Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla
islam << anasayfaya geri dn
Tevhit ne demektir? - islamda islamiyette dinimizde
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z NamazSoru: Tevhit ne demektir?

Tevhit: “Birlemek” “ Allah’tan baka ilh olmadna inanmak.” “L ilhe illllah szn tekrarlamak” manalarna gelir.

Tevhit denilince akla hemen “l ilhe illllah” kelam gelir. Bu kelama kelime-i tevhit denilir ve Allah’tan baka hak mabut olmadn ifade eder.

u varlk alemi iin eitli tebihler yaplmtr. Bunlardan birisi de “kinat saray.” te tevhit, bu sarayn sultann bir bilme, birleme ve Ona hibir eyi ortak komama itikaddr.

Kinat saraynn taban bakasnn, tavan bakasnn olmaz. Bu sarayn hallar, lmbalar ve dier eyalar bir baka lemden getirilip de buraya monte edilmi deiller. Saraydaki her ey ve en nemlisi her misafir, saraydan douyor. Bir iee bakalm: Topraktan gnee kadar sarayn her eyinin onda bir hissesi vardr. nsan bedenine nazar edelim: Bu sarayn temel talar olan elementler onda da mevcut.

Dalar ovalara birer koltuk gibi kurulmu. Ama baka bir yerden getirilerek deil, ovann iinde ykselerek. Meyveler dallara tutunmu. Baka bir beldeden ithal edilerek deil, aacn iinden karlarak.

Yavru, annenin kucana oturmu. Bir baka lkeden gelerek deil, onun rahminde byyerek. Gne bu saraya lmba olmu. Bir baka yerden satn alnarak deil, sema ile birlikte yaratlarak.

Bu lemde bulunan sonsuz denecek ok varlk tevhit edilmi, birletirilmi, aralarnda ilgiler kurulmu ve bu varlk lemi bir saray ekline sokulmutur. Bunu dnen insanlar kelime-i tevhidi okur ve bu saray her eyiyle ancak Allah’n mlk ve mahluku bilirler.

Kelime-i tevhit Allah’tan baka hak mabut olmad anlamna gelmekle birlikte, bu kelamda geen Allah ismi, btn lh isimleri de iine aldndan, “Allah’tan baka Muhyi -hayat verici- yoktur, Allah’tan baka Halik – yaratc- yoktur, Allah’tan baka Malik yoktur.” gibi manalar da iinde saklar. Bylece bu tevhit iinde lh isimler adedince tevhitler sakldr.

Baz limlerimiz, tevhidi, “ilm ve amel” olmak zere ikiye ayrrlar. Bu snflandrmaya gre, Allah’n bir olduunu ve kainattaki btn birliklerin Onun birliini gsterdiini bilmek, hep ilm tevhittir. Amel tevhit ise, bu tevhit inancnn insann amel leminde tam bir hkimiyetle hkmetmesidir.

Fatiha-i erife’nin “yyake na’bd ve iyyake nestain.” yet-i kerimesi amel tevhit dersi verir: “Yalnz sana ibadet eder ve yalnz senden yardm dileriz.” Yalnz senin bildirdiin yne dner, yalnz senin huzurunda el balar, ancak sana rk ve secde ederiz. Aklmz sadece senin raz olduun eylere yorar, kalbimize ancak senin raz olacan sevgileri koyarz.

Yalnz Allah’a ibadet eden bir insan batl mabutlara tapma zilletinden kurtulduu gibi, yalnz ondan yardm dileyen bir kul da sebeplerin ardna dmekten, olaylarn klesi olmaktan kurtulur. Ve tam bir tevekkl ile Rabbine snr. Bu ok ulv bir haz olmann yan sra, ok stn bir kuvvettir de.

Zaten kmil m’min olmann yolu da, hem ilm hem de amel tevhitte kemale ermekten geer.

Tevhit sadece bunlarla snrl deildir. Sfat, esma ve fiilleri iin de tevhit sz konusudur. Bunlar ylece zetlemek mmkndr: Tevhid-i Ef’al: “Eyann yaratlmasnda ve idaresinde sebeplerin hibir tesiri olmadn bilmek”,“Tek yaratcnn ancak Allah olduunu itikat etmektir.”

Tevhid-i Sfat: “Mahlkata taklan ilim, kudret, irade gibi sfatlarn da Allah’n mahluku olduunu bilerek onlara mstakil bir varlk isnat etmemek demektir. Tevhid-i zt: “Her varl Onun zt ve varl yannda yok derecesinde bilmek.

Hayat vermek, ldrmek, ifa bahetmek, hidayete erdirmek, rzk vermek her biri ayr bir fiildir. Sonsuz denecek kadar ok olan bu fiiller ayn sfatlara dayanyor. Bu sfatlar “hayat, ilim, kudret, sem’, basar, irade, kelm, tekvin” sfatlardr. te mahlkat leminde icra edilen sonsuz fiillerin hepsini bu ilh sfatlardan bilmek, tevhid-i ef’aldir. Bu sfatlar bir tek zta isnat etmek ise, tevhid-i zt.  


iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.