Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla
islam << anasayfaya geri dn
Kur'an- Kerim'e gre insann yaratl nasldr? - islamda islamiyette dinimizde
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z NamazSoru: Kur'an- Kerim'e gre insann yaratl nasldr?

Kur'an- Kerim, insann muhtelif yaratl devrelerinden bahseder. Bunu ana hatlaryla ikiye ayrmak mmkndr. Birisi; ilk insan Hz. Adem (as)'n, ikincisi de dier insanlarn yaratlmasdr. Bu farkl yaratllara bazen ayr ayr ayetlerde, bazen de ayn ayette dikkat ekilir. Nitekim M'minun suresinde;
"Andolsun biz insan amurdan (szlm) bir hlasadan yarattk. Sonra onu (Hz. Adem'in nesli olan) insan sarp ve metin bir karargahta (rahimde) bir nutfe (zigot) yaptk. Sonra o nutfeyi alaka (yapan ey) haline getirdik, derken o alakay mudga (bir inem et) yaptk, o bir inem eti kemik(lere) evirdik (ve) o kemiklere de et (kaslar) giydirdik. Sonra onu baka yaratlla ina ettik (can verdik, konuma verdik)..." (M'minun, 12-14).

Grld gibi, insann ilk yaratltan itibaren geirdii devreler safha safha nazara verilmektedir. Bunlardan kendi yaratl devrelerimizi anlamak, ilk yaratla da k tutacaktr.

Yukardaki Ayet-i Kerimede geen yaratlla ilgili hususlara, bir hadis-i erifte de iaret edilir:
"Her birinizin yaratl ana rahminde nutfe olarak 40 gn derlenip toparlanr. Sonra aynen yle (40 gn daha) alaka (yapan ey) olur. Sonra yine yle (bir 40 gn daha) mudga (et paras) halinde kalr. Ondan sonra melek gnderilir. Ona ruh fler..." (Mehmet Sofuolu, Sahih-i Mslim ve Tercemesi, VIII, 114).

Bu hadiste, zigot, morula ve blastula safhalar, derlenip toparlanma devresi (nutfe) olarak ifade edilmitir. Bugn embriyoloji ilminin tespiti de yukarda bahsedilen geliim devrelerine paralellik gsterir. Yumurtalk kanalnda dllenen yumurta, ana rahmine doru inmeye balar. Daha inerken bile blnmektedir. Ana rahmine gelen yumurta, plasenta (eten=e) oluunca mukoza ve kaslar iine iyice yaparak gmlr. Bir baka ifade ile tohum gibi ekilir. Bu safha, ayet ve hadislerde "alaka" (*) (yapan ey) kelimesiyle ifade edilir.

Buradaki embriyo, plak gzle grlmeye balad zaman, kk bir et ktlesi (mudga) halindedir. Bulunduu yerde geliir ve kademe kademe bir insan eklini almaya balar.

Bugn ilim, insann yaratl hakknda Kur'an- Kerim ve hadis-i eriflerin ortaya koyduu hkmlerin ancak bir ksmn tesbit edebilmitir. Mesela; his ve duygular, bu maddi geliimin hangi safhasnda vcutta yerini almaktadr? lim buna henz bir cevap bulamamtr. Peygamberimiz (sav) ise, 120 gn sonra ruhun geldiini bildirmekle, insan vcudunu ssleyen duygularn greve balad zamana iaret etmitir.

Zigot teekklnden itibaren 120 gn kadar cenin sadece byme kanununa tabidir. Yani, bu devre iinde hcreler blnr ve farkllar. Ayn byme kanunu, bitki ve hayvan embriyolarnda da cereyan eder. Bir baka ifade ile cenin, 120 gn sonra insan mertebesine ykselir. Nitekim bu duruma ayette; "... sonra onu bambaka bir yaratk (insan) yaptk..." (M'minun, 14) beyan ile dikkat ekilir.

Hz. Adem (as)'in topraktan yaratldn bildiren pek ok ayet vardr. "Allah sizi (Hz. Adem'i) bir topraktan, sonra bir meniden (Hz. Adem'in neslini) yaratt." (Fatr, 11). u Ayet-i Kerimelerde de insann topraktan yaratld belirtilir: 3/59; 18/37; 22/5; 35/11; 40/67; 30/20.

lk insann yaratlnda da gnmzdeki yaratl gibi eitli devreler yer alr. "O'dur ki her eyin yaratln gzel yapt ve insan yaratmaya amurdan balad." (Secde, 7).

u ayette de bu amurun mahiyetinden bahsedilir:
"Andolsun biz insan kuru bir amurdan, deimi cvk balktan yarattk..." (Hicr, 26).

Bu Ayet-i Kerimelerden, yaratln; toprakla baladn, daha sonra bunun amur halini aldn anlamak mmkn. Bu amur da szlerek amur z hasl olmutur. "Andolsun ki biz insan amurdan szlm bir hlasadan (zden) yarattk." (M'minun, 12). Daha sonra balk halini alan bu amur znn zamanla deitii ifade edilir. "(blis: "Ben bir salsaldan (kurumu amurdan) deiken bir balktan (Hamein mesnun) yarattn insana secde edemem" dedi" (Hicr, 33).

Baz mfessirler "insan bir nutfeden yarattk" hkmnn, Hz. Adem (as) iin de geerli olabileceini ileri srerler. Onlara gre bu balktan nutfe hasl edilmitir. (Elmall, V, 3058).

