Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


veysel karani kimdir ? veysel karani biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
veysel karani

Veysel Karani 

HAKKINDA YAZILANLAR

Karen'de parlayan prlanta Veysel Karni Hazretleri

Efendimizin (Sallallah aleyhi ve sellem) bilinen iki hrkas vardr. Bunlardan biri Kaside-i Brdenin yazar byk air Kaab bin Zheyre verilir ki, Topkap Sarayn ziynetlendirir. Dieri de Kareli veyse gnderilir. Hasl bu iki kutlu miras da stanbulumuza nasip olur. Belki de ona bu yzden slambol derler... Kimbilir? Peki siz Karen adnda bir yer duydunuz mu? Yalan yok ya, ben duymamtm. Ta ki hakknda bir eyler okuyana kadar.

Karen, Yemen taraflarnda ad bilinmedik bir beldedir. Etraf kum dalar ile evrilidir, kuraktr, oraktr. Ortalkta birka kuyu vardr, be aa. Sonra hepsi birbirine benzeyen toprak daml evler... Sadece develerin ve bedevilerin yaayabildii bu kavurucu corafyann sakinleri kervan arlamakla geinirler. Bir ey ekip bimezler, hayvanlarn ise veys isimli bir obana emanet ederler.

veys garip biridir. Dnyadadr, ama ne dnyal vardr, ne de dnyalk gibi bir kaygs. Gtt develer iin cret istemez. Verenden alr, vermeyene sormaz bile. Ad zerine obandr ite, fakirdir. Ama i cmertlie geldi mi onunla yarmak kimsenin harc deildir. Paylaacak ok eyi yoktur, ama hayrda daima ba eker.

veys, bizim bildiimiz ismi ile Hazretleri mtevaz yaar. Ama halinden memnundur. Sessiz, dostlar arasnda yalansz, dolansz bir hayat srer. Issz vadilerde, kaya kovuklarnda ibadet eder. nsanlar ona hep divane gzyle bakarlar, ama aldran kim?

ANASININ KLES
Mbarein ok yal bir annesi vardr. Hem kr, hem de ktrmdr. onun eli aya, gz kuladr. Yedirir, iirir, ykar, paklar. Kadncaza bebek gibi bakar. Ne derse, ama ne derse yapar. En olmayacak arzularn bile ikiletmez. Bir yz ifadesinden bin mn karr ve hepsini de getirir yerine. Tabiri caizse, anasna klelik eder.

Hazretleri haram bilmez, yalan sylemez. Ho, sahrada bir bana dolanan bylesi bir insann gnaha girme ans da azdr ya. O, gn boyu zikreder, af diler. mmet-i Muhammede dua eder. Ama en bilinen zellii Allah ve Resulne duyduu tarifsiz aktr. Veysel Karaninin tek arzusu vardr. Yz suyu hrmetine kainatn yaratld Serveri grebilmek. Efendimizi dndke burnunun direi szlar, yrei bir ho olur. Yumruk iriliinde bir eyler gelir, oturur boazna. Hani o, anlalamayan ve anlatlamayan eyler.

Ve gn gelir muhabbet ve Muhammed kelimeleri yreinde buluur, dar taar. Efendimizin hasreti kor olur, cierini yakar. Onu bir kez, ama bir kez grebilse, bir solukluk olsun sohbetinde bulunabilse ve adna sahabe denilen kutlu kadroya katlabilse...

Annesi itiraz etmese de, bu yolculua raz deildir. Omuzlarn kaldrp boynunu bker. Mahzun bir slupla stiyorsan git! der, Git bakalm, beni kime emanet edeceksen? Dorusu onu brakabilecei kimse yoktur. Bu yal kadna incitmeden kim bakabilir ki? Onun nazn kim eker sonra?

HASRETN YRENE GMER
veys hasretini yreine gmer. Bir daha bu konuda tek kelime etmez. Ama o gnden sonra daha fazla alar, daha fazla yalvarr. Akn kayalara, kumlara, anlatr. Kularla, develerle dilleir, serin seher yeliyle selmlar yollar Haremeyne. Ve ufuklar perde perde alr, dalar ekilir aradan. Artk o gnboyu ibadet eder, sry melekler bekler. Hayvanlar m? nann muma dner.

Evet veys, Allah Resulnn muhteem sohbetine (madde plannda) eriemez, ama mn aleminde ok eye kavuur. Efendimizle aralarnda imrenilecek bir dostluk balar. Ho onlar iin mesafelerin ne nemi vardr. yle ya alan uygun, veren olgun olduktan sonra feyz nehir olur akar.

Serveri Kainat zaman zaman mbarek yzlerini Karen taraflarna dndrr ve Yemen cihetinden rahmet rzgarlar esiyor buyururlar, hsan ve iyilikte Tabiinin en iyisi veys-i Karnidir!

