Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


somuncu baba kimdir ? somuncu baba biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
somuncu baba

Somuncu Baba 

EYH HAMD- VEL (SOMUNCU BABA) (1331-1412)

Asl ad Hamid Hamidddin'dir. olarak da bilinen eyh Hamid-i Veli Hazretleri, Osmanl Padiah Yldrm Bayezid Han zamannda yaamtr.

Miladi 1331 tarihinde Kayseri'nin Akakaya kynde domutur. Anadolu'yu manevi fetih iin gelen Horasan erenlerinden emseddin Musa Kayseri'nin oludur. Soyu Peygamber Efendimiz (s.a.s)'e ular, 24. kuaktan torunudur, Seyyiddir. eyh Hamid-i Veli Hazretleri ilk tahsilini babas emseddin Musa Kayseri'den almtr. Bilge kiilii olan eyh Hamid-i Veli Hazretleri, ilim alanndaki almalarn am, Tebriz ve Erdebil'de srdrmtr. Alaaddin Erdebili'den ve Bayezid-i Bistami'nin ruhaniyetinden manevi terbiye almtr.

Dini ve dnyevi ilimlerle ilgili icazet alarak, irad vazifesi iin Anadolu'ya dnm Bursa'ya yerlemitir. Bursa'da ilehanesinin yannda yaptrd ekmek frnnda somun piirip ar pazar dolaarak "Somunlar Mminler" nidasyla insanlara ekmek datmtr. Bu sebeple eyh Hamid-i Veli Hazretleri, ve Ekmeki Koca olarak da tannmtr. Zamann Padiah Yldrm Beyazd Han Nibolu zaferini kazannca Allah'a kr nianesi olarak Bursa Ulu Camiini yaptrmtr.
Ulu Caminin al hutbesini eyh Hamid-i Veli Hazretleri okumu, hutbede Fatiha Suresini yedi farkl ekilde yorumlamtr. Bu olaanst hutbeyi dinleyen cemaat eyh Hamid-i Veli Hazretlerine byk bir tevecch ve tazim gstermitir. Manevi kiilii ve bilgelik yn ortaya kan eyh Hamid-i Veli Hazretleri hretten korktuu iin talebeleriyle birlikte Bursa'dan ayrlarak Aksaray'a gelmitir. Aksaray'da Hac Bayram Veli Hazretlerini dnyaya ve ahirete ait ilimlerde eiterek yetitirmi, irad vazifesi iin Ankara'ya grevlendirmitir.

eyh Hamid-i Veli Hazretleri, 1412 (h. 815) tarihinde Darendede ebedi leme g etmitir. Kabri erifleri, kendi zamannda halvethane olarak kullanlan, misk anber kokulu, imdiki eyh Hamid-i Veli Camii ierisinde olup, estetik yapl cevizden oyma sanduka ile de kapldr.
eyh Hamid-i Veli Hazretlerinin Yusuf Hakiki ve Halil Taybi adnda iki olu bilinmektedir. Yusuf Hakiki Aksaray'da kalarak burada vefat etmitir. Dier olu Halil Taybi ise, hacdan dndkten sonra babas ile birlikte Darende'ye gelerek yerlemi ve burada vefat etmitir. Kabri erifleri eyh Hamid-i Veli Hazretlerinin yanndadr.

Talebeleri:
Hazretleri ve en mehur talebesi Hac Bayram Veli'nin Osmanl Devletinde yeni Anadolu ve Rumeli zerinde ok byk etkileri vardr. Osmanl kltrn etkileyen bu nemli simalarn hizmetlerini ve kltrmze katklarn anlamak iin yetitirmi olduklar baz isimleri zikretmemiz gerekir. Bylece kltrmz iin ne kadar nemli olduklarn ve byk deerler ifade ettiklerini anlamaya alabiliriz. Bu nemli isimler ve medfun olduklar yerler unlardr:
Halil Taybi Darende
Baba Yusuf Hakiki Aksaray
Akemseddin - Beypazar Gynk
mer Dede Gynk
Hzr Dede Bursa
Akbyk Sultan Bursa
nce Bedreddin Darende
Yazcolu Gelibolu
eyh Lutfullah Balkesir
eyh Ktahya
eyh ftade Bursa
Aziz Mahmud Hdayi stanbul
Muslihiddin Halife skilip
Uzun Selahaddin Bolu
Hazretlerinin gnmze kadar gelen uzantlar ve yansmalar o kadar mkemmel ki Anadolu'nun her kesinde bir parasn bulmak ve yreklerde hissetmek mmkndr. lim ve tasavvuf ehli kimseler zerinde emei ve etkisi bulunan Hazretleri iin kltrmzn temel talarndan biridir diyebiliriz. yle ki uzantlarnn gnmze kadar devam etmesi neseb-i aliyesinin halen etken olmas gnmz insanlar iin Allah'n bir ltfudur.

