Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


yusuf kaplan kimdir ? yusuf kaplan biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
yusuf kaplan

1964 ylnda arkla'da dodu. lk, orta ve lise renimini Kayseri'de tamalad.
1986 ylnda Dokuz Eyll niversitesi, Gzel Sanatlar Fakltesi, Sahne ve Grnt Sanatlar Blm, Sinema-TV Ana Sanat Dalndan mezun oldu. niversite reniminden sonra ngiltere'ye gitti. 1989 ylnda M.E.B.'dan ngiltere'de "master+doktara" yapmak zere burs kazand. 1991 ylnda East Angila niversitesi'nde "Story-Telling and Myth-Making Medium: Television" adl master tezi hazrlad. 1992 ylnn Nisan aynda Londra'da Londra niversitesi ve Middlesex Polytechnic 'te Dr. Roy Armes'n danmanlnda doktara yapacak.

lim ve Sanat, Yedi klim, Kaytlar, Kitap Dergisi, Giriim, slam, Kadn ve Aile gibi dergilerle Zaman ve Milli Gazete gibi gnlk gazetelerde eitli yaz, rprtaj ve evirileri yaymland. Focault, Baudrillard, Kundera, Eco ve John Berger gibi yazar ve dnrlerden eitli eviriler yapt.

3 yl Umran Dergisi'ni ynetti. Halen Bilgi niversitesi'nde retim yelii yapmakta ve Yeni afak Gazetesi'nde yazmaktadr.

Bilimsel almalar

The Discourse of "the Discourse of Landscape" (Avant-Garde Sinema stne); John Grierson and British Documentary Film Movement; Editing, Space and Time in Porter's Films; Narration and Space in Expressionist German Sinema; Enformasyon Devrimi Efsanesi (derleme ve eviri), Kayseri: Rey Yaynlar, 1991; Afrikallar: Farkl Kltrel Miras, (eviri), Prof. Ali Mazrui, stanbul: nsan Yaynlar, 1992; Bilgeliin Yedi Direi, Lawrence, (eviri) Kayseri: Rey, 1992; Tarihin Sonu mu? Francis Fukuyama (eviri) Kayseri: Rey, 1992.


HAKKINDA YAZILANLAR

YUSUF KAPLAN VE BR MEDENYET TASAVVURU
Cem Skmen
Biyografi Analiz say 10 Nisan-Mays 2004

kt medeniyet tasavvuru yolculuunda Hadid Suresinin 25. ayetindeki kitap, mizan ve hadid dinamiklerini temel esaslar olarak belirliyor. Ve hakim kltrle yzleme/ cevap retme/ meydan okumadan oluan ayakl bir hareket tarzn ngryor. Bakalarnn rettiklerini tketmekle yetinen toplumlarn varolabilmeleri iddia ve sz sahibi olabilmeleri, dolaysyla konuabilmeleri, zgn eyler syleyebilmeleri, zne olarak hayata mdahele edebilmeleri, kiiliklerini, kimliklerini, onurlarn ve varlklarn koruyabilmeleri mmkn m? Eer n sorduu bu soruya, ciddi, anlaml ve samimi bir cevap verme mesuliyetini zerimize alrsak ne yapmamz gerektiini de bu sorunun ieriinden karabiliriz. Bugnn dnyas ne yazk ki hakim olan Bat uygarlnn yayd sahte kltrle kitlelerin sele kaplp gittii bir hali yayor. Amerikada retilip kitle iletiim aralaryla btn dnyaya yaylan sahte kltr insann varoluunu anlamlandrabilmek iin gerekli birikimden, perspektiften yoksun olan insanlar iin dnyann neresinde olursa olsun ayn sloganlarn, kelimelerin etrafnda yaamay getiriyor. Bu sahte kltr sorgulayabilecek altyapya, tarihi birikime ve derinlie sahip olan lkeler ise ne yazk ki kendi potansiyellerinden habersiz bir ekilde yaayp gidiyorlar.

Medya an yayoruz. Medya ve meydana getirdii kamuoyu bizi gereksiz bilgi bombardmanna tutup yanbamzda, gzmzn nnde cereyan eden hadiseler hakknda dnememize ve bir tavr gelitirememize sebep oluyor. Kendisine ait bir bak as gelitiremeyenler veya bunun abasnda olmayanlar nesneleiyorlar, srekli silinen yeniden doldurulan hafzalaryla olaylarn aknda srklenip gidiyorlar. Bu nesneleme ve srklenme insan duyarszlatryor ve yabanclatryor. Bu insan iin artk popler olan her olgu tartlmaz doru olarak anlalyor.

