Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


osman rauf alper kimdir ? osman rauf alper biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
osman rauf alper

Osman Rauf Alper

, 1928 Elaz doumlu. Elaz ve Diyarbakr liselerinde okurken solcu retmenler ve sol yaynlarn etkisiyle sosyalizmi benimsedi. 1949 ylnda gizlice Bulgaristana geti. Hapsedildi, srgne gnderildi, daha sonra Marksist-Leninist ekonomi tahsili grd. 1958de vatandalktan karld. Bir yaynevinde redaktr olarak alt ve Trkeye ok sayda kitap tercme etti. 1961 ylnda Trk Mlteciler rgtn kurdu. 62de yurt dna kan Zeki Batimarn oluturduu TKP D rgt erevesinde partiye girerek faaliyette bulundu. Budapete ve Sofya radyolarnda programc-yorumcu olarak alt. Altml yllarda TKP D rgtnde ynetime kar olan muhalefet iinde yer ald, birok arkada ile cezalandrld ama 1972de yeniden partiye alnd; muhalefetini srdrd. Yurda dnmek iin birka kere bavuruda bulunduysa da, istei 1992de cevaplandrld. Hatalarn, yanllklarn, hakszlklarn, hayal krklklarn, vatan sevgisini gzden geirerek, zvatanna dnd.


Nzma farkl bir bak
17 ubat 2001 Trkiye
zcan nl

Dile kolay, tam krk yl... Yarm asra yakn... Dicle kylarnda filizlenen bir d.. Demirperde gerisinde geen 40 yl ve yaanlan kbus dolu yllar... in gerek hayatndan kesitlerin yer ald Mlteci Komnist isimli kitap (Tima Yaynlar), sadece Raufun hatralarndan deil, o dnemin sosyo-politik yanllklar ve yanlglarn da kiiler baznda ele alp inceliyor. Nazm Hikmetten Aziz Nesine, smail Bilenden Cemil Merie kadar onlarca nl sima ve yakn tarihimize k tutan olaylar kalemine dolayan Alper, ideallerinin peine bir delikanl olarak dnden cezaevleri, kamplar, srgnler, gzaltlar, vatan zlemi ve nihayet dne kadar geirdii serveni gzler nne seriyor. Emrinde olduu TKPyi bile yerden yere vuran, parti tarafndan dlanan ama kurtuluu sosyalizmde grd iin direnen Alper, gn geldi, dndklerinin ve kendine empoze edilenlerin, gerek hayatla hibir ilgisinin olmadn anlad. O, imdi Trkiyede... Anavatannda... Mlteci Komnisti de, bir dnemin panoramasn gereki bir tahlille ortaya koymak iin kaleme ald.

iirlerin sosyalizmi
Nazmn iirleri, benim sol dnceye geiime byk etki etmitir. zellikle, sol grl hocalarmz da burada hatrlyorum diyor ve devam ediyor:
Trkiyede o dnemlerde, yani 1940l yllarda mthi bir yoksulluk vard. lkenin bu kaostan kurtulmas iin kurtuluun sosyalizmden getiine inanyorduk. Nazm da bu konuda bize yol gsteriyordu. Bir hocamz, sosyalizmin kendi lkesinde, yani Moskovada renileceini ve bizi yurtdna gnderebileceini sylyordu. Fakat ben aceleci davranp Bulgaristana katm. 1949-51 yllarnda beni taraya srdler ve kereste fabrikasnda altrdlar. Sonra, bursla niversiteye girdim, evlendim ve o dnemlerde Trkiye Komnist Partisiyle tantm. Parti grevi olarak yayn ve propaganda iiyle uratm. Bir sre sonra, Kbrs meselesi, anayasa, ordu gibi konularla TKPye ters dtm. Baz arkadalarla birlikte fikir ayrl yayorduk.

Gizlenen gerekler
Nazm Hikmetle ayn yllarda tantn sylyor Alper, 1951 ylnda Sofyaya geldiinde onu grememi, nk yaad kasabadan kma izni yokmu ama 1958 ylndaki Sofya ziyaretinde kendisiyle tanma imkan bulmu. Nazm bir air olarak hl ok sevdiini sylyor ve onu iyi bir insan olarak hatrlyor:
Bugnk tartmalarda konumas gerekenler susuyor. Meydan bilgisiz gen insanlar alyor. Onlar da savunduklar konularda samimi deiller. Nazm, Sofyada Trk blgelerine gtrp, Trkiye aleyhine konuturdular. Bizden de byle eyler istemilerdi. Bu, komnist partinin resmi gryd, TKP de mecburen buna katlyordu.
Nazm Hikmetin, bir duygu adam olduunu da belirtiyor Alper, Ona vatan haini demek iin dnmek gerekiyor diye ilave ederek; Nazmn istedii komnist air olarak bilinmekti ama Moskova buna kar kyordu. nk, onlara gre Nazm bir Trk airi olarak kalmalyd. Srekli atma halindeydi. Ona srekli iftira ettiler.

