Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla
islam << anasayfaya geri dn
Allah’n sfatlar nelerdir? - islamda islamiyette dinimizde
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z NamazSoru: Allah’n sfatlar nelerdir?

lh sfatlar, zat ve sbut olmak zere iki gruba ayrlyor.

Zat sfatlar :
1- Vcut (Varlk),
2- Kdem (Ezeliyet, evveli olmama),
3- Beka (Ebediyet, ahiri olmama),
4-Vahdaniyet (Bir olma, eriki bulunmama),
5- Kyam binefsih (Varlnn devamnn zatndan olmas-bakasn yardmyla olmamas ),
6- Muhalefet’n- lil-havdis ( Zatnn mahlukatn zatlarna ve sfatlarnda mahluk sfatlarna benzememesi)

Sbut sfatlar:
1-Hayat
2- lim
3- rade
4- Kudret
5- Sem (iitme)
6- Basar (grme)
7- Kelm
8- Tekvin (Yaratma, var etme.) Tekvin sfat Maturud mezhebine gredir. Dier tikat imammz mam E’ar, bu sfat mstakil bir sfat olarak dnmez. Bylece bu mezhepte Sbut sfatlar yedi tane olmu olur.

Baz slm kaynaklarda ilh isimlerden de sfat diye sz edildii grlr. Mesel, Kerim Allah’n bir ismidir. Ayn zamanda Allah’ kerem sahibi olarak vasflandrmas cihetiyle de sfat vazifesi grr. Kerim Allah dediimiz zaman Kerim ismini sfat makamnda kullanm oluruz.

Yine bu kaynaklarda Cenb Hakk’n sfatlar grupta mtala edilir:
1- Zt sfatlar (Bunlar sbut ve selb olarak iki ksma ayrlrlar)
2- Fiil sfatlar.
3- Manev sfatlar.

Allah’n btn gzel isimleri bu sfatlardan birine dayanr. Mesel, lim ismi sfat- sbutiyeden “ilim” sfatna, Kadr ismi “kudret” sfatna, Mtekellim ismi kelm sfatna dayanr. Keza, Evvel ismi, zat sfatlardan kdem sfatna, hir ismi, bek sfatna dayanr.

lh isimlerden ou fiil sfatlara dayanmaktadr. Hlik ismi, yaratma fiiline; Muhyi ismi ihya (hayatlandrma) fiiline; Musavvir ismi “tasvir”, yni sret verme fiiline; Mmit (lm verici) ismi, imate (lm verme) fiiline dayanr.

Baz isimler de manev sfatlara istinat ederler. Hakm ismi Cenb Hakk’n hikmet sahibi olmas sfatna; Kebir ismi, kibriya sahibi olma vasfna; Cemil ismi, cemal sahibi olmasna dayanr.  


iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.