Bu safhaya kadar olan gelimeler, gnmzdeki ceninin ilk drt aylk (120 gnlk) durumuna benzerlik gsterir. Midedeki besinlerden spermann szlerek karld gibi, amur da szlerek amur z (slale) hasl edilmitir. Bir mddet bu halde kalan amur z, balk eklini (Hamein mesnun) alm ve daha sonra kat hale (salsal) sokulmutur. Bu devreden sonra kuruyan bu bala insan ekli verildiini anlyoruz. "... sizi yarattk, sonra size ekil verdik, sonra da meleklere: "Adem'e secde edin" dedik..." ('Araf, 11).

Nuh suresinde ise, gerek ilk insan ve gerekse insan neslinin merhale merhale yaratlna da iaret edilir: "Halbuki O, sizi eitli merhaleler halinde yaratt." (Nuh, 14).

lk insann bu safhaya kadar bitki ve hayvanlarda grlen byme, gelime ve farkllama kanunlarna tabi olduu sylenebilir. Artk bundan sonra ceninde olduu gibi, yeni bir yaratl safhas balayacaktr. Yani, ruh bedene gelecektir. nk, insann terkip ve tesviyesi tamamlanmtr.. "..sonra onu bambaka bir yaratk (insan) yaptk..." (M'minun, 14). "Onun (eklini) dzeltip ona ruhumdan flediim zaman kendisi iin derhal (bana) secdeye kapann" (Sa'd, 72).

u Ayet-i Kerimede de yaratln btn safhalarna iaret edilir: "Ey insanlar, eer ldkten sonra dirilmek hususunda herhangi bir phe iinde iseniz u muhakkaktr ki biz sizi(aslnz) topraktan, sonra (onun neslini) insan suyundan (spermadan) sonra alaka (yapan ey)'dan daha sonra da hilkati belli belirsiz bir inem etten yarattk (ve bunlar) size (kudretimizin kemalini) apak gsterelim diye (yaptk) sizi dileyeceimiz muayyen bir vakte kadar rahimlerde tutuyoruz, sonra sizi bir ocuk olarak karyoruz." (Hacc, 5).

Bu Ayet-i Kerimenin son blmndeki hkmler, yani yaratlta tabi olduumuz kanunlar, gnmzde aynen cereyan ediyor. Bu bize, ayetin banda zikredilen topraktan yaratlmann da vuku bulduunu ifade etmez mi? Btn bunlarla Cenab- Hak, dilediini diledii ekilde yaratacan gstermitir.

nsan vcudundaki elementlerin byk bir ksm toprakta mevcuttur. zellikle balk ve yapkan amurda karbon (C—4) ve (N—3) moleklleri eksi deerlidir. Bunlar, topraktaki oksijen, fosfor ve hidrojenle kolaylkla birleerek insan vcudunun tekilinde nemli grev alm olabilir. Ama btn bunlar, bir kudret olmadan nasl ekilden ekle girecektir?

Gnmz insan her eyi, kendi akl lleriyle deerlendirmeye alr. Eline bir avu amur alr, bundan insann nasl yaratlabileceini dnr. Bir amura, bir de kendisine bakar. Arada hi benzerlik yok. Ona gre bundan, ya tula veya mlek yaplabilir. nk kendi gc buna yetmektedir.

Aslnda tek hcreden insan yaratlmas, amurdan insan yaratlmasndan daha kolay deildir. Gzle grlemeyecek kadar kk bir hcreden, dokuz ayda uur ve akl sahibi bir insan szlyor. Zigotun bebek haline gelinceye kadar geirdii deiiklikleri adm adm takip etmek mmkn. Ama, hadisenin izahn nasl yapacaz? Hangi kudret kalbi tanzim ediyor; batan gz, azdan dii karyor? Hem de, Hz. Adem (as)'den beri btn insanlarda ayn kanunlar hkmn icra ediyor. unu itiraf etmek durumundayz ki, insann yaratl gerekten bir mucize. ster ilk insan, isterse gnmz insan olsun, bu hkm hepsi iin geerli.

Meselenin anlalmasndaki glk, sanrm yanl kyastan ileri geliyor. Biz, kainattaki hadiselerin cereyan tarzn devaml kendi g, kuvvet ve ilmimizle mukayese ediyoruz. Tabii ki, sonuta iin iinden kamyoruz. Halbuki bu hadiselere Cenab- Hakk'n kuvvet, kudret ve ilmi noktasndan bakmak gerek. O zaman, her eyin gerek vcuda gelmesi, gerekse ortadan kalkmas o kadar kolay olur ki, pheye mahal kalmaz.

lk insann yaratln aklamak hususunda evrimciler kmaz yoldadrlar. Bunu kendileri de itiraf ediyorlar. O halde, "Yapan bilir, bilen konuur" kaidesince, yapann beyanna kulak vermek gerekiyor. O, insan topraktan yarattn bildiriyor. "Muhakkak sizi topraktan yarattk..." (Hacc, 5). Hem de en gzel ekilde. "Biz insan en gzel biimde yarattk" (Tin, 4). On defa evrimcileri dinleyenlerin, hi olmazsa bir defa da Yaratan'n fermanlarna nazar etmesi gerekmez mi?

(*) "Alaka" kelimesinin manalarndan birisi "kan phts" dieri de "yapan" veya "aslp tutunan ey"dir. "Yapan ey" ceninin bu safhasna daha uygun dmektedir.

 


iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.