Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


yusuf atlgan kimdir ? yusuf atlgan biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
yusuf atlgan

(Manisa, 27 Haziran [nfus kaydnda 25 Austos] 1921- stanbul, 9 Ekim 1989) Romanc, ykc.

Tam ad Yusuf Ziya Atlgan. Nevzat orum ve Ziya Atlgan imzalarn da kulland. Avniye Hanm ile tahsildar Hamdi Atlgan'n olu. Manisa Ortaokulu'nu (1936), parasz yatl olarak Balkesir Lisesi'ni (1939) ve ikinci snftan sonra askeri renci olarak devam ettii EF Trk Dili ve Edebiyat Blm'n bitirdi (1944). A. N. Tarlan ynetiminde hazrlad bitirme tezinin konusu "Tokatl Kni, Sanat, ahsiyet ve Psikoloji" idi. O dnemde Akehir'de bulunan Maltepe Askeri Lisesi'nde bir yl edebiyat retmenlii yapt (1945). niversite rencilii srasnda Komnist Partisi'ne katlarak faaliyette bulunduu iddiasyla skynetim mahkemesince tutuklanarak Ceza Kanunu'nun 141. maddesi uyarnca hapse mahkm edildi. Alt ay Sansaryan Han'nda, drt ay da Tophane Cezaevi'nde olmak zere on ay hapis yatt. Tahliye olduktan (25 Ocak 1946) sonra doduu yer olan Manisa'nn Hacrahmanl kyne yerleti; burada evlenerek uzun sre iftilik yapt. Hacrahmanl Spor Kulb'nn kurucular arasnda yer ald (1950). 1976'da tiyatro oyuncusu Serpil Gence ile ikinci evliliini yaparak stanbul'a yerleti; bir ocuu oldu. 1980'den sonra, . Tamer'in isteiyle, Milliyet (daha sonra Karacan) Yaynlar'nda danmanlk ve evirmenlik, ksa bir sre de Can Yaynlar'nda redaktrlk yapt. zerinde alt "Canistan" adl romann tamamlayamadan kalp krizi sonucu Moda'daki evinde ld; Blblderesi Mezarl'nda (skdar) topraa verildi. Hacrahmanl Belediyesi tarafndan " Halk Kitapl" kuruldu (1990). Hakknda yazlan yaz ve rportajlar ve kendisine adanan yazlar lmnn ardndan baz "Perembeci Dostlar" tarafndan 'a Armaan adl kitapta derlendi.

Tercman gazetesinin 1955'te at yk yarmasnda birincilik dl alan "Evdeki" (Nevzat orum adyla) ve ayn yarmada dokuzunculuk dl alan "Kmesin tesi" (Ziya Atlgan adyla) adl yaptlar yaymlanan ilk ykleri oldu (Tercman gazetesi); son yks "Eylemci" ise 1987'de yaymland (Gergedan dergisi). "l Su" adl iiri Yaz (1978), "Ayrlk" adl iiri ise Milliyet Sanat'ta (1980), S. Kierkegaard'dan evirdii baz pasajlar Deiim dergisinde (1961-62) yaymland.

