Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


smmani kimdir ? smmani biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
smmani

Smmani'nin gerek ad Hseyin olup, babas Kasmoullar'ndan Hasan'dr 1861 ylnda Erzurum ili, Narman ilesi, Samikale Kynde domutur. Kendileri bu kye Kafkaslar' dan gelmilerdir, Babas kyde obanlkla geimini salamakta idi Hseyin 10-11 yalarna geldiinde, babasyla birlikte obanlk yapmaya balad Hseyin ' in genellikle danalarn otlatt yer Ablakta' tr: Bir gn ekerli Dz ' ne hayvanlarn otlatmaya tek bana gider. Hseyin, kendisine doru bir atlnn geldiini grr. Atl, Hseyin'e selam verir ve adn renmek ister. ok a olduunu syleyip ondan ekmek ister. Kylerinde nerede misafir olabileceini sorar. Hseyin arpa ekmeinin yarsn atlya verir. O' nun bu cmertlii houna gider ve der ki

-Oul, sana bir dua reteyim. Bu duay krk gn okuyacaksn. Yalnz yz tane ta say, cebine koy. Her okuyuta bir ta atarsn. Duay krk gn okur ve son gn Ablakta'a gider. Babas ise Cuma namazn klmak iin kyde kalr. Ablakta'taki emenin yannda hayvanlarn otlatmaya brakr. O da namaz klmaya niyetlenir. Daha nce babasyla burada namaz klarlarm Namaz vaktini anlamak iin de kendilerine bir ta tespit etmiler. Gne taa isabet ettii zaman le vakti olduunu anlarlarm, O gn de babasyla yapt gibi kendisine ta nian eder ve Gnee bakarken uykuya dalar.

Uykusunda, emenin banda krk yeil gvercin grr Gvercinler birden kaybolur ve karsnda dervi belirir. Derviler Hseyin'e abdest aldrrlar ve birlikte namaza dururlar, Hatta bir drtlnde der ki:

Vardm saf saf olup durmu divana
Ben de el balayp getim bir yana
Meylimi baladm gari sbhana
O gzel Allah' gzler gzlerim

Daha sonra Hseyin'i ortalarna alyorlar. Hseyin bakyor ki. dervilerden birinin elinde bir tabla, dolu bardak var. Dervi, bunlar Hseyin ' in nne getiriyor ve

-Hseyin, bu erbetlerden bir tanesini i bakalm.
diyor. Hseyin bardaklarn iindekileri erbete benzetemiyor. Kendisini kandrdklarn. Ona iki iireceklerini sanyor. Ne kadar zorluyorlarsa da imiyor Bunun zerine birisi Hseyin'in ellerini tutuyor. birisi de parman bardaa batrp Hseyin'in azna sryor. Tam bu esnada Hseyin uykudan uyanyor. Bakyor ki. ne dervi var ne de erbet. Fakat aznda nanlmaz bir lezzet hissediyor- ylece bir daha uykuya dalyor. Uykuda yine karsna derviler kyor Tam eline barda alp imeye hazrlanyor ki. derviler yle diyor:

-Oul. buna ak badesi derler. Sevdiin kz aknadr. Kzn ad Glperi'dir. Bedahan kentinde ah Abbas'n kzdr. Sen Onun. O da senindir. Birbirinize ak mauk ' sunuz. Dervilerden biri Glperi'nin cemalini gsterir. bardak Hseyin'e. bardak ta Glperi 'ye verirler. Yeil mrekkeple yazl bir kitap okuturlar.

harf okuttular yeil yapraktan
Okudum harfini noktasn tek tek.....

Hseyin uykudan uyanr ki, ne Glperi Han var ne de derviler. Danalar da gremeyince kyn yolunu tutar. Kye varmaya yakn bir atlyla karlar,
-Hseyin, korkma olum, sen ereceine erdin. Bundan sonra senin mahlasn Smman, dnyada kavumak senin iin haram.
der. Smmani, anlam olarak "Sonuncu, sona ait" demektir.

