Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla
islam << anasayfaya geri dn
En’am Sresi, 59 ayette; “Ya ve kuru herey Kitab- Mbin’de vardr.” buyurulmaktadr. Herey Kur’an’da var mdr? - islamda islamiyette dinimizde
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z NamazSoru: En’am Sresi, 59 ayette; “Ya ve kuru herey Kitab- Mbin’de vardr.” buyurulmaktadr. Herey Kur’an’da var mdr?

“Ya ve kuru herey Kitab- Mbin’de vardr.” (1)

“Biz Kur’an’ sana hereyin apak bir beyan olarak indirdik” (2) gibi ayetlerden hareketle, bazlar “her ey Kur’an’da vardr” derler. Acaba, gerekten her ey Kur’anda var mdr? Varsa nasl vardr?

Evet, her ey Kur’anda vardr. Fakat ayrntlaryla deil, esaslaryla vardr. Kk bir ekirdekte, aacn plan ve programnn yazl olmas eklinde vardr. Kainatta ve insanlk aleminde cereyan eden kanunlara iaretler eklinde vardr.

Kur’an ve kainat, Allah’n iki kitabdr. Biri kelam sfatnn, dieri kudret sfatnn tecellisidir. Allah’n kudret sfatndan gelen kainatta da her ey vardr ama, herkes her eyi gremez. Mesela, Edison elektrii buluncaya kadar, alemde elektrik vard. Fakat insanlar farknda deillerdi. Edison, elektrii yoktan var etmedi. Var olan bir eyi buldu. Dolays ile, Edison, Newton, Arimet gibi bilginler, tabiattaki kanunlarn koyucusu deil, bulucusudurlar. Mucidi deil, keafdrlar.

Ayn durum, Kur’an ayetleri iin de geerlidir. Mfessirler, Kur’ann engin manalarna muhatap olmaya alr. Her biri, bir takm srlar grebilir, bulabilir. Zamann ak seyri de, Kur’ann srlarnn ortaya kmasna yardmcdr. Mesela, “Biz insan parmak ularna varncaya kadar yeniden diriltmeye kadiriz” (3) ayetinde geen “parmak ular”ndaki sr, 19. yzylda, herkesin parmak izlerinin farkl olduunun kefedilmesiyle daha iyi anlalmtr. Bu konuda, fenni gelimelere iaret eden yzlerce ayeti rnek olarak vermek mmkndr. Celal Krca’nn Kur’an- Kerim ve Modern limler isimli kitabndan konunun rnekleri ve ayrntlar grlebilir.

Ayrca, Kur’an- Kerim’de geen peygamberlerin mu’cizeleri de, ileriye ynelik mesajlar tamaktadr. Hz. Musa’nn asas gibi basit aletlerle, yerden su karmann; Hz. sa gibi her trl hastalklara ifa bulmann; Hz. Sleyman gibi kulardan bile yararlanmann; Hz. Davud gibi demiri ekillendirmenin; Hz. brahim gibi atete yanmamann; Hz. Nuh gibi byk gemiler yapmann; yine Hz. Sleyman gibi, ok uzak mesafeden eyay ya suretiyle, veya aynyla getirmenin mmkn olduuna, ayetler iaret etmektedir. (4)

Kur’an’daki bilgiyle alakal u esaslara dikkat ekmek istiyoruz:

1. Kur’an’da her eyden bahis vardr. Sema-arz, dnya-ahiret, sevap-gnah, cennet-cehennem, Allah-alem gibi btn temel konulardan ayetler bahsetmitir.

2. Kur’an’da gnmz fen ve teknolojisine de iaretler vardr. Fakat ilgili ayetler ayrntl bir ekilde deil, esaslar itibariyle iaret etmektedir. “Kur’an’da ilmi gelimelere iaret yok” denilmesi tefrit olduu gibi, “Bu ilmi gelimelere ayrntlaryla iaret vardr” demek de, ifrattr. Her iki arlktan da uzak kalmak gerekir.,

3. Kur’an, tarih-corafya kitab deildir. Kur’ann asl gnderili hikmeti “Daire-i Rububiyetin Kemalat ve uunatn ve daire-i ubudiyetin vezaif ve ahvalini talim etmektir.” (5) Yani Allah’ bize tantmak ve kulluk vazifelerimizi bize retmektir.

4. Bulunan her yeni kefe veya revata olan teorilere “te, Kur’an’da bu da var!” eklinde slam vahyinin mhrn vurmak, ilerde bir takm mahzurlar netice verebilir. lm-i lahi’den gelen Kuran’n, bir takm, “bilimsel payandalarla” desteklenmeye ihtiyac yoktur. Byle bir destek bulmaya almak, bilimi asl, Kuran’ ise, ikinci derecede kabul etmek demektir. Halbuki asl olan, Kur’ann ezeli ve ebedi deimez hkmleridir. Fennin ve ilmin hibir hkm , Kuran’a aykr olamaz. Kainat yaratan Zat’n kelam, kainattaki kanunlara nasl aykr olabilir.

Kaynaklar:

1. En’am, 59.
2. Nahl, 89.
3. Kyame, 4.
4. Konu ayrntlaryla Said Nursi’nin Szler isimli eserinin 235-249. sayfalarndan grlebilir.
5. Nursi, Szler, s. 147.
6. Nahl, 43.
 


iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.