Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla
islam << anasayfaya geri dn
Vahdet-i Vcut hakknda biraz bilgi verir misiniz? - islamda islamiyette dinimizde
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z NamazSoru: Vahdet-i Vcut hakknda biraz bilgi verir misiniz?

“L mevcude illa hu” (Ondan baka mevcut yoktur.) diyerek varln ancak Allah’a mahsus olduunu esas alan ve mahlukatn varln kabul etmeyen bir tasavvuf ekoldr. Ekolun kurucusu Muhyiddin-i Arab hazretleridir. Sadeddin Konvev hazretlerinin dnda bu yola giren byk zatlara rastlanmaz.

Muhyiddin-i Arab hazretlerinin baz grleri kendisinden sonra gelen tasavvuf ehlince benimsenmi olmakla birlikte bu yol, dier tarikatlar gibi, byk kitlelerin tbi olduu bir merep halini almamtr. Vahdet-i vcut merebinde Allah namna mahlukat inkr edilirken, materyalistler ve tabiatlar bu merebi o byk velinin anlayna taban tabana zt bir yola ekerek, tabiat namna Allah’ inkar yoluna girmilerdir.

nce, vahdet ve vcut kelimeleri zerinde biraz duralm. Vahdetin szlk anlam, birlik’tir. Zt anlam “kesret”, yni okluktur. Mesel, be farkl harf bir kesrettir, ama bunlar tevhit edilerek bir kelime halini alrlarsa vahdete erilmi olunur.

Kinat kitab denilen bu lemde, bu mnnn sonsuz misalleri vardr. Yzlerce dal bir aa olarak karmza karken, milyarlarca hcre bir bedende birleiyorlar. Bir olan Allah’n mukaddes varl iin “vacib-l-vcut”, kesret dairesini meydana getiren mahlkatnn varl iin ise “mmkin-’l-vcut” tabirleri kullanlr.

Vacip; varl kendinden olan, bir bakasnn var etmesiyle var olmaktan mnezzeh bulunan, ezel ve ebed var olan Allah’n varl. Mmkin; varl, yaratcsnn var etmesiyle tahakkuk eden, o dilediinde hemen yok olmaya mahkm, bu cihetle varl ile yokluu yaratcsnn kudretine nispetle eit bulunan mahlkatn varl.

te vahdet-i vcut merebindeki bir vel, “istirak” dediimiz mnev sarholuk hline girdiinde varl sadece vacip varla hasreder, mmkinin varln inkr eder. “L mevcude ill hu” yni “Ondan baka varlk yoktur.” der.

Bu szn cezbe hlinde, mnev sarholuk hlinde sylendii aktr. Zira, Ondan baka varlk olmasa, bu szn de sylenememesi gerekirdi. Ama, bu sz syleyen zt o anda bunu da dnecek halde deildir.

stirak halinin bir glgesi gnlk hayatmzda da bazen kendini gsterir. lm bir eseri okuyan insan kendini mnya kaptrd m, artk kelimeleri bir bakma grmez olur. Onlar hatrlamaz, onlarla megul olmaz. O her eyiyle ilme dalm, onda gark olmutur. O anda kitab unuttuu gibi, onu tutan parmaklarn, ona bakan gzlerini de unutmutur.

Vahdet’l vcut iin, Mesnev-i Nuriyye’de “Tevhidde istiraktr ve nazara smayan bir tevhid-i zevkdir.” buyrularak bu merebin akl ile izah edilemeyeceine dikkat ekilir.

Bir aynay gnee kar tuttuunuzda gne o aynada grnr. Onun nuruyla ayna da aydnlanr. O da k samaya balar. Bu ayna uurlu olsa, gnein nurunu kalbinde tar, ona iman eder ve kendisindeki btn renklerin, n, hararetin hep ondan geldiini bilir, ona minnettar olur. Bu uurlu aynann gnee doru yaklatn farz edelim. Yaklatka gneten daha fazla k alacak, daha ok parlayacak, dier yandan, daha fazla snacak, yanacaktr. Ayna gnee yaklatka onda, gnein grnts dnda kalan saha gittike azalr. Ve sonunda aynann tamam gnein nuruyla dolar. Artk onun kalbinde bakasna yer yoktur. Yaklama devam ettike, n iddetinden ayna kendini gremez olur. iddetli hararet ve nur ile kendinden geer, istirak hline girer. Artk ne kendisi kalmtr ortada, ne de . te o ayna bu halde iken, “Gneten baka bir ey yoktur.” derse, bu onun mnev sarholuunun ifadesidir.

