Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


syn bike kimdir ? syn bike biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
syn bike

Syn Bike 

Ngtklar stne gp Uruslarn krd z dahi sugu iine kirdi Tatar topcularga z de kumanda birdi.

(Surlara karak Ruslar grd kendisi bile savaa girdi. Tatar topularna kendisi de kumanda etti.)

Bundan 450 yl kadar nce bir ubat gnyd. 60.000 kiilik bir Rus ordusu Kazan kalesine kar hcuma gemiti. Tarih, 1550 yl ubatnn 13' idi. Kazanllar ehirlerini kahramanca mdafaa ettiler. Surlarn alt kaps vard. Han, Atalk, Tmen, Kabak, Mural ve Krm kaplar diye anlan bu kaplarda kanl savalar oluyordu.

Kaplarn her biri Mamay Bek, Nurali Mirza, Kuzcak Olan (Olan Han neslinden gelen prens han anlamnda) ora Batr, Ak Muhammed Olan, Kul Muhammed Seyyid, Barbolsn Atalk Biybars Bek gibi kumandanlar tarafndan korunuyordu.

de sava yerinde dier kahramanlardan geri kalmadan savayordu.

Ruslarn da tarihlerinde uzun uzadya bahsettii, hakknda yazlan piyeslerin Moskova'da yllarca afite kald Syn Bike, Nogay Mirzalarndan Yusuf Mirza'nn kzyd. Nogaylar, Kazanllar ve Ruslar arasnda hem bilgisi hem gzellii ile tannmt.

1532 yl yaznda Kazanllar, Safa Giray Han' Kazan Hanl'ndan ayrp yerine Can Ali Han' getirdiler. Can Ali, Kazan Han gibi grnyordu. Fakat aslnda hanlk ilerinin ounu Vasili'nin buyruuna gre ytryordu.

1533 ylnda Can Ali Han, ile evlendi. Bu olay iki yurt arasnda yaknlk meydana getirecekti.

Can Ali Han, Rus Knezi'nin buyruundan kmad iin Kazanllar ondan memnun deildi. 1535 ylnda isyan ettiler. syan, Can Ali Hann lm ile sonuland.

Kazanllar tekrar Safa Giray' han yaptlar. Can Ali'nin dul ei Syn Bike, hem nfuzlu hem de ok gzel bir hanmd. kisinin evlilii lkeye politik ynden faydal olacakt.

Safa Giray Han zamannda Kazan' igal etmeye niyetlenen Rus ordular 3-4 defa byk yenilgiye uratldlar. Kendisinin Ulu Yurd Han olduunu bilen Safa Giray, Rus Knezlerinin buyruunca yrmeyip dier hanlarla birlikte hareket ediyordu.

ile Safa Giray 1547'de dnyaya gelen oullarna demi Giray adn koydular.

1549 ylnda Safa Giray Han ld. O srada iki yanda olan kk olu demi Giray, Han ilan edildi. Safa Giray'n birinci hanmndan Blek Giray isimli bir olu daha vard. Ama Krm vilyetinde olduundan kk olu han seilmiti.

demi Giray Han kk, vasisi de bir kadn olduundan Moskova Knezi van'n Kazan' alma zaman geldi diye hazrlanmaya balayacan bilen Kazanllar, i banda muktedir bir er bulunmasn lzumlu grdler. Safa Giray'n byk olunun hanlk ilerine bakmasn temin iin Krm'a eli gnderdiler. Ruslar elilerin zerine hcum edince mektup Ruslarn eline geti.

demi Giray henz bebek denecek yata olduu iin hanlnn btn ilerine bakyordu. Bu srada Kazanllarn Ruslarla aras iyi deildi. 1549 yl Mart aynda Kazanllar Morum stne baskn yaptlar.

Safa Giray Han'dan kap Nogay yurduna snm olan beyler van'a mektup yazp Kazan'a hcum etmeye tevik ediyorlard. van'n istedii de buydu. Her iki taraf hazrlanp buluarak 13 ubat 1550'de Kazan nlerine geldiler. etin savalar oldu.

Kazan halknn kahramanca mdafaas karsnda 25 ubat'ta van, Kazan kuatmasn kaldrp Moskova'ya dnmek zorunda kald.

1551'de Ruslar Kazan' yeniden muhasara etti. O srada Kazan halk arasnda rekabet oalm, dtan yollar tutulmu, ierdeki asker miktar azalmt. demi Giray Han, beikte hi bir eyden habersiz yatyordu. hem olunun hem Kazan halknn harap olmasndan korkuyor, her trl areye bavuruyordu.

Kazan Mirzalar teslim olmay dndkleri halde Krm mirzalar sava taraftar idiler. Halka Krm, Nogay ve Asterhan'dan yardm geleceini vaad ediyorlard.

