Güzel sözler | Fıkra | Hikaye | Şiir - Şair| Şarkı sözleri | Türküler | Sohbet odaları | Rüya | Sağlık | Biyografi | islam | Güzeller | Paylaş


islam << anasayfaya geri dön
islam - islamiyet Siz değerli kullanıcılarımıza ençok merak edilen konularda soru cevap şeklinde dini bilgiler hazırladık.İnşallah yararlı olur!
a b c ç d e f g ğ h i ı j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z Namaz
Aranılacak kelime:  
   
Dünya sevgisi hakkında farklı değerlendirmeler yapılıyor. Bazıları dünya zevkinden başka bir şey düşünmezlerken, bazıları da dünyanın her türlü zevkine karşı çıkıyor, sadece ahiret için çalışmak gerektiğini söylüyorlar. Bu iki ucun bir orta noktası yok mu
Hakkı bulmanın tek yolu Kur’ana uymak mıdır?
Hz. Nuh’un oğlu niçin iman etmedi?
Mekke’de doğan bir çocukla, dünyanın her hangi bir yerinde doğan İslam’dan habersiz bir çocuk manevi mesuliyet yönünden bir tutulabilir mi?
Mekke’de doğan bir çocukla, dünyanın her hangi bir yerinde doğan İslam’dan habersiz bir çocuk manevi mesuliyet yönünden bir tutulabilir mi?
Ahlâk kavramını ve “Ben, ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.”Hadisini nasıl anlamalıyız?
Ahlâk kavramını ve “Ben, ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.”Hadisini nasıl anlamalıyız?
Sünnet nedir?
Bazı çevreler, camilerde Muhammed isminin, Allah lafzıyla yan yana konulmasına karşı çıkıyorlar. Bunun bir sakıncası var mı?
Bazı çevreler, camilerde Muhammed isminin, Allah lafzıyla yan yana konulmasına karşı çıkıyorlar. Bunun bir sakıncası var mı?
Peygamberimizin tebliğ ve nasihat metodu nasıldı?
Peygamberimizin tebliğ ve nasihat metodu nasıldı?
“Benim şefaatim ümmetimin günah-ı kebair (büyük günah) işleyen kısmınadır” hadis-i şerifi nasıl anlaşılmalıdır?
Hz Ayşe (ra.) validemiz, peygamberimizle evlendiğinde kaç yaşındaydı?
Hz Ayşe (ra.) validemiz, peygamberimizle evlendiğinde kaç yaşındaydı?
Âl-i Beyt sevgisinin dinimizdeki yeri nedir?
Âl-i Beyt sevgisinin dinimizdeki yeri nedir?
Sahabe sevgisinin dinimizdeki yeri nedir ki, bazı guruplar sahabelerden bir kısmına düşman olmaları yüzünden ehl-i dalalet kabul ediliyorlar?
Sahabe sevgisinin dinimizdeki yeri nedir ki, bazı guruplar sahabelerden bir kısmına düşman olmaları yüzünden ehl-i dalalet kabul ediliyorlar?
Sahabe sevgisinin dinimizdeki yeri nedir ki, bazı guruplar sahabelerden bir kısmına düşman olmaları yüzünden ehl-i dalalet kabul ediliyorlar?
İçki neden birden yasaklanmadı?
İçki neden birden yasaklanmadı?
"Sünnet'i terk edip yalnız Kur'an ile amel etmek isteyenler" var bu konuda ne dersiniz?
"Sünnet`i terk edip yalnız Kur`an ile amel etmek isteyenler" var bu konuda ne dersiniz?
Uhud savaşında müslümanların mağlup oluşunun sebeb ve hikmetleri nelerdir?
Uhud savaşında müslümanların mağlup oluşunun sebeb ve hikmetleri nelerdir?
Uhud savaşında müslümanların mağlup oluşunun sebeb ve hikmetleri nelerdir?
Hz. Muhammedin (asm.) alemlere rahmet oluşu ne demektir?
Peygamberimiz ne zaman nebi oldu, ne zaman resul oldu?
