Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


vehip paa kimdir ? vehip paa biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
vehip paa

Vehip Paa 

Takent'ten Trkiye'ye gm bir Trk ailesinin ocuu olan Ka, Yanya belediye bakanlarndan Mehmed Emin Efendi'nin olu, anakkale Sava'nn kolordu komutanlarndan Esad Paa'nn kk kardei ve bankac Kazm Takent'in amcasdr.
1899-1900'de 52. Snfn birincisi olarak ve kurmay yzba rtbesiyle Harp akademisini bitirdi ve Yemen'de bulunan IV. Ordu'da hizmete balad. Burada mam Yayla ile yaplan savalarda, blgede barn salanmasnda byk rol oynad. Daha sonra Diyarbakr Tmeni'ne kurmay bakan olarak atand ve Erzincan'a Mir Zeki Paa komutasndaki IV. Ordu karargahna nakledildi.

31 Mart Vakas'ndan sonra, Hareket Ordusu komutanlar ile ttihatlarn istei zerine stanbul'a Harbiye Nezareti'ne tayin edildi.
1909'da Mahmud evket Paa, Harbiye Nazr olunca, Harp Okulu ve Kuleli'de bozulan askeri disiplin ve inzibat salayabilmek dncesi ile Harb Okulu komutanlna getirildi. Rtbesi kurmay binba olmasna ramen, verilen her grevi baar ile sonulandrmasn bilen Vehip Bey, 1912 ylna kadar bu nemli greve devam etti.

Balkan ve I. Dnya savalarnda byk yararlklar gsteren gen subaylarn yetitii bu dnemde Vehib Bey, Harp Okulunun gelimesinde, modernlemesinde, sava gcnn, askeri disiplinin arttrlmasnda byk aba harcad.
1912'de Yanya mstahkem mevkii komutanlna ata-nan Vehip Bey, burada kolordu komutan olan aabeyi Esad Paa'nn emrinde grevlendirildi. Balkan Sava'nda 20 Eyll 1912'de seferberliin ilan zerine, iddetli Yunan saldrlar karsnda Yanya kalesini 20 ubat 1913 tarihine kadar kahramanca savunmay baaran Vehib Bey, kalenin teslim protokoln Metaksas ile karlkl grerek yapt. Ancak, Yunanllar tarafndan Atina'ya gtrld ve do-kuz ay sre ile tutuklu kald.

Vehib Bey Balkan Harbi sonunda esaretten dndnde albayla ykseltildi. 22. Hicaz Tmen Komutanlna atand ve I. Dnya Sava'nda anakkale cephesinde Liman Von Sanders'in ynettii V. Ordu emrinde, Gney Grubu Komutan olarak 15. Kolordu Komutanln yapt. Vehib Bey nce 3. Tmeni ile Kumkale Yeniky kylarn korumaya ve 11. Tmeni ile anakkale'de Besike ky-larn savunmaya alt. Dman, Gelibolu yarmada-sna knca, 15. Kolordu gneye geerek, kuzeydeki Esad Paa komutasndaki kuvvetlerle ngiliz saldrsn durdur-mak yolunda byk aba harcad. Mustafa Kemal Bey (Atatrk), Anafaratalar'da dman durdurunca Esad Paa, kardeinden bu cephenin takviyesini istedi, Vehip Bey, skk durumda bulunmasna ramen, nce Nuri Conker'i alay ile Mustafa Kemali desteklemeye gnderdi ve 8 Austos'ta btn 8. Tmeni Esad Paa'nn em-rine verdi.

Bakomutan Vekili Enver Paa tarafndan II. Ordu Komutan olarak grevlendirilen Vehip Paa, Erzurum Kalesinin Ruslar tarafndan drlmesi zerine 23 ubat'ta ordu, komutanlndan affn isteyen Mahmud Kamil Paa'nn yerine tayin edildi. misli stn Rus kuvvetleri karsnda 300 km lik bir cepheyi 50 bin kiilik ordusu ile tutmaya alan Vehib Paa, uradklar etin saldrlara, iddetli ka, iae ve silah ikmali glklerine ramen kuvvetlerini datmad hatta eriyen birliklerinden Kafkas T-meni adn verdii yeni kurulular meydana getirdi. Ayrca, Kzl htilal zerine Boleviklerin sava durdurmasndan yararlanarak 12 ubat 1918'de iki kolla ha-rekete geti, 24 ubat'ta Trabzon'u, Mart'ta Hopa'y, alarak kalan btn kuvvetleriyle 1914 snrmza ulamay baard. Kaybettiimiz yerlerin geri alnmasndan doan bir sevinle ordusuna yeni bir ruh kazandran ve Bako-mutanlka kendisine Batum, Kars ve Ardahan blgesinin ele geirilmesi emri verilen Vehib Paa 25 bin kiilik bir kuvvetle 26 Mart 1918'de eski snrlar da aarak Batum zerine yrd. 30 Ekim 1918'de Mondros Mtarekesi'nin imzalanmas zerine bu blgeden ayrlarak stanbul'a geldi.

Enver, Talat ve Cemal paalarn Almanya'ya kamasna ramen stanbul'da kalan ittihatlardan ekinen hkmet, vekiller heyeti karar ile tutuk-latt 63 kii arasnda Vehip Paa'y da Bekir Aa Bl'ne hapsettirdi. Tahliye edildikten sonra tekrar arandn fark eden talya'ya kaarak kendisini kurtarabildi. Daha sonra Almanya, Romanya, Yunanistan ve Msra giden Vehip Paa, talya - Habeistan harbinde Habe ordusuna komutanlk yapt. Sekiz ay sren Habeistan talya Harbi srasnda emrindeki kuvvetlerin azlna ramen, talyanlar Vehip Paann cephesini bir kar geri sremediler. Ancak, Kuzey Cephesi drlerek imparatorun yurdunu terke mecbur braklmas zerine da erlerini silah ve cephanelerini beraberlerinde brakarak memleketlerine yollad. Bir sre daha skenderiye'de kalan stanbul'a dnd ve yurt topraklarnda hayata gzlerini yumarak, Karacaahmet'te mezarlna gmld.
Bu biyografi (vehip paa) 2969 kez okundu.

Biyografi: vehip paa Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.