Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla
islam << anasayfaya geri dn
Sonsuzluk anlalabilir mi? - islamda islamiyette dinimizde
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z NamazSoru: Sonsuzluk anlalabilir mi?

Bir bardaa denizin yerlemesi mmkn olmad gibi, snrl olan insan aklnn da sonsuzu kavramas mmkn deildir. u var ki, insan sonsuzu anlamasa bile onun varln bilebilir. Bilmek, inanmak baka anlamak daha bakadr.

nsanolu her eyiyle snrl. Hayatnn bir balangc var. Her balang bir sondan haber verdii iin bu hayatn bir de sonu olacaktr. te, ba ve sonu olan bu ksa hayat ierisinde, insan her ynyle snrl iler grebiliyor. Gz, mevcut nlarn ancak %2.5 kadarn grebiliyor. Kula sadece belli bir frekanstaki sesleri iitebiliyor.

Madde aleminde aka grnen bu hakikat, ruh aleminde de geerli. nsan akl her eyi anlayamyor. Zira, renmeye balamasnn bir balangc var. Balangc olan ilim sonsuz da olamyor; tpk hayat gibi...

nsan aklnn aczinde balang noktas, kendini anlayamamasdr. u snrl akl, henz kendini anlam deilken nasl oluyor da sonsuzu anlamaya kalkabiliyor?.. n drtten kk olduunu bilen insanolu, yine kesinlikle bilir ki, ben ten drd karmaya kalkrsam menfi bir netice ile karlarm. Bunu bildii halde, snrl olan aklna sonsuzluu sktrmaya abalyorsa, sonucun eksi sonsuz, yani sonsuz bir menfi olacan da batan kabul etmi demektir.

nsan sonsuzu anlayamaz, ama sonsuza inanabilir... Bu da insanoluna byk bir ilah ltuftur. Yoksa, btn sfatlar sonsuz olan Rabbine nasl iman edecekti?..

Bu vadide insanoluna bir mukayese imkan, bir fikir yrtme, istidlalde bulunma gc verilmi. O, bu g sayesinde ok iyi bilir ki, bu alemde benim bir balangcm ve sonum olduu gibi, her eyin de yine bir ilk ve son noktas var.

Balangc olan her ey, bize u iki hakikati birden ders verir: Beni yoktan yaratan bir zat var ve onun varl ezelidir. Ayn ekilde her son da bize ebedi bir zattan haber verir. Kendimize u soruyu soralm: Senin anlayamadn sadece sonsuzluk mu? Yer ekimini anlayabiliyor musun? Gnein, gezegenlerini nasl ekip evirdiini kavrayabiliyor musun? Ruhun, akln, hayalin, hafzann mahiyetlerini bilebiliyor musun? Elma aacnn iindeki o manevi fabrikay izah edebilmi misin? Yumurta nasl oluyor da, uan bir ku oluyor? Nutfe dokuz ay sonra nasl alyor, gryor, iitiyor? Bu alemde insann gremedikleri grdklerinden, anlayamadklar anladklarndan, bilmedikleri bildiklerinden ok fazladr.

nsann, bu fani eyay anlam gibi, bekay anlamaya kalkmas onu en azndan yorar. En azndan diyorum, nk bu gibi yersiz araylarn insan sersem etme ve yoldan karma ihtimali de vardr...

nsann sonsuzu anlama gayreti iki ayr sahada cereyan ediyor. Birisi, ilahi sfatlarn sonsuzluu, dieri de ahiret hayatnn sonsuzluu... Bu ikisi arasnda, gzden kamamas gereken nemli bir farkllk var. Ahiretteki sonsuzluktan sz edildiinde, zihinlerde hemen zaman ve mddet kavramlar canlanr. Sonu gelmeyen, tkenmeyen, fani olmayan, arzalanmayan bir hayat... Burada verilen hayatn geri alnmamas, baki klnmas sz konusudur. Bunu akln almamas iin bir sebep olmasa gerek..

Allah n sfatlarnn sonsuzluuna gelince: Onun kudreti sonsuzdur, demek, “ne kadar alem yaratrsa yaratsn kudretinde bir noksanlk olmaz” demektir. lminin sonsuzluu onun cehilden mnezzeh olduu manasnadr. Dier sfatlar da ayn ekilde, ayn mantk ierisinde deerlendirilmelidir. “Ezeli olan elbette ebedidir” hakikati, Cenab Hakk n zat iin de geerlidir, sfatlar iin de... Yani, onun btn sfatlar sonsuzdur, ebedidir. Zira, hibiri sonradan var olmu deildir; hepsi ezelidir.  


iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.