Güzel sözler | Fıkra | Hikaye | Şiir - Şair| Şarkı sözleri | Türküler | Sohbet odaları | Rüya | Sağlık | Biyografi | islam | Güzeller | Paylaş


islam << anasayfaya geri dön
islam - islamiyet Siz değerli kullanıcılarımıza ençok merak edilen konularda soru cevap şeklinde dini bilgiler hazırladık.İnşallah yararlı olur!
a b c ç d e f g ğ h i ı j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z Namaz
Aranılacak kelime:  
   
İnsana zaman zaman arız olan “kabz – bast halleri” neyi ifade ederler?
Tasavvufi anlamda aşk nedir?
Korku insanı ürküten bir kelime. Buna göre Allah korkusunu nasıl anlamalıyız?
“Ölmeden önce ölünüz!” hadis-i şerifi nasıl anlaşılmalıdır?
“Fakr benim fahrimdir(iftihar vesilemdir)” hadis-i şerifini nasıl anlamamız gerekiyor? Fakirlikle övünmek nasıl olur?
“Dünyada rahat yoktur.” hadisi şerifini nasıl değerlendirmeliyiz?
“Kadınlar, şeytanın ağlarıdır.” hadis-i şerifi nasıl anlaşılmalıdır?
Allah resulünün (asm.) ırkçılığa bakışı nasıldır?
Hz. Peygamberin (asm.), “Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu Hıristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar.” hadisini nasıl yorumlarsınız?
Sünnetin önemi nedir, izah eder misiniz?
Sünneti İslâm'dan soyutlamak isteyen guruplar var bu konuda neler söylersiniz?
“İslam garip geldi, garip gidecek” mealindeki hadiste Peygamberimiz (a.s.m) ne anlatmak istemiştir?
“Dünyanın Cenab-ı Hakkın yanında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kafirler bir yudum su ondan içemeyeceklerdi” mealindeki hadis-i şerifi nasıl anlayacağız?
Hacerü’l-Esved Cennetten mi geldi?
Kadının dininin yarım yahut eksik olduğu konusunda bir hadis-i şerif olduğu söyleniyor. Böyle bir hadis var mıdır?
Kadının dininin yarım yahut eksik olduğu konusunda bir hadis-i şerif olduğu söyleniyor. Böyle bir hadis var mıdır?
Dünyanın öküzle balığın üstünde olduğunu söyleyen bir hadis var mı?
İslam, hayatın korunması için ne gibi kurallar koymuştur?
Şifa ilaçtan mıdır ?
Şifa ilaçtan mıdır ?
Yaralar Nasıl İyileşir?
Teslise inanan bir Hıristiyan’ın Allah inancı ne derece makbûl ve ne ölçüde geçerlidir?
İslâmî Mezhepler ile Hıristiyanlıktaki Mezhepler Arasında bir benzerlik söz konusu mudur?
Domuz eti niçin haramdır?
Hıristiyanların cinler hakkındaki görüşleri nasıldır ?
Hıristiyanların cinler hakkındaki görüşleri nasıldır ?
Hürriyet, kişinin her dilediğini yapabilmesi midir? Değilse, gerçek hürriyet nasıl anlaşılmalıdır?
Bir insan ırkını sevmekle ırkçı olur mu?
Irkçılığı ilk dâvâ eden kimdir ve bu davranış, kimin özelliğidir?
Bediüzzaman'ın ırkçılığa bakışı nasıldır?
Irkçılık fikrinde kimi dinleyelim, bu hususta söz sahibi kimdir?
Kullanılmış bir elbise satın alan kimse yıkamadan onunla namaz kılabilir mi?
Kutuplarda namaz nasıl kılınır? oruç nasıl tutulur?
İmamın cemaatın önünde olma şartıyla kâbe'deki namaz birbirine zıt değil midir?
Güneş ve ay tutulmasında niçin namaz kılınır?
Hz. Ali’nin, kendisine muhabbet edenlerin namazlarını kıldığı söyleniyor. Bunun gerçek bir yönü var mıdır?
Hz. Ali’nin, kendisine muhabbet edenlerin namazlarını kıldığı söyleniyor. Bunun gerçek bir yönü var mıdır?
Az da olsa bazı alevi köylerinde şöyle bir hurafeye hala inanılıyor: Deniliyor ki, oruç, aslında üç gün olarak farz kılınmıştı. Cebrâil Aleyhisselâm, orucun farz oluşu hakkındaki ayeti getirdiğinde, peygamber efendimizi (asm.) Medine’de bulamadı; ay
Bazı kimseler, “ibadetin kalpleri temizlemek için yapıldığını” söylüyor ve “benim kalbim temiz olduğuna göre ibadet yapmam gerekmez” diyorlar? Böyle bir gerekçe ile kişi ibadet sorumluluğundan kurtulabilir mi?
İbadetlerimizi niçin Arapça yapıyoruz? Türkçe olarak yapsak olmaz mı?
Niçin ibadet ediyoruz?
Allah’ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var?
İbadet nedir, insanlar niçin ibadetle sorumlu tutulmuşlardır?
Bir ayette namazın zikir olduğu haber verilmektedir. Namaz nasıl zikir olur?
