Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


stefan zweig kimdir ? stefan zweig biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
stefan zweig

YURTSUZ GMEN STEFAN ZWEIG
slam Gemici

Avusturyal yazar ve muhabir , 28 Kasm 1881'de Viyana'da dodu. 18 yana geldiinde, Viyana niversitesi Felsefe ve Edebiyat Bilimleri Fakltesi'ne girdi. Yksek renimini burada yapt.
Zweigilk iirlerini 1901'de "Gm Teller" adyla yaynlad. Bu epik eser, ona, tarihsel minyatrleri ve biyografi yazlar ile ayn derecede hret kazandrd.
1902'de "Yeni zgr Basn Gazetesi"nde, uzun yllar devam edecek bir ie balad. Theodor Herzl ile buradayken tant ve dost oldu. Ayn yl, Paul Verlaine ve Baudelarie'in iirlerini Almanca'ya tercme etti. Ayn yln yaz mevsiminde yapt Belika seyahatinde Emeli Verhaeren ile tant ve 1904'e gelindiinde, Verhaeren'in iirlerini tercme etti. Yine ayn dnemde, "Hipolyte Taine'in Felsefe" balkl doktora tezini vererek, yksek renimini tamamlad.
1907-1909 yllar arasnda Seylan, Gwaliar, Kalkta, Benores, Rangun ve Kuzey Hindistan' gezdi. Bunu, 1911'deki Newyork, Kanada, Panama, Kba ve Portoriko'yu kapsayan Amerika Seyahati izledi.1914 ylnda Belika'ya Emile Verhaeren'in yanna gitti. 1. Dnya sava, Stefon Zweig Belika'dayken patlak verince, Viyana'ya dnd. Sava Bakanl, Zweig'i " Sava Arivine" memur olarak tayin etti. Bu grevi srasnda " Yabanc lkelerdeki Dostlara Ak mektup'u yazd ve yaymlad.
Zweig, 1917-1918 Yllarnda Herman Hesse, Fritz Von Uruh, James Joyce, Ferrucio Buroni ve Anette Kolb ile grt. 1920 ylna gelindiinde, Frederike Von Winternit ile Viyana'da evlendi. 1927'de Almanya'nn Mnih ehrinde "Duygu Karmaas", " Yldzn Parlad Anlar" ve " Tarihsel Ba Minyatr" adl kitaplar yaymland. Yine 1927'nin 20 ubat tarihinde "Rilke'ye Veda" balkl konumasn yapt. Bir yl sonra ise , nl yazar Kont Leo Tolstoy'un 10
0. Doum Yldnm Kutlamalar'na katlmak zere Sovyetler Birlii'ne gitti.
1931'deki seyahati Fransa'ya oldu. Cap d'Antibes'te Joseph Roth ile bulutu.
Tarihler "1993" gsterirken, Nazilerin yakmaa baladklar kitaplar arasnda 5. Zweig'n eserleride yer alyordu.1934 ylnda,Nazilerle Stefon Zweig arasndaki atmalar doruk noktasna ulanca, Zweig'dan "savunma" istendi ve hemen arkasndan, Zweig'n Kapuzineberg'deki evi baslarak, silah aramas yapld. Eer evde silah bulunmu olsayd, Zweig'n hapsi boylayaca kesindi. Bu uramalar zerine Zweig, ailesini bile yanna almadan yurdu terketti ve Londra'ya yerleti. Bu esnada "Rotterdaml Enasmus'un Zaferi ve Trajedisi" adl eseri yaymland.
Zweig 1937'de kars Frederike'den ayrlp ve bir yl sonra Portekiz'e giderken yannda Lotte Altman adnda bir kadn vardr. O sralarda Avusturalya, Alman Reich'na katlr ve Zweig da Ingiliz vatandalna gemek iin mracaat eder.
