Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


raif karada kimdir ? raif karada biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
raif karada

Raif KARADA, 28 Nisan 1920 tarihinde Yanyada dodu. Babas Yanya erafndan bankac Sleyman Beydir. Annesinin ad Selimedir. Lozan anlamas gereince yaplan anlamayla 1924 ylnda Trkiyeye gelen Sleyman Bey ailesi, stanbulda Pendike yerleti. Ozaman henz 4 yanda bulunan kk Raif, daha sonra Pendik ilkokulunu bitirdi.Sonra Kadky ortaokulundan mezun oldu.

Rumca, Osmanlca ve ngilizce bilen , ocukluk ve genlik yllarndan beri okumay ok seven bir insan olarak tannrd. Onunu bu okuma ak, daha sonraki yllarda yazma akna dnt. Bu akla , gazetecilii kendine meslek seti.1952 ylnda gnlk Yeni Byk Dou gazetesinde yazmaya balad. Daha sonra Son Havadis, Tercman ve Bizim Anadolu gazetelerinde yazm, dier taraftan da baz dergilerde de eitli yazlarn yaynlamtr. Bu yazlarndan pek ounu daha sonra kitap haline getiren , gazetecilik meslei dolaysyla yapt aratrma ve almalarnn meyvelerinin gazete stunlarnda kaybolup gitmesini hazrlad kitaplarla engellemitir. Bu sayede milli ktphanemizi, gerek sade ve akc Trkesi, gerekse de aratrma deeri ynnden birok kymetli eserle zenginletirmeye hizmet etmitir.

te bu aratrma ve almalarnn semeresi olan ve gnmz asndan da bir k olan ve elden dmeyen , sahasnda tek kaynak olma zelliini halen srdren Petrol Frtnas, Muhteem mparatorluu Ykanlar gibi eserleri halen bir k olarak elimizden dmemektedir.

Selver hanmla evlenen Karadan bu evlilikten iki olu dnyaya gelmitir. Murat ve Ferhat.

, hem ok iyi bir insan, hem de ok iyi bir aile reisi olarak yaad. 22 Aralk 1973 ylnda, son derece shhatli bir ekilde gittii Ankarada kald otel odasnda, henz gen saylacak bir yata (53 yanda) esrarengiz bir ekilde vefat etmi, bu haber gerek ailesini ve gerekse dostlar, hayat boyunca mefkuresine bal olarak yaad milliyeti evresi byk bir zntyle sarslmtr.

, kendisini tanyan ve candan seven arkadalar arasnda eski Trk illerinden kopup gelen bir rzgar gibi hr, temiz, mert ve drst kiilii ile yle gzel kokular getirmitir ki,bunlar, brakt eserleriyle de burcu burcu tter bulursunuz. Ve bu unutulmaz eserler, onun kiiliini ebediletirmek iin yeterlidir.

DRT KTABIYLA RAF KARADA

Bulut Fikret lolu

Aratrmac kimliiyle yapt, merak uyandran yorumlar ve tehisler. Gazeteci kimliiyle de neriler sunmaktan ziyade, gerekleri ak biimde halka sunma zdrab. nce, gizli ve ar, ak eletiriler. Hikaye, roman tarznda akc, sade anlatm. Zaman zaman da cmleler, resmi evrak gibi fotoraflyor hayat. arpc misallerle dolu savlar, esrarengiz iddialar bnyesinde barndryor. Edebi kimliini de eserlerine yanstan merhum yazar , belki de yazmak istediklerinin ounu yazamayan, ama yazdklaryla da toplumumuzun geni kitlelerine hitap eden bir ahsiyet.

