Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla
islam << anasayfaya geri dn
Hz. Adem'e secde emri geldiinde eytann davran nasl olmutur ? Yaratl ynnden eytanla melekler arasnda nasl bir mnasebet vardr? - islamda islamiyette dinimizde
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z NamazSoru: Hz. Adem'e secde emri geldiinde eytann davran nasl olmutur ? Yaratl ynnden eytanla melekler arasnda nasl bir mnasebet vardr?

Cenab- Hak insan kuru bir amurdan, cinleri ateten, melekleri de nurdan yaratmtr. Yaratlta ilk sray melekler, sonra cinler, ondan sonra da insanlar almtr. lk yaratlan insan, ayn zamanda ilk peygamber Adem Aleyhisselamdr.

Cenab- Hak, Hz. Adem’i yarattnda meleklerin ona secde etmelerini emretti. Btn melekler secde ettii halde blis secdeden kand. Bundan sonra da kyamete kadar eytanln devam ettirmek iin Allah’tan izin istedi. stei kabul edilince de insanlar hak yoldan karmaya devam etti.Meleklerin Hz. Adem’e secde etmeleri gaybi bir mesele olduu halde hadisenin seyri ve ekli hakknda tefsirlerimizde baz izahlar bulunmaktadr. Ebu’s-Suud’un izahlarna gre, blis meleklerle birlikte yayordu, onlar gibi ibadet ediyordu. Secde emri gelince blis meleklerden ayrld.kinci bir gre gre, meleklerin bir cinsi vardr ki, doup byrler, bunlara cin denir. blis de ite bunlardand. Baka bir gre gre, secde emri btn cinlereydi. Fakat Cenab- Hak melekleri zikretmekle cinlere de hitap etmi olmaktadr. Bylece sadece melekler deil, btn ruhani varlklar secde ile emredilmitir.(1)

Cin hakknda iki gr vardr:
1. Btn ruhani varlklara cin denir. Bu durumda melekler ve eytanlar cin mefhumunun iine girerler. Bylece melek ile cin arasnda hem umumi, hem de hususi manada bir durum vardr. Her melek cindir; fakat her cin melek deildir.
2. Cin ruhani varlklarn bir ksmna denir. nk ruhaniler ksmdr:
a. yiler: Melekler.
b. Ktler: eytanlar.
c. Hem iyisi, hem de kts bulunanlar: Cinler.

Safvet’t-Tefasir’de verilen bilgiye gre:
1. blis meleklerden deildir.
2. Melekler masum varlklardr, hibir zaman Allah’a asi olmamlardr. Halbuki, blis secde etmemekle Allah’a kar gelmitir.
3. Melekler nurdan, blis ateten yaratlmtr.
4. Melekler doup remezler, halbuki blis rer ve oalr. Kehf Sresinde
getii gibi “blis cinlerdendir.”(2)

bni Abbas’tan gelen bir rivayete gre, baz mfessirler, “eytann” insanlarn ve cinlerin sefih ve fitnekar ksmna dendii grndedirler. Cinlerden olan eytanlar var olduu gibi, insanlardan olan eytanlar da vardr.

Meleklerin Adem Aleyhisselama secde edi ekline gelince; emredilen bu secdenin Hz. Adem’e ibadet niyetiyle yaplmad aktr. nk Allah’tan bakasna ibadet etmek irktir. Hz. Adem, yeryznn halifesi olunca, meleklerin ona secdesi bu halifelii kabul etme yani ona biat etme eklinde olmutur. Bu hal, Hz. Adem’e bir hrmet olmakla beraber, esasta Allah’a yaplan bir ibadettir.

Nitekim, eski mmetlerde selamlama, ibadet kasd olmakszn, yere kapanarak secde etme ekilde vaki olmutur. Mesela, Yusuf Aleyhisselamn kardelerinin kendisine secde etmeleri bir tazim ve saygdan ibarettir

Bunlarla beraber, meleklerin Hz. Adem’e secde etmelerinin ibadet manasna alnmas da mmkndr. Bu durumda secde edilen gerekte Cenab- Haktr. Hz. Adem ise bu secdede kble vazifesi grmtr. Dolaysyla secde yine dorudan doruya Allah’a yaplmtr.(3)

Dier taraftan, Cenab- Hak melekleri Hz. Adem’e secde ettirmek sretiyle kainatn insana boyun ediini gstermi; blis’in ona kar stnlk davasnda bulunmasn zikretmekle de, insanln maddi ve manevi gelimesinde eytanlarn ne kadar byk bir engel tekil edeceklerine onlarn dikkatini ekmitir.

Kaynaklar
1. Tefsir-i Ebu`s-Sud, 1:87.
2. Safvet`t-Tefasir, 1:52.
3. Hlasat`l-Beyan, 1:97.
 


iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.