Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla
islam << anasayfaya geri dn
Hadid Sresi 57. ayet olan; "Sizden, fetihden nce infak eden ve savaan kimse ile bunlar yapmayan elbette bir olmaz." ayetinde geen “fetih”ten ne kastedilmektedir. Fetih ncesi ve sonrasnn ksa bir deerlendirmesini yapar msnz? - islamda islamiyette dinimizde
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z NamazSoru: Hadid Sresi 57. ayet olan; "Sizden, fetihden nce infak eden ve savaan kimse ile bunlar yapmayan elbette bir olmaz." ayetinde geen “fetih”ten ne kastedilmektedir. Fetih ncesi ve sonrasnn ksa bir deerlendirmesini yapar msnz?

Fetihten nce infak edenle, infak etmeyen bir deildir. Burada fetihten kastn ne olduu hususunda iki gr vardr. Birincisi: Ad geen fetih Mekke Fethidir. Hicretin sekizinci ylnda Ramazan ay iinde Mekke fethedilmiti (Ocak 630) (1)

Mekke fethinden nceki yllarda mminlerin durumu ok nazikti. artlar tehlikeli ve iddetliydi. Risaletin balangcndan hicrete kadar olan zaman, mslmanlara kar en acmasz, tehlikeli ve iddetli bir zamand. Hicretle birlikte mslmanlar soluklanr gibi olduysa da, bir yandan Medineli Yahudilerle olan ilikilerinde dier yandan, hicretin ikinci ylnda olan Bedir Gazas srasnda belki de Medine devrinin en tehlikeli gnlerini yaadlar. Hicretin nc yl, kendilerinden kat fazla bir askerle Medine’nin Kuzeyindeki Uhud da nne gelen Kureyliler, mslmanlar imha etmek iin yzlerce kilometre yolu ap gelmilerdi. Kendilerinden, glerinden, zaferden son derece emindirler. Ayn tavr Bedir Gazasnda da tayorlard.

Uhud Sava, balangta Kureylilerin bozgunu ile mslmanlar lehine grnrken, sonunda mslmanlarn malubiyeti sz konusu oldu. Hatta Resulullah’n (asm.) ldrld ayias bile kmt. Bata Hz. Hamza olmak zere, mslmanlardan birok kii ehit oldu. Mslmanlar bunlar defnederken, kefen bulmakta bile zorlanyorlard. (2)

Hicretin drdnc yl da skntlar iinde geti. Beinci yln en nemli hadisesi Hendek (Ahzab) Sava idi. (3) Mslmanlar; yahudilerin ve mrik kabilelerinin birleerek meydana getirdikleri on bin kiilik orduya kar ancak Medine etrafna hendek kazarak kar koyabildiler.(4) Hendek Gazasn mteakip, sava srasnda mslmanlar aleyhine dnen Kureyza oullar kuatma altna alnd. Hicretin altnc yl Kurata, beni Lihyan, Gabe, ss seferlerinden baka, Umre iin Mekke’ye gidildi. Bu srada da canlar ortaya konuldu. Mekkeliler, silahsz mslmanlar Mekke’ye sokmadlar. Umre yapmalarn engellediler. (5)

Hicretin yedinci yl, hkmdarlara eliler gnderildi, mslmanlar iin Kurey kadar tehlikeli olan Hayber yahudileri ile sava yaplarak Hayber fethedildi. Mslmanlar artk biraz rahatlamlard. Ayn yl Hayber fethinden sonra kaza umresi yapld.

Hudeybiye sulhundan sonra mslman olanlarn says gn getike artyordu. Hicretin 8. ylnda Mute seferinden sonra da Mekke fethedilmiti. Bu fetih mslmanlar iin nemli bir dnm noktas oldu. Hatta Resulullah (asm.): “Mekke fethinden sonra artk hicret kalkmtr” buyurarak hicretin mslmanlar iin olan nemini ifade etmiti.

Btn bunlardan dolay fetihten nce harcanan mal ve yaplan savalarla, fetihten sonraki savalar ve harcanan mallar bir deildir. nk fetihten sonra stnlk mslmanlara gemitir.

Fetihten nce ancak sddklar iman ediyordu. Ama fetihten sonra slam byk bir zuhurla ortaya kt. nsanlar Allah’n dinine fevc fevc (dalga dalga, gurup gurup) girdiler.” (6)

u halde, fetihten nce mslman ve sahabe olmak daha zordu. Zorluk arttka, hal iddetlendike yaplan amellerin sevab artacandan, ayet-i kerimede buyrulduu gibi, ilk zamanlara gidildike sahabelerin yaptklarnn deeri de artmaktadr. Sahabelerin en faziletlileri olan Hulafay- Raidin, Aere-i mbeere de ilk devir sahabeleridir ve “Onlar fetihten sonra savaanlardan ve infak edenlerden (mli yardm yapanlardan) derece bakmndan daha stndrler.” (7)

slam alimlerinin ounluuna gre, fetihle kastedilen Mekke fethidir. Fakat bazlarna gre fetihten maksat, Hicretin 6. ylnda yaplan Hudeybiye anlamasdr. (zilkade ay, M. 628). Bu anlama ile Mekkeli mrikler ve Medineli mslmanlar harp halinden uzak, birbirlerine gidip gelmeye baladlar. Medine’ye gelip slam toplumunu grenler, onlardan etkilenerek mslman olmaya baladlar. Bu sulhla mriklerin inatlar ve taassuplar krld. Hudeybiye sulhundan Mekke Fethine kadar geen iki ylda, Resulullah’n Peygamberliinden Hudeybiye sulhuna kadar mslman olanlardan birka kat fazlas mslman oldu. Hudeybiye sulhunda 1400 kadar mslman erkek varken, iki yl sonra, Mekke fethinde bu say on bini buluyordu. Bu byk bir fetih deil miydi? ehirleri, beldeleri fethetmekten maksat, onlara slam gtrmekse, Hudeybiye banlamasndan sonra, bu hedef savasz gerekletirilmiti. Hudeybiye Kuran’n ifadesi ile de Feth-i Mbindi. (8)

Kaynaklar:
1. Bkz. el-Vakdi, Muhammed b. mer, el-Megazi I-III, Msr 1965 II, 876 vd: el-Halebi, Ali b. Burhanuddin, nsanu’l-Uyn I-III, Beyrut 1980, III, 4 vd; Tefsiru’l-Kurani’l-Azim IV, 306.
2. Bk. Ebu Muhammed Abdulmelik b. Hiam, Siret bn-i Hiam, I-IV, Daru’l-Fikir, ty. yy. III, 3, 15, 49 vd.
3. Siretu bn-i Hiam III, 241 vd.
4. bn Sa’d, Muhammed, et-Tabakatu’l-Kubra, I-VIII, Beyrut, 1978 II, 66 vd; Siretu bn-i Hiam III, 240 vd.
5. Siretu bn-i Hiam III, 355 vd.
6. Tefsiru’l-Kurani’l-Azim IV, 306.
7. Bk. Hadid, 57/11.
8. Bk. Fetih Sresi 1. ayeti; Siretu bn-i Hiam III, 369, 372 (Zuhri slamda, Hudeybiye Fethinden nce, ondan byk bir fethin olmadn syler.)
 


iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.