Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


sulhi dnmezer kimdir ? sulhi dnmezer biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
sulhi dnmezer

HAKKINDA YAZILANLAR


Ciddi reformlara ihtiyacmz var
nal Bolat
Trkiye 30 Aralk 2000

Trkiye'nin ciddi reformlara ihtiyac var. Trkiye gibi byyen toplumlar zaman zaman elbette ki reform ihtiyac hisseder. Onu da vakit geirmeden yerine getirmek ok uygun olur. Trkiye'nin mesela bir hukuk reformuna ihtiyac olduu, bir adalet sisteminin yeniden ele alnarak, iler hale getirilmesi ihtiyacyla kar karya olunduu hususunda Trkiye'nin her insannda mutabakat var. Bizzat onu idare edenlerin de var. Ama hi kimsenin farkna varmad bir husus var. Bugn Trkiye'de 1926 ylnda yaplan kadar geni bir hukuk reformu yaplyor. Kimse farknda deil.

Adalet Bakan iyi alyor
Bugnk Adalet Bakan ok iyi alyor. Trkiye'de ok iyi almalar yaplyor. imdi Adalet Bakanl'nn liderliinde yaplan almalar var. Ceza kanunu btnyle deitiriliyor. Yeni bir ceza kanunu yaplyor. Medeni kanun batan baa deitirilip, yeniden gzden geirildi. Meclise sevk olundu. Bu muazzam bir reform. Atatrk'n 1926'da yapt gibi bir muazzam reform ki kimse farknda deil. Trkiye'de muazzam iler yaplyor. Ama ne yazk ki basit ve sun'i gndemlerle bu hususlarn hibiri ortaya karlmyor.

Anayasalar deitirilebilir
Anayasalar ihtiyalar karsnda elbette deitirilir. Bunlar insan yaps. htiyalar kendisini gsterdike anayasalar deitirmek lazm. Aslnda Trkiye gibi muazzam hareket iindeki bir toplumda elbette ki anayasalar deitirilecek. Ama bu anayasann gayri meru olduu hususundaki kanaate katiyyen katlmyorum. Bu anayasa halkn oyuna arz edilmi, %92 kabul oyu alm. Bakn 1961 Anayasas halk oyuna arz edildii zaman, halkn %42'si hayr demiti. Biliyor musunuz bunu? Yani %59-60 oyla kabul edildi. O zaman tartma m yaplyordu?

Sivil anayasa olur mu?
Gerek 61 gerek 82 anayasasn, esasnda Trkiye'nin akl banda olan hukuk adamlar bir araya gelerek hazrlad. Ha sonra askerler gerekli deiiklii yaptlar. Ne kadar yaptlar. ok fazla deil, elbetteki bir kurucu meclisin bir anayasa meydana getirmesi daha iyi olur. Onda hi phem yok. Ama bak o zaman ne yapacaksn? O zaman TBMM'yi fesh edeceksin. Ondan sonra "Bir kurucu meclis kuruyoruz" diyeceksin. O meclis anayasay yapacak. Ondan sonra o meclisin yapt o anayasann hkmleri gereince yeni bir seim yaplacak. Ama dnyada bunun bir emsali yok.

imdiki aklm olsayd
Geri dnp, yirmi yama gelsem, yine bu meslei seerdim. Bu meslek bizi zengin etmedi. Ama rahat yayoruz. Buna mukabil elli bini aan rencim oldu. Bunlarn hrmetiyle, saygsyla sevgisiyle muhatabm. rencilerim anayasa mahkemesi bakan oldu. Bakan oldu, babakan oldu... Btn bunlar bir faninin ulaabilecei en byk bahtiyarlktr.

Halk gibi yaarm
Halk gibi yaamay ok seviyorum. Benim otomobilim de var. ofrm de var. Ama ben otobse binerim sk sk. Ve houma gider. Ve byle yal olmamz dolaysyla belediyenin kard yallk kart var. O kartla otobse binmekten, halkn arasnda yaamaktan fevkalade holanrm. Kitaplarm ocuklarm gibi severim. Her yeni basldnda tekrar tekrar kontrol ederim.
Hibir hizmeti reddetmem. Bende ret diye birey yok. Topluma bir faydas olacaksa kabul eder, vazife telakki ederim.

Kendim iin af karmtm
Af kelimesi ok ilgintir. Bir kere aznzdan kt m artk nn alamazsnz. Ben de size hatra olarak biraz ac olmakla birlikte kendim iin nasl bir af karmak durumunda kaldm anlataym. O zamanlar 28 Nisan olaylar vard. 1960'tan nce... O olaylarda, niversitede talebe ile polis arasnda bir atma kmt. lk defa oluyordu byle atma... Ben dekan vekili olarak olaya mdahale etmitim.
Silah sesleri falan filan oldu. Rektr vekili sfatyla hemen baheye ktm. Genleri ieri almaya, polisleri skunete getirmeye altm. Neler oldu neler oldu.
Olaylar bitti. Aradan bir sre getikten sonra bizi Davutpaa Klasnda skynetim mahkemesine karttlar.
-Nedir sebep?
-Sanki rencileri ben tevik ediyormuum gibi, skynetim mahkemesinde mdafaam aldlar. Hi unutamyorum. Adam Allah'tan beni tevkif etmeye falan teebbs etmedi. fademi alan bir bahriye binbas imi. Hukukuydu. Benim talebem deilmi Ankara mezunuymu. Ama beni tanyormu. Ondan sonra eve dndk geldik. Aradan zaman geti. 27 Mays ihtilali oldu. Beni Ankara'ya, af kanunu hazrlamak iin ardlar. Tabii biz af kanununa kendimizi ieren maddeyi de koymutuk.
Bu biyografi (sulhi dnmezer) 2563 kez okundu.

Biyografi: sulhi dnmezer Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.