Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla
islam << anasayfaya geri dn
Yoktan yaratmay kabul etmeyenlere nasl cevap vermemiz gerekiyor? - islamda islamiyette dinimizde
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z NamazSoru: Yoktan yaratmay kabul etmeyenlere nasl cevap vermemiz gerekiyor?

Yaratma iki ekilde oluyor. Biri ibda yani vastasz, dorudan doruya yaratma, dieri ise ina yoluyla yani mevcut varlklardan bir yenisini szme, sebepler yoluyla yeni bir ey vcuda getirme eklinde. Bunlarn her ikisinin de en gzel misali kendi varlmzda bulunuyor. Ruhumuz ibdaya, bedenimiz inaya misal. Ruh bir baka ey kullanlarak, vastal olarak deil dorudan yaratlyor. Beden ise bu kainattan szlen gdalarn baba ve anne denilen iki ayr fabrikadan szlmeleriyle yaratlyor. Her ikisi de Allah’n ayr birer mucizesidir ve ayr isimlerini ilan ederler.

evremizde grdmz varlklarn bedenleri hep ina yoluyla yaratldndan ve biz ruhlar alemini, melekler aleminin gremediimizden, bazlar yanl bir mantkla, yaratmay sadece inaya inhisar ettiriyorlar ve yoktan yaratmay inkar ediyorlar.

“Yok var olmaz, var olan da yok olmaz.” sz bir ynyle doru, dier ynyle yanl. Bu sz, maddeye ezeliyet isnat ederek yaratl inkr maksadyla syleyenlere elbette katlmak mmkn deil. Doru olan taraf u: Bugn grdmz hi bir varlk, yokluktan meydana gelmemitir. Zira, varlk yokluun zdddr. Bir eyin kendi zddna inklap etmesi ise imknsz. Kald ki, “yok var olur” dediinizde, “yok” diye bir eyin varln kabul etmi olursunuz. Bu ise bir tezattr. O halde gerei ylece ifade edebiliriz: Yok diye bir ey mevcut deildir. Grnen ve grnmeyen btn lemler, “yokluktan” deil, “yok iken” var edilmi, varlk sahasna karlmlardr.

Cenb Hak, iman iin, ibadet ve marifet iin yaratt insana, nice hakikatleri anlamann da llerini ltfetmi. Bu, var olma olaynn da en gzel bir misalini insan ruhunda buluruz: Bir cmleyi zihninizde kurup ekillendirdiinizde, o cmle o anda sizin iin varlk sahasna girmitir. O artk yok deildir. Ama ayn cmle sizin dnzdaki kimseler iin yoktur. Ancak onu yazdnzda yahut sylediinizde cmle bakalar iin de varlk sahasna km ve kabul edilmi olur. Siz o cmleyi zihninizde kurmadan nce byle bir cmle yoktu, ama yoklukta deildi. Siz onu yokluk denilen bir lemden tutup da meydana karm deilsiniz.

Yokluk hibir varln tarlas deil, tezgh deil, yahut hammaddesi deil. Grdmz btn u varlk lemi de, yok iken yaratlmtr, ama yokluktan yaratlmamtr. Her varln u harika nizam, intizam, hikmeti, faydas onun mkemmel bir plndan, yni kaderden geldiini aka ders verdiine gre, ilh ilimde takdir edilen bir varlk mutlak yoklukta deildi. Ama biz o varl ancak yaratld zaman grebiliyor ve ona ancak o zaman “var” diyebiliyoruz. Bu varlk, dnya sayfasndan silindii zaman da bizim iin yok oluyor, ama yoklua gitmiyor.

Yokluktan gelme olmad gibi, bunun bir sonucu olarak yoklua gitme de yoktur. O halde, “Var olan yok olmaz.” sz ancak, “Bu dnyadan giden varlklar mutlak yoklua dmezler, Allah’n ilminde varlklarn srdrrler.” mnsnda dorudur.

Nur Klliyatndan konumuza k tutan bir ders: “Adem-i mutlak zaten yoktur, nk bir ilm-i muhit var. Daire-i ilim iinde bulunan adem ise, adem-i haricdir ve vcud-u ilmiye perde olmu bir unvandr. Hatta bu mevcudat- ilmiyeye baz ehl-i tahkik ayan- sabite tabir etmiler.” Ayan- sabite, “eyann ezelden beri ilm-i ilhde sabit olan hakikatleri” eklinde tarif ediliyor. Bunun bir dier ismi de “mahiyet.”

Cenab Hakk’n zt birdir ama isimleri yzlerce, binlercedir. Hatta baz ztlara gre ilh isimler sonsuzdur. te bu isimler arasndaki farkllk, onlarn tecelli ettii varlklarn da farkl mahiyette olmalarn zorunlu klmtr.

Bu ifadede bir kademe atlam bulunuyoruz. lh isimlerdeki farkllklar, farklln netice verir, mahiyetlerin farkll da, mahlkatn farklln. lim dairesindeki eyann yanim mahiyetlerin mstakil bir varlklar yoktur. lim dairesindeki ta sert olmad gibi, insan da hayat sahibi deildir.

Allah’n ezel ilmindeki varlklar, ancak yaratldklarnda kendilerine bu leme mahsus sfatlar taklr. Btn eya, henz yaratlmadan Allah’n ezel ilminde mevcuttur. Zamandan mnezzeh olan Allah, eya hakknda sonradan bilgi edinmekten mnezzehtir.

“Eya zevl ve ademe gitmiyor, belki daire-i kudretten daire-i ilme geiyorlar.” cmlesinde, “Eya yokluk ve hilikten gelmiyorlar, belki ilim dairesinden kudret dairesine geiyorlar.” hkm de sakldr. Zira, yoklua gitmeyen yokluktan da gelmiyor demektir.

O halde, “Var yok olmaz, yok var olmaz.” szn syleyenler, varl sadece madde lemi olarak grmekle hataya dmler, bu lemin temel unsurlarnn sabit kalmasn bir ilh nizam olarak deerlendirmek yerine, maddeye ezeliyet vermi ve her eyi maddenin yaptn iddia etmekle hakikatten sapm, hidayetten uzaklamlardr. Ama bu cmleyi, “lh ilimde mahiyetleri tahakkuk eden varlklarn bu leme gelmeleri mutlak yokluktan deildir, bu dnyadan gmeleri de yoklua gitme deildir.” mnsnda kullansalard, gerei ifade etmi olurlard.  


iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.