Tefekkür ne demektir?
Kur’an’ı okurken teganni yapmak caiz midir?
Hacda şeytan taşlamanın hikmeti nedir?
Şafii mezhebine göre kadına dokununca abdest bozuluyor. Fakat hac eda edilirken kadına dokundukları halde abdestleri neden bozulmuyor?
Bazı kimseler namaz kılmamanın şirk ve küfür olduğunu iddia ediyorlar. Bunların sözleri ne derece geçerlidir?
Bazı kimseler namaz kılmamanın şirk ve küfür olduğunu iddia ediyorlar. Bunların sözleri ne derece geçerlidir?
Ölen bir Müslümanın namaz ve oruç borcu nasıl ödenir?
Kadının hac ibadetinde karşılaşacağı farklı durumlar nelerdir ve bu hallerde ne yapmalıdır?
İçtihat Nedir? Şartları Nelerdir?
İçtihadın dinimizdeki yeri nedir?
İçtihadın önemi nedir?
Şer'î Hükümlerin Kısımları Nedir?
Acaba içtihat yolu açık olduğu halde, büyük fıkıh alimleri neden dolayı içtihat yapmak yerine bir mezhebe tâbi olmayı ve o mezhebin hükümlerini yaymayı tercih ettiler? Onları bu yola sevk eden sebep nedir?
Müçtehit kimdir ?
Müçtehitlerin tabakaları nelerdir?
Asr-ı Saadette İçtihat Var mıydı? Hazret-i Peygamber zamanında içtihat yapılmış mıdır?
Tabiîn devrinde içtihat nasıl yapılmıştır?
Amelî mezhepler nelerdir?
Azimet - Ruhsat Meselesi ne demektir, izah eder misiniz?
Mezheplere tâbi olmayanların durumu nedir açıklar mısınız?
Dinî terim olarak Mukallit ne demektir, izah eder misiniz?
İcma Nedir? İzah eder misiniz?
Kıyas Nedir? İzah eder misiniz?
İslamiyetin düşmanları nelerdir, bunlara karşı nasıl mücadele eder?
İslam’ın terör dini olmadığını tam aksine terör anarşi ve fitneyi yasakladığını Kur’an’dan delil getirerek ispat eder misiniz?
İslam, soykırımlarını ve kan davalarını nasıl engellemiştir?
Kur’an-ı Kerim, dini alet ve istismar edenlere nasıl bir hüküm getirmiştir?
İslam dininin bütün insanlığa rahmet olduğu söylenmektedir. Bu hükmü izah eder misiniz?
İslâm’ı doğru anlamanın yolu nedir?
İslam’ın esasları nelerdir?
İslam’ın yardımlaşmaya verdiği önem hakkında biraz bilgi verir misiniz?
İslam aleminin bugünkü cehaletini ve geri kalmışlığını bahane ederek İslam’a karşı çıkan çevrelere cevap verebilmemiz için İslâm’ın ilme verdiği önem hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Kadının İslâm’daki yeri nedir?
İslam’ın yayılması ve yerleşmesinde en etkili yöntem savaş mıdır, tebliğ midir?
Bazı çevreler her vesileyle İslam aleminin bugünkü perişan haline İslam’ın sebep olduğunu iddia ediyor ve bu vesileyle din aleyhinde bulunuyorlar. Bunlara nasıl cevap vermeliyiz?
Bir müslüman olarak servete ve zenginliğe bakış açımız ne olmalı?
Müslüman olmadan önce yapılan amellere sevap var mı?
İslâm’da teokrasi var mıdır?
İslâmiyet ilme ters düşer mi?
İslâmiyet ilme ters düşer mi?
İslâmiyet hak ve hakikat dini olduğu halde, İbn-i Sebe’nin İslâm dışı fikirleri bazı Müslümanlar arasında neden yayıldı?
İslamda meşveretin yeri ve önemi nedir?
Emr-i bil-maruf nehy-i ani'l-münker nedir, kimlere ve nasıl yapılmalıdır?
İslamı tebliğ etmede ve hayata geçirmede telkinin yeri ve önemi nedir?
Kur’ân-ı Kerim’i yazarken ve basarken nelere dikkat etmeli?
İmamet ile hilafetin farkı var mıdır? Bunlar seçimle mi iş başına gelirler?
İslâmda ilk hastane ne zaman kurulmuştur ve ilk hastabakıcı kimdir?
Asrımızda Şeriat geçerli mi?
İslamiyet kadına değer veriyor mu ?
Muayyen Halde Olan Kadın Namaz Vakitlerinde Ne Yapar?
Örtünmemek ayıp mı, suç mu, günah mı?
Bazı çevrelerce, İslâm’ın kadınlara fitne ve fesat kaynağı olarak baktığı iddiasına ne dersiniz?
İslâm hukukunda kadın ihmal edilmiş midir?
Mirasta kadın neden farklıdır?
Müslüman kadının giyim şekli nasıl olmalıdır?
Kadın camiye gidebilir mi?
 
islam islamiyet dini bilgiler islami bilgiler
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
iletisim  Reklam  Gizlilik sözlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Güzel sözler 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.