Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


selim(3.) kimdir ? selim(3.) biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
selim(3.)

Osmanl sultanlarnn yirmisekizincisi ve slam halifelerinin doksanncs.

Saltanat: 1789-1807
Babas: III. Mustafa Han - Annesi: Mihriah Sultan
Doumu: 24 Aralk 1761 Vefat: 28 Temmuz 1808

24 Aralk 1761'de Topkap Saray'nda dodu. ehzadeliinde en deerli hocalar elinde mkemmel bir eitim ve retim grerek yetitirildi. Yksek din ve fen ilimlerini, Arapa ve Farsa'y rendi. Amcas I. Abdlhamid devrinde hkmdarlk srasnn kendisine de geleceini dnerek, Avrupa devletlerinin siyasetini, idari ve askeri tekilatlarn renmeye alt. Amcasnn vefat zerine 28 Mart 1789'da tahta kt.

III. Selim Han'n hkmdar olduu srada Osmanl-Rus ve Avusturya harpleri devam etmekteydi. Bilhassa Krm'n Moskof igaline dmesi dolaysyla Selim Han ok zlyordu. Hazmedemedii bu durumu bir an nce dzeltmek istiyordu. O dmana haddini bildirmeden ve ecdadnn hn yerde brakmadan Allah'n cann almamasn ve devletin kuvvet bulmasn niyaz eder.

Cephedeki serdarlara fermanlar gndererek dmana kar cansiperane mcadele edilmesini ve Krm'dan karlmasn istedi. Buna karlk Osmanl ordusunun Rusya ve Avusturya cephelerinde bozgun durumunda bulunmas sebebiyle sadrazam Padiah'a "Askerde cenk edecek hal yoktur." diye cevap verdi. Bu haber zerine daha da kederlenen Sultan; "Ben kan alyorum." dedikten sonra, gece gndz uraarak gnderdii bunca askerin ne olduunu sorar. Lakin bu ordu ile zafer kazanlmasnn mmkn olmadn anlayan Selim Han, Avusturya ile 1791'de Zitovi, Rusya ile de 1792'de Ya muahedelerini imzalad.

Bu srada Avrupa'nn ve hususiyle komularnn Fransa ihtilali ile megul olmalarn frsat bilen Selim Han, derhal slahat teebbslerine giriti. Devlet adamlarnn slahat hakkndaki fikirlerini raporlar halinde ald. Bir komisyon kurarak slahat programn hazrlatt. Bu programda asker slahatn yan sra, mlk, idar, ticar, itima ve siyas slahatlar da yer alyordu. Bu programa bal olarak 24 Temmuz 1793'te Bostanc ocana bal, modern tarzda Nizam- Cedit adyla yeni bir ordu kurdu. Ordunun teknik snflar takviye edilerek, humbarac, topu ocaklar iin yeni kanunlar yapld. 1794'te Mhendishane-i Berr-i hmayun kuruldu. Ticar ve iktisad sahada yenilik yaplp, zahire nazrl kuruldu. Avrupa devletlerine daimi elilikler kurularak 1793'te ilk tayinler yapld. Avusturya, Fransa, Prusya ve ngiltere merkezlerine gnderilen eliler, bulunduklar memleketlerin her trl ilerlemeleri ve gelimeleri hakknda bilgiler toplayarak stanbul'a rapor edeceklerdi.

Selim Han geceli gndzl alma ile ksa bir srede gerekletirdii slahatlarn neticelerini grmeye balad. Msr' igal eden Napolyon'un 17 Mart 1799'da Akka kuatmas Nizam- cedit ordusu tarafndan krld. Akka nnde ar bir bozguna urayan Napolyon, 22 Austos 1799'da Msr' da terk etmek zorunda kald. 1803'te Arabistan'da ortaya kan vehhabi isyan bastrld. 1805'te Fransz ihtilalinin etkisiyle Rumeli'de ba gsteren isyan hareketleri Abdurrahman Paa komutasndaki Nizam- cedit askeri tarafndan ksa bir srede bastrld. Bu olaylar frsat bilen Rusya, Osmanl Devleti'nin iilerine karmaya balad. Osmanl topraklarna girerek Hotin, Bender, Kili ve Akkerman' ele geirdi. ngilizler Msr'a saldrd. Fakat disiplinli ve kudretli yeni Osmanl ordular, ngiliz ve Ruslara her cephede stnlk kurdular.

Osmanl ordusu cephede baarlar elde ederken, stanbul'da Nizam- cedit dmanlar harekete geti. Fransa ve ngiltere'nin de etkisi ile Osmanl devlet adamlarnn bazs da olaylar kkrtt. Aleyhte byk bir isyann balamas zerine III. Selim Han Nizam- cedit slahatlarn kaldrdn ilan etti. Ancak bununla yetinmeyen isyanclar Nizam- cedit taraftar devlet adamlarn ehit ettikleri gibi, Selim Han' da tahttan indirdiler (29 Mays 1807). Rusuk yaran Alemdar Mustafa Paa kuvvetleriyle gelerek Selim Han' tekrar tahta karmak iin harekete geti ise de daha nce davranan asiler, Sultan' ehit ettiler (28 Temmuz 1808). Laleli Camii yannda babas III. Mustafa Han'n trbesine defnedildi.

Selim Han saltanat mddetince ite ve dta dmanlaryla mcadele etmesine ramen, lke imar edilip fazla toprak kayb olmad. Balatt slahat hareketlerinin tam meyvelerini toplayaca srada ehit edildi. skdar'da Selimiye ve ieki Camii, Selimiye Klas ve Heybeliada'da Bahriye mektebini yaptrd. air ve hattat olup, iirlerinde lham mahlasn kullanrd.

HAKKINDA YAZILANLAR

nc Selim / Hayat, Sanat, Eserleri
M. Fatih Salgar
tken Neriyat stanbul 2001

Osmanl hnednnda san'atla uramak, geleneksel bir durum arzetmektedir. Bu ynyle Sultan, III. Selim'in, zellikle san'at severlerin nazarnda farkl bir yeri vardr. Bu grte, siyas hayat, yeniliki ruhu sebebiyle tahttan indirilmesi ve dramatik sonu, iirleri, besteleri, bulduu makamlar ve hattatl muhakkak ki etkili olmutur. En nemlisi, msiki hayatna getirmi olduu olaanst hareket ile msikimizin gnmze tm ihtiamyla gelmesinde byk rol oynamtr.
Bu biyografi (selim(3.)) 2907 kez okundu.

Biyografi: selim(3.) Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.