Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla
islam << anasayfaya geri dn
'LY-I KELMETULLAH - islamda islamiyette dinimizde
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z NamazSoru: 'LY-I KELMETULLAH

Allah'n adn yceltmek iin Allah' inkar edenlere kar savamak.

Szlk anlam, Allah'n kelimesini yceltmek demek olan "i'ly- kelimetullah", stlahta Allah'n adn veya slm dininin tevhid akdesini anna uygun bir biimde yceltip yayma manasna gelir. Bu terim "cihat" kelimesiyle de ifade edilmektedir.

Bilindii zere slm, sadece belirli bir millete veya topluma deil, btn insanla gelmitir. slm'n getirdii bu hayrn btn insanlara yetimesi ve insanlk ile hayrn arasna hibir engelin girmemesi, Allah Tel'nn kelimesinin ycelmesi demektir. Dolaysyla bu slm nimetinin btn insanl kuatacak ekilde yaylmasna kar kanlar, insanla hayrn arasna girmi olacak, bylece Allah'n kelimesine saldran bir mtecaviz durumuna geleceklerdir. te bu engelleyici gleri ortadan kaldrmak iin yaplacak mcadele, Allah'n kelimesini yceltmeye almak demektir. Bu mcadele (sava), insanlara zorla slm dinini kabul ettirmek iin deil, aksine onlara fikir ve vicdan hrriyeti vererek doru yolu bulma imkann elde etmeleri iin yaplr. slm dini, hi bir kimseyi kendisine inanmaya zorlamaz. Ancak, insanla, slm'n yolunu tkayanlar etkisiz hle getirerek hidayete etmeleri hususunda yardmc olur.

slm, btn dnyada adaleti ve doruluu yerletirmek iin gelmitir. yleyse saldrganlar, zlimler ve adalete muhlif hareket edenler Allah'n Kelimesinin zddna bir davran olur. Oysa mslmanlarn Allah'n kelimesini yceltmek iin savamalar emredilmitir. O kelimeden uzaklaanlar -klca sarlmak pahasna- tekrar O'na balamak gerekir. Her hlkrda ve her yerde yerine getirilmesi gereken i'ly-i kelimetullah grevi; mutlak anlamda adaletin temininden, tecavz ve dmanln nlenmesinden ibarettir. Bu konuyu destekler mahiyette u ayeti zikredebiliriz: "Eer mminlerden iki topluluk birbirleriyle savarlarsa aralarn dzeltiniz; eer biri dieri zerine saldrrsa saldranlarla Allah'n buyruuna dnmelerine kadar savanz; eer dnerlerse aralarn adaletle bulunuz, adil davrannz; phesiz Allah adil davrananlar sever" (el-Hucrt, 49/9).

slm'da cihadn manas, ily kelimetullah urunda ve slm bir toplum sergileme yolunda elden gelen gayreti gstermektir. Bu cihattan ilk planda mer mdafaa demek olan, maln, rzn, hayatn mdafaasndan da te; slm toplumunun olumasna engel olabilecek her eyi ortadan kaldrmak, din hrriyeti elde etmek ve sonuta slm toplumunu tesis etmek iin Allah'n hkimiyetini salamak ve emirlerini uygulamak iin yaplan alma ve uralar anlalr. Ancak mslmanlar kesinlikle sava ve dman ile karlamay arzu etmez, fakat sava sz konusu olduunda da ellerinden gelen gayreti sarfederler. Nitekim Allah Tel, saldrgan tarafn bar isteinin kabul edilmesini mslmanlardan u ayet ile ister: "Eer onlar bara yanarlarsa, sen de yana ve Allah'a gven. O phesiz iitir ve bilir" (el-Enfl, 8/61). Konuyla ilgili olarak u hadis-i erif de zikredilebilir: "Dmanla karlamaya pek istekli olmayn, fakat Allah'tan selamet dileyin. Bununla beraber, eer onlarla karlarsanz sebat edip sabrl olun. Bilin ki, Cennet kllarn glgesi altndadr" (Buhr, Cihad, 112; Mslim, Cihad, 19-20).

