Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla
islam << anasayfaya geri dn
phe nedir ve bir ksm kimselerin endie ettii kadar korkulacak bir ey midir? - islamda islamiyette dinimizde
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z NamazSoru: phe nedir ve bir ksm kimselerin endie ettii kadar korkulacak bir ey midir?

phe, insan sinsi sinsi kemiren ve yava yava lme gtren korkun bir hastalkdr. nsan; bir kere inan, dnce ve tasavvurlaryla kendini bu hastala kaptrd m, artk hayat btn fonksiyonlaryla, rh btn melekeleriyle fel olmu demekdir.

phe ve pheciliin iki esasa dayandrlmas mmkndr:

1- rd olarak benimsenen, eskilerin reyblik dedikleri phecilik;
2- idrak ve d mhede muvzenesizliinden; niyet ve nazar inhirfndan; bilgide, terkib kabiliyetine sahip bulunamayndan doan dier bir phecilik...

kinci k phecilik, hemen hemen her yerde zerinde durduumuz bir mevzdur ve kanatimce izlesi de mmkndr. Birinci k phecilik ise; o, bir mizc hastaldr. Bu kabil pheciler iin Spinoza: "Hakk reyb (pheci)nin vazifesi susup oturmakdr. " demiti. Keke bu nasihat dinlemi olsalard. Hi olmazsa zararlar bakalarna dokunmaz; nefislerine mnhasr kalrd.

Vka phenin, bir de ilm maksad ile artlandrlm ve muvakkat olan vardr ki, o trl bheye kimsenin diyecei bir ey yoktur. Ne var ki, bizim burada hastalk dediimiz phe, Dr. Paul Sollierin de ifade ettii gibi "Hlledilmesi imknsz ve zlmeyecek gibi olan phedir. " Byle bir phe, srekli olarak uurumuzu bask altna alr ve devam eder. Sonra btn ahvl-i rhiyemizi ve btn zihn faaliyetlerimizi felce uratr. Bu hle gelmi bir insan rhu, binbir teredddn odak noktas olduu gibi, binbir kararszln, i ie kesiip durduu karmak ve iinden klmaz yollara benzer.

phelerini aamam ve onlara sz dinletememi bir insan iin; beden iktidarszlk, zihn ve ahlk teevv ve inhiraflar nne geilmez cebr hdiselerdendir.

phe insann tavrlarnda katlk, ruhunda sknt ve beceriksizlik hsl eder. Binaenaleyh pheci kimseler, bedene mtevakkf ilerde hep kamak arzusu; yorgunluk getiren eylere kar da nefret izhar ederler. Hibir i grmeden yorulmu bu trl tiplere, psikiyatrinin koyaca tehisler ne kadar iddial olursa olsun, bunlar hakknda, i yetmezliin fonksiyonunu inkr etmek kabil olmayacaktr.

phenin zihin zerindeki tesirine gelince, bu maraza mbtel olanlar devaml ve cidd zihn faaliyet gsteremezler. Az ok dima uzun sre bhe dalgalaryla sarslm bir insann. slim dnebilmesi bir hayli mkldr. Bylelerin en briz yanlar, dikkatlerinin zaafa uramas, zihinlerinin cevvliyetini kaybetmesi ve hafzalarnn skntya dmesi gibi hllerdir. Artk, bu tipler iin, her ey gitgide gayri mmkn bir ekle girer ve nlerine "olmazlardan" almayan tepeler dikilir. Onlarn nnde birtek ak kap ve yrnebilir bir tek yol vardr; o da bakalarn tenkit yolu. Bununla yaar ve bununla varlklarn srdrrler.

Bir de phenin, ahlk bask altnda tutmas bahis mevzudur ki, bana gre en tehlikelisi de budur. Arzu ve isteklerin; ihtiras ve temyllerin; hlsa ahsiyetin en btn ve samim esasn tekil eden eylerin maruz kaldklar sarsntlar ve zd dalgalanmalar, bheli insanlarn zihinlerinde meydana getirdikleri neticelerin bir aynn da ahlk sahada meydana getirirler.

Hele, ileri safhadaki byk phecilerde, bazen hibir eyden mteessir olmama gibi bir sertlik, katlk ve canszlk hkmettii gibi, bazen de, tamamen yklm manev ahsiyetleri itibariyle, toplum insan olma vasfn btn btn kaybederler.

phe, ictim neticeleri itibariyle de ok tehlikeli bir hastalktr. evresinden ve evresinde olup biten eylerden pheye dm bir kimse, gz gre gre kendisini bin bir endie iine atar, hem kendini hem de evresini rahatsz eder. Ve hele, mtereddid ve bhelere mbtel olanlarn, mesliyet endiesiyle, hareket etmenin gerekli olduu yerde geri ekilmeleri veyahut hareket vaktini karma gibi durumlar o kadar tehlikelidir ki; bazen bir cemaatin btn btn mahvolmasna sebebiyet verebilir. Bilhassa ehemmiyetli ve byk ilerde, siyaset ve harblerde, ba tutanlarn tereddd ve pheleri milletleri ve ordular batrmaya yeter ve artar.

Aslnda, kendinden phe edenin bakalar iin bir istinatgh olmas da dnlemez, zr, kendinden bhe edenin, nasl hareket edecei belli olmadndan, arkasnda bir ka defa yanlmaya maruz kalm yn var. Bunlar onun, en msum ve makl davranlarn da hep kukuyla karlarlar.

Mamfih, bhecilerin byk bir ksmnn "olduu gibi" kalma meylinde olmalarna karlk, az bir ksmnn da, ileri gitme, hamle yapma gayretleri kmsenmeyecek nispettedir.

Hsl, phecilerin ne dncelerinde, ne de i ve davranlarnda itidl ve muvzene yoktur. Onlar iinde, mevkilerini, mesleklerini, memuriyetlerini mesuliyet korkusuyla terk eden o kadar ok kimse vardr ki (mazallah) byleleri kritik bir dnemde bir millet ve bir devleti fel edebilir. Bunlarn atlganlklar bir mcera olduu gibi, vehim uzants tedbirleri de bir snp gitme ve donukluktur. Bazlarna gre bu hl bir iradesizlikden kaynaklanyor gibi grnse bile aslnda hi de yle deildir. Aslnda bu hl isbetli ve seri karar verememeden, hayatla alkal umum ahvl ve hdiselerin bize ifde ettii eitli zm yollarndan birini tercih edememekden kaynaklanmaktadr.

 


iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.