Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


vehbi ko kimdir ? vehbi ko biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
vehbi ko

, 1901 ylnda Ankarada oraklk semtindeki yazlk evde, zme alaca dt gnlerde dodu. Doduu gn hi bilmedi. Annesi zme alaca dt gnlerde deyince, sonradan ocuklaryla birlikte 20 Temmuzu doum gn kabul etti.Soyu, Ktkzadeler olarak anlan ana tarafndan 600, Kozadeler olarak anlan baba tarafndan da 250 yllk Ankaral ailelere dayanyordu. Babas Kozade Hac Mustafa Efendi, annesi Ktkzade Fatma Hanmn ilk ocuuydu. Sonra iki kardei daha dodu. Zehra ve Hsniye
Kozade Ahmet Vehbi, 5 yanda mahalle mektebine balad. Hac Bayram Camiinin yanndaki "Topal Hocann Mektebi"nde ilk tedrisini ald. Mahalle Mektebinden sonra yine Hac Bayram Camiinin yannda kiralk bir evde ders grlen ilkokula balad. Bu okulu birincilikle bitirdi. Daha sonra, bugn Tp Fakltesi htisas Hastanesinin bulunduu yerde olan "Ta Mektep" denilen Ankara dadisine (lise) gitti. Ancak idadi hayat uzun srmedi.

Dedesi Kozade Hac Mehmet Efendi ile, Vilayet Meclisi Umumi Azal yapm, Ankarada iyi tannm, zaman zaman taahht ilerine girmi, buday ticaretiyle uram hareketli bir insand. Babas medreseye devam etmi, hoca olmu ancak bu konuda almamt. Babas, o gnlerde Ankarann en gzel caddelerinden biri olan Karaolan Caddesi (bugnk Anafartalar Caddesi) zerinde olan evlerinin altndaki drt dkkan ticaret yapan gayrimslimlere kiralk vermiti.O zamanlarda, tm Osmanlda olduu gibi, Ankarada da ticaret gayrimslimlerin elindeydi. Mslman Trkler, lkenin sahibi olmakla birlikte, ounlukla ticaret erbabnn emrinde alan, basit hayat sren kimselerdi. En gzel binalar, en gzel maazalar, en gzel yazlklar ticaret yapan gayrimslimlerindi.Bu, Kozade Ahmet Vehbinin dikkatini daha ok kkken ekmiti. Fakir saylmazlard. Geim sknts ekmiyorlard. Klk evlerinin yannda, oraklk semtinde doduu yazlk evleri de vard. Ama bir gariplik hissediyordu. Snnet olduunda babas ona bir eek hediye etti. ok sevindi. Ama eeiyle yazlk evlerine giderken ilk hznn yaad. Zira, onun gibi yazlk evlerine giden gayrimslim ocuklar, daha gzel eekleriyle yolda onu srekli gemilerdi. stelik, gzel arabalaryla imrendirmilerdi. Eeine, daha hzl gitsin diye, babasnn atnn arpasndan yedirdi. Ama fayda etmedi, hayvan ne kulaklarn dikti, ne de bir canllk emaresi gsterdi. Bu iine iledi.

Ticarete atlmaya karar verdi: "Eer Allah bana 50.000 liralk bir servet verirse, be katl gzel bir maaza aacam" diye kendi kendine sz verdi. Okuldan ayrlmaya karar verdi. Ancak anne ve babas "katiyyen olmaz" dediler.Israr etti. Ailesi dayanamad ve Ktkzade Hac Rfat Efendinin yazd dilekeyle, hayatnda yeni bir sayfa ald: "Diyki maiet (geim darl) dolaysyla mektebimi terk etmek mecburiyetinde kaldm. Lazm gelen tasdiknamenin verilmesini rica ederim. Ahmet Vehbi"