lk roman Aylak Adam'la modern Trk edebiyat iinde ok nemli bir yere sahip olan Y. Atlgan, zellikle yabanclama ve bunun zorunlu sonucu yalnzlk temasn baaryla ileyen bir yazar olarak tannd. Geimini ailesinden kalan mirasla, herhangi bir ite almak ihtiyac duymadan salayan; kendi tanmyla "zengin deil ama paral" bir adam olarak hemen hibir sorumluluk stlenmeden bohem bir hayat yaayan ve "gerek sevgiyi arayan" C. adl gen bir adamn anlatld Aylak Adam, ncelikle, Trk edebiyatnda ada bireyi olanca trajedisiyle yanstabilen bir ilk roman olarak ne kar. Romanda, "ku-ya-ra" (kumda yatma rahatl) ve "a-da-ko" (aa dal kompleksi) kavramlatrmalaryla iletilmeye alan birey durumlar, ayn zamanda bireyin trajedisini de oluturan gereklikler olarak, bireyin zgrlkszl, yabanclamas ve yalnzlna farkl bir perspektif getirir. C.'ye gre: "Btn alarn trajedisi(dir) bu, Ku-ya-ra: 'Kumda yatma rahatl.' A-da-ko: 'Aa dal kompleksi'. imdi kumda yattm iin kuyara diyorum. Daha da geniletilebilir. Kuyara, allm tatlarn srp gitmesindeki rahatlktr. Dnmeden uyuyuvermek. Biteviye geen gnlerin kolayl. Ya adako? Aa dalndaki, gvdeden ayrlma eilimini farkettin mi bilmem? Hep teye teye uzar. Gvdenin topraa kk salm rahatlndan bir katr bu. zgrle susamlktr. Buna ben 'aa dal kompleksi' diyorum. Gen hastaldr. ounlukla Kuyara diidir. Adako erkek. Pek seyrek cins deitirdikleri de olur. Aa dal kompleksine tutulmu kii tedirgindir. nsanlarn aa dallarn budayp gvdeye yaklatrdklar gibi, yaknlar onun iindeki bu Adako'yu da budarlar. Onu gvdeden ayrmamak iin ellerinden geleni yaparlar. Kimi insana ne yaplsa yarar olmaz. Asi daldr o. Ayrlr. Balta ilemez ona." Ancak romann sonu, C.'nin kesin yenilgisiyle gelir nk bireyin gvdeden ayrlmak biiminde davurduu zgrlk isyan ve ylece kazand asi karakter, ayn zamanda gvde (hayat, toplum) tarafndan alaa edilmesi gereken bir karakterdir; nk aykrdr, uyumsuzdur ve bu ynyle bnye dna atlmas gerekir. kinci roman Anayurt Oteli ise, Aylak Adam'n C. tipiyle iletmeye alt kentli bireyin yalnzln, Zebercet tipiyle kasabaya; ama daha nemli olarak da yalnzln kimsesizlik olarak biimlendii bir kszla, bunalma, giderek de cinayet ve intiharla sonulanan bir trajediye tar. Aylak Adam'n C.'si gibi Anayurt Oteli'nin Zebercet'i de esas olarak sevgiyi aramaktadr ancak Zebercet'in yaad sevgi al C.'nin yaadyla kyaslandnda katkszdr ve bir dizi cinsel problemle de btnlenerek bunalm dzlemine tanr. 'n lmnden sonra yaymlanan "bitmemi" roman Canistan ise romann yaand zaman dilimi ve corafya gz nnde bulundurulduunda "birey"den, dolaysyla da birey plannda yaanan eliki ve amazdan bamszdr; Y. Atlgan, Canistan'da, insan gerekliine daha dolaysz, hatta gdsel bir dzlemde yaklamaya alr. Bu ereveden bakldnda, Aylak Adam' kentin, Anayurt Oteli'ni kasabann ve Canistan' kyn roman saymak gibi bir deerlendirmeden yola klabilir ki bu, Y. Atlgan'n yaz servenine olduu kadar, Trk romannn servenine de farkl bir perspektif getirir. Canistan, "ky roman" gerekliine Y. Atlgan'n kaleminden, Trk edebiyatnda rneine daha nceki rneklerde hi rastlanmayan biimde iddet esi ve cinselliin iirsel katksn getirir. Bu ereveden bakldnda Canistan, ayn zamanda "can"a, bu da demek ki insana (hayata) yazlm bir destan niteliindedir. 1921 ylnda bir yaz gecesi balayan Canistan, geriye dnler araclyla 1906'ya kadar gidip yeniden 1921 ylna dnerek, Merutiyet'ten Kurtulu Sava'na uzayan bir srete ve "Duruma", "Yarg", "Tank" blmlerinde arlkl olarak "Toku Ali , Selim ve Kadir"in hikyesini anlatr; kitabn yazlmadan kalan son blmnn ad ise "Sank"tr.