MJDELER
Yine Efendimiz buyururlar ki: mmetimden bir kimse vardr ki, Kyamet gn Rabia ve Mudar kabilelerinin koyunlarnn kllar adedince insana efaat edecektir. (ki bu iki kabile srlerinin okluu ile tannrlar)
Eshab- kiram sorar:
- Ya Resullallah kimdir bu nasipli?
- Allahn kullarndan biri.
- Peki ad nedir?
- veys!
- Ya memleketi?
- Karen!
- O sizi grd m?
Efendimiz mnl mnl glmser, Ba gz ile hayr! derler. Sahabeden Hayret! diyenler olur, Size bylesine ak olan biri nasl oluyor da komuyor huzurunuza? Efendimiz izah eder: - Onun gelmemesi de bana olan ballndandr. htiyar bir annesi vardr. man etmitir. Ancak gzleri grmez, hareket edemez. veys gndzleri deve obanl yapar, kazandn annesine harcar.
Hazret-i Ebubekir sorar:
- Ya Resulallah biz onu grr myz?
Efendimiz mbarek kafalarn ne yazk ki hayr manasnda sallar, Sen gremezsin buyururlar, ama Hazret-i mer ve Hazret-i Aliye dnp mjdeyi verirler: Onu, siz greceksiniz! Sonra bir bir vasflarn tarif ederler ki, bu iaretlerden biri avucunun iindeki gmi beyazlktr.

Ak iin zaman gemez derler, ama aradan yllar geer. Hani o dakikalar asrlaan yllar... Efendimiz hayatlarnn son soluklarn aldklar demlerde mbarek hrkalarn karr ve Bunu veys-i Karniye verin! buyururlar.

Resullullahn (Sallallah aleyhi ve sellem) dar- bekaya gmelerinin ardndan Hazreti mer ve Hazreti Ali yollara der, Veysel Karaninin izini bulurlar. Ahali bylesine erefli iki kimsenin bylesine khne bir yeri ziyaretine mn veremez. Hele veysi aryoruz! cmlesine ok arrlar. O divanenin tekidir derler, nsanlardan kaar. Kimseyle konumaz, kimseye karmaz. Aladklarmza gler, gldklerimize alar. Nee nedir bilmez. Aradnz sakn baka biri olmasn!
Hazret-i mer dikkatle dinler, Bilakis! der, Aradmz o olmal!

Karenliler iki anl sahabenin nne der, onlar Arne Vadisine getirirler. Veysel Karaniyi namaz klarken grrler. Develer akll uslu dolanmakta, obanlarn zecek hareketlerden saknmaktadrlar. Namaz biten veys misafirlerine dner. Hogeldiniz! der. Hazret-i mer nce msafaha eder, sonra glmseyerek sorar Kimsin sen?
- Abdullah! (Allahn kulu)
- Evet hepimiz Abdullahz, ama seni ne diye tanrlar?
- veys derler.
- Sa elini aar msn?
Aar. Efendimizin belirttii iaret ayan beyan ortadadr. Byk sahabe Ben Hattapolu merim der, Arkadam Ali bin Ebu Talip!
Vadiyi ksa ama mnl bir sessizlik kaplar. Skutu yine Hazreti mer bozar: - Efendimiz sana selm ettiler ve mbarek hrkalarn gnderip buyurdular ki Alp giysin, mmetime dua etsin!

BEN GNAHKARIN BRYM
alamakldr. aknlktan titreyen bir sesle Ya mer der, Ben aciz ve gnahkar bir kulum. Sizin aradnz baka veys olmasn?
Hazret-i mer Hayr sensin! buyurur. Zira Efendimiz izgi izgi ekalini verdi ve sen tam tamna uyuyorsun buna.
O byk mcahide, o koca mere itiraz ne mmkn. Hele mjdenin bylesini getiriyorsa.

veys-i Karani mbrek hrkay hasretle koklar, (ki ziyaret edenler iyi bilirler, Efendimizin gl teniyle trlanan Hrka-i erif aradan geen asrlara ramen tarif edilemeyecek kadar gzel kokar) sonra yzne gzne srerek bir kuytuya ekilir. Mbarek alnn topraa koyar ve alayarak yalvarr. Ya Rabbi ! der Bu ne nimettir. Yz suyu hurmetine kinat yarattn Server benim gibi bir acizi hatrlyor ve mbarek hrkalarn mer ve Ali gibi iki gzide sultanla bu gnahkra yolluyor. Senden bir tek dileim var: mmet-i Muhammedi affeyle. Nolur. Bu hrkann hakk iin!

Gaibden bir ses gelir. u kadarn sana baladm. Haydi giy hrkay!
- Hepsini ya Rabbi! Hepsini.
- unlar, unlar, unlar da baladm.
- Dierlerinin hali nolacak Ya Rabbi? Nolur, hrkann ve hrkann sahibinin hatrna...

