Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


yusuf halaolu kimdir ? yusuf halaolu biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
yusuf halaolu

1949 ylnda Adana'nn Kozan kazasnda dodu. 1967'de liseyi, 1971 ylnda stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih Blm Yenia Tarihi Krss'nden "Frka-i slhiye ve Kozan " isimli lisans tezini hazrlayarak mezun oldu. 1974 ylnda ayn niversitede Yenia Tarihi Krss'nde asistan, 1978 ylnda "XVIII. yzylda Osmanl mparatorluu'nda skn Siyseti" konulu doktora tezi ile doktor oldu. 1982'de Yardmc Doent, Nisan 1983'te de "Osmanl mparatorluu'nda Menzil Tekilt ve Yol Sistemi" isimli doentlik tezini hazrlayarak doentlie ykseldi. 1983-84 retim dneminde bir yl sreyle 2547 sayl Yksekretim Kanununun 41. maddesi uyarnca Elz Frat niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Tarih Blm'nde grev yapt. 1986 ylnda Marmara niversitesi Atatrk Eitim Fakltesi Sosyal Bilimler Eitimi Blm'ne geti. 20 Mart 1989'da "XVI. Yzylda Sosyal, Ekonomik ve Demografik Bakmdan Balkanlar'da Baz Osmanl ehirleri" konulu takdim tezi ile profesrle ykseldi. Ayn tarihlerde Trk Tarih Kurumu asl yesi seildi. 1989 ylnda Babakanlk Devlet Arivleri Genel Mdrl Osmanl Arivi Daire Bakanl'na tayin edildi ; 17 Aralk 1990'da da Genel Mdr Yardmclna getirildi. Bu srada, Osmanl Arivi'nin otomasyonunu balatt. Bu grevinden 2 Mart 1992'de istifa etti ve Marmara niversitesi'ndeki grevine dnd. 26 Austos 1992 tarihinde Rektr yardmcs oldu. 23 Ekim 1992'de Rektr vekili ve Kasm 1992'de tekrar rektr yardmclnda bulundu. Bu grevdeyken 21 Eyll 1993'de Trk Tarih Kurumu Bakanlna getirildi. Halen bu grevde bulunmaktadr.

YES BULUNDUU KURULULAR:

Rusya Tabi Bilimler Akademisi yesi (The Russion Academy of Natural Sciences)

Merkezi Moskova'da bulunan "Uluslararas Trk Dnyas Akademisi Ynetim Kurulu yesi" (International Turkic Akademy)

CIEPO (Uluslararas Osmanl ncesi ve Osmanl Aratrma Merkezi) Ynetim Kurulu yesi

Merkezi Trkmenistan'da bulunan "Beynelmilel Gndoar Halklarnn Meden Mirasn Aratrma Devlet Enstits Ynetim Kurulu yesi",

Trk Kltrn Aratrma Enstits asl yesi,

Ahilik Aratrma Vakf lm Danma Kurulu Bakan,

Osmanl Aratrmalar Merkezi Danma Kurulu yesi,dir.

BLMSEL ALIMALARI

a) Baslm Kitaplar

Ahmed Cevdet Paa, Marzt, stanbul 1980, V-XV+270 s., 16 belge, 3 harita.

XVIII. Yzylda Osmanl mparatorluu'nun skn Siyseti ve Airetlerin Yerletirilmesi, Trk Tarih Kurumu Yaynlar, Ankara 1988, VII-XX+179 s., 2 harita (kinci bask).

Osmanllarda Ulam ve Haberleme (Menziller), PTT Genel Mdrl Yayn, Ankara 2002.

Osmanl Devlet Tekilt ve Sosyal Yap, Trk Tarih Kurumu Yaynlar, Ankara 1991 (Drdnc bask).

Balangtan 1774'e Kadar Osmanl Tarihi, Anadolu Uygarlklar Ansiklopedisi ( Bir heyetle beraber), stanbul 1982.

