Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


tirmizi kimdir ? tirmizi biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
tirmizi

HAKKINDA YAZILANLAR

''Hkim'' Hazretleri

Ktb-i Sitte ad verilen (6 hadis kitbnn) birisi, Snen'i Tirmizi'dir. Eserin asl ad Cmi's-Sahih olup, hazreti Tirmizi'nin asl ad ise, Muhammed b. s'dir. Hicri 209 ylnda, Trkistan'n Buhr vilyeti; Ceyhun nehri kysndaki, Tirmiz kasabasnda doduu iin ''Tirmizi''olarak anld. Hadis ilmini renmek zere, ok seyhatler yapt. Hadis-i erif ald limler, saylamayacak kadar fazladr. mm Mslim bunlar arasndadr. Ayrca evliynn byklerinden; Eb Trab Nahebi, Ahmed Hadreveyh ve Eb Abdullah Cel hazretleriyle sohbet ederek; tasavvufun derinliklerine eriti.
mm (rahmetullahi aleyh) hadis ilminden baka; tefsir ve fkh'ta da stn bir limdir. Bilhassa yet'i kerimelerin nzl sebepleri zerine rivyet ettii hadis-i erifler; ok nemlidir. Bu hususta onunu ve Buhri hazretlerinin tefsirleri, Esahh't- Tefsir en sahih tefsirler olarak kabul edilir. Dier limler ittifakla; Tirmizi'ye ''Hkim'' pyesini vermilerdir. Bu pyeye lyk olduunu, almalaryla hak etmitir.
Hkim toplad ve tasnif ettii mehr Snen'den baka, ok kitap yazmtr Fakat hibirini kendi eseri saymaz ve der ki:''Yazdklarmn hepsi, Allah telnn ltfudur. Onlarn hibirini, benim eserim olsun diye yazmadm! Bzan daraldm nlar oldu da; iimden geldii gibi yazmaa baladm. Yazdka gnlm ald. Ve o kitaplar meydana kt. Gene de en mhim eseri, Snen diye anlan el-Cmi'dir. nk ''Hasen'' hadis mevzunda, ana kaynaktr! Bizzat kendisi: ''Bu kitabm bitirdiim zaman, Hicz limlerine arz ettim. Hepsi beendiler. Irak limlerine, arzettim. Onlar da beendiler. Horasan limlerine arz eyledim. Onlar ise dediler ki:''ok gzel olmu!''
nemli esrlerinden biri de emil-i Nebi kitabdr. Sevgili Peygamberimizin, gzelliklerini anlatr. Saylamayacak kadar bereketli, fideli bir eserdir. Okuyanlarn, murdlarnn gereklemesi ynnde ok mcerreb (tecrbe edilmi) olduu rivyet edilir.
Ulvi Sohbet
''Namaz, bit ziyfettir! Allah tel, m'minlere merhmet ederek; Onlar namaza da'vet eder. Ve namaz esnsnda, nlerine, 'Rahmet sofrasn' yayar! Nimetlerini bol bol datr. Sevdii kullarn, bu ni'metlere nil olmasn diler'' buyurdu.Talebeleri tekrar sordular: ''Y mm! Aziz kime denir?''
''Aziz, kendisini, gnahnn zelil klmad kimsedir.''
''Hr kimdir?''
''Hr de, kendisini, tamhn (cimriliin) ktletirmedii kimsedir.''
''Kimler, 'Hoca' olabilir?''
''Hoca, kendisini, eytnlarn esir almad kimsedir.''
''Zeki, kime denir?''
''Allah teldan korkan ve bizzat kendi nefsini, hesba eken kimseler; zeki'dir. nk, Hak yoluna giren ve hakikat bilen kimsenin; gnha meyli ve ihtiras kalmaz!'' Baka bir sohbet toplantsnda ise, mslmanlar ric ettiler: ''Bizlere; insan trif eder misiniz?''
''nsanlarda; dimi bir zaaf hli grlr. Bununla beraber o, bir da'va peindedir. Hem de, byk bir iddi ile! Acaba nu zif hliyle; o byk iddisn nasl gerekletirecek ki!'' Mslmanlar gene sordular: ''Y eyh! ocuklarmz, nerede terbiye etmeliyiz?''
''Herkesin terbiye ve slh yeri, bakadr. Mesel ocuklarn terbiye yeri; mektebdir. Yolkesenlerin (ekiynn) slh yeri: zindan. Kadnlarn terbiye mahalli de; evleridir.'' mrnn son yllarnda, gzleri grmez oldu. Hi ikyet etmedi! Nihyet 893 (279h.) ylnda, Receb aynn bir Isneyn (pazartesi) gn, Rahmet-i Rahmn'a kavutu.
Bu biyografi (tirmizi) 2219 kez okundu.

Biyografi: tirmizi Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.