nsanolunun yeryzne gnderili ve yaratl gayesi, Allah'n hakimiyetini ve hkmdarln kurmak, yalnz O'na kul olmak ve ibadet etmektir. nsan yaratl gayesinden saptran, Allah'a kul olmaktan karp kula kulluk eden g, kuvvet ve otoritelere, Cenb- Hakk'n din ve hakimiyetine kafa tutmu, insanlarn inan ve dnce hrriyetlerini gasp etmi ve toplumu bir fesat ukurunun yanna srklemilerdir. Kur'an- Kerm ayetlerinin ifadesiyle, "hak, kendilerine apak belli olduktan sonra, ilerindeki ekememezlikten tr inananlar, iman etmelerinden sonra kfre dndrme hevesinde" (el-Bakara, 2/109) olan,"kendi dinlerine uyuncaya kadar asla dindarlardan honut olmayan" (el-Bakara, 2/120) ve "gleri yetse mslmanlar dinlerinden dndrnceye kadar savaa devam eden (el-Bakara 2/217) bu inkrclarn fitne ve fesatlarna engel olmak, insanlar bu zihniyetteki kiilere kul olmaktan kurtarp hak ve hrriyetlerini elde etmelerini salayacak Allah'a kulluu ve O'nun hakimiyetini kurmaya almak, Allah Tel'nn insanlara bir emridir. Bu konudaki ilh buyruk, ayette ifadesini yle bulur: "Yeryznde fitne kalmayncaya ve din tam anlamyla Allah'n oluncaya kadar onlarla savan. Eer vazgeerlerse satamayn. Zulmedenlerden bakasna dmanlk yoktur" (el-Bakara, 2/193). Bu sebeple slm devleti, dindar olduunu iddia eden veya kendini ehl-i kitaba nisbet eden ve yahut mrik olan kii veya gruplara, Allah'n hakimiyetine kar kendi g ve otoritesiyle kar karak fiil irkte bulunduklar takdirde cihat iln edecek ve bunu mukaddes bir grev bilecektir.

te yandan Kur'an- Kerm'de i'ly- kelimetullah iin, Allah'n dinini yceltmek ve yaymak iin cihat edenlerden u ekilde sityile bahsedilir: "nananlardan zrsz olarak yerlerinde oturanlar ile, mal ve canlaryla Allah yolunda cihat edenler birbirine eit deildir. Allah, mal ve canlaryla cihat edenleri, mertebe ynyle oturanlardan stn klmtr. Allah hepsine de cenneti vadetmitir, ama Allah cihat edenleri, oturanlara, byk ecirler, dereceler, mafiret ve rahmetle stn klmtr" (en-Nis, 4/95-96).

Allah iin cihat edenlere dl olarak verilecekler de u ayetlerle bildirilir: "Ey inananlar! Sizi can yakc bu azaptan kurtaracak kazanl bir yolu size gstereyim mi? Allah'a ve peygamberine inanrsanz, Allah yolunda canlarnzla, mallarnzla cihat ederseniz; bilseniz bu sizin iin en iyi yoldur. Byle yaparsanz Allah gnahlarnz size balar; sizi ilerinde rmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerinde ho yerlere koyar. Byk kurtulu budur" (es-Saff, 61/10-12); "Allah phesiz, Allah yolunda savap ldren ve ldrlen mminlerin canlarn ve mallarn Tevrat, ncil ve Kur'an'da sz verilmi bir hak olarak Cennete karlk satn almtr. Verdii sz Allah'tan daha ok tutan kim vardr? yleyse yaptnz al verie sevinin; bu byk bir baardr" (et-Tevbe, 9/111).