Risale-i nur Klliyatndan Mektbat’ta, “kalb ve hl ve zevk olan bu merebi akl ve kavl ve ilm sretine evirmemek” gerektii nemle vurgulanr. Ve Lem’alar’da bu mny teyit iin, “bu mesele-i vahdet’l vcudu imdiki insanlara telkin etmek ciddi zarar verir.” denilerek ou insanmzn maddede boulduu, sebeplere gereinden ok fazla nem verdii bu gaflet zamannda bu merebi insanlara telkin etmenin ters sonular vereceine ylece dikkat ekilir:

O merep, daire-i esbaptan geip, terk-i msiva srryla, mmkinattan alkasn kesen ehass- havassn istirak- mutlak hletinde mazhar olduu salih bir merebdir. Bu merebi esbab iinde boulanlarn ve dnyaya ak olanlarn ve felsefe-i maddiye ile tabiata saplananlarn nazarna ilm bir srette telkin etmek, tabiat ve maddede onlar bodurmaktr ve hakikat- slmiyyeden uzaklatrmaktr.”

Hani baz illar vardr, zerine not dlmtr; “ocuklarn ulaamayaca yerlerde muhafaza ediniz.” diye. Bu merep de yle. art, “ehass- havas” yni haslarn has olmak. Velyetin en ileri derecelerinde bulunmak. Onlara da her zaman tavsiye edilmiyor.; sadece istirak- mutlak hlinde geerli. Yni tevhit denizinde tam gark olup, o deryada boulup, Allah’tan gayr ne varsa hepsinden alkay kestikleri zaman “l mevcude ill hu” diyebiliyorlar.

lk cmlede o mmtaz zevat pervaszca tenkide cr’et edenlere hadleri bildiriyor: Ehass- havasn mazhar olduu salih bir merep” ifadesiyle...

Elimize bir meyveyi dnelim. Bu meyve halk (yaratma) fiiliyle var olmu ve onda Hlk ismi tecelli etmitir. Bu fiil ve bu tecelli olmasa o meyve vcuda gelemez. te bizim ilmen, fikren dndmz bu mny o mmtaz ztlar hissederler, yaarlar, o hl ile hallenirler ve cezbe hlinde o meyvenin yokluuna hkmederler. stirak hlinden knca meyvelerini fiyetle yer ve Rezzk olan Allah’a krederler. stirak hlinde kr de yoktur. Zira, ne meyve vardr ne insan.

Nur Klliyatnda bu merebin “salih” olduu, mensuplarnn da ehass- havas olduklar zikredilmekle birlikte, bu merebin zannedildii gibi en ileri bir hakikat yolu olmadna da bilhassa dikkat ekilir. “Hulefa-i ridinden ve eimme-i mtehidinden ve selef-i slihnin byklerinden o mereb sarihen grnmyor.” denilerek bu merebin husus kald, umuma ml olamad vurgulanr.

Ne sahabeler, ne mezhep imamlar, ne de asrlarna yn vermekle vazifeli, mam- Gazal, mam- Rabban, Abdulkadir-i Geyln gibi mmtaz ztlar byle bir yolda gitmilerdir. Onlar btn gayretlerini nbvvet vazifesi dediimiz, insanlar irat etme, ikaz etme, hakk sevdirme, btldan nefret ettirmede merkezletirmilerdir. Bu kuts vazife ise istirak deil, sahv yni uyanklk hlinde icra edilebilir. Nitekim, Muhyiddin-i Arab de “Bizim mertebemize kmayan kitabmz okumasn.” buyurmakla, merebinin husus kaldn beyan etmi bulunuyor.

Nur Klliyatnda dikkat ekilen nemli bir nokta da, bu merebe giren bir velnin sadece Allah’a imanda terakki ettii, buna karlk dier iman rknlerini dnmemekle yahut hayal saymakla onlardan gereken feyzi alamaddr. stirak hlinde sylenen “l mevcude ill hu” sznn uyank halde sylense dier be iman rknnn dikkate alnmamas sonucu doar.

te yandan, bu merebi uyank halde iddia etmek, Cenb- Hakk’n isimlerinin tecellilerini hayal ve vehim derecesine indirmek gibi byk bir cinayettir. Rzk hayal olunca Cenb- Hakk’n rezzakiyeti de, h, hakiki olmayacaktr. Mahlkata hayal dediniz mi Allah’n yaratcl da hayal olur. Hayl eyleri yaratmak iin sonsuz bir kudret, irade gerekmeyeceinden btn ilh sfatlarn ulviyetleri de gizlenecektir. Sadece Allah’n ztna nazar edilmekle, sfatlara, fiillere, isimlere ve onlarn tecelli ettii olan mahlkata baklmayacaktr. Bunun ise velyette yksek bir merep olmayaca aktr.  


iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.