HIT BAKSANA GDYORLAR
Tam bu srada Karenlinin biri gelir ve o muhteem huzuru bozar. Misafirlerin dnmeye niyetliler diye ikaz eder gya, Onlara diyecein bir ey yok mu?
Ahh! der, Ahh bu hali bozmayacaktn ite. nann az kalmt. Btn mmeti Muhammed affedilmedike giymeyecektim hrkay.

Aradan gnler geer. Karenliler akn, hatta pimandrlar. yle ya, elinin altnda veys gibi bir cevher olsun da, sen onun kymetini bilme. Ama bu kez mbarei hurmet ve ilgiyle bunaltrlar. Huzurunda el pene divan durur, srarla nasihat isterler. Hele bazlar aikare keramet bekler. gibi mtevaz biri, ilginin bylesinden sklr. te tam o gnlerde biricik annesi vefat eder ve onu Karene balayan hibir ey kalmaz. te imdi yollara debilir.

Mbrein ilk hedefi elbette Haremeyndir. nce hacceder, sonra Medineye gider. Ancak o mnevver ehrin hznl yzn grr ve Resullulahn yaamad Peygamber beldesinde duramaz. eker arn, yrr uzaklara. Bir ara Basrada eyleir, bir ara Kufeye yerleir. Yine eskisi gibi deve gder. A kalr, akta kalr. Horlanr, aalanr. Garip bu ya milletin gc hep ona yeter. Hatta ufack veledler bile satar, ta yadrrlar. Byk veli, lk la saldran afacanlara glmser Nolur ayaklarm kanatacak kadar bykleri atmayn der, Abdestim bozulmasn e mi? Zira o gne kadar bir kez olsun abdestsiz basmamtr zemine.

MELEKLERN BADET
Hazretleri bazen sehere kadar secdede, bazen sabahlara kadar rkda kalr. Brakn kere Sbhane rabbiyel la demeyi, ben bir keresini bile beceremiyorum diye yaknr. Eh onun zledii ibadet meleklerinkinden farksz olmaldr. Namazda huu yle olmaldr ki der: Barna bak sokulsa duyulmaya.

Biri sorar: Naslsn? Cevap manidardr: Akama kacan bilmeyen biri nasl olursa! Sevenleri srarla nasihat isterler. O glmser:
- Allah tely bilir misiniz?
- Evet biliriz.
- yleyse baka eyleri bilmeseniz de olur.
- Aman efendim bir nasihat daha.
- Allah tel sizi bilir mi?
- Elbette bilir.
- yleyse bakalar bilmese de olur.
Mbarek, Allah teldan ok korkar ve buyururlar ki: nann Allah tely tanyana gizli kalmaz.

hazretleri hayatn kendi ifadesiyle yle hlsa eder. Ykseklii tevazuda buldum, liderlii nasihatte... Nesebi takvada buldum, erefi kanaatte... Rahatl zhdde buldum, zenginlii tevekklde.

Bizde ne takva, ne zhd, ne de tevvekkl. Eh bir ey bulamyoruz tabii. Allah tel o byklerin yz suyu hrmetine sonumuzu hayreyliye.

Hazretlerinin kutlu hrkas elden ele geer ve Van civarnda hkm sren risan Beylerine gelir. Hicri 1028 ylnda 2. Osman Hana hediye edilen nurlu emanet stanbulda heyecanla karlanr. Asitane halk ona Hrka- erif der, ramazanlarda ziyaret ederler. Buulu gzlerle ilmeklerine dalar, Efendimizi hatrlarlar.

Gel zaman git zaman byk izdihamlar yaanr. Hrkann sakland ve sergilendii kk bina kalabal kaldrmaz olur. Abdlmecid Han bu mbarek hrkann erefine, Fatihte koca bir mahalleyi istimlak eder ve biblo gzelliinde bir cami yaptrr. Bu uurda ahsi servetini fedadan ekinmez. Belki de u ferah mabedi bylesine sevimli klan, temelindeki ihlstr, kimbilir?

ASIRLIK GELENEK
Ve asrlk gelenek yaar. Hrka-i erif, gz yal aklarn ziyaretgah olur. Medineye, Mescid-i Nebiye ulaamayanlar hasretlerini burada dindirmeye alrlar. Cami alanlar irin mescidi gllerle bezerler, ki tasavvufta gl Ona iarettir. Efendimize!

Hele Ramazan gnleri civar corafya Hrka-i erife akar. Mminler kar demez, k demez ziyarete koarlar. Anadolunun drt bir yanndan gelen aklar yal gzlerle yce Serverin kutlu mirasna bakarlar.

Allah tel bizleri yalan dnyay gibi grenlerden ve Resul Ekremin (Sallallah aleyhi ve sellem) efaatine erenlerden eylesin!
Bu biyografi (veysel karani) 7288 kez okundu.

Biyografi: veysel karani Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.