?
Mezhepler arasındaki farkların sebebi nedir izah eder misiniz?
İslami konularda insanların birbirlerinden farklı düşünmelerinin (ihtilaflarının) sebepleri nelerdir?
Kızılbaşlık ne demektir?
Aynı dinin mensupları niçin dinde ihtilaf etmiş ve 73 fırkaya bölünmüşlerdir?
Müslümanlar arasındaki farklı anlayışların kaynağı nedir ve bunları nasıl değerlendirmeliyiz?
Tasavvuf nedir?
Tasavvufun gayesi nedir?
Tarikat nedir?
Tasavvufta dünyayı terketmenin gereği üzerinde duruluyor. sizce bizim dünyaya bakışımız nasıl olmalıdır?
“İlm-i Ledün” nedir?
Tasavvufa göre “şeyh” ve “mürid” kavramlarına açıklık getirir misiniz?
Seyr-u sülûk ne demektir?
Zikir ne demektir?
Ehl-i Sünnete ve Şiîlere göre on iki imam meselesinin aslı nedir?
Ehl-i Sünnete ve Şiîlere göre on iki imam meselesinin aslı nedir?
İslamiyet’teki farklı mezheplerin hikmeti nedir ?
Müspet hareket nedir ?
Sakal bırakmanın ve kesmenin hükmü nedir?
Mezhep imamlarının sakal hakkındaki görüşleri nelerdir? Bir devlet memuru izinli bulunduğu zamanlar (bir veya birkaç ay) sakal bırakıp sonra kesebilir mi?
Çok yemenin zararları nelerdir?
Şiîliğin doğuşu nasıl olmuştur?
Şiî akımı kaç bölüme ayrılır ve inanç olarak farklı yönleri nelerdir?
Batınîlik (İsmailiyye Fırkası) nasıl ortaya çıkmıştır? Bu mezhebin dinî yönü mü, siyasî yönü mü daha ağırlıklıdır?
Alevîlik nasıl doğmuştur? Bir mezhep mi yoksa bir tarikat mıdır?
Bir Müslüman, Hz. Ali (ra.) ve Âl-i beyt’i sevmekle ibadet sorumluluğundan kurtulabilir mi?
Alevî-Sünnî ayrılığına son vermenin bir çaresi yok mu?
Bazı çevreler Hz. Ali’nin ölmediğini, İbn-i Mülcem’in öldürdüğü şahsın -hâşâ- onun (ra.) kılığına girmiş bir şeytan olduğunu iddia ediyorlar. Bu iddiaya ne dersiniz?
Az da olsa, bazı kimselerin Hz. Ali’ye “İlâhlık” yakıştırdıklarını işitiyoruz. bu iddiaya ne cevap verirsiniz?
Bazı kimselerin Hz. Ali’ye “peygamber” dediklerini işitiyoruz. Bu iddia, nereden kaynaklanmaktadır ve bunlara nasıl cevap vermek gerekir?
Bazı kimseler: “Biz, Hz. Ali (ra.) camide şehit edildiği için camiye gitmiyor ve namaz kılmıyoruz” diyorlar. Böyle bir anlayışın dinimizde yeri var mıdır?
Bazıları tarafından, “Kur’ân-ı Kerim, Hz. Ali (ra.)’a gönderildiği hâlde Cebrâil (as.) onu Muhammed’e (asm..) getirdi.” diye iddia ediliyor. Bu hususta ne diyorsunuz?
Hilâfetin, öncelikle Hz. Ali’nin (ra.) hakkı olduğu halde, bu hakkın gasp edildiği iddiasına ne dersiniz?
Bazı alevîler ehl-i sünnete mensup Müslümanları Yezit’in zulmüne taraftar olmakla suçluyorlar. Bu suçlamaya karşı ne dersiniz?
Bektaşilik ne demektir?
Hariciler kimdir, nasıl ortaya çıkmıştır ve temel özellikleri nelerdir?
Şia'nın Hz. Alinin ilk halife olması gerektiği iddiasına getirdikleri deliller nelerdir, bu iddialara nasıl cevap verilebilir?
Bazıları “şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır” diyorlar. bu sözü nasıl anlamak gerekir?
İslam’ın adalet anlayışı nasıldır?
Meşru müdafaa hangi hallerde gerekir?
Bazı kimseler istemedikleri halde bankaya para yatırmak zorunda kalıyorlar. Kimi zaman muhafaza için, kimi zaman da ticarî mecburiyetlerden dolayı yatırılan bu paralara banka faiz tahakkuk ettiriyor, dolayısıyla para sahibinin eline faiz de geçmiş oluyor.
Bir pazarlıkta karşı tarafın caymaması için bir miktar para isteniyor (kaparo). Pazarlık biterse bu para malın fiyatına sayılıyor. Malın alımından vazgeçilirse para hibe edilmiş sayılıyor ve iade edilmiyor. Bu parayı almak helâl midir?
Bazı memur ve işçiler sıhhatli günlerinde bile hasta raporu alıp şahsî işleriyle meşgul oluyorlar. Bunların çalışmadıkları günün ücretini hak ettiklerini söylemek mümkün müdür?
İhalede rakipleri parayla caydırmak câiz midir?
Trafik kazasında bir yakınımız öldü veyahut yaralandı. Tedavi için bir hayli masraf yapmak zorunda kaldık. Sonra mahkeme sürücüyü suçlu bulup para cezası verdi. Bazıları bu parayı alamazsınız, diyorlar. Bazıları da merhum rahatsız olur diye söylüyorlar. B
Enflâsyondan dolayı fiyatı yükseltmek câiz midir?
Bira mayası kullanmak câiz mi?
