Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


turul bey kimdir ? turul bey biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
turul bey

Turul Bey 

Seluklu Devletinin kurucusu. Ouzlarn Knk boyundan Seluk Beyin torunudur. Babasnn ad Mikaildir. Muhtemelen 993 ylnda dodu. Babas Mikail, gaz aknnda ehit dnce, dedesi Selukun yannda byd. ocukluu Cendde geti. Byk bir tin ile yetitirildi. ilesinden dn ve mill terbiye alp, mkemmel silh kullanmasn rendi.

Seluk Beyin veftyla amcas Arslan Yabgunun Seluklu ilesinin reisliini almasna, kardei ar Bey ile itiraz etmedi. Ancak dedelerinin veftndan sonra iki karde Cend ehrini terk ederek batya g ettiler. Burada Mvernnehr hkmdar lek Nasrn kendilerine kar dmanca siyseti zerine ar Bey ile Karahanl hkmdar Bura Hann lkesine gittiler. Turul Bey , Karahanllar lkesinde haps edildiyse de, ar Bey, Bura Han ordusunu yenip pekok esir ald. Alnan esirler karl Turul Bey serbest brakld. Tekrar Mvernnehre dndler. Buhara hkimi Karahanl Ali Teginin aleyhlerine faaliyeti ve yeni durum zerine Turul Bey le ekildi. ar Bey de yeni vatan kefi iin Rum Gazsna kt. ki karde, Rum Gazsndan alnan ganmetlerle ok zenginletiler.

Arslan Yabgu, 1205te Gaznelilerce esir alnp, Hindistanda haps edilince, iki karde ortak iktidar sistemiyle Seluklu ilesinin lideri oldu. Liderlii Karahanl Ali Tegin tarafndan pheyle karlannca, ikili liderlik sistemi yerine amcalar Musay Yabgu yapp, l iktidar sistemine getiler. 1034 sonbaharnda, Gaznelilerin mttefiki Ouzlardan ah Melik, Seluklulara ni bir baskn yapnca, zayfladlarsa da, tekrar toplandlar. On bin kiilik kuvvet toplayarak Gaznelilere it Horasana girdiler. Gazneli Mesdun ordusunu 20 Haziran 1035te Mesda yendiler. Gaznelilerle antlama yapp; Nes, Ferve ve Dihistan aldlar. Ayrca TurulBeye GazneliMesd tarafndan hkimiyet almetlerinden olan hilat, at, menur ve sancak gnderildi. Turul Bey antlamayla Nesda Gaznelilere tbi federal bir devlet kurmu olmasna ramen, resm ln yoktur.

Turul Bey ve dier Seluklu hnedan mensuplar toprak shibi olunca, Ouz boylar ve kabile reisleri yanlarna akn edip, toplandlar. Turul Bey , ok glenip, blgenin nfsu artnca; Gazneli Mesda nceki ehrin dar geldiini bildirip, 1037de Merv, Serahs ve Bverdiyi de istedi. Bu ehirlere karlk da Gaznelilerin maal askeri olma ve Horasandaki asyii temin etme taahhtnde bulundular. Teklifleri oyalamaya alnnca, Turul Bey kk gruplar hlinde akn harekt yaptrd. ar Beyin idre ettii aknlarda Seluklular Czcan, Tlekan ve Farybdan Reye kadar harektta bulundular. Seluklu aknlarn durdurmak iin Gazneli Mesdun gnderdii ordu Serahs yaknnda 1038 Hazirannda yenildi. Zafer sonrasnda toplanan kurultayda Turul Bey , hkmdar ln edildi. Bu kurultay karar ve 1038 trihi Seluklu Devletinin kuruluu olarak kabul edilir.

Turul Bey Niapurda kalp, ar Bey Mervde melikler meliki olarak, asker harektlar idre ederek ordu kumandanl yapt. Turul Beyin Niapurda istikllini ln etmesi, Gaznede ho karlanmad. ar Bey , 1039 ylnda Gaznelilerle iki kere muhrebe yapp, yenildi. Turul Bey ve dier Seluklu hnedanlar, Gazneli Mesdun dzenli ordusuna kar gerilla harpleri yapp, onlar yprattlar. Gazneli Mesd, antlama istedi. Turul Bey , Gaznelilerin trl metodlarla Seluklular Horasandan karabileceklerini tahmin ederek, zaman kazanmak ve hazrlklar tamamlamak iin le ekildi. Sultan Gazneli Mesdun 1040 Baharndaki Ts ve Serahs istikmetindeki harekt zerine Seluklular, Turul Beye bavurup, harekete gemesini istediler.