90 Numaral Mhimme Defteri, stanbul 1994 (Bir heyetle beraber).

Trk Tarihinde Ermeniler, Ankara 2001 (Prof.Dr. A. Ssl, Prof.Dr. F.Krzolu, Prof.Dr. R.Yinan ile beraber).

Ermeni Tehciri ve Gerekler, Trk Tarih Kurumu Yaynlar, Ankara 2001.

Facts On The Relocation of Armenians. 1914-1918, Ankara 2002.

b) Makaleler :

"Midhat Paa'nn Necid ve havalisi ile ilgili birka lyihas", Tarih Enstits Dergisi, Say 3 (stanbul 1973), s. 149-176.

"Frka-i slhiye ve Yapm olduu iskn", Tarih Dergisi, Say 27 (stanbul 1973), s. 1-20.

"Teselya Yeniehri ve Trk eserleri hakknda bir aratrma", Gney-dou Avrupa Aratrmalar Dergisi, Say 2-3 (stanbul 1974), s. 89-100.

"Bombay ehbenderi Hseyin Hasib'in 1876 tarihli bir mektubu", Trk Kltr Dergisi, Say 136-138 (Ankara 1974), s. 259-265.

"Bat Trakya Trk Basnndan semeler", Trk Kltr Dergisi, Say 159 (Ankara 1976), s. 29-37.

"eriyye Sicilleri'nin Toplu Katalouna Doru, Adana eriyye Sicilleri", Tarih Dergisi, Say 30 (stanbul 1976), s. 99-108.

"Greec Policy and the Ottoman State, 1885-1918", D Politika (Foreign Policy) Dergisi, V/1-2 (Ankara 1977), s. 47-57 (Ayn makale "Yunanistan'n Osmanl Devleti'ne kar takip ettii siyaset (1885-1918)" ad altnda Trk Dnyas Aratrmalar Dergisi, Say 6 (stanbul 1980), s. 14-25'de Trke olarak da yaynlanmtr).

"Tapu-Tahrir Defterlerine gre XVI. Yzyln ilk yarsnda Sis (=Kozan) Sanca", Tarih Dergisi, Say 32 (stanbul 1979), s. 819-892+1041-1046.

XVIII. Yzylda Osmanl mparatorluu'nun iskn siysetinde Derbendlerin yeri", Mill Eitim ve Kltr, Say 6 (Ankara 1980), s. 95-102.

"Osmanl mparatorluu'nda Menzil Tekilt hakknda baz mlhazalar", Osmanl Aratrmalar (The Journal of Ottoman Studies), Say II, stanbul 1981, s. 123-132.

"Ahlik ve Adana Esnaf Tekilt", Trk Kltr ve Ahlik, stanbul 1986, s. 197-201.

"Kendi Kaleminden Ahmed Cevdet Paa", Ahmed Cevdet Paa Semineri , stanbul 1986, s. 1-6.

"Marzt ve Tezkir'de Mustafa Reid Paa ve Tanzimat Erkn", Mustafa Reid Paa ve Dnemi Semineri, Bildiriler, Ankara 1987, s. 25-29.

"Binba smail Hakk Bey'in Kagar'a dir eseri", Tarih Enstits Dergisi, Say 13 (stanbul 1987), s. 521-549.

"Hatay ve Yresinde Trk Airetlerinin Yerletirilmesi", Trk Kltr Dergisi, Say 296 (Ankara 1987), s. 11-14.

"XVII ve XVIII. Yzyllarda Gaziantep ve Yresindeki Trk Airetlerinin Yerletirilmesi", Trk Kltr Aratrmalar Dergisi, Erol Gngr'e Armaan, Ankara 1988, s. 109-112.

"Abbas Aa",Diyanet Vakf slm Ansiklopedisi (DA), stanbul 1988, I, 20-21.

"Abdlkerm-i Kemr", DA, I, stanbul 1988, s. 252-253.

"Adana", DA, I, stanbul 1988, s. 349-353.