1939'da " Kalbin Sabrszl" adl roman yaymlanr ve Zweig da, Portekiz seyahatine birlikte kt Lotte Altman ile evlenir. 1940 ylnn temmuz aynda, kars Lotte ile birlikte nce Newyork'a ve sonra da konferanslar vermek zere Brezilya, Arjantin ve Uruguay'a giderler. Aralkta Newyork'a geri dnerek "Amerigo-Tarihi Bir Hatann yks" adl kitab yazmaa balar. 1941'de "Brezilya-Gelecein lkesi" isimli kitab yaymlar. Brezilya daha sonralar Stefon Zweig'n hayatnda ok nemli bir yer tutacaktr. Bu kitabn yaymlanmasnn ardndan Zweig ve ei, Brezilya'nn Petropolis ehrine yerleirler. Orada "Bir Satran yks"n kaleme alr. Bu kitabn nemi uradan kaynaklanmakta: "Bir Satran yks", satran gerek pratik gerek felsefi olarak zmlemi biri,yani Zweig tarafndan yazlmtr Satranc derinlemesine zmlemi bu kitab okurken, Trevenian'n "ibumi" isimli romannda anlatlan "Go" oyunu ve yazarn bu oyunu, hayata bir uygulamalar hatra geliyor.
Zweig romanda, ilgin bir satran man, okuyucunun anlayp takip edebilecei ekilde anlatrken, unun farkna varlyor: Bir Satran yks" kitab da, tpk bir satran karlamasnda olduu gibi, hamlelerden ve almllardan oluuyor. Bu ksa roman da, anlatm aama aama geliirken, yine baka bir enterasan durum kyor okuyucunun karsna: "Out of Africa" romanyla nlenen Danimarka'l yazar Karen Blixen'in de kefedip, "lmsz yk" hikayesinde uygulad, "Dou Anlatm Biimi" yani "yk iinde yk" eklinde bir ifade tarzn kullanyor S. Zweig...
Genel olarak "Dou Anlatm Biimi" diyebileceimiz bu tarz anlatm, Bat Roman'nda kullanlan flabektenok farkl... Veya yle diyelim: Flabek, "yk iinde yk yk iinde yk" biimindeki anlatm bir versiyonu...
Zweig'n bu eserinde de "Binbir Gece Masallar"nn anlatm biimi, yazarn, Arjantin'e giden gemide karlat ilgin bir karekter nedeniyle karmza kyor. Yazar, okuyucusuna bir gemi yolculuu ve gemide yaananlar anlatrken, birdenbire enterasan bir doktor "tak"diye olaya karyor. Daha sonra, doktor yksnn, ne gemi yolculuuyla ne de dier insanlarla hi bir balants yok. Bu 2. yk, bizi bambaka ve fantastik bir dnyaya gtryor. "Bir satran yks" aynen "Ve ehrazat, ehriyar'a demi ki..." diye balayp, binlerce sayfa tutan hikayelerin anlatld izgiyi takip ediyor. Bu, aslnda ho birey... nk, bize ait ve deiik bir anlatmekli kullanlyor. Bu durum da, okuyucu "giri, gelime, sonu" biimindeki kuru ifade biiminin tekdzeliindenkurtaryor ve bambaka dnyalara tayor.
Stefon Zweig, 1941'de Montaig ne zerinealmaya balar ve " Dnn Dnyas-Avrupa Anlar" adl otobiyografisini kaleme alr.
Zweig 22 ubat1942'de kars Lotte ile birlikte intihar eder ve devlet treniyle Petropolis Mezarlna gmlr.
S.Zweig'n balca eserleri: Gm Teller (iir), Erika Ewald' n Ak (4yk), Denizdeki Ev (oyun), Klk Deitirmi Komedyen (oyun), Yakc Sr (ksa ykler), Avrupa'nn Kalbi, Koku (yk), Amok, Bir Akn ykleri, Duygu karmaas (ykler), Yldzn Parlad Anlar, Be Tarihsel Minyatr, Marie Antoinette, Vasat Bir Karekterin Portesi, Rotterdaml Erasmus'un Zaferi ve Trajedisi, Kalbin Sabrszl (roman), Bir Satran yks (1942, Buenos Aires), Amerigo- Tarihi Bir Hatann yks, Dnn Dnyas-Avrupa Anlar, Avrupa'nn Miras, Kalvin'e Kar Costellio veya Zobala Kar zgr Dnce, Dnyann Fikir Mimarlar (3 Cilt).
Bir Satran yksn kaleme al, Zweig'n 60. doum gnn kutlad dneme rastlar. Zweig daha Salzburg'dayken satran oynard. Petropolis'e yerleince, bir kitab alr ve kars Lotte ile "beyk ustalar"n oyunlarn oynamaya balarlar. Bu srada, "Bir Satran yks"n yazma dncesi doar.