an sorunlarn, an ruhunu kavramadan yol alabilmek ok zor. nce yaadmz kimlik sorunu ve medeniyet buhran doru drst anlalacak daha sonra slamn temel kaynaklarna gidilerek, bu kaynaklardan hareketle yaadmz zamann sorularna zm olacak cevaplar retilecek. Medeniyet perspektifine sahip olunmadan yaplan faaliyetler slamn kltrel, toplumsal, ekonomik, siyasal alanlardaki teklif ve tespitleri ortaya konamayacak biimde s anlalmasna sebep olacaktr. Bu anlay bize ait kltr, medeniyeti ve bu medeniyetin hayatn eitli sahalarnda ortaya koyduu retimlerini bilmek yerine birka saatlik sohbetlerle snrlanabilecek ekilde anlalmasna sebep olur. Anlam haritalar ortadan kaldrlnca insan varoluunu anlamlandrmak iin birinci zellii sathilik olan faaliyet ya da ilgi alanlarna bavuruyor. Bir futbol takm, bir arkc, bir sinema oyuncusu ksacas medyalarn srekli gzmzn nne dayad ne varsa bunlar belirleyici oluyor adeta putlayor. Batnn ekonomik gcnn artmasyla btn dnyay smrerek oluturduu yap ve dnya gr artk bizzat bu dnya nimetlerini paylaan Bat insann tatmin etmiyor. Yaanan akl tutulmas ve zihni krleme hakim kltre alternatif bir dnya grnn kurulmasna olan ihtiyac her geen gn arttryor. Bat kltr dnyaya kesin dorular btn olarak yayd eitim paradigmasyla farkl kltr ve medeniyetlerin brakn imdi varlk gstermesini gemiteki varlklarn da inkar ediyor, yok sayyor. Sahip olduu ekonomik g, kamuoyu ve medya gc sayesinde dnya tarihini kendisi etrafnda yeniden yazyor. Bu erevede eskiden etkin olmad zaman ve mekanlarda kendisini etkin gsterip o zamann hakimlerini ise yok sayyor, en iyi ihtimalle de nemsizmi gibi gsteriyor. Yusuf Kaplan Gelenei olmayann gelecei yoktur, asl olan bir gelenek oluturmaktr diyor. Bat hegemonyasnn dnya tarihine, dnya kltr tarihine uygulad bu silici tavrdan bizlerinde ders karmas gerekiyor. Bu dersin bir taraf bize verilenlerle yetinmeyerek ahsi gayretimizle alternatif bilgiye ulamak ve bu bilgiyi ilemek. Bugn zihnimizde Bat kltrne ait posas km bir sr kalbn bulunabileceini iyi bilmek gerekir. Herhalde bundan dolay a ve an sorunlarn oluturan Batl kavram ve kurumlar geriye doru iz srerek paradigmatik bir okumaya, yap zmne tabi tutmazsak esasl eyler syleyemeyiz. diyor. Bunu yapamazsak irade beyan edecek bir kendine gven ve istikamet uurunu salayabilmek ok zordur. Sahip olmamz gereken zgveni ancak birikimimizle bugnmz ve geleceimiz arasnda sarslmaz bir kpr kurarak, medeniyet eksenli dnceyi ina ederek kazanabiliriz. Burada hocann srekli altn izdii Osmanl Misyonunu, Osmanl tecrbesi gibi bir organizasyonu bu milletin icat ettii gereini hatrlamann ve hep hatrda tutmann ne kadar gerekli olduu ortaya kyor. Trkiyenin blgesel g olmas hedefine sahip olmak u anda kreselleme ve ulus devlet erevesinde yaplan tartmalarda alnan tavrlara gre daha farkl bir arka plana dayanyor.Bu hedef Trkiyenin kresel emperyalizmle olan mcadelesinde,varln bat hegemonyasnn antiliinde bulmann aksine kendi rotasna, kendi dnya grne sahip bir alternatif yap kurmasn ngryor.

Bu, bir ie kapanmay, nc dnyacl deil aksiyoner ve kurucu olmay zne olmay iaret ediyor. Kendisinden vazgemi, kendi kaderini bakalarnn eline terketmi, biz adam olmayz psikolojisinde yaayan bir Trkiyenin yerine var olduu corafyada byk oynama iradesini gsteren Trkiye yi dnyor.

retmeden bu corafyada ayakta kalmak mmkn deildir. Kendi iine kapanan bir anti-emperyalist tavr sadece bu gn kurtarr. Zaten gcn kendisinden almayan bir tavrn ciddi tesirler yapabilmesi mmkn deildir. Trkiyenin tarihini yapan btn dinamiklerle yzleerek yrmek gerekiyor. Bu yzlemeyi, bu yalnlamay gerekletiremeyenler kendileriyle balayp kendileriyle biten sloganlar seslendirmekten te bir vazifeye sahip olamayacaklardr.

