Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


ziya nur aksun kimdir ? ziya nur aksun biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
ziya nur aksun

Ziya Nur Aksun

29 Mays 1930da Konyada dodu. lk, orta ve lise renimi Konyada yapt. 1955 ylnda Ankara Hukuk Fakltesini bitirdi. Ziya Nur, eserlerinden ziyade sohbetleriyle tannmtr. Osmanl ve slam tarihi hakknda geni bilgisi, gnlk siyasetimizin muhtelif elimelerini salam bir tarih muhakemesiyle deerlendirmesi, Osmanl-Trk devlet telakkisi hakkndaki efsunkar tesbitleri, evresinde toplanan her zmreden mnevverleri ve genleri etkilemitir. Onun Dndar Taer (1925-1972) ve Erol Gngr (1938-1983) ile memleket meseleleri ve milli dnce etrafnda yapt sohbetler, Dndar Taerin vefatn mteakib kendisi tarafndan derlenmi, ve 1974 ylnda Z. N. Rumuzu ve Dndar Taerin Byk Trkiyesi; ad ile yaynlanmt. Eser genler ve Trk okuyucusu nezdinde byk bir alaka ile okunmu ve 6. basks yaplmtr.

Ziya Nur Beyin dier byk bir eseri de Filibeli ehbender-zade Ahmet Hilminin;slam Tarihi'ni hafifce sadeletirerek, notlar ve geni istidratlarla kitabn hacminden daha fazla ilaveler yaparak ve Filibeli hakknda geni bir tetkike dayanan biyofrafi ile birlikte nerettii eserdir. Bu eser, slam Tarihini ele al tarzyla hala alamamtr. Usul bakmndan tamamiyle emsallerinden farkl olduu gibi, slam Tarihinde Trklerin Seluklu ve Osmanllarn- ve Moollarn oynadklar rollare de vukufla deerlendirmeye tabi tutan bir eserdir. Eserde snni ve ii tarikatler, dini-siyasi cereyanlar bugnk nesillerin sorularna cevap verecek bir bilgi zeti ve muhakeme tarzyla tabarz ettirilmitir. Ad geen eserin ilk basks 1974de, ikini basks ise 1982de yaplmtr. Ziya Nur Beyin bu iki eserinden baka, Dirili dergisinde yine Z: N. Rumuzuyla yazlm makaleleri vardr. Faka onun en byk eseri, muhakkak ki msveddeleri 3000 sahifeyi geen Osmanl Tarihidir. Maalesef bu eser Birinci Cihan Harbi yllarna kadar yazlm olmasna ramen, henz bitmemitir. 1965lerden 1976 ylna kadar 7000 cilde yakn Osman tarihi kaynaklarn tedkik eden Ziya Nur, eserini bira n nce yaynlamasn isteyen dostlarna, bu eserin bu haliyle neredilmesini istemediini, her eyden nce tarih yazmaa balad zamanki grlerinde mhim deiiklikler husule geldiini, bu itibarla yazdklarn yeniden elden geirmesi icab ettiini, ayrca byle bir tarihin ba tarafna Osmanl devlet telakkisiyle alakal 150-200 sahifelik geni bir nsz yazmaya kararl olduunu, hatta bunu notlar halinde tesbit ettiini sylemiti. Maalesef, 1976 ylnda geirdii bir felc sonunda Ziya Nur Bey konuma ve yazma melekesini nemli lde kaybetti. O zamandan beri konuma melekesini ilerletme yolunda baz gayretler gstermese de henz tatmin edici bir seviyede deildir. Ziya Nur Bey, tarihiliinin yan sra ada Avrupa dnce ve siyasetini yakndan takib eden, gzel sanatlarda, bilhassa ressamlkta kaabiliyetli, iir ve musikimize hayran bir mtefekkirdir. Evinde yalboya tablolar bir sergi aacak kadar oktur.
Bu biyografi (ziya nur aksun) 2250 kez okundu.

Biyografi: ziya nur aksun Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.