Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


vahdettin han kimdir ? vahdettin han biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
vahdettin han

Vahdettin Han 

Otuzaltnc ve son Osmanl padiah, yzbirinci slam halifesi.

Saltanat: 1918-1922
Babas:Sultan Abdlmecid Han - Annesi: Glistu Kadn Efendi
Doumu: 2 ubat 1861 Vefat: 16 Mays 1926

Sultan Abdlmecid Han'n en kk oludur. Kk yata anne ve babasn kaybettiinden, aabeyi II. Abdlhamid'in himayesinde yetiti. ok zeki olup fkh bilgisinde pek ileriydi. 4 Temmuz 1918'de aabeyi Sultan Read'n vefat ettii gn padiah ve halife oldu. Saltanata getiinde I. Dnya Sava'nn korkun neticeleri alnmak zereydi. Nitekim 30 Ekim 1918'de Mondros mtarekesi imza edilerek, Birinci Dnya Harbi malubiyetimizle bitti. Vahideddin Han bu mtarekeye imza koyan delegeleri kabul etmedi. Mtarekeden hemen sonra Osmanl Devleti'ni sebepsiz yere savaa sokan, milyonlarca vatan evladn cephelerde eriten Talat, Enver ve Cemal paalar yurt dna katlar.

ttihat liderlerin basksndan kurtulan Sultan Vahideddin'in elinde ancak dmanlara teslim edilmi bir milleti idare etmek kald. stanbul, 16 Mart 1920'de tilaf devletleri tarafndan igal edildi. Yunanllar zmir'e, talyanlar gney batya, Franszlar da Gney Anadolu'ya girdiler. Vahideddin Han 11 Mays 1920'de dmanlarn hazrlad ve Anadolu'nun igalini ihtiva eden Sevr antlamasn btn basklara ramen imzalamad. Osmanl ordusu tamamen lavedildi. Medine muhafz Fahri Paa, on ikinci ordu kumandan Ali hsan Paa ve harbiye nazr Mersinli Cemal Paa gibi deerli kumandanlar Malta'ya srldler. Padiah'n ahsn korumak iin yalnz yedi yz kiilik maiyyet-i seniyye ktas brakld. Sultan bu taburu, Ayasofya etrafndaki sipere sokup camiye an takmak veya mze yapmak isteyenlere ate etmeleri emrini verdi.

gal altndaki stanbul'dan vatann kurtarlmayacan anlayan Vahideddin Han, gvendii kumandanlar Anadolu'ya gndermek istedi. Ancak bunlar; "D dnyaya kar harp edilmez. Bu i olmaz." diyerek gitmeyi reddettiler. Sultan'n kurtuluun Anadolu'dan gerekleeceine midi tamd. Bir ara kendisi gitmeyi dnd ise de, ngilizler "Eer Anadolu'ya geersen stanbul'u Rumlara igal ettirir, ta stnde ta brakmayz." diyerek engellediler. Bunun zerine bir gn saraya ard Mustafa Kemal'i; "Paa paa imdiye kadar devlete ok hizmet ettin. Bunlar unutun. Asl imdi yapacan hizmet hepsinden mhim olabilir. Devleti kurtarabilirsin!" szlerinden sonra, byk yetkilerle Anadolu'ya gnderdi. Bylece stiklal mcadelesi balam oldu.

stiklal harbi zafer ile neticelendikten sonra Trkiye Byk Millet Meclisi hkmeti 1 Kasm 1922'de hilafet ile saltanatn ayrldn ve saltanatn kaldrldn bir kanun ile ilan etti. Vahideddin Han'n ad hutbelerden kaldrld. stanbul ve Anadolu basnnda aleyhinde yazlar kmaya balad.

17 Kasm 1922 Cuma gn Dolmabahe Saray'ndan Malaya harp gemisi tarafndan alnp Malta adasna gtrld. Oradan Melik Hseyin'in daveti zerine Mekke'ye gitti. Oradan da talya'daki Sen Remo ehrine giderek orada ikamet etti. Vahideddin Han, ac ve sknt iinde geen bir srgn hayatndan sonra, 16 Mays 1926'da talya'da vefat etti. Cenazesi am'a getirilerek Sultan Selim Camii kabristanna defnedildi.