Romantik komnist
Nazm Hikmetin Fransz Hmanizminden etkilenen, yeni bir sosyalizm ve vatanseverlik tanm olduunun altn izen , Eer byle olmasayd, Kurtulu Sava Destann yazamazd. O, Trk halkn ve lkesini ok sevdi. Moskovaya gittii yllarda, sosyalist mimariyi eletirdii iin Stalinle grmesi iptal edilen biriydi o. Moskova, onu ok kulland. zellikle Trk blgelerinde, kendi ideolojisini ona syletti. Trk Cumhuriyetlerinde onu komnist olarak deil, Trk olarak sevdiler. Bir de, Nazmn sosyalizm teorisi hakknda fazla bilgisi yoktu. Baz gerekleri bilmiyordu. Yani romantik biriydi. O yzden, abuk doldurua geliyordu; bunlar onu ok iyi tanyan arkadalarmn gzlemleri. Muhalif bir sosyalist olarak yaad hep. yi bir air, iyi bir edebiyat; parti disiplinine uyan iyi bir elemand. SSCBye gre bir enternasyonal, bir de patriotist sosyalizm vard. Bize enternasyonalizmi, kendileri ise yurtseverlii benimsedii iin Nazmn yurtseverleine kzyorlard diyor.

Mezar getirilmeli
Komnist Partinin haberi olmadan TKPnin nefes bile alamayacan belirtiyor Alper... Nazma baz eyleri tehdit ve baskyla yaptrdklarna da inanlmasn istiyor. Bugnk tartmalarla ilgili grlerini de yle aklyor:
Ben bugn, Nazm eletirenlerin rant peinde kotuklarn dnyorum. Tartmalar da ieriksiz buluyorum. Onun mezarnn Trkiyeye getirilmesi gerektiine inanyorum nk Moskovada kald srece daha ok grlt kopacak. Nazm eletirenler, ne onu okumular, ne de onun hakknda yazlanlar. Byle olunca, btn konumalar slogandan te gemiyor. lkenin birlemeye, hogrye ihtiyac olduu bugnlerde byle bir hareket gerekebilir. Kendi arkadalar, hatta Zekeriye Sertelin etkisinde kalan olu Mehmet bile onu kyasya eletirdi ama Nazm Hikmeti, yanllar ve dorularyla bir insan olarak ele almak gerekiyor. Kesinlikle putlatrmamadan ve mantkl hareket ederek. Bugn, Nazmn hl baz kesimler tarafndan idol olduu gereini de grmeliyiz. (0212 513 84 15)

Ermeniler ve Nzm
Nazm Hikmetin, 1951 ylnda Sofyaya geldiinde Ermeni cemaati tarafndan cokuyla karlandn syleyen , bu ziyaretle ilgili olarak unlar anlatyor:
Ermeni cemaati onu kendi derneklerine gtrd. Kendisine, Ermeni meselesi hakknda soru sorduklarnda Nazm, Ermeni soykrm, alnmzda kara bir lekedir diyor. Ama daha sonralar, bu sz azndan kardn belirtiyor. Nazmn byle eyler syleyeceini biliyorum nk, baz konular hi bilmezdi. Ben bunlar syleyemem nk Douluyum ve literatr okudum. TKP yesi biri Fransaya gittiinde, ilk soru Ermeni soykrm zerine olur. Eer, soykrm kabul etmiyorsa, Sen komnist deilsin derler. Stalin bile Grc idi ama Ermenilerin etkisinde kalarak Ardahan ve Kars istedi. Ermeniler ok aktifti o dnemlerde, hl da yle. Moskovadaki arkiyat Enstitsnn Trkiye blmnde Ermeni uzmanlar alr ve her frsatta bu konuyu gndeme getirirler. Trkiyede de byle dnen bilim adamlarnn says azmsanmayacak kadar oktur. Bunlar da bilmek gerekiyor.


ESERLER:

1.Mlteci Komnist
Eski Bir TKP'linin Anlar

Tima Yaynlar / Hatra Dizisi

Dicle kylarnda filizlenen bir d...
Demirperde gerisinde geen 40 yl ve yaanlan kabus... 'in gerek hayatndan kesitlerin yer ald bu kitapta, Nazm Hikmet'ten, Aziz
Nesin'e; smail Bilen'den, Cemil Meri'e dek onlarca nl sima ve yakn tarihimize k tutan bir o kadar olay bulacaksnz.

Alper, ideallerinin peine bir delikanl olarak dt. Cezaevleri, kamplar, gzaltlar... Dahas, yreinde hi snmeyen bir vatan zlemi. Umutluydu.
Direndi, mcadele etti. Ama hayallerle gerein kesitii noktay bulmak ylesine zordu ki, bunun farkna varmak bazen bir mre maloluyordu.

"Mlteci Kominist" gn geldi, lkesine dnd. Duygularn, sezgilerini bir kenara atamad fakat, olabildiince tarafsz bir gzle yaadklarn kaleme
ald. Kitapta ilenen "Bulgar zulmnde CIA parma", "Aziz Nesin-TKP ilikisi", "27 Mays htilali ve Rusya" ve "Nazm Hikmet'in miras gibi
konular bir ok bilinmeyeni ortaya karmas asndan dikkat ekicidir.
Bu biyografi (osman rauf alper) 2315 kez okundu.

Biyografi: osman rauf alper Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.