Okuldan ayrld. 15 yandayd. Dedesi ve babasyla grerek esnafla balad. Karaolan Caddesi'nde oturduklar evin altndaki dkkan, bir sandk ayakkab lastii, bir sandk eker, bir ka teker kaar peyniri, zeytin, makarna gibi mallarla bakkal dkkan haline getirildi ve zerine "Kozade Hac Mustafa Rahmi" tabelas kondu. Sermayeleri 120 lirayd.
Onun grevi, dkkan amak, sprmek, tozlanan mallar temizlemek, mterilerin ald mallar tartmak ya da saymak, mangal yakmak, camekanlar temizlemekti. Ksacas, hademe, satc ve muhasebeci grevlerini bir arada yrtyordu. Babas, tezgah banda oturup, satlan mallarn parasn alrd. Zaman geip, piyasada i yapanlar grdke ustalat. Gzel mallar getirip satmaya balad. Artk stanbula mal almaya da o gidiyordu. Ayakkab lastii iine girdi. Mteri gelir, amurlu ayan uzatr, o da temizler ve ayana lastii geirirdi. Bir ift lastiin maliyeti 200 kurutu ve 225 kurua satp, 25 kuru kazanyordu. ki yl daha byle gitti. Sonra bakkallk ileri az gelmeye balad. Yine ticaret yapan gayrimslimleri izledi. Ksele ii cazip geldi. Ankaradaki en byk ksele satcs gayrimslim bir tccarn yanndaki Kosti adl satcyla anlat ve ksele iine girdi. yi i yapt. Bir sre sonra ksele ii de az geldi. Ayakkab yapmnda kullanlan malzemeler iin ikinci bir dkkan daha amaya karar verdi. Ksele dkkanna bitiik kendilerine ait dkkan ayakkab, hrdavat maazas olarak at. Bir sre sonra yine gayrimslim bir tezgahtar olan Hiya Elmalaki ile anlat ve aktariye iine girdi. Artk, ksele, hrdavat ve aktariye ilerini yapyordu. Her eit iplik, makara, baharat, bardak, fincan, tabak, ayna, boncuk satyordu.

O gnlerde, stanbul igal edildi. Tarih 16 Mart 1919du. Kurtulu Sava balad. Atatrk ilk o gnlerde grd. stanbulun igalinden sonra vatanseverlerin yava yava Ankaraya geldii gnlerde, Atatrk Adnan ve Halide Edip Advar karlamak iin istasyona gitmiti. Kozade Ahmet Vehbi de o gn, biriken halkn arasnda Atatrk grebilmiti.
O dnemde askerlik ana gelenlerden nce subay olacaklar askere alnrd. Kozade Ahmet Vehbi'yi lise mezunu olmad iin askere almadlar. Ancak Kurtulu Sava srasnda, o da bireyler yapmak istiyordu. Byk Millet Meclisi aldktan sonra, Genel Sekreter Recep Pekere bir dileke vererek, Mecliste bir memuriyet istedi. Ve 1920 yaznda Meclis Matbaasnda Cevat Fehmi Bakut'un yannda musahhih yardmcs olarak ie balad.

Bir sre sonra da Muhafz Kta Kumandanlnda askere gitti. Askerden dndkten sonra yine ilerin bana geti. Hem vatandan ihtiyacn, hem de ordunun ihtiyac olan malzemeleri getiriyordu. Ordu mal bedelinin yzde 60n der, geri kalan iin Tekalif-i Harbiye denilen bir bor makbuzu verirdi. O da bu makbuzlarla mal verdi. Ve zaferden sonra hkmet, btn borlar dedi.

Artk Cumhuriyet ilan edilmiti. Her ey deiiyordu. En azndan umut doluydu.1925in sonlarnda 24 yana gelmiti. Anne ve babas onu evlendirmeye karar verdi. Gelin aday da, teyzesinin kzyd. Aile iinden evlilik geleneine pek de iyi bakmyordu ama, kar gelmedi. Sadberk Hanm ile nianlandlar. 1926nn ilk haftasnda dn yapld. Cuma gn balayan dne Ankarann tannm kiileri, stiklal Mahkemesi Bakan ve yeleri de geldi. Mnir Nurettin Bey (Seluk) ve Riyaseticumhur Musiki Heyeti arklar syledi. Dnde o kadar yorulmutu ki, gelinin yzn amay unuttu. Uyarlar zerine yzn at ve Sadberk Hanmn yzn ilk defa o zaman grd. 47 yl srecek mutlu bir beraberliin, minnettarln ilk adm o gn atld.