"Adyaman", DA, I, stanbul 1988, s. 377-379.

"Adile Hatun", DA, I, stanbul 1988, s. 382.

"Ar", DA, I, stanbul 1988, s. 479-481.

"Tarih Boyunca Kozan", Kozan Yll, stanbul 1988, s. 3-19.

"Osmanl Devlet Tekilt", Doutan Gnmze Byk slm Tarihi, stanbul 1989, s. 312-453.

"XVI. Yzylda Sosyal, Ekonomik ve Demografik Bakmdan Balkanlar'da Baz Osmanl ehirleri", Belleten, LIII/207-208 (Ankara 1989), s. 637-681.

"Ahmed el-Mcahid", DA, II, stanbul 1989, s. 109.

"Aleddin Halac", DA, II, stanbul 1989, s. 330.

"Turkish settlement in Rumelia (Bulgaria) in the 15 th and 16 th centuries : town and village population", International Journal of Turkish Studies, vol 4/2 (stanbul 1990), s. 23-40.

"Kuruluundan Gnmze Bulgaristan'da Trk Nfusu", Sosyal ve ktisat Tarihi Kongresi, Bildiriler, Marmara niversitesi, stanbul 1989.

"Tahrir Defterlerine Gre XVI. Yzylda Baz Anadolu ehirlerinde Demografik Yap", Yakn Tarihimizde Van Uluslararas Sempozyumu, Bildiriler, Ankara 1990, s. 215-222.

"Anadolu, Osmanl Hakimiyetine geii", DA, III, stanbul 1991, s. 116-117.

"Anadolu, Ulam ve Yol Sistemi", DA, III, stanbul 1991, s. 127-128.

"Arapkir", DA, III, stanbul 1991, s. 328-329.

"Ardahan", DA, III, stanbul 1991, s. 350.

"Asir", DA, III, stanbul 1991, s. 482-484.

"At", DA, IV, stanbul 1991, s. 28-31.

"Bagras", DA, IV, stanbul 1991, s. 450-451.

"Badad", DA, IV, stanbul 1991, s. 433-437.

"Kosova Sava", I. Kosova Zaferinin 600. Yldnm Sempozyumu , 26 Nisan 1989, Ankara 1992, s. 29-33.

"Basra", DA, V, stanbul 1992, s. 112-114.

"Bahalife", DA, V, stanbul 1992, s. 130.

"Bat Trakya", DA, V, stanbul 1992, s. 144-147.

"Bayram Paa", DA, V, stanbul 1992, s. 266-267.

"Belen", DA, V, stanbul 1992, s. 403-404.

"Bulgaristan", DA, VI, stanbul 1992, s. 396-399.

"Cebel-i Bereket", DA, VII, stanbul 1993, s. 185-186.

"Cerrah Mehmed Paa", DA, VII, stanbul 1993, s. 415.

"Cevdet Paa", DA, VII, stanbul 1993, s. 443-450.

"Cisr-i Mustafa Paa", DA, VII, stanbul 1993, s. 33-34.

"Crm Cinayet", DA, VII, stanbul 1993, s. 138-139.

"irmen", DA, VII, stanbul 1993, s. 341-342.

"Les rcents dveloppements Archivistiques en Turquie et les archives Ottomanes", Les Villes Arabes, La Demographie Historique et la Mer Rouge a l'Epoque Ottoman, Actes du le Symposium nternational d'Etudes Ottomanes, Tunus-Zaghouan 1994, s. 67-72.

"Klsik Dnemde Osmanllarda Haberleme ve Yol Sistemi", an Yakalayan Osmanl, Osmanl Devleti'nde Modern Haberleme ve Ulatrma Teknikleri, stanbul 1995, s. 13-21.

"Fatih Devri'nde Osmanl Devleti'nde Sosyal Hayat", stanbul Armaan, Fetih ve Fatih, stanbul 1995, s. 91-103.