Esrar, afyon gibi uyuşturucular hakkında dinî hüküm nedir? Haramlık dereceleri içki gibi midir?
Bir müminden borç para aldım. Bana dar günümde yaptığı bu iyilikten dolayı kendisine bir iyilikte bulunmak istedim. Ancak. "Ödünç verilen şeyin getirdiği menfaat faizdir, alamam." diyerek bu iyiliğimi kabul etmedi. Bu konuda ne dersiniz?
Bazıları borç vermede yahut almada belli bir süre koymanın câiz olmayacağını söylüyorlar, bu doğru mudur?
Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerde çalışmakta olan Müslümanlar, paralarını muhafaza için bu ülkelerin bankalarına yatırmaktalar. Parayı çektiklerinde kendilerine bir miktar faiz verilmektedir. Bankaların bu paralara tahakkuk ettirdikleri faizleri b
Komşuda yangın çıktı, evimiz de bu yangında büyük zarar gördü. Bizim uğradığımız zararı yangına sebep olan komşu ödemekle sorumlu değil mi?
Zararlı hayvanı ateşe atarak öldürmek caiz midir?
Organ nakli câiz midir?
Kağıtla taharet almak câiz midir?
Müslümanın, müslüman olmayan ülkede yaşaması câiz midir?
Ele, yüze dövme yaptırmak câiz midir?
İslâm'ın emrettiği kesin bir giyim şekli var mıdır?
Umumun hakkı olan boş meraları şahsına kullanmak câiz midir?
Ziyaretçiler medine'de niçin sekiz gün kalırlar?
Rüşvet vermek ne zaman câiz olur?
Kitabı üzerindeki fiyattan fazlaya satmak câiz mi?
Sigara mekruh mudur?
Çocukların alış veriş yapmaları câiz midir?
Miras taksiminde evlenme masraflarını ortadan saymak câiz olur mu?
Dar-ül Harp de faiz alınabilmektedir. Küfür diyarında yaşayan müslümanlar bu konuda nasıl davranmalıdırlar?
Küçük ve büyükbaş hayvanlar, neden boğazlarından kesilir?
Kur’ân okumasını bilen birisi okuyanı takip etmekle, bilmeyen de sadece dinlemekle Kur’ân-ı Kerimi hatmetmiş olur mu? Ayrıca teyb veya videodan okunan Kur’ân’ı, Kur’ân’dan takip ederek veya sadece dinlemekle hatim yapıl
Okunan Kur’ân-ı Kerimin sevabı hayatta olan bir insana bağışlanabilir mi?
Okunan Kur’ân-ı Kerimin sevabı hayatta olan bir insana bağışlanabilir mi?
İmam olacak kişide aranacak özellikler nelerdir? Sigara içen imamın arkasında namaz kılmanın mekruh oluğunu söyleyenler var. Bu konuda siz ne dersiniz?
Yeni yapılan evlerin cephesine hayvan başı iskeleti asılabilir mi?
Geceleyin tırnak kesmek ölü eti yemek gibidir, deniliyor. Bu sözün aslı var mıdır?
Yemlerine steril hale getirilmiş, mikroplardan arındırılmış tavuk gübresi katılarak beslenen evcil hayvanların etinden ve sütünden istifâde edilir mi?
Evcil hayvanlara, eti yenmeyen hayvanların un haline getirilmiş kemikleri yedirilebilir mi?
Bir sene sonra 2,5 milyon istemek üzere şimdiden 2 milyon vermek faize girer mi?
Bazı kuruluşlar, halktan yardım toplamak maksadıyla çekiliş düzenliyorlar. Böyle bir çekilişe katılmakta mahzur var mıdır?
Şeftali bahçemi bir ortağa verdim. Gübre, ark ıslâhı, sulama ve meyve toplama gibi hususlarda ortaklar nasıl hareket etmelidir?
Ekmek ve yemek artıkları lavaboya dökülebilir mi?
Dövme yapmak doğru mudur ?
Yolculukta vasıta içinde namaz nasıl kılınır?
Cuma, seferi olan kimseye farz değildir, diyorlar. Seferi olan kimse cuma namazını kılmayacak mı?
Kaldığı şehirden doğduğu köyüne giden seferi sayılır mı?
Kredi kartı ile faizsiz alış veriş yapılır mı? Yapılırsa dikkat edilmesi gereken hususlar var mıdır? Varsa nelerdir?
Besmeleyle kesildiği bilinmeyen et yenir mi?
Oruç, vücudu nasıl temizler?
Hadislerde, Şeytandan korunmanın yollarından birinin de Oruç tutmak olduğu ifade ediliyor. Orucun Şeytana nasıl engel olduğunu açıklar mısınız?
Kuran’da, Faiz yiyenler şeytanın çarpmasına benzetilmiştir, ne demektir?
Malayani ne demektir? Sadece dünyaya ait olup ahiretle ilgisi olmayan çalışmalarımız malayani midir?
Kabe’nin, dünyanın merkezi olduğu iddiasına ne dersiniz?
Dünyanın geçici zevklerine aşk ile bağlanan bir kimse, sonuçta ne gibi durumlarla karşı karşıya kalır?
Hayvanlar ilhama nasıl mazhar olurlar?
Hayvanlar ilhama nasıl mazhar olurlar?
Tabiattaki çoğalma tesadüfi midir?
“Hikmet” ne demektir?
Eski kaynaklarda felsefeye “ilm-i hikmet” denilmektedir. Bu isim her fikir cereyanı için kullanılabilir mi? Bütün felsefeciler hikmet üzere midirler?
 
islam islamiyet dini bilgiler islami bilgiler
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  28 29 30 31 32 33 34 35 36
iletisim  Reklam  Gizlilik sözlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Güzel sözler 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.