Evlenmiti. Artk daha ok alyordu. Rakipleri arasnda n yapmaya balam, babasnn tam gvenini almt. Kozade Hac Mustafa Rahmi Efendi, 1917de kurduklar Kozade Hac Mustafa Rahmi firmasn 1926 ylnda ona devretti. Bylece Kozade Ahmet Vehbi firmas kurulmu oldu. Bir yl sonra da babas ld. Dkkanlar yol geniletmesi nedeniyle yklmt. Yerine imdiki Ko Han yaptrd. Artk esnaflktan km, tccar snfna girmiti. leri iyi gidiyor, ilerlemek, ykselmek istiyordu. Ankara Ticaret Odasnda ikinci bakan olmu, ilk ocuu Semahat Ko (Arsel) domutu. Bu arada Ford ve Standart Oilin (Mobil) Ankara Temsilciliklerini alm, taahht ilerine girmeye balamt. Otomobil ve petrol iine girmiti. Ankara dar geliyordu. Btn istei, stanbulda bir maaza amakt.

Artk, komann zaman gelmiti...
1931 ylnda ilk Avrupa yolculuuna kt. Trenle yapt bu seyahatte d dnyay tanmaya balad. Budapete, Viyana, Berlin ve Parisi grd. Ama o gnlerde iini bir evham kaplad. Babasnn ve kaynpederinin gen denilecek yalarda lmesi onu korkutmutu. Pariste devrin tannm kalp doktoru Dr. Vacqueze muayene oldu. Kalbinin salam olduunu renince ok sevindi. 1934 ylnda stanbulda ilk teebbsne balad. Bu ayn zamanda onun ilk sanayi teebbsyd. Hali Stlcede Hovagimyan Biraderlerin kurduu boru fabrikasna ortak oldu. Ancak daha iin banda hesaplar iyi yaplmad iin i batt. Byle bir iki tecrbe geirdikten sonra, Bakalarnn kurduu ie ortak olmam, kendi kurduum ie ortak ararm kararn verdi.1937de stanbulda ilk ubesini at. Fermencilerde 100 bin lira sermayeli ve Ortaklar Kolektif irketi faaliyete geti. 1938de de Ko Ticaret Anonim irketini kurdu.Artk, lkenin sayl ticaret adamlarndan biri haline gelmiti. 1930 ylnda olu Rahmi Ko, 1938de kz Sevgi Ko (Gnl) ve 1941de de kz Suna Ko (Kra) domutu. Artk drt ocuk babas bir ticaret adamyd.1944 yl, yllar boyunca baarl bir ekilde srecek bir ibirliinin balangc oldu. Otomobil iinde daha da gelimek iin iyi bir ynetici aryordu. Sonunda Bernar Nahumla tant ve onu transfer etti. 1944 balarnda, Bernar Nahum, Ko Ticaret A.. Otomobil ubesi Mdr oldu. Bylece uzun yllar srecek bir ibirlii ve dostluk balad.
Bu arada kinci Dnya Sava devam ediyordu. 1945te sava sonras ticarette ncelik kazanmak iin New York'ta Ram Commercial Corporation irketini kurdu. Ama bu irket istedii sonucu vermedi. Bu arada lastik firmas U.S. Rubber (Uniroyal) firmasnn temsilciliini ald. Sava sonras ilk Amerika seyahatine kt. 52 gn kald bu lkede, grd herey onu etkiledi. 102 katl Empire State binas, yollar, binalar, fabrikalar, maazalar, aralar, herey ama herey bambaka bir dnyann grnts gibiydi. Burada iadamlarnn zaman nasl kullandklarn, i grmelerini nasl yaptklarn grd. Bir anlamda iadaml staj gibiydi Amerika seyahati. Bu seyahatte Fordla ilikilerini gelitirdi, ama Henry Fordla grmeye muvaffak olamad. General Electrici Trkiye'de ampul fabrikas kurmaya ikna etti. Ama iindeki evham Amerikada da peini brakmad. nce Ford Hospitalda daha sonra Chicagoda nl Mayo Clinicte muayene oldu. Yine salam kt, biraz rahatlad.

Trkiyeye dndkten sonra Cumhurbakan smet nnnn sraryla Cumhuriyet Halk Partisinin yeni kurulan Parti Divanna (Krklar Meclisi) girdi. 1947de kendi sermayesiyle ilk sanayi teebbsne giriti. Ankara Oksijen Sanayi irketini kurdu. Ardndan bir yl sonra da General Electric Ampul Fabrikasn kurdu.Artk ticaretten sanayiye kayyordu. Bunda, ocukluk yllarnn etkisi bykt. O ok iyi bir gzlemciydi. Ticarete, ticareti ok iyi yapan gayrimslimleri izleyerek girmi, hep en kazanl ileri semiti. Sanayiye girerken de, lkenin, insanlarn ihtiyalarn gzledi.

