Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla
islam << anasayfaya geri dn
NA - islamda islamiyette dinimizde
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z NamazSoru: NA

Kur'an- Kerm'de "yaratl" ve "ba'su ba'de'l-mevt" (ldkten sonra diriltme)yle ilgili kavram."na", zellikle bitki ve insanlar yerden karp meydana getirmek, yeni bir topluluk oluturmak ve lmden sonra btn insanlar, yeniden yerden hayat verip karmak demektir.

'na', "Ne-e-E" fiil kknden gelir. "Ne-e-E", kt meydana geldi, yetiti, geliti. "an" edatyla kullanldnda'-den kt, bitti. anlamlarnda olup, ina kelimesinin fiili olan En-e-E ise, "yapt, meydana getirdi, kard, yetitirdi" manalarnadr.

Kur'an'da bir "ne'e-i l" (ilk k), bir de "ne'e-i uhrn (bir ikinci k)tan sz edilir. Ne'e-i l topraktandr:"Ve sizi daha iyi bilir, sizi yerden ne'et ettirdii zaman" (en-Necm, 53/32). na insanlar iin kullanld gibi, bitkiler ve toplumlar, kavimler hakknda da kullanlr. "ardakl ve ardaksz baheleri, rnleri, eit eit hurma, ekin, zeytinleri, narlar birbirine benzer ve benzemez biimde"ina" eden O'dur" (el-En'am, 6/14). "Zalim olan nice ehirleri krp geirdik ve arkalarndan baka topluluk ina ettik" (el-Enbiy,21/1 1).

Trke'de kullanlan ve tabi ki Arapa ina aslndan geen inaat kelimesi bu kavram yeterince aklar niteliktedir. Nasl bir yap temelin atlmasndan tamamlanmasna kadar srer ve bu ilemin tamamna birden inaat denilirse, ayn ekilde ina kavram, yaratma aamasnda ister insan, ister bitkiler, isterse toplumlarla ilgili kullanlsn; ilk temelin, ilk tohumun atlp, ilk olmuumun balad andan, byyp gelime de dahil olmak zere ayaklar zerinde ykselme dnemlerini de iine alacak kapsamdadr. Bu bakmdan, "ina" kavramnda "meydana getirmek, yetitirip bytmek ve terbiye etmek" anlamlarnn hepsi sz konusudur.

Gece uykudan namaz iin kalkmak da Kur'an'da "nie" kelimesiyle ifade edilmitir. Bununla, uykudan uyanp kalkmann bir bakma yeniden dirilmek veya yerden bitmek eklinde deerlendirildiini anlyoruz. zellikle uykunun lme benzetildiini de gz nne aldmzda, bu anlam daha da belirginleir. Yine, yamur ykl bulutlarn oluumu da Allah'n bir "ina"sdr (er-Ra'd 12).

Yukarda sz edildii gibi, ilk inadan baka bir de "ikinci -son ina" vardr. Nasl insanlar veya bitkiler yerden bitirilmekte, tohumlarndan kp byyerek insan veya bitki halini almaktaysa; insanlar lmlerinden sonra yeniden "ina" edilecek, yeni batan yaratlacak, yani bir "ne'e-i uhr"y yaayacaklardr. Tirmiz'nin 'emil'inde, ayrca Tabern, bn Eb Hatim ve daha baka hadisilerin eserlerinde Resulullah'tan rivayet ettikleri zere, gen yal vefat eden mslman kadnlar hakknda inen "Onlar bir ekilde ina' ehler ve bakireler klarz" (el- Vaka 35) ayeti bu "ikinci ne'e'den bir sahneyi ifade etmektedir (Hak Dini Kur'an Dili, VII, 4708).

"na" bir yaz veya makale yazmak anlamnda da kullanlr ki, dz yaz halinde gzel makale ve yaz yazanlara "mn" denilir. Kainat da bir kitap olduundan, bu iki ina arasnda tabi bir balant ve anlam birlii vardr

Ali NAL
 


iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.