Allah Tel, mslmanlar her an cihada hazr bir ekilde bulunmalarn isteyerek syle buyurur: "Siz de dmanlara kar gcnzn yettii kadar her trl kuvvet ve cihat iin, balanp beslenen atlar hazrlayn ki, bununla Allah dmann, kendi dmannz ve bunlardan baka sizin bilmeyip de Allah'n bildii dier dmanlar korkutasnz. Allah yolunda ne harcarsanz, onun sevab eksiksiz size denir ve asla hakszla uratlmazsnz" (el-Enfl, 8/60).

Cihadn ve savan slm dmanlarna ne zamana kadar srdrlecei konusunda ayet-i kerime u hkm ortaya koyar: "O kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gnne inanmayan, Allah'n ve Peygamberin haram ettii eyi haram tanmayan ve hak dinini din edinmeyen kimselerle; onlar hor ve klm olduklar halde kendi elleriyle cizye verinceye kadar savanz" (et- Tevbe, 9/29).

Dier yandan, i'ly- kelimetullah veya dier bir ifadeyle cihat konusu hadislerde de zengin bir biimde ele alnmtr:

Peygamber Efendimiz, gerek manada Allah urunda cihat edenin kim olduu sorusuna cevap verirken yle buyurmutu: "Sadece Allah'n ad yce olsun diye (i'lay- kelimetullah iin) cihat eden kii Allah yolundadr" (Kmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercmesi, VIII, 281-282). "Fazilet ynyle insanlarn hangisi daha stndr?" sorusuna "canyla, malyla Allah yolunda savaan mmindir" (Buhr, Cihd, 2) Hz. Peygamber Allah yolunda cihat eden kiinin sava alannda ehit olmas halinde Allah'n inyeti ile hesapsz ve azapsz derhal Cennete gideceini, ehit dmeyip evine sa salim dnd takdirde, eli bo deil, ya ecir ve sevapla veya hem sevap, hem de ganimetle dneceini" (Kmil Miras, Tecrid, VIII, 256) bildirir.

Bu hadisler gerek manada Allah'n adn yceltmek iin yola kldnda Allah'n yardmnn muhakkak olacan, deiik niyetlerle deil de sadece Allah iin cihat edilmesi gerektiini, byle hareket eden mminlerin dnyada ve ahirette Allah'n korumas altnda bulunacan bildirmektedir. Hadisler ayn zamanda cihat sevabnn elde edilmesi iin baka yollar da gstermektedirler. Bu konudaki bir hadiste yle bir bilgi vardr: "Her kim Allah urunda gaza edecek bir askerin, sefer iin gereken eyasn tedrik edip hazrlarsa, o da gaza etmiesine sevaba nail olur. Yine her kim Allah yolunda gaza eden bir askerin, geride brakt ilerine ve ailesine namuslu bir ekilde bakp gzetirse, o da gaza etmi gibi olur" (Kmil Miras Tecrd, VIII, 301).

Btn bunlarn yannda, slm devleti mmkn olduu kadar kuvvet hazrlamak, hazrlklarn arttrmak ve gelitirmekle sorumludur. Ancak bu kuvvetlerin hazrlanmas daima hidayete ve Hakk'a gtrmeyi gaye edinmelidir. Bu devlet yeryznn en byk kuvveti olmal, batl gler ondan titremeli, yeryznn en icra kesinde bile tesiri hissedilmelidir. Hi kimsede ve hibir millette slm yurduna saldrma gc kalmamal, herkes Allah'n saltanatna snmal, hi kimse slm davetine kar kmamal, insanlar bu davete icabetten hibir ey alkoymamal, hakimiyet hakkna sahip olmay ve insanlar kendine kul yapmay hi kimse iddia edememelidir. Ksaca btnyle din, sadece Allah'n olmaldr (Seyyid Kutub, F Zlali'l-Kur'an, VII, 57).

zetle, maddi cihat btn mslmanlara farz- kifayedir. Mslman sava alanna, yalnz Allah'n kelimesinin ycelmesi ve O'nun hakimiyetinin salanmas iin kar.

Mefail HIZLI
 


iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.