Gelenei olmayan elenmeye mahkumdur diyerek Selefilie, slam protestanlatrma projesi tespitini ortaya koyarak da Yeni-slamclk akmna gsterdii tavr onun hem genel esaslara hem de 1500 yllk zincirin kopmamasna, o btnle ne kadar byk bir hassasiyetle yaklatn gsteriyor. Bugnn dnyasnda hakim olan Bat uygarlnn ve zihniyetinin karsnda bir kuvvet olarak ortaya kabilmek yani salam alternatifi tekil edebilmek hereyden evvel slamla manasn bulmu btn bir mazinin, kltrel hafzann doru drst bilinmesine ve yeniden zihinleri ina edici kaynak haline getirilmesine baldr. slam medeniyetinin iddiadan hale geirilebilmesi iin gemiten bugne aktarldnda fayda verebilecek zerre kadar bilgi dahi ilenip ortaya konmaldr. slam bir dnya gr, anlam haritalarmzn kayna olarak kabul ettiini syleyenler asla iinde bulunduklar cemaat ya da grubun olabildiince fazla zikretmek suretiyle slamn birletiriciliine ve btnletiriciliine zarar vermemelidirler. Bu kendi grubunun ncleyen tavrn insanlar gtrd baka bir yanllk da slam tarihini cemaatin tarihine indirgeyerek kltrel ve tarihi devamllmza darbe vuran bir milat ina etmektir. Buna ancak Bindii dal kesmek denir. te bu noktada n kurduu terkip, gsterdii medeniyet eksenli btnletirici tavr bizi dnce geleneimiz adna umutlandryor. Onun Fatih Sultan Mehmet ile Necip Fazl ayn kader izgisinde buluturan, bizleri de ayn ilelere ve ayn ryalara davet eden ruh ve tefekkkr derinlii dnce hayatmzn derinlemesini salyor.

Yusuf Kaplan yazlarnda isimlerini zikrettii, alntlar yapt yerli ve yabanc dnrlerle nmze ok geni bir ereve ve ufuk koyuyor. Sezai Karako, Nurettin Topu, Necip Fazl, Cemil Meri, Erol Gngr, Said Nursi, Turgut Cansever, smet zel, erif Mardin, Ahmet Davudolu, smail Kara onun Trkiyede fikrin ve fikir retiminin temel talar olarak grd isimler. Lacan, Weber, J Gray, A. Toynbee, Baudrillard, Millbank, Dawson, Foucault, L. Mumford, W. Mc Neill, P. Virilio ise hocann bize tantt okuyucularyla tartt yabanc isimlerden bazlar... Bylece yerli ve yabanc isimlerle nmze byk bir ereve koyuyor ve medeniyet tasavvuru projesinin beslenme kaynaklarn bize gsteriyor. Dnyaya asil eyler syleyebilmek iin dosdoru ve geni ufuklu bilgilenme art. Bu bilgilenmeyle birlikte medeniyet perspektifinin kazanlmas artk dncenin retilmesini ve slamn dnya grnn, medeniyet birikiminin rafine bir ekilde ortaya konulmasn gerektirecektir. Medeniyet tasavvurunun temel hedefi olan Uzun soluklu, kapsaml bir entelektel silkinme; kalc bir ilim, dnce, kltr sanat ve siyaset dili sylemi ve gelenei gelitirme projesi bir nc kuak tarafndan gerekletirilecek. Yusuf Hoca kendisine Necip Fazla hitaben stad msterih ol! dedirtecek olan nc kuan zelliklerini ve gayesini ise yle ifade ediyor; Mevlanann pergel metaforunda imajinatif bir ekilde ifade ettii gibi bir aya ile salam ve muhkem bir ekilde buraya, slama basan dier aya ile de hakim kltr bata olmak zere tm kltrlere, dnyalara ve ufuklara alabilecek bir nc kuan hazrlanmas kanlmazdr. Gnl, zihin ve eylem eri olmas beklenen nc kuaklar bizi tarihte tatile kmaktan kurtarmak iin,bu toplumun gelecee gvenle bakabilmesi, ynn tayin edebilmesi iin sahip olduumuz imkanlar, temel dinamiklerimizi, anlam haritalarmz ortaya karp ileyecekler.

Bu abalar bize medeniyet perspektifini tayan ahsi gayretlerin hem oalmasna hem de bu ahsi gayretlerin messeseleebilmesine ihtiyacmz olduunu gsteriyor

Nesnelememek, kendi kendimizi smrgeletirmemek iin zne olmann yollarn aratrmamz gerekiyor. Kitle kltrnn yanstcs kurmaca hayatlar yaamak yerine kendi hayatmz yaama iradesini gstermek gerekiyor. Bir yazsnda Byk bunalm anlar byk araylar da beraberinde getirir diyor.ite asl mesele o aray gerekletiren zne olmaktr. Tespitlerle birlikte ancak teklif sahibi olanlar byk dnmler meydana getirebilir. Byk ryalar, byk fikir olu ve varolu ilelerinden sonra anlam kazanabilir ve hayata geirilebilir. Ancak ile zerine bina edilmeyen ryalar ak derecesinde benimsenemez, byk doumlara ve dnmlere asla zemin hazrlayamazlar. diyor. Bize de byk fikir, olu ve varolu ilesinin taliplerine aknz daim olsun demek dyor.
Bu biyografi (yusuf kaplan) 2619 kez okundu.

Biyografi: yusuf kaplan Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.