Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


r.l.mellema kimdir ? r.l.mellema biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
r.l.mellema

Hollandal Dr. R. L. Mellema

Dr. Mellema, Amsterdam'da Tropical mzesinin, slam eserleri ksmnn mdrdr. Wayang Bebekleri, Pakistan Hakknda Bilgiler, slamiyeti Tantma eserleri ile mehurdur.

1919 senesinde, Leiden niversitesinde ark dillerini incelemee baladm. Hocam btn dnyann ok iyi tand Arap lisanna vakf, Prof. Hurgronje idi. Bana Arapa okuma, yazma ve tercme etmei retirken, ders kitab olarak Kuran- Kerim ile mam- Gazalinin eserlerini vermiti. Esas alma mevzuu, slamiyetde Hukuk idi.Ben, slam tarihi ve slamiyet ile alakal ilmler hakknda, o zamana kadar Avrupa dillerinde neredilmi bir ok kitap okudum. 1921 ylnda Msra giderek, El-Ezher medresesini ziyaret ettim. Bir ay kadar orada kaldm. Bundan sonra, Arapadan baka Sanskrit ve Malayi dillerini de rendim. 1927 senesinde, o zamanlar Hollanda smrgesi olan Endonezyaya gittim. Cakartada yksek okulda Cava dilini renmee baladm. 15 sene mddetle kendimi yalnz Cava dilinde deil, ayn zamanda eski ve yeni Cava medeniyet tarihinde de yetitirdim. Btn bu mddet zarfnda, hem mslmanlarla temas ediyor, hem de elime geen Arapa kitablar okuyordum. kinci Cihan Harbinde, Japonlar Endonezya adalarn igal ettiler.Beni esir aldlar. Harp bitinceye kadar sren ok zahmetli bir esaret hayatndan sonra, tekrar Hollandaya dndm ve Amsterdamda Tropical mzesinde kendime bir i buldum. Burada tekrar slamiyet zerine almaa baladm. Benden, Cavadaki mslmanlar anlatan kk bir kitap yazmam istemilerdi. Bu ii de ele alarak tamamladm. 1954-1955 seneleri arasnda, Pakistandaki mslmanlar hakknda ett yapmak zere, beni oraya gnderdiler. O zamana kadar yukarda da sylediim gibi, yalnz Avrupa dillerinde slamiyet hakknda kan eserleri okumutum. Pakistana gidip, Pakistanl mslmanlarla temas edince, slamiyeti bsbtn baka bir ekilde grmee baladm. Lahorda mslman dostlarmdan beni camilerine gtrmelerini rica ettim. Bunu memnuniyetle karladlar ve beni bir Cuma Namazna gtrdler. badeti byk bir dikkat ile seyrettim ve dinledim. zerimde o kadar byk bir tesir yapt ki, adeta kendimden gedim. Artk kendimi mslman olmu kabul ediyor, mslmanlarn ellerini bir karde olarak skyordum. Camideki hissiyatm, 1955 ylnda Pakistan Quarterly mecmuasnn 4. saysnda yle naklediyordum:

Bu sefer, daha kk bir camie gittik. Bu camide ok iyi ingilizce bilen ve Penab niversitesinde profesrlk yapan bir alim vaaz verecekti. Kendisi vaaz verirken onu dinleyenlere: Bugn aramzda uzak bir yerden, Hollandadan gelmi bir mslman kardeimiz var. Onun da iyi anlamas iin urdu diline daha fazla ngilizce kelimeler kartracam dedi ve ok gzel bir vaaz verdi. Ben dikkatle dinledim. Vaaz bittikden sonra, camiden ayrlmak isterken, beni oraya getiren Allame Sahib, beni dikkatle seyreden mslman kardelerin, benim de bir eyler sylememi arzu ettiklerini, kendisinin benim syleyeceklerimi Urdu diline tercme edeceini bana bildirdi. Bunun zerine ben de onlara unlar syledim: Ben ta uzakdan, Hollanda ismli memleketten geliyorum. Orada bulunduum yerde ok az mslman vardr. Bu adedi az olan mslmanlar size selamlarn bildirmee beni memur ettiler. Sizin istiklalinizi kazanm olmanza ve bylece dnyada yeni bir mslman devleti daha kurulmu bulunmasna ok seviniyorum. Yedi sene evvel kurulmu olan Pakistan, vaziyetini tamamiyle salamlatrmaa muvaffak olmutur.Balangda ekdiiniz birok mkilatdan sonra, artk memleketiniz feraha kavumutur ve sratle terakki etmektedir. Pakistann gelecei ok parlaktr. Ben memleketime dndm zaman, vatandalarma sizlerin ne kadar nazik, kibar, cmert ve misafirperver olduunuzu uzun uzadya anlatacam. Bana kar gsterdiiniz byk muhabbeti hi bir zaman unutmyacam. Bu szlerimi Allame Sahib, urdu diline terceme edince, camideki btn mslmanlarn yanma koarak, ellerimi skmaa ve beni tebrik etmee baladklarn byk bir zevkle grdm. Kalblerinden gelen bu candan kardelik tezahr, beni son derece mesrur etti. Ben artk tamamiyle mslman kardeler camiasna girdiimi gryor ve kendimi ok bahtiyar hissediyordum.