"Osmanl Belgelerine Gre Trk-Etrk, Krd-Ekrd Kelimeleri zerine Bir Deerlendirme", Belleten, LX/227 (Ankara 1996), 139-146 (26 Belge ile birlikte) ; Ayn makale ingilizcesi : "The Evaluation of the Words Trk-Etrk, Krd-Ekrad as the Appear in the Ottoman Documents", Belleten, LX/227 (Ankara 1996), 147-154.

"Osmanllarda Nevruz Kutlamalar", Nevruz ve Renkler, Trk Dnyasnda Nevruz kinci Bilgi leni Bildirileri (Ankara, 19-21 Mart 1996), Ankara 1996, s. 183-188.

"Sosyal ve Kltrel Yaplanma Asndan Alnmas Dnlen Tedbirler", Dou ve Gneydou Anadolu'da Terr Sorununun Milli G Unsurlar Asndan ncelenmesi ve Alnmas Gereken Tedbirler Sempozyumu Bildirileri (stanbul, 14-16 Mays 1997), stanbul 1997, s. 149-159.

"Ahmet Cevdet Paa ve Marzt", Ahmet Cevdet Paa (1823-1895) Sempozyumu Bildirileri (9-11 Haziran 1995), Ankara 1997, s. 247-251, 253-254, 255, 257-259.

Tarih evirme Klavuzu, "Sunu", Ankara 1997, s. VII-VIII.

Egede Temel Sorun, Egemenlii Tartmalar Adalar : "Sunu", Ankara 1998, s. VII-VIII.

"Anadolu sknnda Urfa ve evresi", Trk Kltrnde Karakeililer Uluslararas Bilgi leni Bildirileri (anlurfa-3 Haziran 1999), Ankara 1999, s. 21-26.

Trk-Rus likilerinde 500 Yl, 1491-1992, "Sunu", Ankara 1999, s. V-VI.

"Kbrs'n Alnmasndan Sonra Ada'ya Yaplan sknlar ve Kbrs Trklerinin Menei", Rauf Denkta'a Armaan, Ankara 2000, s. 208-219 (Do.Dr. M. kif Erdodu ile beraber).

"Adana Tarihesi", Efsaneden Tarihe, Tarihten Bugne Adana : Kprba, haz. Erman Artun-M. Sabri Koz, Yap Kredi Yayn, stanbul 2000, s. 10-17.

"Osmanl Dneminde Trkiye'nin Nfus Yaps ve Airetler", Anadolu'da ve Rumeli'de Yrkler ve Trkmenler Sempozyumu Bildirileri (Tarsus-2000), Ankara 2000, s. 137-144.

"Kolonizasyon ve enlendirme", Osmanl, Yeni Trkiye Yaynlar, Cilt 4 (Ankara 1999), s. 581-586. Ayn yaz, Yeni Trkiye, Say 32 (Ankara 2000), s. 630-635.

"Atatrk, Trkiye Cumhuriyeti ve Balkanlar", I. Uluslararas Trkoloji Kongresi Bildirileri (Prizren 12-14 Aralk 1998), Ankara 2001, s. 29-37.

"Atatrk ve Tarih", Hava Kuvvetleri Dergisi, Say 339 (Ekim 2001), s. 84-89.

69- "Realities Behind the Relacation", The Armenians in the Late Ottoman Period, Edited by Trkkaya Atav, Ankara 2001, s. 109-142.

"Ermeni Meselesiyle lgili Birka Rus Kayna", Yeni Trkiye, Ermeni Sorunu zel Says, cilt II/37 (Ankara 2001), s. 735-741.

"Ermeni Tehciri", Ermeni ddialar ve Trkiye Sempozyumu Bildirileri, Kocaeli niversitesi, Kocaeli 2001, s. 27-48.

c) Kitap Tantmlar :

Xavier de Planhol, Les fondements gographiques de l'histoire de l'Islam, Paris 1968, Gney-Dou Avrupa Aratrmalar Dergisi, Say 4-5 (stanbul 1976), s. 347-355.

