Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


yksel sylemez kimdir ? yksel sylemez biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
yksel sylemez

Yksel, sylemez susar!
Cemal A. Kalyoncu
Aksiyon 11 kasm 2000

Valiler, Hariciye vekilleri, bykeliler yetitiren bir aileden gelen de hariciyeye kazara girmi birisidir. Genliinde rejisr olmay kafasna koyan Sylemez'in air ve ressam ynleri de vardr

"80 yana kadar alma plan hazrlyorum. Haberiniz olsun, benden kolay kolay kurtulamayacak Trkiye." Bu aslnda konumamzn son cmlesi idi. 69 yanda olmasna ramen bir kenara ekilip emekliliin tadn(!) karmay dnmeyen bir kii olduu iin buraya aldm bu szlerini. Szn sahibi . 41 yl devlete hizmet etmi emekli bykeli, air, ressam birisi Sylemez.
Bankac olan babasnn grevi dolaysyla bulunduklar Manisa'daki Yedi Eyll lkokulu'nu 1942'de bitirdikten sonra orta eitimine balayan Sylemez, babasnn Ziraat Bankas'ndan Ceyhan'daki Bankas'na gemesi ile ortay da burada bitirir: "Aile ierisinde uzun tartmalar oldu, bir ksm koleje (Robert Kolej) gitsin, bir ksm Galatasaray Lisesi'ne gitsin diyor." Byle bir tartmadan sonra bunlardan hibirine gitmez Yksel, Taksim Lisesi'ne kaydolur. Sene 1946'dr. Sylemez, bugn Beyolu Lisesi olan okulda Nobel Yaynlar'nn sahibi Ouz Akkan, gazeteci Hikmet alayan, Anka'nn kurucusu Kudret Baarr, tiyatrocu Gazanfer zcan, sinemac geen haftalarda kaybettiimiz Nejat Saydam ve Ferruh Doan gibi arkadalarla birlikte okuduktan sonra 1949 senesinde liseden arkadalar Ferruh Doan, Nazmi Akman, mer Umar, Ouz Aktan'la stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi'ne gider: "Biz hukuku ciddiye almyoruz. Derslere gitmiyor, konser, konferans, iir matinelerini karmyorum." Hukuk derslerinden ziyade edebiyat fakltesindeki sanat tarihi derslerine , Gzel Sanatlar Akademisi'ndeki Bedri Rahmi Eybolu Atlyesi'ne taklmaktadr: "1954 ylnda stanbul'da ehir Galerisi'nde, o tarihlerde Trkiye'de ikincisi yaplan kolaj sergisini atm. Bedri Rahmi Eybolu sergiye geliyor ve 'Yahu sen neymiin' diyor. Atlyesinde dinler, seyreder, hi bir ey yapmazdm." Sylemez, daha sonra says 20'yi geen sergi aacaktr.
Hariciye kazas!
Neyse, lisede iyi ngilizce renen, hayat boyunca ne sa ne sol gr beyan eden, edebiyat merakls , 1953'te iirlerini toplad 'Krpnt Bohas'n karr. Usta airlerden Behet Kemal alar'la iir matinelerine de katlr bu yllarda. Hukuk eitiminin ardndan 1956'da Harp Akademileri Komutanl'nda tercman olarak yapt askerliini de aradan karan , lise yllarndan beri gnde iki film izlediinden rejisr olmak istemektedir. Fakat Sylemez, 1957 senesinde bir kaza geirir:
Hariciyeye giriiniz nasl oluyor?
"Tamamen kaza, yazk gnah deil mi. Askerliimi bitirdikten sonra babama diyorum ki, baba diplomay aldm tabii ok terbiyesizlik ben bunu alaturka tuvalete asacam. Kullanmayacam yani. Babamla ok arkadatk, o da 'As as' dedi. Benim amacm biriktirdiim parayla, sve'e gidip, dnyada en takdir ettiim rejisr Ingmar Berman'n asistan olmakt. Ben uslu bir evladm, anababa laf dinlerim. Babam da sen yine de Dileri'nin snavna bir gir diyor. Ltfi Krdar'n olu ner, Nazmi Akman gibi arkadalarla beraber girdik ve ben snavda nc, dil snavnda da ikinci oldum. Fatin Rt Zorlu o zaman, 'Bize iyi ngilizce bilen hariciye elemanlar lazm' diyor ve bizi de karsna karyorlar. Birbuuk yl sonra da kendimi Londra'da nc katip olarak buldum." Evet, o zaman bir 'kaza' ile devlete hizmet etmeye balayan 'e devlet adaml hi yabanc deildir aslnda. nk ailesinde daha baka bir ok bykeliler, hariciye vekilleri vardr.