28 Nisan 1920de, Yanyada dnyaya gelen n babas Yanya erafndan bankac Sleyman Bey ve annesi de Selime Hanmdr. Lozan Anlamasnn gerei olarak yaplan nfus mbadelesiyle, 1924 ylnda Trkiyeye gelen bu aile, stanbulda Pendike yerleir. Pendik lkokulundan sonra Kadky Ortaokulunu da bitiren , Rumca, Osmanlca ve ngilizce bilir. Okuma ak yazma akna dnnce de gazetecilii kendine meslek olarak seer. Yeni Byk Dou, Son Havadis, Tercman ve Bizim Anadolu gazetelerinde almann yan sra, baz dergilerde de eitli yazlar yaynlanr. Bu yazlarnn hemen hemen hepsini kitap haline getirip, bize okunmaya deer bir ok eser brakr. Balca kitaplar: Binbir Gece Masallar, Uyvar nnde Trk Gibi, 10 Temmuz nklab ve Netayici, ark Meselesi, Petrol Frtnas, Muhteem mparatorluu Ykanlar ve Musul Raporudur. Kitaplar bir kesim tarafndan youn eletirilere maruz kalr. Bir kesim tarafndansa takdire ayan bulunur. 22.12.1973te de son derece shhatli iken gittii Ankarada, bir otel odasnda , esrarengiz bir ekilde hayata gzlerini yumar. Ardnda ei Selver Hanmdan Murat ve Ferhat adnda iki ocuk brakan n vefatndaki sr perdesi hala kaldrlabilmi deildir. Kendisinin bu gen yata esrarengiz lm, bize Petrol Frtnas kitabndaki Irak Kral Faysaln Esrarengiz lm (s.265) balkl yazsn hatrlatr. nk kitaplarnda anlatt menfaatler dnyasnda yaanan esrarengiz lmler gibi Kral Faysaln lm de yazarn kaderiyle byk benzerlik tar. Kitaplarnda stne bast gerekler belki de onu bu dosyas kapanmam lme gtren nedendir. Zaten Muhteem mparatorluu Ykanlar kitabnda da Sultan Abdlazizin intihar etmediini, cinayete kurban gittiini ak delillerle iddia eder.

te yukarda ksaca kendisini anlatmaya altmz , lkemizde ses getiren drt kitabyla tekrar okurlaryla bulutu. Emre Yaynlarnn bast ve ierdii konular itibariyle gncelliini yitirmeyen bu drt eser: ark Meselesi, Petrol Frtnas, Muhteem mparatorluu Ykanlar ve Musul Raporu. Kafalarmzda beliren, zor bir ok soru iaretine, tatminkar cevaplar sunan, uzun ve youn emeklerin semeresi bu eserler, sanrm tartlmaya uzun yllar devam edecektir.

ark Meselesi:

?ark meselesi, imdiye kadar, yalnz bir trl tarif edilmi deildir. Fakat, muhtelif tarihilerin, birbirinden ayr muhtelif tarifleri arasnda ciddi benzerlikler vardr. Bu bakmdan, ark meselesi baz farklarla, umumiyetle ayn gr erevesinde mtalaa edilmitir. Meseleye bu bak asyla giren yazarn, yaklamlarn rnek verdii aratrmaclar: Fransz mverrih Sinyobos, Albert Sorel, Borjva, Edward Deriyo ve grleri ilerici bat tarihileri arasnda kabul gren Rus Soloviyef. Anlatlmak istenen genel sorun batl milletlerin genel karakterleri, harici siyasetleri, douyu smrgeletirmelerinde kendi ilerindeki mcadeleleri ve bunlarn douya yansmas, meydana gelen olaylar. Bu sorunda Avrupa ile Asyann arpmas tarihin Hrmz ile Ehrimeni olarak tarif ediliyor. Yazarn rneklerinde Deriyo ?slam arkadan vurmak, yatanda ezmek istiyordu szyle Corafi Keiflerin asl niyetini ifa ederken, Albert Sorel ?Trkler Avrupada grnr grnmez ortaya bir ark meselesi kt... Trklerin, uyuklayan Avrupalnn afyonunu patlatmas hadisesi ylesine derin bir tesir yapmtr ki aradan yedi asr gelip gemi olmasna ve bir gn eski dipdiri delikanlnn hasta adam(?) ekline sokulmasna ramen, Avrupalnn yirmi batn torunlar dahi bu Trk hastalndan kurtulamamtr diyor. ark meselesini ikiye ayran yazar, sadece dini ilgilendiren ksmn slamn geliimine gtrrken; dini ve iktisadi ksmn da Osmanl ile badatryor. Yazara gre geni manas ile mesele Mslmanlar ile Hristiyanlar arasndaki anlamazlk, mcadele, msademelerden meydana gelen olaylarn heyet-i umumiyesi; asli mahiyeti ve en iddetli ekilde devam, Trklerin slama yardmc ve ba olmalardr. Bunun akabinde Trklerin deiik cephelerde, zamanlarda, meseleye karlk yaptklar, siyasetleriyle anlatlrken; Bizansllarn, Hallarn, Habsburglarn, Franszlarn, talyanlarn, Greklerin, Ruslarn, ngilizlerin ark siyaseti geni tafsilatyla anlatlyor. Bugn arktaki hadiselerin gerek sebeplerinin tespitiyle, kitabn 18. sayfasna meselenin son asrlardaki zne temas ediliyor: ?Bilhassa, XIX. Asrn yarsndan sonra ve XX. Asrda, petroln ark memleketlerinde mebzul miktarda oluu ve hammaddenin kmr ile mteharrik sanayi ve nakliye vastalarnda kullanlmaya balamas, batl sanayilemi milletleri, ark meselesini bir iktisadi mesele, daha doru tabiri ile bir petrol meselesi haline sokmaya mecbur etti.