Nasm Zia, Kbrs'n ngiltere'ye geii ve Ada'da kurulan ngiliz daresi, Ankara 1975, Tarih Dergisi, Say 30 (stanbul 1976), s. 206-207.

d) Kongre, Seminer ve Sempozyum

1- "Kuruluundan Gnmze Bulgaristan'da Trk Nfusu", V. Milletleraras Trkiye Sosyal ve ktisat Tarihi Kongresi, Marmara niversitesi, stanbul 1989.

"Osmanllarda Haberleme Tekilt", Marmara niversitesi-Trk Tarih Kurumu seri konferanslar, Ocak 1989.

"Bulgaristan'da Trk Nfusu", Bulgaristan'da Trk Varl Sempozyumu, Marmara niversitesi Trkiyat Aratrmalar Merkezi, 22 Haziran 1989.

"Bat Trakya Trkleri", Marmara niversitesi-Trk Tarih Kurumu seri Konferanslar, Aralk 1991.

"Osmanl Dneminde Kbrs'ta skn Politikas", Kbrs'n Dn-Bugn Uluslararas Sempozyumu, Kbrs, 28 Ekim-1 Kasm 1991.

"Osmanl Arivi'nin Ukrayna ve Dnya Tarihi Asndan nemi", Osmanl mparatorluu ve Ukrayna Kongresi, Kiev, 20-26 Ekim 1991.

"Les Recent Developpements Archivistiques en Turquie et Les Archives Ottoman" (Trk Arivciliinde son gelimeler ve Osmanl Arivi), V. Osmanl almalar Sempozyumu, Centr d'Etudes et de Recherches Ottoman, Morisques, de Documentation et d'Infomation (CEROMDI), Tunis-Zaghouan, 25-29 ubat 1992.

"Osmanl daresinde Yemen ve Osmanl Arivi", San'a-Yemen, 8 Ocak 1992 (Arivleraras ibirlii iin zel davette San'a niversitesi'nde Konferans).

"Cevdet Paa", Trk Tarih Kurumu Konferanslar, Ankara, 13 Nisan 1995.

"Kanuni Dneminde Osmanl Devleti'ne Genel Bir Bak", Kanuni Sultan Sleyman'n Doumunun 500. Yl Paneli, Trabzon, 26-28 Nisan 1995.

"Osmanl Belgelerine Gre Trk-Etrk, Krd-Ekrd Kelimeleri zerine Bir Deerlendirme", VII. Uluslararas Osmanl mparatorluu'nun Sosyal ve Ekonomik Yaps Sempozyumu, Almanya/Haidelberg, 24-30 Nisan 1995.

"Osmanl Kaynaklarnda Nahvan", Uluslararas Kaynaklarda Nahvan Sempozyumu, Nahvan, 10-14 Temmuz 1996.

"Otlukbeli Sava'nn Trk Tarihindeki Yeri", Otlukbeli Sava'nn Yeri ve nemi Sempozyumu, Erzincan, 11-12 Austos 1996.

"Osmanl Dneminde Kbrs'ta skn Politikas", XII. Osmanl ncesi ve Osmanl Aratrmalar Komitesi Sempozyumu, ek Cumhuriyeti/Prag, 9-13 Eyll 1996.

"Trk Tarih Kurumu ve Balkan Aratrmalar", Tarihte ve Gney-Dou Avrupa : Balkanolojinin Dn, Bugn ve Sorunlar Uuslararas Sempozyumu, Ankara, 13-14 Kasm 1996.

"Trk tarihinin meseleleri ve Trk Tarih Kurumu", Trk Tarihinin Meseleleri Sempozyumu, Kazakistan/Trkistan, 20-28 Mays 1997.

"Osmanl Devleti'nin Dou Politikas ve ah smail", ah smail ve Onun Devri Uluslararas Konferans, Azerbaycan/Bak, 22-27 Eyll 1997.

