Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


sadettin kaynak kimdir ? sadettin kaynak biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
sadettin kaynak

Ho Sad "Son Asr Trk Musikiinaslar" yazar bnlemin Mahmut Kemal nal kitabnda ^n zgemiini, sanatnn gndermi olduu mektubu aynen koyarak yaynlamtr. Hafz Hac , Fatih Camii Mderrislerinden Ali Alddin Efendi^ nin oludur. Takasap semtinde Ltfipaa Mahallesinde domutur. bnlemin doum tarihini 1885 olarak vermitir.

Mustafa Rona ve Ylmaz ztuna doum tarihini 1895 olarak belirtmilerdir. 12 Ekim 1950 tarihli Resimli Radyo Dnyas dergisinin 17 nci saysnda ki bir syleide S.Kaynak doum tarihini; "apa^ da Ltfpaa^ da 311 tarihinde [1893] dnyaya gelmiim" diye aklar. Ayn syleide anne ve babasnn Karadeniz kkenli olduklarn da belirtir. Sanatnn lmnden 12 gn sonra yaynlanan 16 ubat 1961 tarihli Hayat Mecmuas^nda Orhan Tahsin , S.Kaynak^n vasiyetini aklar. 16 aralk 1958 gn hazrlanan vasiyetin son blmnde unlar yazldr: " Peygamber 63 sene yaad. Ben de 63 yandaym. Allah^ dan diliyorum ki bu sene leyim. Tamam alt yl oldu fel geleli. Bu senenin sonunda alt sene dolacak". bu belgenin hazrlanndan 3 yl sonra lmtr. Kendi beyanndaki iki yllk 311 (1893) fark, byk bir olaslkla, Hicri takvimin Miladi takvime hatal evrilmesinden domaktadr.

Sesinin gzellii ve musikiye olan yaknl kk yalarda dikkati ekmi, Hafz Melek Efendi^ den dini musiki , ilahiler renmi, Darafaka muallimlerinden Kazm Bey^ den (Kazm Uz) ve Kasmpaa Kkpiyal Camii imam Hafz Cemal Efendi^ den ve Neyzen Emin Dede^ den (Yazc) faydalanmtr. Ald youn dini eitim sonunda Hafz olmu ve stanbul niversitesi lahiyat Fakltesi^ ni bitirmitir. Sultanselim ve Sultanahmet Camii baimaml ve hatiplii de yapan besteci yaamn, bnlemin^ e yazm olduu mektupta yle anlatmaktadr.

Hafz Melek Efendi beni tatmin etmiyordu. Kasmpaa^da Kkpiyale Camii imam olan Hafz Cemal Efendi^ ye devama baladm. Bu zattan da mteaddit [eitli] duraklar, ilahiler ve drt be fasl mek ettim. lk getii eser Tab^i Mustafa Efendi^ nin Beyati Semaisi "kmaz deruni dilden efendim mehabbetin" dir. Bu zat da beni tatmin etmemee balad. Zekai Dede^nin raklarndan Darafaka^l Kazm Bey^e intisap ettim; bu zattan ok nadide eserler mek ettim. lk mek ettiim eser sb kr- natdr. O esnada Sultanselim baimamlna tyin olundum. Artk hocalara devamn g olacana kanaat getirerek kendi kendime notay renmeye baladm. Evvela bildiim eserlerin zerinden notasn okumaya altm, mteakiben [sonradan] bilmediim eserlerin notasn zmee, daha sonralar bestelediim eserlerin notasn yazmaya baladm. 1926 tarihinde Berlin^e gittim. Yolda avukat Ali evket namnda bir zata rastladm. Bana kendisine ait olan " Hicran elem sinei prhunumu dalar" msraiyle balayan gfteyi verdi. Bunu ayn yolculuk srasnda Hzzam makamnda besteledim.* Pathe, Columbia, Odeon firmalarna plak doldurdum. Balkan Muharebesi sralarnda Darlfnun Ulm-i er^iyye ubesine bilimtihat [snavla] girdim. Mektebi ikmal etmeden [bitirmeden] askere gittim. Diyarbakr^ a ihtiyat zbiti [yedek subay] olarak gnderildim. Mardin^de, Diyarbakr^da, Mamuretlaziz "Elaz"da ve Harput^ da bulundum. Buralarda halk musikisini esas kaynaklarndan tetkik ettim. Mteaddit vesilelerle [eitli nedenlerden dolay] Milano^ya, Viyana^ya ve Paris^e seyahatler ettim. Buralarda da Garp [Bat] musikisiyle yakndan temas ettim. Paris^te konser verdim [1930].
stanbul^a dndkten sonra film musikisi bestelemeye heves ettim. Msr^dan getirilen 85 adet filmi musikilendirdim. Her filmde 10 ila 20 tane eser mevcut idi. 5 sene mddetle peki Kardeler film irketine bal kaldm. Bu esnada yerli filmler iin eserler de besteledim. Yerli filmlerden Allahn Cenneti^nde, Arap filmlerinden Leyla le Mecnun da film sahasnda ilk bestelerimi verdim. Bu esnada rahmetli Atatrk beni artt. Bir Kur^an kerim verdi. mzasn koydu. Kur^an Kerimde muharebeye mteallik [savaa dair] ayetlerin tercmelerini tesbit ederek, ordu kumandanlarna bir nutuk vermemi emretti. Hazrlandm. Atatrk^n karsnda, Ordu kumandanlarnn hazr bulunduu bir mecliste bu emri yerine getirdim. Atatrk "Yahu, Kur^anda neler varm da bizim haberimiz yok" dedi. Mteaddit defalar birok vesilelerle Atatrk^n huzuruna kabul olundum. Feridun Fazl Tlbenti^ nin yapt Yavuz Sultan Selim Alyor filminin bestesi esnasnda nezf-i dimaiye duar olarak [ beyin kanamas geirip] fel oldum. 2 sene evvel 1953 tarihinde Sultanahmet Camiine ikinci imam tayin olunmutum.
Hafz Sadeddin Kaynak, uzun sren hastal sonunda 3 ubat 1961 gn vefat etti. Vasiyeti zerine Merkezefendi mezarlna gmld. Vasiyetinin son blm yledir. Bu evde benim bir pardesm, iki kat elbisem, bir bavulum, bir radyom, bir buzdolabm var. Bunlar Glfiye^ ye [ei] brakyorum. Benim evimde birikmi param yoktur. Emri hak vaki olduu zaman Sraserviler^de ki apartmanmn* 1, 3, 9 numaral dairelerinden kiralar alnp cenazemin tehiz ve tekfinine [kefenleme ilemi] sarf edilsin. Cenaze namazm Nuruosmaniye Camii erifinde klnsn. Merkezefendi^ de kabrim hazrdr. Kabir tam Glfiye yaptrr. Yazlacak ey udur : Sultanselim Camii erifi Baimam ve Sultanahmet Camii erifi kinci mam ve htibi mehur bestekr Hac Hafz ^n ruhuna fatiha.
*Bu yaznn taslaklar okuyan Muammer Karabey, sayfann arkasna yle bir not koymu. Aynen yaynlyorum. C.nl... "Dostum Ayhan Atakan merhum, bu apartmanda Hafz Sadettin Bey^in kiracs imi. Ondan rendiime gre Hafz S. Kaynak bu binay varlk vergisi srasnda zor duruma den Rum asll bir ahstan satn alm. Eski sahibini kirac olarak kabul etmi ve lnceye kadar kira almam. M. K."
Bu biyografi (sadettin kaynak) 7571 kez okundu.

Biyografi: sadettin kaynak Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.