Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla
islam << anasayfaya geri dn
Allah'n varlnn delilleri nelerdir? - islamda islamiyette dinimizde
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z NamazSoru: Allah'n varlnn delilleri nelerdir?

Varn ispat, yokun ispatndan her zaman daha kolaydr. Bir elma cinsinin yeryznde bulunduunu, bir tek elmay gstermekle ispat edebiliriz. Halbuki yokluunu iddia eden kimse btn yeryzn, hatta kainat dolap, ancak ondan sonra onun yokluunu ispat edebilir. Bu ise, imkanszlk apnda bir zorluk demektir. yleyse diyebiliriz ki; yok, hibir zaman ispat edilemez...

Bir sarayn kaplarndan 999'u ak, biri kapal olsa, kimse o saraya girilemeyeceini iddia edemez. te inkarc, devaml surette kapal olan o bir tek kapy nazara verip onu gstermek ister. Aslnda o kap da, onun ve onun gibi olanlarn gzlerine ekilmi perde sebebiyle onlarn ruh dnyalarna kapaldr. Mmin iin kapal kap yoktur. Yeter ki gzlerini yummasn!... Zaten 999'u herkese aktr. Hem de ardna kadar... te o kap ve o delillerden birka :

mkn Delili: mkn, olmann da olmama kadar eit ihtimale sahip olmas demektir. Gnlk konumalarmzda da mmkn erken olabilirde olmayabilir de manasn kast ederiz. Yaratlm olun her varl bize u gerei haykrr: Benim olmamla olmamam eit idi. u ana ben varsam var olmam yoklukta kalmama tercih eden biri var demektir. O ise Ancak Allahtr.Hudus delili: Hudus, sonradan olma demektir. Hudusun en byk delili deimedir. Bir varlkta deime varsa bu hareketin bir ilk noktas olacaktr. te o noktadan nce o ey varlk sahasna kmamt. Henz yoklukta isen var olmay kendi kendine irade edemeyeceine ve buna g yetiremeyeceine gre bu var olu Allahn yaratmasyla gereklemi demektir. Maddenin termodinamik kanununa gre srekli yoklua doru kaymas, kainatn durmadan genilemesi, gnein sratle tkenie doru yol almas gibi vakalar, bu varlk aleminin bir balangc olduunu gsteriyor.

San'at: Atomdan insana, hcreden galaksilere kadar btn kainatta, ince ve ba dndrc bir sanat gze arpmaktadr. Evet, bir batan bir baa kainattaki her eser u zelliklere sahiptir:
• Byk sanat deeri tar.
• ok kymetlidir.
• ok ksa zamanda ve ok kolay yaplmaktadr.
• ok sayda olmaktadr.
• Kark ve eit eittir.
• Devamldr.

Halbuki, ksa zamanda, ok sayda, kolay ve kark yaplan ilerde san'at ve kymet olmamas gerekir. Ancak yapan Allah (c.c.) olursa, o zaman her ey deiir ve ztlar bir araya gelebilir!..Devir ve Teselsln Muhal olmas: Devrin muhal olduu u misalle aklanyor. Bir yumurtay tavuun yaptn iddia eden adama soruyorsunuz. Tavuu kim yapt? Buna karlk onun kt yumurtay gsteriyor. Buna gre tavuu aradan kardmzda yumurta yumurtay yapm oluyor. Bu ise muhaldir. Teselsl ise bir eyin silsile halinde ta ilk noktasna kadar gidip o ilk varl kimin yaptn sormak suretiyle Allahn varln ispat metodudur. Yani bu meyveyi u aa yapt, o bir nceki meyveden oldu, o da bir nceki aatan. Bylece ilk aaca yahut ilk meyveye kadar varyor ve soruyoruz : Bunu kim yaratt diye .

Kur'an yolu devir ve teselslden ok farkldr. Yumurtay kim yapt? Yahut meyveyi kim yapt? sorusunun cevab, dorudan doruya, “Allah yaratt” diye cevap verilir. lim, irade, efkat, merhamet kavramlarndan bir nasibi olmayan, insan tanmayan, hikmetten, sanattan anlamayan bu sebeplerin (tavuun ve aacn) sonucun yaratlmasnda hibir tesirleri olmad ispat edilir. Bylece devir yahut teselsl deliline gerek duyulmaz.

