Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla
islam << anasayfaya geri dn
Mide Sresi, 44. ayette geen; "Allahn indirdiiyle hkmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir" ayetini nasl anlamalyz? - islamda islamiyette dinimizde
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z NamazSoru: Mide Sresi, 44. ayette geen; "Allahn indirdiiyle hkmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir" ayetini nasl anlamalyz?

slamn sosyal hayata bakan ynlerini yanl deerlendiren baz kiiler, o yce dinin bir ksm hkm ve meselelerine sathi olarak baktklarndan hataya dmekten kendilerini alamyorlar. Am olduklar bu yanl ra bakalarn da srklediklerinden hata geniliyor, neticede zihinlerin karmasna sebep oluyorlar. te bu meselelerden birisi de "Kim Allah'n indirdii hkmlerle hkmetmezse, ite onlar kafirlerin ta kendileridir"(l) Mealindeki ayet-i kerimeden karlan hkmdr. Bu ayetin mealinden hareket edenler, lahi hkmleri tatbik etmeyen kiilerin "kafir" olduklarn, dolaysyla bunlarn Mslman saylmayacan sylemektedirler. Gariptir ki, bu ayet-i kerime slamn ilk yllarnda da tartmaya konu tekil etmi, Hariciye ve badiye gibi sapk mezhepler, gnah ileyen Mslmanlar kfrle itham etmilerdir. Hatta Hariciler bu ayete dayanarak "Hakem Hadisesinden" dolay Hz. Ali'yi tekfir etme cretini bile gstermilerdir. Halbuki mmetin cumhuru, imam ve mtehidleri, onlarn bu iddialarn rtm ve bir Mslmann gnah ilemesiyle kafir olmayacan aklamlardr.(2)

Bu ayetin tefsirinde Camiu'l Beyan isimli 30 ciltlik tefsirin mellifi mam Cerir et-Taberi, ayette geen "kfr"n islamdan kma manasnda deil, Allah'n nimetini inkar, yani nankrlk manasnda" olduunu ve bid'at ehli olan badiye grubunun bu ayeti,ynetimi elinde bulunduranlarn kfrne delil gsterdiklerini izah eder ve ibni Abbas'tan (r.a.) yle bir rivayette bulunur: "Kasden inkar ederek Allah'n hkmleriyle hkmetmeyen kimseler kafirlerdir. Kabul ettii halde onunla hkmetmezse zalim veya fask olur."

Nitekim, hemen bundan sonraki ayetlerde Allah'n hkmyle hkmetmeyenlerin zalim ve fasklar olduuna dikkat ekilmektedir.Ayn rivayeti bni Abbas'tan (r.a.) mam Nesefi de nakletmektedir. mam Fahrddin Razi de 32 ciltlik Tefsir-i Kebir isimli eserinde bu ayetin tefsirini yapmakta, Haricilerin bu husustaki grlerinin yanl olduuna iaret ederek yle demektedir: "Bir kimse Allah'n hkmleriyle hkmetmezse dahi, kalbiyle o hkmlerin doruluuna inanrsa kafir olmaz. Zira kfr, hak olan hkmleri kalbiyle inkar ve lisanyla reddetmektir . Fask, kalbiyle tasdik ettii iin m'mindir. manla beraber Allah'n hkmlerinin aksi ile hkm vermek dier gnahlar kabilindendir. En doru olan gr budur." (3)