S. Kierkegaard gibi varoluu filozoflardan psikanalize, J. Joyce ve W. Faulkner'dan modern dnya edebiyatnn ve sinemasnn dier yaptlarna uzanan bir yelpazede deerlendirilebilecek olan Aylak Adam ile Anayurt Oteli'nin kahramanlar hakknda pek ok inceleme-zmleme yaplmtr. rnein E. Batur, Anayurt Oteli'yle W. Faulkner'n Ses ve fke roman ilikisi zerinde dururken H. Yavuz, L. Cavani'nin "Gece Bekisi" filmi arasnda birtakm paralellikler bulmutur. . Onart ise birtakm "ahlaki" deerlendirmelere maruz kalan Anayurt Oteli iin "Trk yaznnn 'lanetlenmi' romanlarndan biri" tanmn kullanm ve "zgrlk, olanak, eylem, neden, su ve sorumluluk" balamnda romann dnsel boyutlarn irdelemitir.

Anayurt Oteli'nde iletiimsizlik, yaamn anlamszl, olaylarn rasyonel bir biimde aklanamayaca, davranlarn nedeninin bilinemeyecei tezi ilenirken, B. Moran'a gre bu tez romann biimine de yansmtr. Y. Atlgan ilk roman Aylak Adam'da klasik anlat yntemlerinden yararlanrken Anayurt Oteli'ni daha deiik bir yntemle, "Sama kavramnn gstergesi olarak" kurmaya almtr. "Ne karakter izmede, ne olay rgs kurmada ne de kulland anlatc konusunda geleneksel roman konvansiyonlarna uymu yazar. Atlgan Aylak Adam' bir roman olarak, Anayurt Oteli'ni ise bir tr anti-roman olarak yazm diyebiliriz" (B. Moran). 'n tek yk kitab Varlk ve a dergilerinde yaymlad, gene ada bireyin yalnzlk ve amazlar erevesinde rlm, arlkl olarak i gzlem ve deneyime yaslanan ykler toplam olan Bodur Minareden teye adl ykler toplamdr. Ekmek Elden St Memeden adl bir de ocuk kitab bulunan , anlan bu kitaplar dnda yazdklarn yaymlamamtr. ada bireyi ak ve yalnzlk temalar erevesinde ve dildeki yalnlnn arpclyla ileten , ele ald konular kadar o konulara yaklam biimi ve ileyiiyle de farkllam ve Trk romannda modern anlatnn ncleri arasnda yer almtr.

Anayurt Oteli 1987'de mer Kavur tarafndan ayn adla sinemaya aktarld; byk beeni toplayan film birok ulusal ve uluslararas festivalde dller ald.

dl: "Evdeki" yksyle 1955 Tercman Gazetesi Hikye Yarmas (Nevzat orum adyla, birincilik); "Kmesin tesi" yksyle 1955 Tercman Gazetesi Hikye yarmas (Ziya Atlgan adyla, dokuzunculuk); Aylak Adam ile 1957-58 Yunus Nadi Roman Armaan (ikincilik).


Yaptlar: Roman: Aylak Adam, st.: Varlk, 1959; Anayurt Oteli, Ank.: Bilgi, 1973; Canistan, st.: Yap Kredi, 2000.

yk: Bodur Minareden te, st.: a Dergisi, 1960; Eylemci, (Btn ykleri) st.: Simavi, 1993; Btn ykleri (Bodur Minareden te ve Ekmek Elden St Memeden) st.: Yap Kredi, 2000.

ocuk Kitab: Ekmek Elden St Memeden, st.: Cem, 1981.

eviri: Toplumda Sanat (K. Baynes), st.: Milliyet, 1980.

Kaynaklar: Necatigil, simler, 60-61; Necatigil, Eserler, 30-31, 43; "Atlgan, Yusuf", TDEA, I, 224; zkrml, TEA, I, 156; 'a Armaan, (haz. T. Yksel, E. Canberk, A. Hatipolu, Y. otuksken, M. S. Koz) st., 1992; N. Grbilek, "Tara Sknts", Yer Deitiren Glge, st., 1995, s. 42-67; zg, II, 252-253; E. Batur, ", Bir Profil Denemesi", kitap-lk, S. 41 (Mays-Haziran 2000); O. Demiralp, "Bir Ayrntnn Ardnda", ayn yerde; . Ertrk, "'n Sinema Salonlarnda Bir Gezi Denemesi", ayn yerde.
Bu biyografi (yusuf atlgan) 3209 kez okundu.

Biyografi: yusuf atlgan Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.