Pakistanl mslman kardeler, bana slamiyetin yalnz nazariyelerden ibaret olmadn gsterdiler ve isbat ettiler ki, slamiyet her eyden nce ahlak gzelliidir ve bir insann iyi bir mslman olmas iin, ok temiz ahlakl olmas lazmdr.

imdi ikinci suale, yani sizi slamiyete en ok ne ekdi? sualinize cevab vereyim:

Beni mslman olmaa sevk eden ve btn kalbimle slam dinine balyan hususlar unlardr:

1.Tek Allahn varl. slamiyet, bir tek byk halk tanr. Bu byk yaratc ne domutur, ne dourur. Bir tek yaratcya inanmak kadar mantki ve makul ne vardr? En basit dnceli bir insan bile, bunu doru bulur ve buna iman eder. smi Allah olan bu tek byk yaratc, en byk ilmin, en byk hikmetin, en byk kudretin ve en byk gzelliin sahibidir.Merhamet ve efkati de sonsuzdur.

2.Allahu teala ile kul arasnda kimsenin bulunmay, slamiyetde kul, rabbi ile kar karya gelir ve dorudan doruya Ona ibadet eder. Allahu teala ile kul arasna, kimsenin girmesine lzum yoktur. nsanlar, gerek dnyada, gerek ahiretde yaplmas gereken hususlar, Allahu tealann kitab olan Kuran- Kerimden, hadis-i eriflerden ve slam alimlerinin kitablarndan renirler. Yapdklar ilerin hesabn yalnz Allahu tealaya verirler. Bir insan ancak Allahu teala mkafatlandrr veya cezalandrr. Allahu teala, hibir kulunu, yapmad bir iden mesul tutmaz ve hibir kuluna yapamyaca bir ii emretmez.

3.slamiyetdeki byk merhamet. Bunun en ak ifadesi, Kuran- Kerimdeki Zorla mslman yapmak yokdur mealindeki ayettir. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam, bir mslmann ilim renmek iin, icabederse, en uzak yabanc memleketlere gitmesini emretmektedir.Mslmanlara, mslmanlkdan evvel gelen hak dinlerin bozulmayan ksmlarna hrmet etmeleri de emrolunmaktadr.

4.Hangi rkdan, hangi milletden ve renkden olursa olsun, btn mslmanlarn karde saylmas. Dnyada, yalnz mslmanlk bu byk gayeye vasl olmutur. Hac zamannda, dnyann her tarafndan gelen yzbinlerce mslmann ayn ihram rtsne sarlarak secdeye kapanmas, btn mslmanlarn karde olduklarn bildiren muazzam bir ifadedir.

5.slamiyetde maddiyat ile maneviyata ayn kymetin verilmesi. Dier dinlerde, yalnz ruhdan, maneviyatdan ve anlalmaz baz garib hususlardan bahsolunur. Halbuki, slam dininde hem beden, hem de ruh ayn derecede dikkat nazarna alnm, insanlara yalnz ruh temizlii deil, beden temizlii iin de lzumlu btn hususlar emir olunmutur. nsann ruhi inkiaf, bedeni ihtiyac ile birletirmi ve onun maddiyatna hakim olarak, nasl yaamas icab ettii, gayet ak bir surette beyan edilmitir.

6.slamn, alkol ve uyuturucu maddeleri ve domuz etini haram etmesi. Kanaatma gre beeriyetin bana en byk felaketleri getiren, alkol ve uyuturucu maddelerdir. Bunlar men etmesi, slamiyetin ne kadar muazzam bir din olduunu ve zamanndan ne kadar ilerde bulunduunu gstermee kafidir.
Bu biyografi (r.l.mellema) 2234 kez okundu.

Biyografi: r.l.mellema Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.