Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


server paa kimdir ? server paa biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
server paa

Server Paa 

stanbul ehremini (Belediye Bakan)
7 Mart 1284-6 Temmuz 1286
19 Mart 1868-18 Temmuz 1870
Emanet Mddeti: 2 sene 4 ay

Bab- Seraskeri Nizamiye Hazinesi bakatibi Said Servet Efendinin oludur. 1237 (1821) tarihinde stanbulda domutur.
nce Harbiye Nezareti kalemlerinden birine tayin olunup derece derece ykselerek Kalem Mmeyyizliini kazandktan sonra Hariciyeye intisab etmi, 1850de Viyana Sefareti Bakatipliine tayin olunmu birka yl sonra da Paris Sefareti Bakatipliine memur edilmitir.

1854-55 tarihinde Petersburg Maslahatgzarlna atanan 1860ta stanbula gelerek Ticaret Mstear olmu, 1863 senesinde 6. Belediye Dairesi reisliine getirilmi, bu grevde bulunurken Komiser nvanyla Girid'e vali vekillii yapmtr.
19 Mart 1868de ehremanetine tayin olunan Sadrazam ve Hariciye Nazr Ali Paann vefatndan sonra Hariciye Nezaretine tayin olunmu, 1872de de Paris Sefaret-i Seniyyesine atanmtr.

Nafa Nezareti ve ura-y Devlet Reislii gibi grevlerde de bulunan Meclis-i Ayann ilk tekilinde ayanla seilmi ve daha sonra Ayan Reisliine getirilmitir.Daha sonra tekrar Hariciye Nezaretine getirilen Server paa bu grevinden istifa ettikten bir sre sonra Dahiliye ve Adliye Nazrl grevlerinde bulunmutur. 1885 senesinde Adliye Nazr olan 1886 senesinde vefat etmi ve Sultan Mahmud Trbesi bahesine defnedilmitir.
Bu biyografi (server paa) 1980 kez okundu.

Biyografi: server paa Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.