Petrol Frtnas:

?Petrol, XX.asrn en kymetli hammaddesi... Dnyann en kudretli ve rakipsiz hammaddesi haline getirildikten sonra, yeryzne karlabildii her yerde ihtilaller, ktaller, hkmet darbeleri birbirlerini kovalam ve petrole sahip memleketlerin halklar hibir zaman rahat bir nefes alamamtr. Yazdklarnn hakikatin tam ifadesi olamayacan ama hakikate en yakn olduunu ifadeyle, anlatlanlarn hayal mahsul ve mbalaal olmadnn altn izen yazar, 1900lerde belirlenen petroln istikbalini ?petrol dnyay idare edecek kuvvettir szleriyle aklyor. Yazara gre petrol XX. asrn dillerden ve dudaklardan dmeyen en kudretli maddesi, nice devletleri birer oyuncak, nice devletlileri de birer alet haline getiren, hibir eyi tesadflere brakmayan, daima neticeyi kendi lehine eviren ana unsurdur. Kendi anlatmyla ?tarih kitaplarnn ark siyaseti adn verdikleri bu mcadelenin mihrakn tekil eden petrol nelere kadir deildi. Kitapta tetkik edilen konu petroln dnya siyasetine nasl hakim olduu, bu hakimiyet iin yaplan mcadelelerdir. Bu devler mcadelesinin sonucunda devletlerin nasl ykldklar, dnya haritasnn yeni batan nasl tanzim edildii anlatlyor. Yazar yaanm ve yaanmakta olan mcadeleyi insafsz, merhametsiz olarak nitelendiriyor. ?harp ve sulh, hammadde kaynaklar zerinde ve bu kaynaklarn bulunduu sahalar civarnda cereyan eden gizli ve korkun bir takm mcadelelerin eseridir diyen yazar, aratrmalarn bu blgeler zerinde younlatryor. Bundan nce Deterdingin banda bulunduu ngiliz Royal-Dutch Shell grubuyla, Rockfellerin banda bulunduu Amerikan Standard Oil hakknda, kurulularndan, geliimlerine kadar geni bilgi verilerek, petrol blgelerindeki mcadeleleri ve dier devletlerin bu yara katlma abalar anlatlyor. Bu irketlerin Osmanl ve sonrasnda Trkiye, ran, Irak, Suudi Arabistan, Romanya, Venezella, Kolombiya, Nikaragua, Meksika gibi lkelerdeki faaliyetleri; Musul, Bak petrolleri konusundaki almada dier lkelerle (Rus, Alman, Fransz) yaadklar atmalar, yaptklar yarlar ve yapmack dostluklar okura sunuluyor. Bu mcadelede gizli servislerin rol, hkmetlerin abalar, oynanan siyasi oyunlar ve Kurtulu Savandaki Yunanllar gibi kullanlan milletler gzler nne seriliyor. Kitaptan lkemiz adna karlabilecek en nemli sonu ise petroln yazarn tabiriyle 600 yllk muhteem imparatorluu ykma gtrmesidir.

Muhteem mparatorluu Ykanlar:

Grld gibi, batnn ark siyasetinin ana esi petrol ve onun ykma gtrd koskoca bir imparatorluk. Yazar genel olarak ?bir millet eer tarihini bilmiyorsa, tarihi yanl retiliyor ve bilerek baka bir istikamete sevk ediliyorsa, o millet iin k mukadderdir yorumuyla yukarda bahsetmeye altmz eserlerinin devamnda, kendisini byle bir aratrmaya iten nedeni vurguluyor ve pek geri deil, yz yl evveline giderek ?bu anlama keyfiyetini yerine getirmek iin bu tecrbeyi yaptk ve Sultan Abdlazizin katli hadisesini ele aldk; zira, bu mevzu zerinde, Trk milletinin salahiyetli bildii zevatn hemen hepsinin yazdklar, birbirinin devam ve teyidi mahiyetinde olarak daima bir istikamette gelimi ve hepsi bir noktada ittifak etmilerdir: Sultan Abdlaziz katledilmitir, intihar etmemitir diyor. Osmanlnn yklma srecinde meydana gelen ve hala tartlan bu olay ele alarak, yazar geni apl bir aratrmay okurlarna sunuyor. Han hilale at savata Osmanlnn dnm noktas merutiyet dnemiyle konuya girerek, ynetimiyle, muhalefetiyle, Avrupasyla dnemi anlatyor. Mustafa Reit Paann ahsiyeti, almalar; ngiltere ve Rusyann Osmanl zerindeki emellerine deiniliyor. Sultan Abdlaziz Hann tahta kyla yaanan gelimeler, denizcilikte yaplan yenilikler, Krm Harbi, Karada meselesi, batl devletlerin ittifaklar, mlki slahatlar anlatlyor. Ermeni Bapiskoposu, Rum Patrii ve Hahambann yan sra ismi en ok zikredilen ahslarsa Mustafa Reit Paa, Rus Sefiri Prens Menikof, Mustafa Fazl Paa, Mithat Paa, Ahmet Mithat Efendi, Ali Suavi, Namk Kemal, Hseyin Avni Paa, Ali Paa, Fuat Paa, ngiliz Sefir Elliot ve Jntrklerdir. Bu ahslar ve menfaat evreleri etrafnda Abdlaziz Hann katli vakas sanki halka sunulmu bir rapor eklinde delillerle ispata allyor.

