Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla
islam << anasayfaya geri dn
Snnet nedir? - islamda islamiyette dinimizde
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z NamazSoru: Snnet nedir?

Snnetin szlk anlam, “yol, gidi, tabiat, prensip, kanun” demektir. Terim anlam ise, Peygamber Efendimizin (a.s.m.) sz ve fiillerinin ve takrirlerinin tm mnsna gelir. Takrir, bir konuda skt etmekle o ii reddetmemek demektir. Hadis-i erifler, yetleri aklarlar. yetlerde ksa ve z olarak beyan edilen lh maksatlar izah ederler. Kuranda yer almayan bir konuda ise hkm ortaya koyarlar.

“Namaz kln!” emri z hlindedir; ayrnts ise hadislere braklmtr. Namazlarn rekat saylar, klnma biimleri yette ayrntlar ile verilmi deildir. O halde, snnet olmasayd, “Namaz kln!” emri nasl yerine getirilecekti? “Ben namaz nasl klyorsam siz de yle kln.” Hadis-i erif.

Ayn ekilde, “Zekt verin!” emrinin de tafsilat ve teferruat hadis-i eriflerle sabit olmutur.

Nur Mellifi Bedizzaman, hadis-i erifler iin “Kurann birinci tefsiri” ifadesini kullanr. Allah Resulnn (a.s.m.), Kuran yetleri hakknda yapt aklamalar “ilk tefsir” olduu gibi, sorulan fkh sorulara verdii cevaplar da ilk fetvalardr. Keza, yapt itihatlar da ilk itihatlardr. Allah Resul (a.s.m.) mmetine her hususta rehber olduu gibi bu noktada da nclk etmitir.

“ittikleri haberi, Peygambere veya yetki sahibi kimselere gtrselerdi, onlarn arasndan hkm karmaya gc yetenler, onun ne olduunu bilirlerdi.” (Nisa Sresi, 83)

Her maksada farkl yoldan gidilir. Zengin olmann yoluyla, alim olmann yolu birbirinden ayrdr. Birincisinde, ekonominin kendine has kurallarna harfiyen uyulacak ve bu sahada muvaffak olmu kimseler taklit edilecektir. kincisinde ise, ilim sahasnda sz sahibi zatlara talebe olunacaktr.

lh hakikatlere ermek de, ancak, bu sahann yetkili ve vazifelisi olan zatlarn izinden gitmekle mmkn olabilir.

“Hak ve hakikat, nbvvet iindedir ve nebler elindedir. Dallet, er ve hasret, onun muhalifindedir.” (Lemalar)

Snnete tbi olmay Allah sevgisinin art olarak takdim eden bir yet-i kerime: “De ki, Allah seviyorsanz bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve gnahlarnz balasn. Allah ok balayan ve esirgeyendir.” ( Al-i mran Sresi, 31)

Resulllah Efendimiz (a.s.m.), Allahn sevdii ve raz olduu rnek insandr. Ona uymayan kimsenin Allah sevgisi, szde kalmaya mahkmdur. Hakikat bu iken, sadece yetle amel etme vehmine kaplarak snnetten yz evirmek, Allahn sevdii zata benzemeyi terk etmek demektir.

Bir insan, Kuran- Kerimi hadislerin nda deil de kendi fikriyle yorumlamaya kalkrsa, ortaya kacak yol Allah Resulnn (a.s.m.) deil, o adamn ahs yolu olacaktr. Bu yolun ise nereye kaca bellidir.

Kuran anlamaktan maksat onu yaamak ve yaatmaktr. Bu noktada, en byk rehber Allahn Resuldr (a.s.m.). Bu gerei bizzat Kuran yetlerinden okuyalm:

“Peygamber size neyi verdiyse onu aln, Ve size neyi yasakladysa ondan da saknn. Allahtan korkun, nk Allahn azab etindir.” ( Hair Sresi , 7)
“O, kendiliinden konumaz. Onun konumas ancak indirilen bir vahiy iledir.” (Necm Sresi, 3-4)
“Kim Resule itaat ederse, Allaha itaat etmi olur.” (Nisa Sresi,80 )

ttiba- snnet denilince, Allah Resulnn (a.s.m.) izinden gitmeyi ve bylece her konuda istikamet zere olmay anlyoruz.

imdi, kendi nefsimize u soruyu soralm: Bir mmin, asr- saadete kavusayd ne yapacakt? Elbette ki, Allah Resuln (asm.) her hususta adm adm takip edecekti. yle deil mi?

te bugn, Onun (asm.) snnetlerine harfiyen uymak da ayn mny tar.

Nur Klliyatnda, snnetler ana guruba ayrlr: “Resul-i Ekrem Aleyhissalt Vesselmn Snnet-i Seniyesinin menba tr: Akvali, efali, ahvalidir.” ( Lemalar)

Demek oluyor ki, Resulullah Efendimizin (a.s.m.) o mukaddes snnetleri, “mbarek lisanndan dklen nurlu cmleler” “icra ettii iler” ve “hliyle insanlk lemine sergiledii rnek ahlk”tan oluuyor.

Bir Mslman, O Nebiler Nebisini (a.s.m.) taklit etmee, farzlardan balar. Allahn emirleri farz olmakla birlikte, Allah Resulnn (a.s.m.) onlar ilemesi cihetiyle, ayn zamanda snnettirler. Yani, Allahn emirlerine harfiyen uyan ve yasaklarndan hassasiyetle kanan bir mmin, snnetin farz ksmn yerine getirmi olur.

Farzlar yerine getiren bir mmin, manev terakkisini nafile ibadetlerle srdrr. Nafile denilince, farz ve vacip dnda kalan ibadetler anlalr.

Namazlarn snnetleri nafile ibadet gurubuna girdii gibi, kuluk namaz, tahiyye-i mescit namaz, gece namaz gibi nice nafile ibadetler de vardr.

“dt- hasene” ise, Allah Resulnn (a.s.m.) yeme, ime, oturma gibi beer fiilleridir. Bunlarn her biri, insanlar iin gzel birer rnektir. Bir mmin, adet olarak her gn icra ettii bu gibi ileri, Allah Reslnn (a.s.m.) yapt ekilde yapmaya alrsa, ayr bir feyiz kayna daha bulmu ve dnya ilerinde bile huzuru yakalama imknna kavumu olur.

“Snnet-i Seniyyeye ittiba kendine adet eden, dtn ibadete evirir, btn mrn semeredar ve sevapdar yapabilir.” ( Lemalar)

Ahval grubuna giren snnetlere gelince, bunlar “takvadan, muhabbetten, gzel ahlkn btn ubelerinden, insan seciyelerin en stnlerinden ve beer karakterlerin en salamlarndan” rlm ve dokunmu muhteem bir tablo tekil ederler.

Kalbin Allah sevgisi ve Allah korkusuyla dolu olmas da hl grubuna giren snnetlerdendir.

“inizde Allah en ok seven benim. Ve Ondan en fazla da ben korkarm.” Hadis- erif

 


iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.