Hariciye vekilleri, paalar, bykeliler
'in anneanne taraf Sylemezolu soyadn kullansa da anne ve babas karde torunudur. 4. Murat'la ilgili nakledilen yazl bir hikayesi bile vardr ailenin. 1700'lerin sonuna uzanan aile Erzurumludur aslnda. Daha sonra Trabzon zerinden stanbul'a gelinir. 4. Murat'n Badat seferi srasnda ahan Ali, padiahn bapehlivan ile greip onu yenince ahan Ali'nin yeni bapehlivan olarak stanbul'a gelmesi istenir. Fakat bir ekilde bu gereklemez fakat padiah onu dllendirir. Ve ailenin varlnn temelinde padiahn verdii bu dl vardr: "Yazl tevatre gre, bir salgn yznden 90 yandaki ahan Ali, ei dndaki btn varlklarn kaybeder. Bunun zerine kars ona neslinin devam iin yeni bir e bulmasn syler. O da Erzurum'a iner ve kucanda ocuu ile Balkanlar'dan geldii bilinen bir kadn alyor. Ailede o ocuktan gelenleri de tanyoruz." Ondan sonra gelen Molla Musa da Erzurum Ki Beyi'nin mektupuluunu yapar. Bey lnce de olak Molla Musa gzden der ve Erzurumstanbul arasnda koyun ticaretine balar. Daha sonra olu Mehmet Efendi de bu ii devam ettirir. Onun olu Ali Kemali Paa ise Yemen'den Trablus'a, Dou Beyazt'tan Konya'ya kadar azil ve istifalarla geen tam 65 yl boyunca devlete hizmet eder. Son grevi Konya Valilii olan Ali Kemali Paa, 1898'de Konya Valisi olarak ldnde cenazesini kaldracak para bulunamaz. Bugn Mevln Trbesi'nde gml olan Ali Kemali Paa'nn adi, Galip Kemali, Sleyman efik, Didar ve Necmettin adnda ocuklar olur. Sleyman efik Paa, Harbiye Nazr'l yapar. Galip Kemali Paa ise Osmanl dneminde Moskova, Stockholm ve Atina Bykelisi olarak hizmet eder devlete. (Galip Kemali Paa'nn kz Lamia Hanm, Atatrk'le beraber Samsun'a kan 19 kiiden biri olan Hsrev Gerede ile evlenir. Galip Kemali Paa padiah yanls, damad Hsrev Gerede ise Atatrk taraftardr. Atatrk, Galip Kemali'ye gnderdii mektuplarda ak bir ekilde olmasa da ona yeni kurulacak cumhuriyette hariciye vekillii teklif eder.) Didar Hanm ise, Moskova ve Roma Bykelilii ile Dleri Bakanl ve Kurucu Meclis yelii yapan Selim Sarper'in annesidir. 'in de dedesi olan Necmettin Bey ise jntrk olduu iin 2. Abdlhamit'ten kap Paris'e gider. Burada 4 yla yakn sre kalr ve bir de gazete karr. Daha sonra ise, ei Gzide Hanm, babas Asm Paa'dan kendisine kalan hereyi elinden kararak padiahtan zgrln satn alnca lkesine dner: "Kardeler iinde en ok okuyan Mlkiye mezunu olmasna ramen, dierleri daha nemli mevkilere geliyor. Bykbabamn yaamnn ok baarl olduu kanatinde deilim." Necmettin Bey'in kaynpederi Asm Paa ise, atalca savunma hattn yapan stihkam Korgenerali olarak bilinmektedir. NecmettinGzide iftinin 'in de annesi olan Saliha Hanm'la beraber, Behice, Bekir, Hamit Kemali Sylemezolu ve Mevhibe adnda ocuklar olur. Bunlardan Prof. Hamit Kemali Sylemezolu, Trkiye'de ehircilik uzman olarak tannr. Antkabir iin proje vermesinin yannda Takla'nn kurulmasnda da emei geenlerdendir. Saliha Hanm ise piyano ve resme merakl bir gen kz olarak 1930'un austos aynda Celal Sylemez ile birletirir hayatn: "Babam o zaman meteliksiz, paltosunu satarak evleniyor."