Vahideddin Han, ok akll ve abuk kavrayl idi. Arada Sultan Read olmayp da, II. Abdlhamid Han'dan sonra tahta ksayd, belki devletin bana byle bir bela gelmezdi. nk O, ttihat ve Terakki hkmetinin hatalarn nleyip, felaketlerin nne geebilecek kudret ve irade sahibi bir kimseydi. ok sevdii vatanndan koparken yannda ahsi ve pek cz mal varlndan baka bir ey gtrmedii, lkesinden ayrlmasnn zerinden henz drt yl gemeden vefatnda kasaba, bakkala ve frna olan borlarndan dolay 15 gn tabutunun kaldrlmam olmasndan da anlalmaktadr.

Vahideddin Han'n vatannn ve milletinin urad felaketler karsnda neler dnd ve neler hissettii kaytlara gemi u hadiseden karlabilir. 1919 senesi Ramazannda bir sabah Yldz Saray'nda yangn kar. Ksa zamanda byyen alevler, Sultan'n geceleri kald daireyi de sarar. O geceyi tesadfen Cihannma Kk'nde geirmi olan Vahideddin, yangn haber alnca, zerine pardessn giyerek dar kar. Kkn nnde hi tela gstermeden yangn seyrederken evrede alayanlar grnce gzleri yaararak; "Benim vatanm ate iinde, onun yannda bunun ne kymeti var." demekten kendini alamaz.

Hakknda Yazlanlar

1.ahbaba
Osmanoullar'nn Son Hkmdar 6. Mehmed Vahideddin'in Hayat, Hatralar ve
zel Mektuplar
Murat Bardak
Pan Yaynclk / Gri Yayn Dizisi

Torunlar, Sultan Vahideddin'e "ahbaba" derlerdi... ahbaba, yukardaki satrlar, lmnden sadece birka gn nce yazmt... Son padiahn tarihteki rol yllarca tartld ama, o hi katlmad bu tartmaya... imdi, lmnn zerinden geen 70 ksur yl boyunca ailesinin titizlikle saklad zel arivi ilk kez bu kitapla gn na kyor ve Sultan
Vahideddin, hakkndaki tartmalara belgeleriyle, mektuplaryla, yarm brakt anlaryla, yani kendi kalemiyle katlyor... Murat Bardak'nn titiz bir aratrmayla toplad ve bugne kadar hibir yerde yaynlanmam belgelere dayanarak kaleme ald "ahbaba" sadece Sultan Vahideddin'in deil, ailesinin ve yakn evresinin de hikayesi... Hkmdarn kz Sabiha Sultan'n ifadesiyle, "Masal andran bir hayat yaayp badndrc ini-klar ve takn frtnalar atlattktan sonra pek de kolay olmayan bir ekilde ayakta
kalabilen insanlarn" yks...

2.Son Padiah Vahdettin
Ylmaz etiner
Milliyet Yaynlar / Tarih Dizisi

3.Yldz'dan Sanremo'ya
Vahdettin'in Drdnc Kadnefendisi Nevzat Vahdettin'in Hatralar ve
150'liklerin Gurbet Maceralar
Nevzat Vahdettin
Arma Yaynlar / Tarih-An Dizisi

1937 ylnda Tan Gazetesinde dizi olarak yaynland zaman byk yank yapan bu kitap iki ksmdan olumaktadr. Birinci ksm olan Osmanl Padiah Vahdettin'in Drdrc Kadnefendisi Nevzat Hanm'n hatralarndan ibarettir. Son derece nemli olan bu hatralarda Nevzat Hanm'n Sultan Read'n saraynda geirdii ocukluk dnemi, Vahdettin'in Drdnc Kadnefendisi olarak katld Vahdettin'in haremine ait hatralar ve son nefesine kadar yannda bulunduu Vahdettin'in Sanremo'ya ait hatralar anlatlmaktadr.

kinci ksmda ise Vahdettin'in yurt dna kandan sonra gittii Malta, Hicaz ve Sanremo'da bandan geenlerle, ngiliz eliliine snp bir sre Takla'da kalan, daha sonra ngiliz gemileriyle yurt dna karlan ve byk bir ounluu 150'likler listesine dahil olanlarn Malta, Msr, Sanremo, Romanya, Yunanistan ve Hicaz'da balarndan geenler yer almaktadr.
Bu biyografi (vahdettin han) 3862 kez okundu.

Biyografi: vahdettin han Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.