Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla
islam << anasayfaya geri dn
Kur'an- Kerimde; “Allah kime hidyet verirse doru yolda olan odur; kimi de hidyetten mahrum eder artrsa, artk imkn yok, ona yol gsterecek bir dost bulamazsn.” deniliyor. Burada Allah' n insan zorlamas szkonusu mu ? - islamda islamiyette dinimizde
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z NamazSoru: Kur'an- Kerimde; “Allah kime hidyet verirse doru yolda olan odur; kimi de hidyetten mahrum eder artrsa, artk imkn yok, ona yol gsterecek bir dost bulamazsn.” deniliyor. Burada Allah' n insan zorlamas szkonusu mu ?

Bu soruda iki k var: Birincisi Cenb- Hak klli irdesiyle nasl diliyorsa, yle mi oluyor; yoksa insan kendi iradesiyle mi yapyor? Bu sorudaki yet yledir: "Men yehdillhu fel mudille leh. Ve men yudlil fel hdiye leh: AIlah (C.C) bir kimseyi hidayete erdirirse kimse onu saptramaz. O kimi de, dallete iterse, kimse onu hidayete getiremez. " Mn olarak, hidayet: Doru yol, rd, Peygamberlerin gittii istikmetli olandr. Dallet ise, sapklarn yolu; doru yolu kaybetme ve istikametten ayrlma demektir.

Dikkat edilirse, bunlarn her ikisi de birer i, birer fiildir. Ve insana ait yn ile birer ufle, birer fonksiyondur. Bu tibarla, bunlarn her ikisini de Allaha vermek gereklidir. Arzettiimiz gibi, her fiil Allah tarafndan yaratlmaktadr. Allah` n tasarrufu dnda olan hibir fiil gsterilemez. Dalleti (yoldan kmay), "Mudil" isminin gerekesiyle yaratan, hidyeti (doru yola ulamay), "Hdi" isminin tecellisine balayan ancak Allah (C.C)dir. Evet, ikisini veren de Haktr.

Ama, bu demek deildir ki; kulun hibir mdahalesi, alakas olmadan, Allah tarafndan zorla yoldan karlyor veya hidyete yani doru yola sevk ediliyor da, o da ya dll (sapk) veya rid (drst) bir insan oluyor.

Bu meseleyi ksaca yle anlamak da mmkndr. Hidyete ermede veya dallete dmede, ilenen bir fiil ne kadarsa; mesel: Bu i on ton arlnda bir i ise, bunun onda birini dahi insana vermek hatadr Hakiki mlk sahibi Allahtr ve o i mutlaka mlk sahibine verilmelidir.

Bunu bir rnekle izah edecek olursak: Allah hidayet eder ve hidayetinin vesileleri vardr. Camiye gelmek, nasihat dinlemek, fikirlerini nurlandrmak, hidayetin birer yoludur. Kurn- Kerimi dinlemek, mnsn aratrp derinliklerine nfuz etmek de hidyet yollarndandr. Resl-i Ekremin (S.A.V) huzuruna gitmek, ders verirken nnde oturmak, onu can kula ile dinlemek; veyahut, bir islam aliminin dersini dinlemek, onun cenneti andran iklimine girmek, onun gnlden ifde edilen szlerine kulak vermek ve ondan gelen tecelllere gnln ayna yapmak, hidyet yollarndan birer yoldur. nsan bu yollarla, hidyete yaknlam olur. Evet, cmiye geli kk bir yaknlama olsa da, Allah (C.C) camiye gelii hidyete vesile klabilir. Hidyet eden Allahtr; fakat, bu hidyete ermede Allahn kapsn, "kesb" ile yani istemek fiiliyle dven kuldur.

nsan, meyhneye, puthneye gider; bylece "Mudill" isminin kapsnn tokmana dokunmu ve "Beni saptr" demi olur. Allah da isterse onu saptrr. Ama dilerse engel karr, saptrmaz. Dikkat buyurulursa, insann elinde o kadar czi bir ey vardr ki, bu ne o hidyete ne de dallete hakiki sebep olacak mahiyette deildir.

yle bir misl arz edeyim: Siz, Kurn- Kerimi ve vz u nasihat dinlediiniz keza, ilm bir eser okuduunuz zaman, iiniz nra gark olur. Halbuki bir bakas minarenin glgesinde ezn- Muhammediyi duyarken, vz u nasihati iitirken, hatta en iten dualara kulak verirken rahatsz ve tedirgin olur da; "Bu atlak sesler de ne?" diye ezanlar hakknda ikayette bulunur.

Demek oluyor ki; hidyet eden de, dalleti veren de Allahtr (C.C). Ama bir kimse delletin yoluna girdiyse, Allah (C.C) da, binde 999,9 tesi kendisine ait ii yaratr; -tpk dmeye dokunma gibi- sonra da insan, dallete meyil ve arzusundan tr ya cezalandrr, veya afveder.
 


iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.