Celal Sylemez ile Saliha Sylemezolu'nun aileleri Hac smail Aa'da birlemektedir. Saliha Hanm'n bykbabalarndan olak Molla Musa ile Celal Bey'in dedesi Hamdi Efendi kardetir. Hamdi Efendi'nin drt ocuundan biri olan 'in dedesi Cemal Bey, Bonak kkenli Naime Hanm'la evlenir. Naime Hanm, air kiilii olan birisidir. (Gazeteci olarak tandmz Rfat Ababay, Naime Hanm'n erkek kardeinin torunudur.) CemalNaime iftinin dokuz ocuklar gelir dnyaya. ocuklarndan Nadire Hanm, mehur modac Bergin Usberk'in annesidir. Hi evlenmeyen Bedia Sylemez de Trkiye'nin ilk ar ceza yarglarndan birisi olarak tannr. 17 yanda Ziraat Bankas'nda memur olan, ardndan Bankas'nda mdrlkler stlenen 'in babas Celal Bey ise 44 yl bankaclk yapar.
, ite Celal Sylemez'in 'paltosunu satarak evlendii' Saliha Hanm'la evliliinden 11 Haziran 1931'de stanbul'da dnyaya gelir. (iftin dier ocuu 1945'te doan Turul Bey, iadamdr.) Babas paltosunu satarak evlenmitir ama daha sonraki yllarda yoksulluk yakalarn brakmaynca anne Saliha Hanm da piyanosunu satmak zorunda kalacaktr: "ok iyi hocalardan ders ald. Fakat bir daha piyano sahibi olamad iin btn hayatn (1999'da 93 yanda vefat etti) onun znts ile geirmitir." Kk Yksel, annesinin ipten ayakkab, eker uvalndan ceket dikerek giyindirdii bir ocukluk dnemi geirir.
Hindistan'da Trke'le beraber
'i, kaza ile (!) bykeli olduktan sonra gittii Londra'da 27 Mays ihtilali yakalar: "Fatin Rt Zorlu'nun adam olarak atlmama ramak kalyor..." Sylemez atlmyor ama, imdilerde rotasyon denilen srgne uruyor. Gidecei yer Hindistan'dr: "Ben ok memnunum bu durumdan. Anavatann grdm bu imparatorluun (ngiltere), imdi de smrgeyi greyim diyorum." Hindistan'da 2. katip olarak grevlendirilir. Ve bir srpriz: "Alparslan Trke'le karlayoruz orada. Ve ok iyi arkada oluyoruz. Hi unutmadm bir ey, Trke anlatyor bunu bana. htilal gecesi, ilk sonular bekliyoruz. Madanolu Paa, karmda oturuyor, ban ellerinin arasna alarak 'Ah biz ne yaptk, ne b.k yedik' diyor. Trke Hindistan'da srekli kaybolur, hi bir yerde bulamayz onu. Bir de bakarz binmi bir uaa Paris'e gitmi, dier ihtilalcilerle buluuyor." Ardndan bakatip olarak Tayland'a gider. leden sonralar resim yapt iin Trkiye dndaki ilk resim sergisini burada aar. Ve zamann kralnn len kardei adna atklar sergiden 2 bin 500 dolar toplar. Singapur, Kuzey Kbrs, New York, Londra zamanla sergi aaca yerler olur. Tayland'daki iki yln ardndan Ankara'ya dner (1964). Ve hayat arkadan bulur, Prof. Dr. Reat Garan'n kz Nur Garan ile evlenir. Nur Hanm'n dedesi Hasan Tahsin Bey de maliye profesr olarak uzun yllar maliye mstearl yapar. 'in Nur Hanm'la evliliinden doan iki ocuundan ilki olan Belmin (1966), babasnn olmak isteyip de olamad rejisrlnn yannda senarist olarak sinema sektrnde almaktadr. Dier ocuklar Timur (O da bykeli Tanju lgen'in kz Hma ile evlidir) ise babasnn olmak istemeyip de olduu hariciyeci olarak Sudan Bykelilii'nde 3. katipliin ardndan Ortak Pazar nezdinde Trk Delegasyonu olarak Nato'da grev yapmaktadr: "ocuklarm ikiye bldler beni."
Yksel, Sylemez!