Hseyin kye varnca annesini,. babasn uyandrr. Babas da ertesi sabah. kyllere, obanl braktklarn syler. Aradan otuz krk gn geer, gnler getike ak da ziyadeleir. Herkes. Onun hastalandn. cin'e; peri'ye kartn sanr. O zamanlar sra geceleri dzenlenirmi. Bir akam babasna yalvarr. gece!:e katlmak stediini syler. Babas da dayanamayp gtrr. Sra Smmani'ye gelince. baz kimseler, O'nun ocuk olduunu syleyerek atlamak sterler. Kyllerin teklifini kabul etmeyerek, trk sylemek istediini belirtir ve sze balar:

Uyandm gafletten oldum perian
Bir nur dodu alemler oldu ran
Selam verdi geldi -be dervian
Lisanlar bir ho sedasn tek tek

Lisanlar bir ho eyler avaz
Onlarda mevcuttur ilm- el faz
Dediler: Vaktidir klak namaz
Aldlar abdestin edasn tek tek

Aldlar abdesti uyandm habran
Aslmz yaplm hak turabtan
harf okuttular yeil yapraktan
Okudum harfini noktasn tek tek

Okudum harfini zihnim bu!and
Yalelerim gz gz oldu suland
Baktm ar etrafa kadeh doland
Nu ettim krklarn mahlesin tek tek

Nu ettim badesin grdm rengini
Tam on sekiz saat srdm cengini
Yar yznde saydm be bengini
Halhaln altnda hrdasn tek tek

Dediler: gel etme meram
Adam rtr dert ile verem
Sen in dnyada kavumak haram
Hdam byle salm kalemin tek tek

Koma bitince kyller arr. Onun badeli Ak olduu anlalr. Fakat henz saz almasn bilmemektedir. Babas ile bir gn Erzurum ' a giderler. Burada ak kahvelerine devam eder. Sazn perdelerini ve tezene tutmasn renir. Her akam kyly toplayp saz alar. Gnler aylar, aylar yllar kovalar kyde duramaz ve sevdiini aramaya karar verir. nce KatKaslar'a. oradan ran'a gider. ran- Turan illerini dolar. Bedahah' tanyan, Glperi'nin adn duyan bir Allah kuluna rastlayamaz Hint, Afgan topraklarna gider. Onun bir gurbeti yaklak be yl srmtr. Gnlerden bir gn ryasnda pirini grr. Piri O'na Krm'a bir geziye kmasn syler. yanna sofusunu alp Krm yolculuuna kar K Krmda geirir. Yaz gelince tekrar kyne dner. Artk air, hareket kabiliyetini yava yava kaybederek duraklama dnemine girmektedir.

Devrin byk airlerinden Erbabi'yi mat eder. Baarlar Erzurum Valisinin kulana kadar gider. Bir sre sonra. Pasof' a gider. A oradan Suskap kyne Zlali'nin yanna gtrrler. O srada n Kars', Ardahan', Erzurum'u kaplam olan Ak enlik'te oradadr. nden bir atma sterler. lk sz syler:

Adem Sefiyullah makam- peder
Cennet' te ihvan bir kere dt
"Srn'' dedi, mollam takdir-i kader
Cennetten dnyaya bir kere dt


enlik:

Hm- nar iinde glstan gz
brahim Safa'ya bir kere dt
smail' e gelen ko kurban kuzu
Cennet'ten Mina 'ya bir kere dt

Zlali:
Traptan bir avu hak ald kaddes
Bu zemin Ierzeye bir kere dt
Beytullah yerine Beyt'l Mukaddes
Kuruldu Kabe'ye bir yere dt

Smmani'nin esas amac, enlik ile meydan edilmekti. Gnn birinde yine Samikale kynden, Sefili isminde birisi, Ak enlik'in yaad. Kars'n ldr ilesinin Suhara Ky'ne gider. Kendisini Ak olarak tantr. Fakat mat olup, sazn brakarak kyne geri dner. Bu olaydan hemen sonra Ak enlik, Ardahan'a gider. Ak ile Ahmet Onba da enlik'n kyne gelirler Orada. yre inde nemli bir konuma sahip olan, Haimoullar 'ndan Celal Bey ve erif Bey'le karlarlar. Her ikisi de, bir sre nce kye gelip kendisini olarak tantan aktan, Onun enlik'le yapt karlamadan bahsederler. 0 zaman, Smmani, kendi ann kurtarmak iin Ak enlik'le karlamak istediini syler. enlik, Ardahan ' dan kye arlr. Neticede bir araya gelirler. Hem tatl tatl sohbetler ederler hem de atrlar. Sonunda yeniemeyip, karde olduklarm ilan ederler. Birka gn sonra kyne geri dner. Fakat zaman Glperi'yi unutturamamtr. Kylleri ona rastlayp konuturduklar zaman, 0, u iirini syler:

