Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


selim(2.) kimdir ? selim(2.) biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
selim(2.)

Osmanl sultanlarnn onbirincisi ve slam halifelerinin yetmialtncs.

Saltanat: 1566-1574
Babas:Kanuni Sultan Sleyman - Annesi:Hrrem Haseki Sultan
Doumu: 28 Mays 1524 Vefat: 15 Aralk 1574

ehzadeliinde mkemmel bir tahsil ve terbiye grd. Devlet idaresini ve tekilatn iyice renmesi iin Anadolu'nun eitli yerlerine vali olarak gnderildi. Bu mddet iinde tahsiline devamla bilgi ve kltrn artrd. Babas Kanuni Sultan Sleyman'n Zigetvar'n fethi srasnda vefat etmesi zerine Ktahya'dan stanbul'a gelerek 30 Eyll 1566'da tahta kt.

Osmanl Devleti'ndeki saltanat deiikliinden istifade etmek isteyen devletler sulh yapabilmek iin elilerini stanbul'a gnderiyorlard. Selim Han uzun grmelerden sonra Avusturya ile sekiz yllna antlama imzalad (17 ubat 1567). Buna gre, Kanuni'nin Zigetvar seferinde zaptettii yerler Osmanl Devleti'ne kalacak ve Avusturya imparatoru her sene Osmanl Devleti'ne 30000 Macar altn vergi verecekti. ran ile yaplan bir antlama ile de Amasya sulh yenilendi.

Bu srada Yemen'de byk bir isyan km ve Zeydi imamlarndan Topal Mutahhar, Aden, San'a ve evresini ele geirmiti. 1568'de Yemen'e serdar olarak gnderilen Sinan Paa, Svey Donanmas kumandan Kurdolu Hzr Reis'in desteiyle isyan ksa srede bastrd. Mutahhar'n eline gemi olan btn yerler alnd.

Osmanl Devleti, Suriye ve Msr' alp, Kuzey Afrika'nn en mamur ksmna sahip olduktan sonra yol zerinde bulunan ve korsan gemilerinin barna durumuna gelen Kbrs adasnn alnmas bir zaruret halini almt. Bu itibarla II. Selim Han btn hazrlklarn tamamladktan sonra Lala Mustafa Paa'y Kbrs Serdarlna tayin etti. Lala Mustafa Paa btn Avrupa devletlerinin yardm etmelerine ramen 1 Austos 1571'de Kbrs'n fethini tamamlad. Ancak Osmanl Donanmas 7 Ekim 1571'de Hal donanmasna kar giritii muharebeyi kaybetti. Savata gemilerinin byk blmn kaybeden Osmanllar, ertesi sene denize daha byk bir donanma indirmeyi baardlar. Bu sebeple Avrupallar baarlarnn meyvelerini toplayamadlar.

Osmanllarn 1569'da Don-Volga kanaln amak zere giritikleri teebbslerden Ruslarn kkrtmalar ve kar koymalar zerine bir netice elde edilememiti. Bu sebeple Selim Han, 1571 baharnda Krm Han'n Ruslar zerine akna memur etti. Devlet Giray Han, 120,000 kiilik ordusu ile Rus ordularn on binlerce zayiat verdirerek datt ve Moskova'ya girdi. 150,000 esirle Krm'a dnen Devlet Giray, bu zaferi zerine Taht-alan lakabyla anld.

1574'te Bodan voyvodasnn isyani zerine Osmanl kuvvetleri ile birlikte hareket eden Krm kuvvetleri ksa zamanda duruma hakim oldular. Tunus meselesi ile de ilgilenen Selim Han, Kbrs'n fethi srasnda spanyollarn eline geen kalenin fethine Kl Ali Paa ile Koca Sinan Paa'y memur etti. spanyollarn yllardr tahkim ederek, hibir suretle zaptedilmez diye ndkleri Halk-ul-vaad, Osmanl ordusuna ancak otuz gn mukavemet edebildi ve 24 Austos'ta zaptedildi. 13 Eyll'de ise Tunus tamamen Osmanllarn eline geti.

Selim Han, Tunus meselesinin hallinden sonra ok gemeden 15 Aralk 1574'te rahatszlanarak vefat etti. Mimar Sinan'a Ayasofya Camii avlusuna yaptrd trbeye defnedildi.

II. Selim Han, uzuna yakn orta boylu, ak alnl, ela gzl ve sarnd. Avclk ve yay ekmeye son derece merakl idi. ehzadeliinde savalara katlmakla birlikte padiahlk mddetince bizzat itirak etmedi. Tecrbeli ve bilgili bir vezir olan Sokullu Mehmet Paa'y hkmet ilerinde serbest brakmakla en isabetli karar vermi ve sekiz sene muvaffakiyetli bir devir geirmitir.

Divan sahibi deerli bir air olan Selim Han, ayn zamanda imarc bir padiaht. Ksa sren saltanat dneminde Trk ve dnya sanatnn aheseri saylan Edirne Selimiye Camii'ni ina ettirdi. Ayasofya Camii'ni tahkim ettirerek gnmze kadar gelmesini salad. Bunlardan baka, Mekke-i Mkerreme'nin su yollarnn tamiri, Mescid-i Haram'n mermer kubbeler ile tezyini, Lefkoe Selimiye Camii ve Aziz Efendi tekkesi dier hayratlar arasndadr.
Bu biyografi (selim(2.)) 2666 kez okundu.

Biyografi: selim(2.) Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.