Artk o, lkesinin en byk sanayicilerinden biri idi ...
1954te demir mobilya ii yapmak zere Areliki kurdu. srailli Amcor firmasyla anlama yaparak onlardan kompresr alp buzdolab retmeye balad. Buzdolab ii gelitike, Arelik demir mobilya iinden ekildi ve yava yava elektrikli ev aletleri endstrisine geti. stne stlk, General Electricle yapt anlama erevesinde, rettii Arelik buzdolaplar General Electric markasyla yakn dou lkelerine ihra edilmeye baland. Artk, sanayi yatrmlar birbirini izliyordu. Daha sonra, Bozkurt Mensucat, Demirdkm, Trkay, Aygaz, Gazal, Trk Elektrik Endstrisi, Siemens ile kablo fabrikalar kuruldu ve FIAT lisansyla traktr retimine geildi. 1956 balarnda, Fordun 34 yakn dou lkesi acentalar arasnda at yarmay, Ankara Acentas olarak Ko kazand. Amerikaya davet edildi. Bu yolculua Bernar Nahum ve Kenan nal ile birlikte kt. Bernar Nahumla birlikte gelitirdikleri plan, Trkiyede otomobil endstrisinin kurulmas, bunun iin de nce montaj endstrisinin balamasyd. Bir otomobil montaj fabrikas kuracaklard. Bunun iin Babakan Adnan Menderesten Ford Bakan Henry Ford IIye byle bir yatrma hkmetin destek vereceini belirten bir mektup ald. 9 Kasm 1956da Fordla biraraya geldiler. Ardndan birlikte yemek yediler. Ama, Ford, daha nceki olumsuz tecrbelerinden dolay, Trkiyede bir ortak yatrma girme yanls deildi. Ancak, byle bir ii kredi vererek desteklemeye taraftard. Trkiyeye dnd, sanayi yatrmlar birbirini izlerken, otomobil iini kovalyordu. Ama, Fordun artlar g geldiinden onlardan kredi almad. Krediyi hkmetten istedi. Kendi bana bu ii baaracana sz verdi. Yeni fabrikann ad Otosan olacakt. Arsa alnd, makinalar sipari edildi. Fabrikaya otomobil acentalar da ortak edildi. 2 Austos 1960 gn fabrika iletmeye ald. Bir ka yl sonra, yerli bir otomobil retmek iin almalar balad. Bir akam Ankarada Otoko irketinde olan Bernar Nahum ve Rahmi Koun dikkatini, yedek para almak zere gelen bir bayiinin pikab ekti. Araba, sa olmayan bir maddeden, fiberglass-cam elyafndan yaplmt. Ksa bir aratrmadan sonra, fiberglass iin ngiliz Reliant, teknik aksam olarak da Ford ile yerli otomobil retimi iin anlama yapld. almalara baland.

leri artk ok bymt. Trkiyenin dnya lsnde tannm, baarl olmu bir iadamyd. Ancak, kurumsallamay baaramamt. En byk endiesi, messeselerinin kendisinden sonra devam ettirilememesiydi. Topluluun devamn salamak, daha randmanl bir organizasyona ulamak, mterek hizmet ve masraflardan tasarruf etmek, i arkadalarn bnyesine katarak sosyal adalet ilkelerini hayata geirmek ve Topluluun serbest kalacak varln lke yararna olacak yeni teebbslere daha kuvvetle yneltmek istiyordu.
irketler daha fazla bymeden temellerini salamlatrmak, irketlerin birbiriyle balantsn glendirmek, modern ynetim prensipleriyle ynetilmelerini ve en nemlisi srekliliklerini salamak istiyordu. Baz lkelerde ok byk, ok kkl firmalarn, kurucularnn lmnden sonra paralanp, silinip gitmeleri onu ok zyordu. ocuklarna gveni vard. Onlarn devralacaklar messeseleri zedelemeden yrteceklerinden ve kendilerinden sonrakilere devredeceklerinden kukusu yoktu. Ama daha sonraki kuaklar iin imdiden ayn mit ve gveni besleyemiyordu.zm kurumsallamayd. Amerikal bir danmanlk firmasyla anlat. Uzmanlar geldi, topluluu inceledi ve bir rapor hazrlad.