Ankara'ya dnp evlenen Sylemez, Kbrs meselesinin kzt dnemde Trkiye'nin Kbrs Brosu'nda mdrden birisi olarak grev alr: "Rauf Denkta'la orada tantm. Adada Fazl Kk'le kavga ettii iin Ankara'da srgnde idi. Bakanlkta kimse grmek istemiyor, hergn bana geliyor. Biz kendisine tm bilgileri veriyoruz. Ve gerek bir kara gn dostu oluyoruz." Ardndan da Kbrs meselesinin konuulduu Birlemi Milletler'de orta eli, sonra da bykeli mstear olarak grev alr, 1971'e kadar. O srada Dileri Bakan olan Melih Esenbel'in onu Washington'a gtrme isteini de, BM'de daire bakan olacam diye reddedince Esenbel ona 'Olum sen neyi reddettiini biliyor musun? demekten kendini alamaz. Ve Ankara'da kald yedi yl ierisinde yedi dileri bakan grr. Bu sefer de 'alayangil'in adamdr' yaktrmas kar onun iin: "alayangil'in adamdr diye dndklerini yllar sonra reniyorum. Dolaysyla bykeli yapmyor, Londra'ya bakonsolos yapyorlar." Sylemez, yl da bu vazifeyi yaptktan sonra Kenan Evren idaresindeki Trkiye Cumhuriyeti'nin temsilcisi olarak Nijerya'ya gnderilir, bykeli olmutur artk. Grevini tamamlar, 1985'te Ankara'ya dner: "zal dnemi. Dileri'ndeki Kltr leri Genel Mdrl ak, bu ii Dileri'nde yapabilecek iki kiiden biriyim. Ama yapmyorlar. Aksi bir ey yapacaklar ya... Sonra Protokol Genel Mdrl'n ok iyi yapar diyorlar, ama o da olmuyor. Sonunda Babakanlk Tantma Fonu'nda Dileri'nin temsilcisi olarak grev aldm." 1989'da ise Babakan Mesut Ylmaz Singapur Bykeliliini nerir Sylemez'e. Trkiye ile Singapur arasndaki ekonomik ilikilerin gelitirilmesinde nemli katklar olur. 1993'te ise dalan Yugoslavya'nn ardndan kurulan Hrvatistan'a TC'nin ilk bykelisi olarak gider: "Sava var ve bir yl ierisinde Demirel, iller, btn herkes orada. Ve biz Trkiye'nin bir numaral sefareti oluyoruz o yl." Emekli olmasna bir yl kaldnda Ankara'ya arlr: "Benim bir senem kalm, brakn falan yok. , demez yle ey." Ankara'ya dner. Yl 1995'tir. Ve Hariciye'de bir ilk gerekleir, Dileri Bakanl ilk defa emekli olduktan sonra bir mensubuna grev verir. Tayvan'da Ticaret Ofisi'nin bana gemesi istenir ondan. Bykelilik alamad iin st rtl eli gibi gider oraya. 'in yapt grevlerde ne kan bir yn vardr. Ticarete yatkn bir bykelidir o: "Bana en byk iltifatlardan birini Sakp Aa yapmtr. Babam Adana'da Bankas Mdr iken tanyorlar. Londra'ya geldiinde, babamn elini pmek iin kt yukar, 'Yksel Bey' dedi 'Sen Hariciye memuru deilsin.' Ben de espriyi anlamam gibi yaptm. Sakp Aa benim mesleime hakaret ediyorsun, dedim. O da 'Sen benim ne demek istediimi anladn' dedi bana."
1998'de Tayvan'dan dndkten sonra da kendi tabiriyle yumuak bir gei yaparak almaya balad Seyfi Tahan'n Bakanl'ndaki, zerk bir kurum olan D Politika Enstits'nde Hariciye ilerine devam eden , kazara girdii Dileri'nde hariciyeci olmaktan bugn memnundur: "Bunun iin babama teekkr etmiimdir ama br taraftan Trkiye belki de uluslararas lde bir rejisr kaybetmitir."
Yazd Ak Bir Tas Tavuk orbasdr adl 12 dilde evirisi bir arada yer alan iir kitabnn yannda, ailesini anlatt Asm Paa Kona adl kitaplar da baskya hazrlanmakta olan Sylemez'den hakikaten "Trkiye kolay kolay kurtulamayacaktr."
Bu biyografi (yksel sylemez) 3173 kez okundu.

Biyografi: yksel sylemez Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.