Musul Raporu:

Osmanl mparatorluunun yklndan sonra yeni Trk Devletinin snrlarna dahil edilemeyen, dibimizde olmasna ramen varln baka bayrak altnda devam ettiren, siyasi oyunlar kurban Musul. mparatorluun yok edilmesi srecinde, topranda barndrd binlerce ton petrol ile Ortadounun en stratejik yerlerinden birisi Musul. a gre ?Osmanl mparatorluunun kesin tasfiyesinin yapld yer svireni Lozan ehridir. Trkiye Lozanda, sadece bir imparatorluu ve ona bal messeseleri deil, Trklkleri phe gtrmez bir ok Trk topran da yeni devletin hudutlar dnda brakmtr. Trk milleti iin daima zdrap konusu olacak bu yerlerden bir tanesi de Musuldur. Yazd eserleri birbirine zincir halkas gibi bal olan , Musul Raporu kitabyla son halkay tamamlar. O kaybettiklerimizde en ok ses getiren Musulu ele alarak zerinde alt raporu deitirmeden aynen sunar. Zamann Belgrad bykelisi Hikmet Beyin ?Sevr anlamasnn Trkiyeden koparmak istedii araziden fazla nemli bir arazi parasn koparmtr sznn ispatdr eser. Musul Raporu, 1924te Musul meselesinin Cemiyet-i Akvama intikaliyle oluan bir almadr. Cemiyet-i Akvam bir rapor hazrlamas iin eski Macaristan babakan Kont Teleki bakanlnda, sve bykelisi Msy Auf Wirseen, Belikal Albay Paolisten oluan bir komisyon kurar.Trkiyeden komisyona grevli olarak Cevad Paa gnderilir. te bu eser ubat-Temmuz 1925 tarihlerinde komisyonun blgeyi dolaarak hazrlad, Cemiyet-i Akvamn karar vermesinde etkili olan raporla, Trkiye Cumhuriyeti hkmetinin grlerini almak zere davet ettii Paris niversitesi Hukuk Fakltesi ve Siyasi limler Akademisi profesrlerinden Msy Gilbert Jidelin Musul meselesi hakkndaki grlerinden oluur. mer Hakan zalpin almalar neticesinde hazrlanan Musul Raporu n eserinde belirttii gibi kendi bak as deildir: ?Bu eserin her satrndaki her kelime, virglne varncaya kadar, yabanclardan kurulu bir heyetin hazrlad ve mensubu bulunduu Cemiyet,i Akvamn genel kuruluna verdii gerekeli raporun kendisidir.

Gnmze geldiimizde, etkilerini zerimizden atamadmz 11 Eyll Olay, Afganistan ve Irak savalar gz nne alndnda ortaya atlan tarihin sonu ve medeniyetler atmas tezlerinin de n anlatt batnn ark siyasetinin neticesinde gerekletiini ve arktan ziyade tm dnyay kapladn aka grebiliriz. Bu siyasetin ana nedeni enerji, yani petrol, bu hammaddeyi elde etmek iin yaplan mcadeleler neticesinde yklan devletlere en iyi rnek Osmanl mparatorluudur. Trkiyenin ngiltere ile yaad Musul sorununda da olduu gibi, siyaset menfaat iin yaplr, menfaatler de acmak nedir bilmez; yakar ve ykar.

Emre Yaynlar'nda kan Eserleri :
1- Petrol Frtnas
2- Muhteem mparatorluu Ykanlar
3- ark Meselesi
4- Musul Raporu
Bu biyografi (raif karada) 2591 kez okundu.

Biyografi: raif karada Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.