Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


yavuz sultan selim kimdir ? yavuz sultan selim biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
yavuz sultan selim

Yavuz Sultan Selim 

Osmanl sultanlarnn dokuzuncusu ve slam halifelerinin yetmi drdncs.

Saltanat: 1512-1520
Babas: II. Bayezid Han - Annesi: Aie Hatun
Doumu: 10 Ekim 1470 Vefat: 22 Eyll 1520

Amasya'da dodu. Kk yatan itibaren Kur'an- Kerim, tefsir, hadis ve fkh dersleri yannda yksek fen ilimlerini de rendi. ok evik ve zeki olup ok atmak, gre tutmak ve kl kullanmak hususunda maharet sahibiydi. Arabi ve Farisi'yi mkemmel bir ekilde konuurdu. Babas II. Bayezid padiah olduktan sonra , askeri sevk ve idare ile devlet yneticiliini renmesi iin Trabzon'a vali tayin edildi.

Trabzon valisi iken, ah smail'in (1502-1524) siyasi-dini faaliyetleri ile Osmanl Devleti iin ok byk bir tehlike arzettiini gryor ve ona gre tedbirler dnyordu. Hatta zaman zaman bu devlet zerine kk apta aknlar da yapyordu. Nitekim, 24 Nisan 1512'de babasnn yerine geince de ilk seferini, Osmanl Devleti'ni nce blp paralama, sonra da ykma emellerini gden Safeviler zerine yapt. stanbul'da Eyp ve dier mbarek kabirleri ziyaret ederek zafer dualar yaptktan sonra ordusuyla harekete geen Selim Han gnlerce yol aldktan sonra nihayet 23 Austos 1514'de aldran Ovas'nda Safevi ordusuyla karlat. Yavuz ve ordusunun kudretiyle ateli silahlarn stnl sayesinde Osmanllar parlak bir zafer kazand. ran ordusunun byk blm imha edilirken bir ok Safevi kumandan ile ah smail'in zevcesi esir alnd. ran'n ba ehri Tebriz'e giren Han, ehirdeki camileri tamir ettirdi ve halka huzur verdi.

Bu zafer ile Osmanl hududu Frat'tan Azerbeycan'a ve ran ilerine kadar uzad. ikinci seferini Memlkller zerine yapt. Bu seferin asl sebebi Memlkllerin Osmanl Devleti'nin kuvvetlenmesinden endie ederek ii ah smail ile ittifak ierisine girmesi idi. ah smail'i bir darbede saf d brakan Cihangir padiah bu defa da yldrm sureti ile Msr ordularn 24 Austos 1516'da Mercidabk ve 26 Mart 1517'de Ridaniye'de kazand zaferler ile perian etti. Artk Memlk Devleti kalmam, btn Arap lkeleri Osmanl hakimiyetine girmiti. Bu durum zerine Mekke ve Medine emiri mukaddes ehirlerin anahtarlarn "Hakim'l Harameyn" nvan ile Yavuz Sultan Selim'e takdim etti. Ancak dindar padiah bu nvan "Hadim'l Harameyn= Mekke ve Medine'nin hizmetisi" ekline evirirek ald ve evlatlarna byle miras brakt.

ki byk seferin zaferle neticelenmesinden sonra bilhassa donanma faaliyetlerine hz veren Yavuz, devrin byk alime Kemal-paazade'ye niyetinin feth-i Efrenciye yani Avrupa olduunu bildirmiti. Ancak yce Hakan'n Eyp Trbesi'ni ziyaretle balad bu seferine yakaland amansz bir irpence hastal mani oldu. Vefat etmeden nce musabihi Hasan Can kendisine Hakk'a tevecch etmesini syleyince "Bunca zamandan beri bizi kiminle biliyordun. Cenab- Hakk'a tevecchte bir kusur mu grdn?" buyurarak Yasin-i erif okunmasn istedi. Kendisi de okurken ruhunu teslim etti. Na kendi ad ile anlan camiin avlusundaki trbededir.

Osmanl Devleti'nin topraklarn iki buuk mislinden fazla geniletti. Babasndan devrald 2,373,000 kilometrekarelik olan lke topraklar onun zamannda 6,557,000 kilometrekareye kt.

Devlet ilerinde kesin niyet ve kati programla hareket eden Selim Han, herhangi bir devlet iini fiiliyata koymadan evvel muhtelif yollarla onun hakknda alim, vezir ve sair ilgililerin fikirlerinden istifade eder ve gnlerce dnr, nihayet son kararn verdikten sonra ondan dnmez ve bu kararn aleyhinde sz syleyenleri en iddetli ekilde cezalandrrd. Muntazaman bir casus tekilat vard. Bu sayede gerek memleket dnda ve gerek ieriden devaml bilgi alrd. Mhim ilerde bizzat tahkikat yapard.

htiam ve debdebeye ehemmiyet vermez, sadelii sever ve sade giyinirdi. Kendisi iin fazla para sarfyla kk ve lks eyler yaplmasn istemezdi. Bir defasnda olu ehzade Sleyman ok ssl bir elbiseyle huzuruna girince; "Sleyman annen ne giysin?" (Baka bir rivayete gre "Anana giyecek birey brakmamsn.") diyerek sitem etmiti. Hazinenin devaml dolu olmasna dikkat ederdi.

Sultan Selim Han evliyaya rabet eder onlarn sonbetlerine katlmay bulunmaz bir nimet sayard. Devaml; "Padiah- alem olmak bir kuru kavga imi - Bir veliye bende olmak cmleden ala imi." buyururdu. Yavuz Sultan Selim'in am'da Salihiyye'de Muhiddin-i Arabi'ye yaptrd camii, imaret ve trbeden ve bir de Konya'da Mevlevi tekkesine getirdii sudan baka bir hayr yapmasna vakti ve zaman msait olmamtr. Hatta balatt camiinin bile yalnz temellerini attrabilmi fakat tamamlayamamt.
Bu biyografi (yavuz sultan selim) 4693 kez okundu.

Biyografi: yavuz sultan selim Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.