İlâhi ve mevlidin kaynağı nedir? "Koro halinde söylenen ilâhî ve mevlid gibi manzumelerin Hıristiyanlıktan kaynaklandığı öne sürülüyor. Bunun doğruluk derecesi nedir?"
Peygamberimiz (asm) bizlere az yeme konusunda nasıl bir tavsiyede bulunmuştur?
Peygamber Efendimiz(ASM) için (haşa) akıl hastası olduğu, paranoyak olduğu gibi iftiralar ediliyor. Bunlara nasıl cevap vermeliyiz?
Niçin her şey insana hizmet ediyor ?
Bazı çevrelerce ilk insanların konuşma bilmedikleri iddia ediliyor, bu doğru mudur?
İnsanların boy, şekil ve renkleri ayrı ayrı olduğu halde, aynı anne babadan geldikleri, nasıl söylenebilir?
Kur`an-ı Kerim`e göre insanın yaratılışı nasıldır?
“Allah, insanı Rahman suretinde yarattı.” hadis-i şerifi nasıl anlaşılmalıdır?
Fen Ve Teknolojik Gelişmeler İnsanı Ne Kadar Mutlu Eder?
Fen Ve Teknolojik Gelişmeler İnsanı Ne Kadar Mutlu Eder?
Meleklerin Hz. Âdeme (a.s.) secde etmesi nasıl gerçekleşmiştir? Bu secde, Allah’tan başkasına secde edilmez anlayışına zıt değil midir? Bu durum bir saygısızlık olarak nitelendirilebilir mi?
“Kalpler ancak Allahın zikriyle tatmin olur.” ayetini biraz açıklar mısınız?
Ra`d Sûresi 28. ayatte, “Kalpler ancak Allahın zikriyle tatmin olur.” buyrulmaktadır. Bu ayeti biraz açıklar mısınız?
Ruh ile beden arasındaki ilgi nasıldır?
Ruhların, ezelde Allah’a söz vermeleri nasıl olmuştur? Yoksa bu bir temsil midir?
Ruh ile beden arasındaki ilgi nasıldır?
İnsanın, kendi nefsine zulmetmesi ne demektir?
Müminler hiç ölümü tatmadan, doğrudan cennete gitselerdi daha iyi olmaz mıydı?
İnsan niçin yaratılmıştır? Gayesi ve hedefi ne olmalıdır?
Melekler, Adem’e(as.) nasıl secde etmişlerdir. Secde etmeleri ne türden bir secdedir?
“Havf ve reca (korku ve ümit) arasında olmak” ne demektir?
“Havf ve reca (korku ve ümit) arasında olmak” ne demektir?
İnsan aklı metafizik sahada niçin güçsüz kalıyor?
İnsan aklı metafizik sahada niçin güçsüz kalıyor?
Takva nedir, müttaki kime denir?
Bazıları insan iradesini hiçe sayıyor ve insanın, yaptığı isyanlardan sorumlu olmadığını iddia ediyorlar. İnsan bütün işlerini bir cebir altında mı yapmaktadır? Değilse hangi fiillerinden sorumludur?
Bazıları insan iradesini hiçe sayıyor ve insanın, yaptığı isyanlardan sorumlu olmadığını iddia ediyorlar. İnsan bütün işlerini bir cebir altında mı yapmaktadır? Değilse hangi fiillerinden sorumludur?
İnsanoğlunu kendi eliyle yaptığı putlara tapmak gibi son derece akıldışı bir yola iten sebep sizce ne olabilir?
İnsanlık tarihi ne zaman başladı?
“Benlik” duygusu insana niçin verilmiştir?
İnsana irade sıfatı niçin verilmiştir ve bu sıfat nasıl kullanılmalıdır?
İnsanın ahsen-i takvîmde yaratılması ne demektir?
İnsanın ahsen-i takvîmde yaratılması ne demektir?
“Muhakkak, Allah müminlerden nefislerini ve mallarını cennet mukabili satın almış bulunuyor.” mealindeki âyet-i kerimeyi nasıl anlamalıyız?