Hikmet ve gaye delili: Her varlkta kendisine mahsus bir gaye, bir maksat, bir fayda takip edildii gze arpmakta ve hibir eyde gayesizlik, manaszlk ve israf saylacak herhangi bir durum mahede edilmemektedir. Hlbuki, ne madde aleminde, ne bitki ve hayvanat dnyasnda, ne de eya ve hadiselerde uur ve idrak mevcut deildir ki, bu gayeler silsilesi takip edilebilsin. yle ise, kainattaki bu uurlu ileyii ve bu hikmet ve gayeleri ancak Allaha isnat etmekle makul bir yol tutmu olabiliriz.Yardmlama delili: Yamurun topran imdadn, gnein gzlerin yardmna komalarndan, ta havann kan temizlemesine kadar, bu alem bir yardmlama hareketiyle adeta dolup tamaktadr. Bu yardmlamay yapan taraflar birbirlerini tanmamakta, bilmemektedirler yle ise bu merhametli icraat sebeplere vermek mmkn deildir.Temizlik: Kainattaki nezafet ve temizlik, bal bana bir delil olarak, bize Kudds ismiyle msemma bir Zat' (c.c.) anlatmaktadr. Topra temizleyen bakteriler, bcekler, karncalar ve nice yrtc kular; rzgar, yamur ve kar; denizlerde buzullar ve balklar; fezamzda atmosfer, semada kara delikler; bnyemizde kanmz temizleyen oksijen ve ruhumuzu skntlardan kurtaran manevi esintiler, hep Kudds isminden haber vermekte ve o ismin verasndaki Zat- Mukaddes'i gstermektedir.Simalar: Herhangi bir insann simas, en ince teferruatna kadar kendisinden evvel gemi milyarlarca insandan hibirisine kat'iyen benzememektedir. Bu kaide, kendisinden sonra gelecekler iin de aynen geerlidir. Bir cihette birbirinin ayn, dier cihette birbirinden ayr milyarlarca resmi kck bir alanda izip, sonra da kendileri gibi olmas mmkn, milyarlarca resimden ayrmak ve her eyi sonsuz ihtimal yollar iinde bir yola ve bir ekle sokmak, elbette ve elbette yaratt her varl, hem de hi kapal bir yan kalmamak zere bilen ve o varla istedii ekli vermeye gc ve ilmi yeten Cenab- Hakk' en sar kulaklara dahi duyuracak kuvvette bir ilandr.

Ftrat ve Vicdan Delili: Allah tanmann saylamayacak kadar ok delil ve iaretleri insann yaratlnda, ftratnda mevcuttur. Bunlardan sadece rnek: nsan ftrat ve vicdan her nimetin mutlaka kr istediini bilir. Bir peygambere kavumu ve hidayete ermise krn Allaha yapar. Aksi hale batl mabutlara tapar. Bu tapma insan vicdann insan zorlamasyla gerekleir. Gzellii takdir hissi de insan ftratnda mevcuttur. Sergiler, fuarlar bu his ile gerekleir. nsan bu yaratlnn gerei olarak, u sema yznde sergilenen yldzlar, zemin yznde boy gsteren iekleri, aalar, ormanlar dolduran ceylanlar, aslanlar, denizlerde kaynaan balklar seyretmek ve onlardaki lh sanatn mkemmelliini takdir etmek durumundadr.

Tarih: Dinler tarihi ahittir ki, beeriyet hibir devrini dinsiz geirmemitir. Batl, hatta gln dahi olsa, hemen her devirde bir dine inanm ve bir manevi sistemi takip etmitir. nsan ftratna bu Allah koymutur ve insan ona inanmakla mkelleftir.

Kur'an: Kur'an- Kerim'in Kelamullah olduunu ispat eden btn deliller, ayn zamanda Cenab- Hakk'n varln da ispat eder durumdadr. Kur'an'n Allah kelam olduuna dair yzlerce delil vardr ve bunlar, o mevzu ile alakal slam kaynaklarnda en ince teferruatna kadar mevcuttur. Btn bu deliller, kendilerine mahsus dilleriyle "Allah vardr" derler.

Peygamberler: Peygamberlerin ve bilhassa Peygamberler Efendisi ki Cihan Serveri'nin (s.a.v.) peygamberliini ispat eden btn deliller de, yine Cenab- Hakk' anlatan delillere dahil edilmelidir. Zira Peygamberlerin varlklarnn gayesi, Tevhid; yani Allah'n varlk ve birliini ilan etmektir. yleyse, her peygamberin kendi peygamberliini ispat eden btn delilleri, ayn zamanda, Cenab- Hakk'n varlna da delil olmaktadr. Bir peygamberin hak nebi olduunu ifade eden btn deliller, ayn kuvvetle, hatta daha da te bir kuvvetle "Allah vardr ve birdir" demektedir.
 


iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.