Holding Kuruluyor
irketlerin Ko Ailesi elindeki hisselerinin kurulacak bir Holdinge devredilmesiyle, irketleri bu Holdinge ortak etmek, btn i arkadalarna Holdingden pay ayrmak, bu suretle Holdinge gerek ve halka ak bir anonim irket vasfn kazandrmak en doru zm olarak ortaya kmt. Ailenin Holdingdeki ounluk hissesini ynetimde dengelemek iin, kurulacak bir Vakfa da Holdingden hisse vermek ve bu hisseye ynetimde daha kuvvetli bir mevkii ayrmak da devamll destekleyecekti.Ancak Holding kurmann nnde yasal engeller vard. 1961 yl balarnda Kurumlar Vergisi Yasasnda yaplan deiiklikle bu sorun ortadan kalkt. Ve Holding projesini, yakn dostu Hulki Alisbah hazrlad ve danman firmann deerlendirmeleri dorultusunda son eklini verdi. Holding esas mukavelesi 20 Kasm 1963 gn Divan Otelinde kurucular tarafndan imzaland. Kurucu ortaklar unlard:
Ko Ailesinden; , Sadberk Ko,Semahat Arsel, Rahmi M.Ko,Sevgi Gnl, Suna Ko, idem Ko, irket mdrlerinden; Hulki Alisbah,Dr.Nusret Arsel, Ziya Beng, Adnan Berkay, sak de Eskinazis,Erdoan Gnl, Kenan nal, Can Kra, Muhterem Kolay, srael Menae, Bernar Nahum, Behet Osmanaaolu, Fazl zi ve Hseyin Sermet.
Ancak, ok istedii Holding esas mukavelesini imzalayamad. O srada ok nemli bir Avrupa seyahatindeydi ve onun adna Hulki Alisbah imzalad.
Artk kurumsallamay baarmt. i rahatt. Sanki daha hzl kouyordu.

1964 ylnda Uniroyal Lastiklerini Trkiyede retmeye balad. 1966 yl ubatnda, almalar 1960larn banda balayan yerli otomobil retimi konusunda hkmet, imalatn yl sonuna kadar gereklemesi ve 26 bin 800 liradan satlmas artyla izin verdi. almalar hzland. lk Trk arabasnn ad iin 100 bin kiinin cevap verdii geni bir anket yapld. Ve yl sonunda "Anadol" piyasaya kt. 1967'de uzun yllar planlad bir yatrm gerekletirdi.Tat Konserve Sanayiini kurdu. lk dncesi 1946 ylnda ortaya kan konserve ve meyve suyu projesi, 21 yl sonra Heinz firmasnn teknik destei, svireli Migros, Trkiye eker Fabrikalar ve eker Sigorta ortaklyla hayata geti.Ardndan 1968 ylnda talyan FIAT firmasyla anlalarak, yeni bir otomobil fabrikas kurulmasna baland. Fabrika 12 ubat 1971 gn ald. Yine bir anketle yeni arabann ad "Murat" olarak belirlendi. 1970li yllar lkedeki alkantlara ramen, Ko Holdingin ve un hzl gelime ve kk salma dnemi oldu. 1972de yine bir ilke imza atarak Trkiyenin ilk d ticaret irketi Ram D Ticareti kurdu. Ko Yatrm ve Pazarlama A.. halka ald, Trkiyenin ilk spermarketlerinden Migros, Ko Topluluuna katld. zel sektrn ilk aratrma gelitirme birimi Ko AR-GEyi kurdu. 1980lere gelindiinde Ko Holding, her alanda byk yatrmlar olan byk bir topluluktu artk. Ve 80lerde Topluluk olgunluk dnemini yayordu., 1984 ylnda Ko Holding dare Meclisi Bakanln olu Rahmi Koa devrederek, aktif olarak ynetimden ekildi. Ama, almay bir an bile brakmayan bir insan olarak, Ko Holding eref Bakan sfatyla almalarn srdrd. Ve zamannn byk blmn vakf ve hayr ilerine ynlendirdi.Fordla 60 yla yaklaan birliktelik, Trkiye'de ilk Ford otomobil retimini getirdi. Hemen ardndan American Express Company ortaklnda Ko Amerikan Bankla, bankaclk sektrne girildi. 1990larda, kk bir bakkal dkkanndan yola kan , dnya apnda bir topluluk yaratmt. ocukluunda, evlerde gaz lambalar yaklrd. Yiyecekler evin en souk yerindeki tel dolaba konurdu. Yazn da kuyuya sarktlrd. Bahelerdeki frnlarda ekmek, mangallarda yemek pierdi. Bir yerden bir yere gitmek iin ya yrnr, ya da eee, ata binilirdi. amar ykamak iin ay kenarna gidilir, aydan su alnr, kazanda kaynatlan amarlar ykanrd. Mahalle emesinden tanan suyla bulaklar ykanrd. Ailece ykanmak iin ocakta su stlr ya da ayda bir hamama gidilirdi. Kn sa soba kurulur ya da mangal yaklrd. Temiz hava ancak, alan kaplardan girerdi. K iddetli olduu zaman, pencere kenarlar hamurla svanrd. Btn bu anlar, ona insanlarn ihtiyalarnn neler olduunu gsterdi. Ve bu ihtiyalarn giderilmesi yolunda admlar atarak Trk insann ada rnlerle tantran o oldu.Bu abalar onu dnya apnda dllerle tantrd. adam olarak yllarca Ankara Ticaret Odas Bakanln yrtmt. Trkiyenin mteebbis insanlarna rnek olmutu. Ve kk bir bakkal dkkanndan bir dnya devi yaratmt. 1987 ylnda Milletleraras Ticaret Odas onu Dnyada Yln adam seti. dln Hindistan Babakan Rajiv Gandhiden trenle ald. 1994 ylnda ise Trkiye Aile Sal ve Planlamas Vakfndaki almalar nedeniyle Birlemi Milletler Dnya Nfus Planlamas dln Genel Sekreter Boutros Boutros Ghalinin elinden ald.

