Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


sultan ibrahim kimdir ? sultan ibrahim biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
sultan ibrahim

Sultan brahim 

Osmanl padiahlarnn onsekizincisi ve slam halifelerinin seksenncs.

Saltanat:1640-1648
Babas: I. Ahmed Han - Annesi:Mahpeyker Ksem Sultan
Doumu: 1615 ehadeti: 1648

Aabeyi IV. Murat Han'n lmnde hayatta kalan tek Osmanl ehzadesiydi. 9 ubat 1640'ta da padiah oldu. ok cmert ve ltufkar olup, fakirlere, acizlere ok ihsanlarda bulunurdu. dari ve mali icraatndan ahali memnundu. Saltanat zamannda huzur, skun ve istikrar hakim olmutur.

brahim Han, iilerini dzene koyduktan sonra dtaki dmanlarla olan ihtilaflar halletmeye balad. ran-Safevi Devleti ile 1639 Kasr- irin Antlamasn yeniledi. Avusturya meselesi 1606'da yaplan Zitvatoruk Antlamasna 1642'de ilaveler yaplarak, halledildi. Ruslarn Karadeniz sahillerine Kazaklar vastasyla yapt saldrlar durdurmak iin, Siyavu Paa donanmann bana getirildi. Krm Hanl'na da 1644'te III. Giray Han tayin edildi. Karadeniz sahilindeki Don Kazaklar'nn igal ettii kaleler alnarak, slam eserleri kurtarld. Azak, Osmanllarn eline geince, Rus ordularnn saldrlar durdurularak, blgeden uzaklatrldlar.

Dahiyane bir taktikle Silahtar Yusuf Paa kumandasndaki donanma ile 24 Haziran 1645'te Girit'e asker karld. Hanya kalesi kuatlarak alnd. 1646'da Kaptan- Derya'la tayin edilen, fevkalade kuvvet ve cesaretinden dolay "Deli" lakabyla tannan Hseyin Paa; Girit'in fethiyle vazifelendirildi. Venediklilerle uzun sren mcadelelere balad. Esterni Kalesi, Resmo alnarak Kandiye igal edildi. Deli Hseyin Paa'nn hreti btn Avrupa'ya yayld.

devrinde maliye dzeltilip, milletin ktlk ekmemesi ve israfn nlenmesi iin fermanlar karld. Sultan ok cmert ve insaf sahibiydi. zinsiz yktrlan kiliseleri yeni batan tamir ettirdi.

Han devrine kadar uzanan Osmanl kaynaklarnda -bir tanesi hari- bu Osmanl sultannn akli muvazenesinin bozuk olduuna dair hibir bilgi yoktur. Bu kaynaklar, brahim Han'n meziyet ve icraatlarndan vgyle sz etmekte, bedeni bir kusuruna dair herhangi bir imada bile bulunmamaktadr. Ancak, son zamanlarda yazlm baz kitaplar, brahim Han iin "deli" lakabn kullanmaktadr. Bu lakap Karaelebizade Abdlaziz'in yazd Zeyl-i Kavzat'l Ebrar kitabnda da gemektedir. Ancak bu Abdlaziz, Han'n tahttan indirilmesinde ve daha sonra ldrlmesinde ba rol oynayanlardan biri olduundan Sultan sulayan szleri ahsi kalmakta ve tarih iin kymetli kabul edilmemektedir. Ayrca muteber kitaplarda, bu Abdlaziz'in son derece kindar bir tabiat olduuna da dikkat ekilmektedir.

devrinin en ok bahsedilen olaylarndan biri de, eski Erivan kumandan Erin Mirgnolu Yusuf Paa'nn bann kestirilmesidir. Drdnc Murat Han 1635 ran-Revan seferinde Revan kalesini fethettiinde kale kumandan Mirgnolu esir edildi. Padiahtan af dileyen Mirgnolu, affedilerek "iilik propagandas yapmamak" artyla kendisine paalk rtbesi ve ayrca Emirgan'da bir saray verildi. Mirgnolu, Murat Han'n vefatna kadar burada kald. brahim Han'n Osmanl tahtna gemesiyle, sznde durmayp, blc ve ykc propaganda faaliyetlerine balad. Mirgnolu'nun sefih, ayya ve ahlaksz hareketleri grlp, mslmanlar aldatmaya alt tespit edilince brahim Han tarafndan ba kestirildi.
Bu biyografi (sultan ibrahim) 2612 kez okundu.

Biyografi: sultan ibrahim Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.