Turul Bey , 1040 Maysnda lden kp, Serhasta Gazneli ordusuyla karlat. Gazneliler ot ve yiyecek sknts ektiinden Merve hareket edince, Turul Beyin kumandasndaki Seluklular, sadan ve soldan taarruzla Gaznelileri tciz ettiler. Dandanakan Kalesi nnde yaplan asl muhrebede Gazneliler bozuldular. 23 Mays 1040 trihinde kazanlan Dandanakan Zaferiyle, Turul Bey tekrar tahta oturdu. Turul Bey zafer sonrasnda ele geen ganimetle zenginleip, kumandanlara pekok ihsanlarda bulundu. Kurultay topland. Kurultayda devletin temel stratejisi tespit edilip, plnlar yapld. Badattaki Abbas Halifeliine ballk ve hrmet ifde eden mektup gnderildi.

ar Beyin 1060ta veftna kadar ortak iktidar sistemine gre hareket edilmesine ramen, devleti temsil yetkisi Turul Beye itti. Turul Bey hkmdarln ve Seluklular madd glerle kuvvetlendirdii gibi mnev olarak da Halfe, lim ve tasavvuf ehlinden destek alyordu. Tebaasnn refah seviyesini ykseltip, orduyu asker sisteme gre tekiltlandryordu. 1040 Dandanakan Zaferi ve 1043te devlet merkezini Reye tamas sebebiyle Badattaki Abbsi Halfesi El-Kaime tekrar balln arz etti. Turul Beyin Abbas Halfesiyle mnsebeti Snn slm dnyasnda byk tibr kazanmasna sebep oldu. Halfe El-Kaim, Turul Beyin yanna; byk slm limlerinden olup, sosyal ve devlet idresi hakknda Ahkm-s-Sultniye isimli eserin shibi olan Maverdyi gnderdi. Turul Bey , lkesinde hutbeyi Abbas Halfesi adna okuttu; halfenin zlim Bveyhler ve slere kar yardm talebini kabul etti. Halfeye bildirdii arz; samimiyetinin ve temiz itikadnn ifdesi olup, unlar ihtiv ediyordu: Halfeye hizmet etmek erefine kavumak, Mekkede Hac yapmak ve Hac yollarn Bedevlerin taarruzundan korumak, Suriye ve Msrda Ftimlerle harp etmektir. 1055te Badata gelip, hutbede ad okundu.

Seluklu Hnedan ile Abbasler arasnda evlenmeler mnsebetiyle akrabalk kuruldu. Halfe, ar Beyin kz Hatice Arslan Hatun ile 1056da evlendi. Turul Bey de Halfenin kz ile 1062de muhteem bir dn mersimiyle evlendi. Badattayken zlim Bveyhler ve sapk Ftimlere kar mcdele edip, Musul ve blgede Seluklu hkimiyetini tesis etti. Bveyhli hkmdarn ldrerek, Badat ve snn lemini katliam ve tahripten korudu. Seluklularn batsndaki Bizans lkelerine fetih harekt ve aknlarnda bulundu. Erzurum Hasankaleye gelip, Malazgirti fethetmek istediyse de kn yaklamas zerine, baharda gelmek zere kuatmay kaldrd. Turul Bey , hkimiyet ve tahrik sebebiyle kendine s olan vey kardei brhim Ynaln isynn 1058de bastrp, onu cezlandrd.

Turul Bey , devml mcdeleyle geen uzun yllar sonunda ok byk iler baard. Dnynn en byk devletlerinden birini kurup, Trk slm lemine ok hizmeti geti. Mvernnehrden Anadoluya, Iraktan zerbaycan ve Kafkasyaya kadar olan lkede huzur ve emniyet tesis etti. Yirmi sekiz lkeye kendi hkimiyetini kabul ettirdi. Zir, ticr faaliyet neticesinde iktisd hayat geliip, refah seviyesi ykseltildi. Bizans aknlarnda ok ganimet alnp, byk gelir elde edildi. Devlet tekilt muazzam ekilde tesis edilip, kuvvetli temeller zerine oturtuldu. Seluklu Devlet Tekilt, devrinde ve sonra kurulan Trk ve slm devletlerine nmne oldu. Turul Bey , yirmi be yl adlet, ihsan ve gazlarla geen hkmdrlktan sonra, hastaland. Yetmi yalarnda Rey yaknlarndaki yazlnda 5 Eyll 1063 trihinde veft etti.

Turul Beyden sonra Seluklu tahtna yeeni Alparslan geti. Turul Bey dil, vakur, cmert, samimi, iyi ve yumuak huylu bir ahsiyetti. Halk tarafndan sevilen bir hkmdar ve ordusunca tam balanlan kuvvetli bir kumandand. Kendime bir saray yapp da yannda bir cmi in etmezsem, Allah teldan utanrm. sz Turul Beyin dn duygularn ok gzel ifde etmektedir.
Bu biyografi (turul bey) 4213 kez okundu.

Biyografi: turul bey Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.