Eserleri
Somuncu Baba, zhir ve btn ilimlerdeki derin bilgisine ramen, ok az eser vermi veya ok az eseri bize ulam bir alim kiidir. Onun fazla eser vermi olmamas, daha evvel iret ettiimiz melmet merebinden de kaynaklanm olabilir. Nitekim onun yannda yetimi bulunan ve halifesi olan Hac Bayram Veli de, mderris olmasna ramen eser yazmam ve hatta Muhammediyye mellifi halifesi Yazcolu, eserini kendisine takdim ettiinde, Mehmet, bununla uraacana bir gnl haketseydin; bir gnle girip onun terbiyesiyle megul olsaydn, daha iyi olmaz myd? diyerek kendi dncesini de dile getirmitir. Bu zikredilen hakikata ramen, Somuncu Babann bize kadar ulaan erh-i Hadis-i Erban, Zikir Risalesi, Silhu-l Mrdn ve Kifu-l-Estar an Vechi-l Esrar eserleri mevcuttur.

eyh Hamid-i Veli Hazretlerinin soyu Darende'de; Halil Taybi ile gnmze kadar devam etmektedir. Prof. Dr. Ahmet Akgndz "Ariv Belgeleri Inda ve Nesebi Alisi" adl eserinde ariv kaytlarna dayanarak eyh Hamid-i Veli Hazretlerinin nesebi, nesli ve kabri erifi hakknda genie bilgiler vermektedir.

eyh Hamid-i Veli neslinden byk devlet adamlar, lim ve fzl zatlar yetimitir. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi de bunlardan birtanesidir.

Tavsiyeleri:
Arkadalarma ve Yolumuzdan Gidenlere Tavsiyelerim
Gizli ve aikr her yerde Allah'tan korksunlar.
Az yesinler, az konusunlar, az uyusunlar.
Avamn arasna az karsnlar.
Tm masiyet ve ktlklerden uzak dursunlar.
Daima ehvetlerden kansnlar.
nsanlarn elindekilerden mitlerini kessinler.
Tm zemmedilmi sfatlar terk etsinler.
vlen sfatlarla sslensinler.
iir ve ark (gnaha gtryorsa) dinlemekten kansnlar.
Ayr bir grle, kendini cemaatten ayr brakmasnlar.
A olarak lseler bile pheli hi bir lokmay yemesinler.


iirleri:
Biz Ol Uak- Serbazz

Biz ol uak- serbazz
Akl rd bize yar olmaz
Mey-i ak ile sermestiz
Bize hergiz humar olmaz

Diriyiz daim, lmeyiz
Karanularda kalmayz
ryp toprak olmayz
Bize leyl nehar olmaz

Bizim illerde ay gn
Sebat zre durur daim
Televvn eriip ona
Gehi bedr hilal olmaz

Bizim glendeki gller
Dururlar taze solmazlar
Hazan olup dklmezler
Zemistan bahar olmaz

arab- ak n itik
Feragat mlkne gtk
Yanp aknla tututuk
Bize tahrik tar olmaz

Ereliden ems nuruna
Vcudum zerreden katre
Ne katre ayn-i bahar oldu
Ona k'ar kenar olmaz

Brak ey Hamida var
Grsem desen sen ol yar
Gricek ol tecellay
Ondan zge kemal olmaz

x
Senden Dolu ki Cihan

Senden dolu iki cihan
Oldum zuhurundan nihan
Ger bulayam seni ayan
Ya Rab n'ola halm benm

Dilde kanaat olmaya
Zht ile taat olmaya
Senden hidayet olmaya
Ya Rab n'ola halm benm

ol gn ki mizan kurula
Hak kapusunda durula
Halayk oda srle
Ya Rab n'ola halm benm

Alarm ite zar ile
Kaldum diri ayar ile
Bilimedim sen yar ile
Ya Rab n'ola halm benm

Hamidi'nin gz ya
Doldurur da ile ta
Bilmem n'idem garip ba
Ya Rab n'ola halm benm
Bu biyografi (somuncu baba) 5964 kez okundu.

Biyografi: somuncu baba Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.