sadece i dnyasndaki baarlaryla ne kmad. Sosyal faaliyetleriyle de rnek oldu. zellikle Avrupa ve Amerika seyahatlerinde, byk iadamlarnn eitim ve salk alanndaki faaliyetlerle isimlerini lmszletirmelerinden etkilendi. e balayp biraz para kazandktan sonra, mahallesinde, arsnda, halk arasnda muhta olanlara yardm etmekten mutlu olduunu sylerdi. Ve 1948 ylnda bir adm atmak istedi. Pek ok kii cami yaptrmasn nerirken o yine toplumsal ihtiyac grerek, renci yurdu yaptrd. Ankara niversitesi renci Yurdu 1951 ylnda hizmete girdi. 1960 ylnda ocuk hastanesi olarak Ankara Valiliine kiraya verdii binay, ocuk hastanesi olarak kullanlmak zere Hazineye balad. Ankara niversitesi Tp Fakltesi Gz Bankas, Eskiehir ktisadi ve Ticari limler Akademisi Kitaplk ve Aratrma Binas, ODT renci Yurdu, stanbul niversitesi Cerrahpaa Tp Fakltesi Kardiyoloji Enstits, Amiral Bristol Hastanesi Kanser Pavyonu, Taksim Atatrk Kitapl, ve Ankara Aratrmalar Merkezi onun sosyal alandaki faaliyetlerinin birer rnekleriydi.

Daha sonra sosyal faaliyetlerini de kurumsallatrma yoluna gitti. lk olarak 1967 ylnda bir yurt d seyahatten ald ilham ile elenk balarn eitime ynlendirmek zere Trk Eitim Vakfnn kuruluuna nclk yapt. Ardndan 1969 ylnda eitim, salk ve kltr alannda faaliyet gstermek zere Vakfn kurdu. Trkiye'nin nfus ve aile sal sorununu gren 1985 ylnda Trkiye Aile Sal ve Planlamas Vakfn kurdu ve lmne kadar bakanln yrtt. Trkiye Erozyonla Mcadele Vakf TEMAnn bir numaral kurucu yesi oldu. Artk sosyal almalarn bu vakflar araclyla yrtecekti. Bu almalarla 100 bine yakn renci renim imkan buldu. Tm bunlarn ardndan Ko zel Lisese, Ko niversitesi ve Sadberk Hanm Mzesi ve geldi.
95 yllk baarlarla dolu bir mre, ok ey sdrmt .
Trk insannn baar simgesi olmutu. Trkiyeyi, insann hep ilklerle, hep ada rnlerle tantrmt.
lkesinin yaad her aamann tanyd. Bir Cumhuriyet naryd
lkesiyle var olan, lkesiyle gelien, lkesini gelitiren bir nar
Devletim ve lkem varolduka, ben de varm diyen bir nar


Hakknda Yazlanlar

1.Anlarmla Patronum
Can Kra
Milliyet Yaynlar / Yaant Dizisi
Bu biyografi (vehbi ko) 3935 kez okundu.

Biyografi: vehbi ko Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.