Ervah- ezelden Ievh kalemden
Bu benim bahtm kara yazdlar
Gnl periandr alev-i alemde
Bir gnm yz bin zara yazdlar

Gnl gleninde har oldu deyu
Hasretlik ismimde var oldu deyu
Sevdiim, sevdiin pr oldu deyu
Erbab- garezler yare yazdlar

Dnyay sevenler veli deildir
Can terk edenler deli deildir
nsanolu gamdan hali deildir
Her birini bir efkara yazdlar

Nedir bu sevdann nihayetinde
yadlar gezer yarin vilayetinde
Herkes diyarnda muhabbetinde
Bilmem bizi ne civara yazdlar

Dner mi kavlinden sdk- adklar
Dost ile dost olur bar yanklar
Ak kaydine geti bunlar aklar
Smmani'yi ''Derkenara'' yazdlar

Ak artk gerileme dnemine girmitir. Bir gece ryasnda Glperi. iaret almadan gurbete kmamas yolunda tembih eder. Bu duruma ok zlr. Zaman zaman Erzurum'a gidip gelmektedir. Erzurum. da bulunduu gnler kahvede otururken arkada ve dostlar sz eski gnlerden ap. Smmani'ye Glperi ile olan akn anlattrmak isterler. Artk ihtiyardr. Sazn eline alp u iirini syler.

Tarih seksen dokuz on bir yamda
Cem bamda i birer birer
On sekiz yl srd yarin peinde
Akttm gzmden ya birer birer


Grmedim dnyada bir adlk demi
Geti civan mrm, glmem encam
Her boyun sistemi, felein kahr
Vurdu her taraftan ta birer birer

Smmani'yim hani benim otam?
Gn be gn, buland dalm, budam
Devroldu devranm, evrildi am
Dkld dihenden di birer birer

Bir gn genliini hatrlayp ak badesini itii Ablakta'a gider. obanl braktndan beri buraya hi gitmemitir. Orada oturur, uzun uzun dnr, alar, syler. Artk, sadece kahvelerde alp sylemektedir. Bu sralarda, Glperi de Smmani'den haber alamadna zlmektedir. Bir gn Bedahah 'tan tellal arttrr. Smmani'yi aratmak iin iki karde grevlendirir Smmani'yi bunlara iyice tarif eder. Aradan gnler, ay!ar geer ki karde Kafkas taraflarna gelirler. Birden gzlerine bir adam iliir. Adamlara adnda birisi aradklarn sylerler. Adamlar:

-Biz Onun akrabalarndanz. yaknda ld. Glperi adnda bir kz sevmiti. Bu kzn ak iin pir elinden bade verilmiti. te o vakitten beri. Glperi'nin a olmutur. Daha lmeden bir ka gn evvel ryasn grmt. Gnlerce alad, son dakikasna kadar Glperi'nin aclarn ekti. Sonunda Ona hasret gitti.

ki karde, Smmani'nin lmne ok zlrler. Kye dnerler ve doruyu Glperi'ye sylemeye karar verirler. ah'n sarayna yaklarlar, bakarlar ki bir cenaze kalkmaktadr. Bu Glperi'nin cenazesidir.

Smmani, Samikale Ky'nde, 5 ubat 1915 tarihinde vefat etmitir.

Der tamam oldu muhabbet
Biz varalm, siz olasz selamet
Kalkt bu karyeden ekildi ksmet
Grnd gzme yol yava yava

XXXXXXX

El ele vermi de gelen gzeller
Bir Tanr selam vermez misiniz?
Mevlam sizi ss iin mi yaratm
Biz gel demeyince gelmez misiniz?

Karadr kanz yaydan nicolur,
Bugn dnya yarn ahret nicolur
Bir gnl yapmas yzbin hac olur
Siz gnl yapmasn bilmez misiniz?

Smmaniyem ey dilyare niderim
Bam alp diyar diyar giderim
Yarn maher gn dava ederim
Siz maher yerine gelmez misiniz?

HAKKINDA YAZILANLAR
nin Hayat ve Eserleri-Emsal Gnaydn
Bu biyografi (smmani) 3327 kez okundu.

Biyografi: smmani Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.