Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


peyami safa kimdir ? peyami safa biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
peyami safa

(1899- 15 Haziran 1961): Yazar. stanbul'da dodu. Mehur air smail Safa'nn oludur. Dzenli bir renim gremedi. Kendi kendisini yetitirdi. 13 yanda hayata atld. Posta Telgraf Nezaretinde alt. retmenlik (1914-1918), gazetecilik (1918-1961) yapt. Hayatn yazlar ile kazand. stanbul'da ld.

Kardei lhami ile Yirminci Asr adl bir akam gazetesi kard. Bu gazetede "Asrn hikyeleri" ilk hikyelerini imzasz yaynlad (1919), Kltr Haftas (21 say, 15 Ocak-3 Haziran 1936) ve Trk Dncesi (63 say, 1953-1960) adlarnda iki de dergi kard. Tasvr-i Efkr, Cumhuriyet, Milliyet, Tercman, Son Havadis gazetelerinde yazd. ok sevdii olu Merve'yi askerliini yapt sra kaybetmesi 'y ok sarst. Bu olaydan birka ay sonra stanbul'da ld. Edirnekap ehitlii'nde gmldr.

kendi kendisini yetitirmi ender ahsiyetlerden biridir. Franszcay Franszca gramer kitab yazabilecek kadar renmitir. 43 yl hi durmadan yazd. Gl bir fikir adam, romanc ve polemikidir. Nzm Hikmet Ran, Nurullah Ata, Zekeriya Sertel, Muhsin Erturul, Aziz Nesin'le polemie giritir.

ld zaman Son Havadis gazetesi ba yazar idi.

halk iin yazd edeb deeri olmayan romanlarn "Server Bedi" imzas ile yaynlad. Saylar 80'i bulan bu eserler arasnda; Cumbadan Rumbaya (1936) romanyla, Cingz Recai polis hikyeleri dizisi en nlleridir. Ayrca ders kitaplar da yazd. 'nn fkra ve makalelerinde salam bir mantk dokusu ve inandrclk grlr. Romanlarnda olaydan ok tahlile nem verdi. Toplumumuzdaki ahlk kntsn, medeniyetin yaratt bocalamay, nesiller ve sosyal evreler arasndaki atmay dile getirdi. Zt kavramlar, duygu ve dnce tezadn ustaca iledi.

Romanlar: Genliimiz (1922), imek (1923), Szde Kzlar (1923), Maher (1924), Bir Akamd (1924), Snglerin Glgesinde (1924), Bir Gen Kz Kalbinin Crm (1925), Canan (1925), Dokuzuncu Hariciye Kouu (1930), Fatih-Harbiye (1931), Atilla (1931), Bir Teredddn Roman (1933), Matmazel Noralya'nn Koltuu (1949), Yalnzz (1951), Biz nsanlar (1959). Hikyeleri: Hikyeler (Halil Akgz derledi, 1980). Oyunu: Gn Douyor (1932). nceleme- denemeleri: Trk nklbna Baklar (1938), Byk Avrupa Anketi (1938), Felsef Buhran (1939), Millet ve nsan (1943), Mahutlar (1959), Mistisizm (1961), Nasyonalizm (1961), Sosyalizm (1961), Dou-Bat Sentezi (1963), Sanat- Edebiyat-Tenkid (1970), Osmanlca-Trke- Uydurmaca (1970), Sosyalizm-Marksizim- Komnizm (1971), Din-nklp-rtica (1971), Kadn-Ak-Aile (1973), Yazarlar-Sanatlar- Mehurlar (1976), Eitim-Genlik-niversite (1976), 20. Asr- Avrupa ve Biz (1976). Ders Kitaplar: Cumhuriyet Mekteplerine Millet Alfabesi (1929), Cumhuriyet Mekteplerine Alfabe (1929), Cumhuriyet Mekteplerine Kraat (I-IV, 1929), Yeni Talebe Mektuplar (1930), Byk Mektup Nmuneleri (1932), Trk Grameri (1941), Dil Bilgisi (1942), Fransz Grameri (1942), Trke zahl Fransz Grameri (1948).

Beir Ayvazolu, Peyami, Hayat, Sanat Felsefesi Dram'n yaynlad (1998).

ESERLERi:

BiZ INSANLAR

Mtefekkir romanc bu eserde insan ruhunun derinliklerine byk zekasnn n tutmaktadr. romanda asil bir ruhun insann anlalmazl karsndaki bunalmlar, ikiyzlle ve bayalklara kar isyan verilmektedir. Harb yllarnn ahlk ve itimi hayan verilmektedir. Harb yllarnn ahlk ve itim hayat perian eden havas iinde drstln ve lkcln savunmas yaplmakta, kozmopolitlie kar milliyetilik, materyalizme kar maneviyatlk bayraklatrlmaktadr.

YALNIZIZ

, bu eserinde insanl materyalizmin kr enberini krmaa, kendini kaybettii ruhunu bulmaya armaktadr. Asrmzda insann btn problemleri bu noktada dmlenmektedir. Ve Allah' bilmedike, insanlk buhrandan buhrana yuvarlanacak, huzur ve skun bulamayacaktr.

FATiH HARBiYE

Yazar bu romannda Tanzimat'tan kopup gelen, Mill Mcadelede ve sonraki yllarda alevlenen batllama hareketlerinin Trk tipindeki ve cemiyetindeki etkilerini incelemektedir.

MATMAZEL NORALiYA' NIN KOLTUU

'nn mizac ve ruh yapsna uygun den bir konuyu ihtiva etmektedir. Ruhu ve aklc dnya grnn yazarn anlay erevesinde birletirilmesi esasna dayanr.

DOKUZUNCU HARCYE KOUU

Roman, yalnz ve hasta bir ocuun zdrabn, ocuka akn ve kskanln; mes'ud olmak isteyen bir gen kzn temiz sevgisini; inanmak arzusu btn benliini saran bir insan kuruntularn ve plak hastahane duvar gerisindeki hkrklarn anlatr.

MAHER

Yazarn grlerini deiik bir tarzda iledii bir romandr.

MEK

Yazarn ilk romanlarndandr. Yazar bunda da btn eserlerinde iledii konular, bir baka tarzda yeniden ilemektedir.

CANAN

'nn "imek", "Bir Akamd", "Maher" romanlar tarznda bir dier eseridir.

SZDE KIZLAR

Gnmzn kzlarn, onlar mesud yahud bedbaht edebilecek hususlar birer ibret levhas gibi yanstmaktadr.

TRK NKILABINA BAKILAR

Atatrk nklblar ncesindeki fikir cereyanlarn en gerek kaynaklaryla ortaya koymaya almtr.
Bu biyografi (peyami safa) 14370 kez okundu.

Biyografi: peyami safa Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.