Krm Mirzalarnn Kazan halkndan tamamiyle mitleri kesildikten sonra kendi aralarnda belki Osmanllardan yardm temin edebiliriz diyerek anlap Kazan'dan ayrldlar. Lakin onlara kurtulu nasip olmad. Kahramanca savamalarna ramen yolda pusu kuran Ruslar tarafndan ldrldler.

Krmllar gittikten sonra artk tamamyle mitleri krlan Kazanllar van'a eli gnderip sulh istediler.

van'n Kazan elilerine bildirdii artlarn en nemlisi, Syn Bike, demi Giray Han ve bunlarn tarafn tutan Krmllarla, onlarn ocuklarnn esir sfat ile Moskova'ya gnderilmesi dileiydi.

Anlama gereince Ruslar, Syn Bike'yi almaya geldii zaman Kazan Beylerine bir ey sylemedi. Madem ki Kazan halknn rahat yaamas iin baka are yoktu, yleyse Moskova'ya gidecekti.

Syn Bike'nin znts herkese tesir etti. Btn ehir halk alyordu. Kazan'dan ayrlmadan Safa Giray Han'n mezarn ziyaret edip helallamak istedi. Kabrin yanna varnca bandaki altn bal yere brakt. Byk bir znt iinde onunla gzel ve ikballi gnler geirdiini, imdi Moskova'ya esir gitmekte olduunu syleyip alad.

kendisi iin hazrlanm olan araba ile nehir kysna kadar gitti. Kyda Syn Bike'yi alp gidecek olan gemi bekliyordu. Geminin ortasnda Syn Bike'nin oturmasna ayrlm ssl bir blm vard. kendisi ile gemiye kadar gelenlerle gnlden helallat.

Esirleri gtren gemiler hareket edince halk da nehrin iki yanndan ilerlemeye balad. Syn Bike'nin gidii Kazan halkna ok dokunmutu. Onu imdiden zlemilerdi.

u szlerle Kazan'a veda etti:

Kazan... Ey, kanl, kaygulu ehir, bandan tacn dt, imdi kul oldun, senin bykln mazide kald. Her lke iyi bir padiah ile idare edilir ve asker ile saklanrsa o memleketi senden kim alabilir. Senin gl Hann ld. Beylerin gszleti. Sana yardm etmedi. Bu yzden sen ekildin. Nerede senin sevinli gnlerin? Nerede senin olanlarn, beylerin, mirzalarn, sana bal olanlar, bykler? Nerede senin iyi hatunlarn, gzel kzlarn? Onlarn arklar nerede? Hepsi yok oldu. Yalnz onlarn alamas ve kszl kald. Sende bal aalar ve souk pnarlar vard. Onun yerine imdi kanlar ve gz yalar akyor.

11 Austos 1551'de Kazan'dan ayrlan kafile, 5 Eyll'de Moskova'ya ulat. van onu byk bir hrmetle karlad.

Malup olan Kazanllarn bana yeniden eyh Ali Han tayin edildi. Kazan, artk van'n isteklerine gre idare ediliyordu. Kazanllar eyh Ali'den memnun deildi. van'a eliler gnderip onun yerine bir kalgay (han naibi) gnderilmesini istediler.

Hi bir zaman sakin duramayan Kazan, eyh Ali gittikten sonra da sakin duramad. Buna ok kzan van, intikam fikri ile Kazan'a yrmeye karar verdi. Ksa bir mddet iinde asker hazrlayp Kazan'a hcum etti.

10 Ekim 1552'de Kazan' ald. eyh Ali'nin Kazan istilas konusunda van'a ok yardm olmutu. van onu memnun etmek istiyordu. Bu sebeple onu ile evlendirdi.

eyh Ali, hem Rus taraftar hem de ok sevimsiz biri olduundan onu beenmiyordu. Bu hal eyh Ali'yi ok kzdrmt. Onun iin Syn Bike'ye kar ok sert hareket etti.

1553 yl yaznda eyh Ali'nin Syn Bike'yi ikence ederek ldrdne dair ayia kt. Ailesi ok merakland. Aratrma iin Kasm ehrine gittiler.

eyh Ali'nin Syn Bike'ye kt muamele ettii doru ise de ldrd doru deildir. Giden eliler onu sa salim olarak grmlerdi. Bu tarihten sonra hakknda hi bir haber alnamad.

Onun nerede ve hangi sene ld kesin olarak bilinmiyor. 1554 ylndan sonra Kasm ehrinde vefat ettii tahmin edilmektedir.

belki de eyh Ali'ye varmam, zevci Safa Giray'n yokluu ve olu demi Giray'n hasretine dayanamayarak vefat etmitir diyenler de vardr.

Dier bir gre gre ise, 1558 ylnda 58 yanda iken vefat etmi olmas kuvvetle muhtemeldir.
Bu biyografi (syn bike) 2134 kez okundu.

Biyografi: syn bike Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.