“Muhakkak, Allah müminlerden nefislerini ve mallarını cennet mukabili satın almış bulunuyor.” mealindeki âyet-i kerimeyi nasıl anlamalıyız?
Kur’anda insana yüklendiği ifade edilen emanet, ne demektir?
İnsan, yaptığı işlerinde “yarattım veya yarattık” ifadelerini kullanması doğru mudur?
İnsan, yaptığı işlerinde “yarattım veya yarattık” ifadelerini kullanması doğru mudur?
Cinsiyet nedir? Onu nasıl değerlendirmemiz gerekir?
Çevremize baktığımızda her varlığın belli bir amaca yönelik yaratıldığını görüyoruz. Bütün varlıkların insan ekseni etrafında odaklaştığı bir sistemde acaba insan niçin yaratılmıştır?
Allah’ın yanında üstünlüğün ölçüsü nedir? Irk ve nesep farklılığı bu hususta önemli midir?
Teveccüh-ü nâs (insanlardan tebrik, taktir ve alkış bekleme) hastalığından nasıl kurtulabiliriz?
Şu anda, toplumda bulunan huzursuzluk ve sıkıntıların gerçek sebebi nedir?
Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi nasıl olur?
“Nefis” ile “Nefs-i emmare” ne demektir, aynı şeyler mi, yoksa farkları var mı?
Bütün varlık âlemi beş duyu ile algılanabilir mi? Duyularla algılayamadığımız varlıkları inkâr edilebilir mi?
Bütün varlık âlemi beş duyu ile algılanabilir mi? Duyularla algılayamadığımız varlıkları inkâr edilebilir mi?
Kur’an, insanın zayıf yaratıldığı haber veriliyor. bunu açıklar mısınız?
İslamda, masum bir insanın ölümüne sebep olmanın hükmü nedir?
İslamda, masum bir insanın ölümüne sebep olmanın hükmü nedir?
İnanmak ihtiyacı doğuştan mıdır?
Kur'an-ı Kerim'e göre insanın yaratılışı nasıldır?
Kur'an-ı Kerim'e göre insanın yaratılışı nasıldır?
İnsanlık medeniyetle mi, yoksa vahşetle mi başladı?
İnsanlık medeniyetle mi, yoksa vahşetle mi başladı?
Kadının yaratılışı nasıl olmuştur ?
Kadının yaratılışı nasıl olmuştur ?
insanlar imani konularda nasıl aldanıyorlar?
Zevk nedir? Niçin verilmiştir?
İslam'ın insana verdiği temel haklar nelerdir?
İslam`ın insana verdiği temel haklar nelerdir?
Her şey atomlardan meydana gelmiştir. Bütün varlıkların yoktan yaratıldığı nasıl ileri sürülebilir?
Varlıkların yaratılması evrimle açıklanabilir mi? Biyoloji sahasında evrim karşıtı çok faydalı yazılar okudum. Sizden yaratılışla ilgili aklî deliller vermenizi rica edeceğim.
Namaz kılmayana kız verilmez ve kestiği yenilmez deniliyor. Bu doğru mudur?
Namaz kılmayana kız verilmez ve kestiği yenilmez deniliyor. Bu doğru mudur?
Şüphe nedir ve bir kısım kimselerin endişe ettiği kadar korkulacak bir şey midir?
Şüphe nedir ve bir kısım kimselerin endişe ettiği kadar korkulacak bir şey midir?
Dünyanın ıssız bir köşesinde yaşayan ve İslâm dininden habersiz olan bir insan, âhirette nasıl sorumlu tutulabilir?
İmanın esaslarını kısaca anlatır mısınız?
Dalâlet ne demektir, çeşitleri nelerdir?
Genetik kopyalama ve çeşitli bilimsel gelişmeler ile ilim, dinin yerini alabilir mi?
 
islam islamiyet dini bilgiler islami bilgiler
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
iletisim  Reklam  Gizlilik sözlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Güzel sözler 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.