Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla
islam << anasayfaya geri dn
Allah, kainat yaratmadan nce ne yapyordu? - islamda islamiyette dinimizde
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z NamazSoru: Allah, kainat yaratmadan nce ne yapyordu?

Bu sorunun temelinde "zaman" ve "ezel" kavramlarnn yanl deerlendirilmesi yatmaktadr. nsan zaman ve mekn ierisinde yaad iin her hdise ve hakikati zaman lsne gre deerlendirmekte ve ezel kavramn da zaman iinde dnmekle yanl bir kyas yapmaktadr. te yukardaki soru byle bir yanl kyasn mahsuldr.

"Zaman", mahlkatn yaratlmas ile balayan ve ierisinde "olaylar zincirinin birbirini takip etmesi", "mahlkatn birbiri ardnca akp gitmesi" gibi hadiselerin cereyan ettii mcerred bir kavramdr. Btn mahluklar, bu zaman nehrinin ierisinde daima hareket, seyr ve akp gitmektedirler. Mevcudatn yaratlmas, deiimi, yalanmas ve lm hep bu nehir ierisinde cereyan eder.

"Gemi, u an ve gelecek" olmak zere e ayrlan zaman, bir nisb yani greceli bir ifadedir. Yaadmz an, bir an ncesine gre gelecek idi, bir an sonrasnda ise gemi olarak isimlendirilecektir. Bu ve benzeri btn nisbetler ve izafetler mahlkata gredir. Yni, "asr, sene, gn, dn, bugn, yarn..." ancak mahlkat iin sz konusudur.

Ezel'e gelince, ezel zaman itibariyle bir sonsuzluk demek deildir.

Ezelde "gemi, u an, gelecek, mekn ve mahlk" yoktur. Zihin ezel hakknda bir zaman silsilesi tasavvur edemez. Zaman "devir, asr, yl, ay, gn, saat, saniye, an..." gibi birimlere taksim edildii halde, ezel iin byle bir taksimat yaplamaz. Ezel iin bir balang noktas da tasavvur edilemez.
Ezel, mutlak varln ancak mekn ve zamandan mnezzeh olan Allah’a mahsus olmasndan ibarettir. Bu gerei, Peygamber Efendimiz (asm.) "Allah vard; beraberinde baka birey yoktu."(1) hadsi ile beyan buyurmutur.

O halde Cenb- Hakk'n ezel olmas demek, O'nun kdemi demektir. Yni, “yegne bir, tek bir" olan O Vcib-l Vcud'un “evveliyetine bir balang olmad” manasnadr.

Cenab- Hakk’n ezeliyeti, devam ve bekas hdiselerin zaman ierisinde ak eklinde dnlemez.. O’nun kdem ve beks hakknda zaman, boyut, silsile, gemi zaman, u an ve gelecek sz konusu deildir. yleyse, zaman kavram maziye doru haylen ne kadar uzatlrsa uzatlsn Cenb- Allah'n ezeliyeti ile mukayese edilemez. Zamann balangcndan geriye doru haylen gitsek ve u kinat gibi milyarlarca kinat daha yaratldn dnsek bu hayli ve vehm zaman yine Cenb- Hakk'n ezeliyeti ile beraber olamaz ve O'nunla kyasa girmez. Zira, byle bir mukayese, Kadm'i (evveli olmayan) hdis (sonradan yaratlan) ile, mahlku Hlk ile, sonu olan, sonsuzla mukayese etmek demektir.

Bu aklamalardan anlalaca gibi; Cenb- Hak Kadm'dir, ezeldir; zaman ise mevcudatn yaratlmas ile balamtr. Mevcudat yaratlmadan nce zaman yok idi ki, Allah hakknda byle bir soru sorulabilsin.

Bu soru ancak yle sorulabilir:
"Ezelde Allah vard. O'nunla beraber hibir ey yoktu. O halde ezelde Allah ne yapyordu?"

Bu soruya cevap vermeden nce unu ifade edelim ki, ezelde bir ey yapmak Cenb- Hakk'a -h- vcib olmad gibi, birey yapmamak da O'nun iin bir noksanlk deildir. Zira O, mahlkat yaratmasa da sonsuz kemldedir. Yni, mevcudat yaratmakla kemlinde bir art, yaratmamakla da bir noksanlk olmaz.

Bu ksa aklamadan sonra, sz konusu soruyu iki maddede cevaplandralm:

1) Cenb- Hak ezelde, kendi Ztn, ulhiyyetine mahsus izzet ve azametini, ceml ve kemlini bizzat mahede ediyordu. Kuds Ztn ulhiyetinin anna uygun bir surette hamd, tenzih ve takdis ediyordu.

Allah’n ztn kemli ile bilmek ancak O'na mahsus olduu gibi, kendisini kemliyle takdis ve tahmid etmek de yine O'na mahsustur.

Marifetullah'ta en ileri mertebede olan Peygamber Efendimiz (asm.) mi'rc mucizesi ile Allah Azmn' bizzat grd halde O’nu hakkyla bilmek ve lykyla takdis ve tahmid etmekteki aczini yle itiraf etmitir:

"Seni noksan sfatlardan tenzih ederim. Ben seni lyk vechi ile bilemedim. Sana hakkyla kredemedim. … "(2)

Dier bir hdis-i eriflerinde ise "Sen kendini sena ettiin gibisin." buyurmutur.(3)

2) Cenb- Hak mukaddes varlna, kuds sfatlarna ve esm-i lhiyesine tecelligh olacak eyann hakikatlarn, mahiyetlerini, pln ve programlarn, manev miktar ve suretlerini ezelde dire-i ilminde takdir ve mahade etmekteydi. (*)

O Zt- Zlcell, ltuf ve keremi ile dire-i ilmindeki bu mahiyetlere harici vcud giydirmeyi irde buyurdu. Ve "kn" emrini verip mevcudat halk etti. Bu halk ve icad mahlkat iin bir ihsan, ltuf ve ikram idi. Yoksa, mahlkat yaratmakla O Zt- Akdesin kemlinde bir art olmamat.

u hususu nemle belirtelim ki, Cenb- Allah'n gerek kendi ztn mahede etmesi, gerekse ilmindeki eyann mahiyetlerini takdir ve tanzim etmesi zaman iinde deildir. Yni bunlar bir zaman silsilesi ierisinde dnlemez. Ezeldeki bu mahede, bu takdir ve tanzimi insan akl idrak edemez. Bunun hakikatine ne bir melek-i mukarrebin, ne bir nebiyy-i mrselin idrk ve marifeti kavuabilir. Bu hakikat, ancak Allah’n malmdur.

(*) Merhum Elmall Hamdi Efendi'nin ifadesiyle, Allah Azmn ezelde "inayet-i ezeliyesini, yani lem-i takdir, halk ve icad fiillerini isdar ediyordu. Dier bir tabirle "kn" emrini veriyordu. lemin yaratlmas bunu takip etti. Binaenaleyh halk ezel, mahlk zaman oldu."

---------------------------------------
Dipnotlar:
(1) Buhr, Megz, 67, 74, Bed'u'l-Halk 1, Tevhid 22; Tirmiz, Menkb, 3946.
(2) Elmall Hamdi Yazr, H.D.K.D., Cilt 2, S:405.
(3) Ebu Davud, Salat 340, (1427); Tirmizi, Da'avat 123, (3561); Nesai, Kyamu'l-Leyl 51, (3, 248-249) 


iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.