"Osmanl Dneminde Buhara Hanl ve Buhara Elileri", nsanln bin Yllk Bilimsel ve Kltrel Miras Uluslararas Sempozyumu, zbekistan/Hive, 18-20 Ekim 1997.

"Trkiye le Bosna-Hersek likilerinin Tarihi ve Kltrel Boyutu", Trkiye Bosna-Hersek likileri Konferans, Saraybosna, Zenitsa, 23-27 Kasm 1997.

"Bat Trklerinin Dnya Medeniyetine Kazandrdklar", Trk Medeniyeti : Tarih, Bugn ve Gelime Perspektifleri Konferans, Kazakistan/Almaat, 21-23 Mays 1998.

"Trkiye'de Tarih Aratrmalar ve Trk Dnyasyla likisi", Halklarn Birlii ve Ulusal Tarih Yl Toplants, Kazakistan/Almaat, 2-6 Temmuz 1998.

"Osmanllarda Ynetim", Tarih Boyunca Trklerde Devlet ve Cumhuriyet Ulusal Sempozyumu, Ankara, 23-24 Kasm 1998.

"Osmanl Devleti'nde dar ve Toplumsal Gelimeler ve Bunun Trk Dnyas Asndan Deerlendirilmesi", Osmanl Devleti'nin 700. Yldnm Sempozyumu, Krgzistan/Bikek, 29 Ekim-3 Kasm 1999.

"Osmanl Devleti'nin Kimlii ve Devlet Anlay", Osmanl mparatorluu'nun 700. Yldnm Sempozyumu, Almanya/Berlin, 12-14 Kasm 1999.

"Trkiye Trkmenleri", V. Dnya Trkmenleri Konferans, Trkmenistan/ Akabad, 22-30 Aralk 1999.

"Osmanl Devleti'nin Rumeli sknyla lgili Toponomik Bir Deerlendirme", Balkanlarda slm Medeniyeti Uluslararas Sempozyumu, Bulgaristan/Sofya, 21,23 Nisan 2000.

"Osmanl Deniz Yollar ve Fonksiyonlar", XIV. CIEPO Kongresi, zmir, 18-22 Eyll 2000.

"Tarih Boyunca Trkmenlerde nsana Verilen nem ve nsan Deerler", Cultural Heritage of Turkmenistan : Inner Origins and Present Perspective Uluslararas Konferans, Trkmenistan/Akabad, 10-13 Ekim 2000.

"Osmanl Arivi", Trk-Moldova Ortak Tarihini Aratrma Sempozyumu, Moldova/Kiinev, 6-8 Kasm 2000.

"Bir Trkmen Devleti Olarak Osmanl Devleti Tarihinin Kaynaklar", Trkmenistan Daim Tarafszlk : Mill Kkler ve Uluslararas nemi Kongresi, Trkmenistan/Akabad, 8-11 Aralk 2000.

DAR GREVLER

1- 5 ubat 1986 tarihinden itibaren Marmara niversitesi Atatrk Eitim Fakltesi'nde Sosyal Bilimler Eitimi Blm Tarih Anabilim Dal Bakanl'n yrtmektedir.

2- 14 Temmuz 1989 ylndan 17 Aralk 1990'a kadar Babakanlk Devlet Arivleri Genel Mdrl Osmanl Arivi Daire Bakanl yapt.

3- 17 Aralk 1990'dan 1 Mart 1992 tarihine kadar Babakanlk Devlet Arivleri Genel Mdr Yardmclna getirildi. Bu mddet iinde Genel Mdrl vekleten ynetti.

4- 26 Austos 1992'de Rektr Yardmcs oldu.

5- 23 Ekim 1992'den itibaren Rektr vekili oldu (Rektr'n vefat dolaysiyle)

6- 23 Kasm 1992'de Rektr yardmcs oldu.

7- 21 Eyll 1993 Trk Tarih Kurumu Bakan oldu.
Bu biyografi (yusuf halaolu) 3215 kez okundu.

Biyografi: yusuf halaolu Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.