Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


sleyman(2.) kimdir ? sleyman(2.) biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
sleyman(2.)

Osmanl sultanlarnn yirmincisi ve slam halifelerinin seksenbeincisi.

Saltanat: 1687-1691
Babas: Sultan brahim Han - Annesi: Saliha Dilaub Sultan
Doumu: 15 Nisan 1642 Vefat: 22 Haziran 1691

ehzadeliinde mkemmel tahsil ve terbiye grd. Kardei Sultan IV. Mehmet Han zamannda sarayda hususi hocalardan ders ald. Drdnc Mehmet Han'n tahttan indirilmesi zerine, 8 Kasm 1687'de Osmanl sultan oldu.

Sultan II. Sleyman Han, tahta kt zaman, Osmanl ordularnda Viyana bozgunu ile balayan zlme ve toprak kayb devam ediyordu. Venedik, Mora yarmadasn igal etmi; Avusturya Viegrad, Uyvar ve Estergon'n ardndan 160 yllk Trk yurdu Budin'e girmiti. Ayrca Macaristan'da Trk hakimiyeti sona ermek zere idi. Devletin dt malubiyetler hazine gelirleri zerinde olumsuz tesirler yapyor ve Anadolu'daki ekyalk hareketlerini krklyordu. Avusturya cephesi serdar Yeen Osman Paa bir asi lideri gibi Rumeli'de yolsuzluk yapyor, zorla usulsz vergiler topluyordu. Nihayet 8 Eyll 1688'de Belgrad da dt.

Devlet iindeki karklklar ve Macaristan'n elden karak, Belgrad'n dmesi Sultan II. Sleyman Han' ok zd. Emir dinlemeyen ve pek ok kalenin dmesine sebep olan Osman Paa'nn katline fetva verildi. Avusturya cephesi serdarlna Recep Paa tayin edildi. Padiah, salnn el vermemesine ramen askeri tevik iin ordunun banda Edirne'den Sofya'ya kadar geldi ve harekat bizzat buradan idare etmeye balad.

1689'da Krm'a saldran Rus kuvvetlerini Selim Giray Han az bir kuvvetle datarak perian etti ve ar kayplar verdirdi. Vidin muhafz Sar Hseyin Paa, Tuna kenarnda Gladova ve Orsova kalelerini dmandan geri ald. Viegrad' muhasara eden on iki bin kiilik Avusturya kuvveti bozguna uratld. 1689 ylnda Fazl Mustafa Paa'nn sadarete getirilmesinin ordu zerindeki tesiri ok mspet oldu. Mustafa Paa ilk i olarak bir adaletname nerederek memleketin umumi ahvalini yoluna koydu. Ald acil tedbirlerle hazineye yllk 4000 kese altn fazla para salad. Yenieri ocan yoklatp ulufeye mstehak olmayanlarn isimlerini sildirdi. Orduyu disiplinli ve intizaml bir hale getirdi. Fazl Mustafa Paa, 1690 ylnda Edirne'den hareketle kt Avusturya seferinde dman kuvvetlerini malup ederek ehirky, Musa palangas ve Ni ehrini ald. Osmanl Devleti'nin batda en nemli serhat kalesi olan Belgrad' alt gnlk bir kuatmadan sonra fethetti. Bu zaferler Osmanl lkesinde byk sevince vesile oldu.

Hastal sebebiyle Davut Paa klasna kadar araba ile gelen Sleyman Han, burada Fazl Mustafa Paa'y huzuruna kabul edip; "Ho geldin. Berhdar ol, yzn ak, klcn berrak, ekmein sana helal olsun, arzum zere hizmet eyledin. Seleflerinden birine byle bir ulu gaza myesser olmad." dedikten sonra ordu erkannn nnde samur erkan krkn sadrazama giydirdi. Belinden kard haneri beline ve bir kta murassa pene sorgucu da bana taktktan sonra; "Ben mkafat vermeye kadir deilim. Allah teala iki cihanda yzn ak etsin." diye duada bulundu.

Bu srada Mora serdar Koca Halil Paa da, Venediklilerin elinde bulunan Avlonya'y otuz bir gnlk bir muhasaradan sonra ele geirmiti. 13 Mays 1691'de sancak- erife tekrar Fazl Mustafa Paa'ya vererek Avusturya seferine dua ile yolcu eden II. Sleyman Han, bir mddet sonra stanbul'a yakn Yonca eme mevkiinde vefat etti (22 Haziran 1691). ki gn sonra Sleymaniye'ye getirilip, Sultan Sleyman (Kanuni) kabrinin sa tarafna defnedildi.

II. Sleyman Han, kadirinas, halim, cmert ve temkinli bir padiaht. Fakir, muhta ve ihtiya sahiplerine pek ok ihsanlarda bulunurdu. Saltanat mddeti i ve d gailelerle geti. Bilhassa, Avusturya karsnda alnan malubiyetler dolaysyla, herkesin Rumeli elden kyor diye Anadolu'ya ekildii srada, muktedir devlet adam Kprlzade Fazl Mustafa Paa'y i bana getirerek, kaybedilen yerleri devlete tekrar kazandrd. Memleket ierisinde imar faaliyetleri ile de ilgilenen Sleyman Han, Fener kulesi ile zmir'de bir cami ina ettirdi.
Bu biyografi (sleyman(2.)) 2458 kez okundu.

Biyografi: sleyman(2.) Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.