Kad Beyzavi ise Allah'n hkmlerini inkar edip onlara hakaret edenlerin kafir olacaklarm aklamaktadr. (4) bni Kesir, bu ayetin Yahudiler hakknda nazil olduunu ifade ederken,(5) Osmanl devletinin eyhl islamlarndan olan Ebu's-Suud Efendi, ayette geen hkmetmemeyi inkar manasnda almakta ve "Allah'n hkmlerini hakir ve basit grerek inkar eden kimse, kim olursa olsun dinden kar" demektedir.(6) Dier ada mfessirler de, ayette geen "hkmetmeyenler" ifadesinin, "inkar edenler," yani "tasdik etmeyenler" manasna geldiini sylemektedirler. Konyal Vehbi Efendi, "Eer ayetten maksat bu olmasa Kur'an'n hilafnda birey irtikap edenlerin (ileyenlerin) kafir olmalar lazm gelirdi. Halbuki, hak olduuna imanla beraber hilafn irtikap kfr deildir ve olamaz" der. "nk, bilumum gnahlar Kur'an'n hilafdr. Gnahtan hali (hi gnah olmayan) bir fert tasavvur olunamaz. Eer her gnah irtikap eden kafir olsa, alemde m'min bulunmamak gerektir."(7) Vehbi Efendi, Ebu's-Suud Efendiye ve Fethul Beyan'a atfta bulunarak, "Allah'n inzal ettii ahkamla [Allah'n indirdii hkmlerle> hkmetmemek" hususunda, "istihfaf veya istihlal veya inkar tarklariyle [bu hkmleri kk grmek yahut helal saymak veya inkar etmek suretiyle)hilafnda hkmn (lahi hkmlerin aksine hkm vermenin) kfr olduunu, ancak bu ahkamn (Allah'n indirdii hkmlerin) hak olduunu tasdik ve ikrarla beraber hilafnda hkmn kfr olmadn belirtir.(8)

Elmall Muhammed Hamdi Yazr, ayetteki "hkmetmeme"nin, "Onun hakimiyetini tanmamak" durumunda kfre gireceine iaret eder.(9) mer Nasuhi Bilmen de u izah getirir: "Bir kimse hkm- lahiyi kalben kabul etmez, onu bile bile lisanen inkar ederse o takdirde kafir olur. Fakat onu kalben tasdik ettii halde terk eylerse kafir olmaz, gnahkar olur." (10) Bilmen, byk slam alimi krime'den de u iktibas yapar: "Her kim Allah Teala'nn hkmettii ile, onu bilerek inkar ettii halde hkmetmezse kafir olur. Fakat her kim onu ikrar ettii halde onunla hkmetmezse, o fasktir, zalimdir, yoksa kafir deildir." (11)

Grld gibi, btn mfessirler ayetin tefsirinde gr birlii iindedir. Hepsi, bir kimse Allah'n hkmlerini inkar etmedii, onlara hakarette bulunmad mddete kafir olmayaca grndedir. Nitekim, Bedizzaman da Mnazarat isimli eserinde, baz kimselerin Kanun-u Esasiyi ve hrriyetin ilanndan dolay idarecileri tekfir ettiklerini belirtmekte ve onlarn "Allah'n hkmyle hkmetmeyenler" ifadesinin "Allah'n hkmn tasdik etmeyenler" manasnda olduunu bilmediklerini beyan etmektedir.(12)

O halde, m'min olarak Ehl-i Snnet ve Cemaat grne smsk sarlmamz, bid'at ehline iltifat etmememiz gerekir. Byk imam ve mtehidlerin tefsir ve izahlarna dikkat edip onlardan istifade etmemiz arttr. Her hususta olduu gibi, tekfir meselesinde de bu imamlarn grlerini esas almalyz. mam Suyuti'nin "Tekfire yeltenmek, kendini beenen cahil kiilerin iidir" ikazn da unutmamalyz.(13)

Kaynaklar
1. Maide Sresi, 44.
2. et-Tefsir'l-Kebir
3. et-Tefsir'l-Kebir, 12:6
4. Tefsir-i Beydavi, 2:295
5. bni Kesir, 2:61.
6. Tefsir-i Ebu's-Sud, 3:42.
7. Hlasat'l-Beyan,3:1231.
8. A g. e.
9. Hak Dini Kur'an Dili, 3:1690.
10. Kur'an- Kerimin Trke MeaH Alisi ve Tefsiri, 2:772.
11. A. g. e.
12. Mnazarat, s. 69.
13. 'caz'l-Kur'an, 3:5/7.
 


iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.