S. Zweig, bu son nesir almalarn "harite bir alma" olarak deerlendirir. Bu yknn, birok okuyucuya soyut geleceini dnyordu. Fakat "Bir Satran yks", yazarn en baarl eserlerinden biridir. Konu evrenseldi: Zeki bir insan, vahi zorbaln eemenliine kar, zgr kalmakta nasl direnebilir?
Bir Satran yks'nn finali, yazarn, 1942 yl balarndaki ruh halini yanstr. Umutsuzluk iindeki Zweig, en sevdii yazarlar olan Goethe, Homeros ve Shakespeare'de teselli aryordu.
Okumak iin bir eyler ararken, tesedfen Montaigne'in "Denemeler'ine rast gelir ve okur. Montaigne, lm karsnda zgr olmakistiyordu. Zweig da, Naziler'denkurtulu iin tek are olarak lm gryordu.
1942'nin 14 ubat gn, kar- koca Zweig'lar Ernest Feder ile beraber, mehur Rio Karnaval'n seyretmeye gittiler. StefonZweig, neeli ve huzurlu grnyordu. Rio de Jonerio'da karnavaln yapld sal gn , "Singapur Olay" ile gazete manetlerini okudu: "Daha Fazla Direnmek Imkansz ! Ingiltere'de Derin znt!" Baka bir haberde de unlar yazlyd: "Svey Kanaln Hedef Alan Alman Hucumu, Libya'da!"
Zweig, bu manetler karsnda geirdii oku, evresin- dekilere belli etmemek iin bouna urat. Aniden, karnaval seyretme istei yok oldu, ve hemen kars ile birlikte Petropolis'e dnd.
23 ubat 1942 sabah, Rua Gonselves Dias, 34, Petropolis adresindeki yatak odasnn kaps, yleye kadar almad.Bu durumdan phelenen hizmetiler, polise haber verdiler.Yatak odasna giren polisler, srtst yatan Stefanile elini onun gsne koymu olan Lotte'yi buldular. "Veronal" adndaki ilatan almlard. Titizce dzenlenmi masann stnde, pullar bile yaptrlm olan veda mektuplar duruyordu. Ayrca, Petropolis Vali-si'ne hitaben yazlm, "Deklarasyon"balkl bir mektup vard:
"Kendi isteimle ve bilinli olarak hayattan ayrlmadan nce, son bir grevi yerine getirmee kendimi mecbur hissediyorum: Bana ve almalarma, byle iyi ve konuksever ekilde kucak aan harikulade lke Brezilya'ya itenlikle teekkr etmeliyim. Her geen gn, bu lkeyi daha ok sevmeyi rendim ve benim lisanm konuulduu dnya, bana gre mahvolduktan, ve manevi yurdumAvrupa'nnkendi kendisini yoketmesinden sonra, hayatm yeni batan kurmaydaha fazla isteyebileceim bir yer daha yoktu.
Ama 60 yandan sonra, yeni batan balamak iin zel glere ihtiyacm vard. Benim gcm ise, uzun yllar sren yurtsuz gcm srasnda tkendi. Bylece, ruhsal almas, her zaman en byk sevinci ve bireysel zgrl bu dnyann en byk nimeti olan bu hayat, zamannda ve dimdik sona erdirmek bana daha doru grnyor.
Btn dostlarm selamlarm! Umarm, uzun gecenin ardndangelecek olan sabahnkzlln hala grebilirler!Ben, ok sabrsz olan ben, onlarn nnden gidiyorum."
Stefon Zweig ve kars, ite bu son mektubu ve yazlm yzlerce sayfalk eserleri geride brakarak hayata veda ettiler.
Intiharn derinlemesine incelemesine burada girecek deilim. Fakat gerek S. Zweig, gerekse bu ekilde dnyadan ayrlan Virginia Woolf, Jack London gibi sanatlarda unu gzlemlemek mmkn: Kiisel egolar ok gl. Ayrca "umutsuzluk" olgusu hayatlarnn son dnemine hakim. Bu ikisi bir araya gelince de,intihar kanlmaz oluyor.
Bu biyografi (stefan zweig) 3059 kez okundu.

Biyografi: stefan zweig Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.