Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


osman bedrettin kimdir ? osman bedrettin biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
osman bedrettin

OSMAN BEDREDDN ERZURUM
1858 (H.1274)^de Erzurum^da dodu.1922 (H.1340) senesinde Harput^ta veft etti. Kars^ta nc tabur imml yapmas sebebiyle mm Efendi lakabyla tannd. Asl ismi, Osman Bedreddn^dir. Babas Seyyid Selman Skt^dir. Kklnde babasnn eitim ve terbiyesi altnda kymetli bir cevher ve edeb timsli olarak yetiti.Dokuz yanda Kur^n- kermi ezberlemekle ereflendi. Sonra Erzurum medreselerinde; sarf, nahiv dersleri alarak Arab renmeye balad. Ksa zamanda akran arasnda sekin ve sevilen bir talebe oldu. Arab^de let ilimlerini rendikten sonra; tefsr, hads ve fkh gibi ilimlerde temel metinleri okudu. Hucurt sresinin tefsrini okuyunca, orada buyrulduu zere yapt amellerin bilmeyerek ileyecei hatlar sebebiyle silinmesinden, boa gitmesinden korkarak ok az konumaya balad. Bu sessizlii zerine hocalar ve arkadalar kendisine; "Sessizce Hfz Osman Bedreddn." dediler. stn hlleri, kbiliyeti ve meseleleri kavray, etrfndakilerin dikkatini ekiyor ve ok seviliyordu.

Hocalarndan Mehmed Thir Efendi bir gn ona; "Molla Hfz! Btn bildiklerimi sana rettim. Ayrca bilmediklerimi de rendim. yle ki, bilmediklerimi sana retmek iin nce alp renmeye mecbr kaldm. Bundan tesine gidemiyorum. Artk senin, ilmi benden daha fazla bir hocann dersine devm etmen gerekiyor. Bu gnden tibren ders veremeyeceim." dedi.
Bunun zerine mm Efendi; "Dertliyim derdim derin, derdime derman iin sana geldim y Mun." diyerek, Allah telya du etti ve medreseden ayrld. limde daha yksek bir mderris aryordu. Aslnda zhir ilimlerde yetimi, btn, tasavvuf ilminde yetitirecek bir rehber aryordu. Onun bu aray srasnda Buhr^dan bir byk lim onu yetitirmek iin gelmek zereydi. yle ki; Buhr^daki Cmi-i kebrde halka vz ve nashat eden Seyyid Ahmed Merm, ni olarak ve habersizce Buhr^dan ayrlp Erzurum^a gitmek zere yola kt. Sevenleri bunun farkna varnca ok zld. Fakat bu iin mnev bir iretle olduunu anlayanlar halk tesell ettiler.

Uzun, ince boylu, beyaz sakall ve mbrek bir zt olan Seyyid Ahmed Merm, Erzurum^a varnca, Hasankale^nin Bevelksm kyne gidip, bu kyn imamlk vazfesini zerine ald. Ho sohbetiyle ok sevilip, sayld. lmi ve hreti ksa zamanda btn evreye yayld. Bu arada yana yana kendisine rehberlik edecek bir hoca arayan mm Efendi, o ztn ismini ve medhini duyunca, huzruna kavumak iin derhl yola kt. Bevelksm kyne varnca, arad zt bir namaz vaktinde cmide buldu. O, cmiye girer girmez, Seyyid Ahmed Merm bu gencin, kendisine yetitirmesi iin iret edilen gen olduunu anlad. Namazdan sonra; "Merhaba, hogeldin Hfz Osman Bedreddn!" dedi. Bunun zerine Osman Bedreddn hazretleri birdenbire rpererek, hayretler iinde yaklap elini pt. Sonra kendisinden ders almak istediini arzetti. Bu arzusuna; "Buhr^dan kalkp buraya kadar geliriz de senin gibi ilim isteyen bir talebeye ders vermez miyiz?" cevbn verdi. Sonra onu yanna alp evine gtrd. Eve varnca, Osman Bedreddn^in ilimdeki derecesini anlamak iin bir ka ibreArapa metin ve hads-i erf okuyup bunlarn mnsn sordu. Ald fevkalde cevaplar zerine ok memnun olup, onu ve yetitiren hocasn medhetti. Sonra yle buyurdu: "unu bilesin ki, ilmin usuz bucaksz yolu, netcede insan Hakk^a ulatrr. lmin muhtelif sahneleri ve safhalar vardr. lmin eidi oktur. Bizim sana vereceimiz ilim, tasavvuf ilmidir. Melen; "zlme!.. phesiz Allah tel bizimledir" (Tevbe sresi: 40) buyrulan yet-i kermenin tefsrine gre hlk ile mahlk arasnda kavuturucu bir rbta vardr. Bundaki mn ve hikmet; kul, Hlk^n unutmazsa bitmez tkenmez nmetlere kavuur. Bu mnnn tekml (gelimesi) ve tesnd (dayana) ise, huzrdur. Huzr, Allah tely hi unutmamak demektir." Hfz Osman Bedreddn^in bunlar byk bir dikkat ve evkle dinlediini gren o zt, onun istek ve meylini iyice anlad. Bundan sonra ders alaca gnleri tesbit etmek istedi. mm Efendi her gn gelip ders almay arz ve teklif edince, her gn gelip ders almas kararlatrld. Sonra Erzurum^a dnd. Her gn Erzurum^dan Bevelksm kyne gidip ders alyor sonra dnyordu. yle ki, Erzurum ile Alvar ky aras saatlik mesafe idi. Gece yars kalkp yola der, sabah namazn Alvar kynde kldktan sonra Bevelksm kyne gider ders alrd. Yaz, k, tipi, frtna, yamur ve kar demeden her gn muntazaman derse devm etti. Feyz ve ilham ald bu hocasnn derslerine devm yllarca srd. Erzurum ile Bevelksm ky aras ona hi mesbesinde idi. Bu yolda karlat meakkatlere ve zahmetlere hi aldrmyordu.
Bir k gn yine bu yolda giderken, Nebiay dolaylarnda niden iddetli bir tipiye tutuldu. Son derece bunalp, resiz kald. Tipi gittike iddetleniyor, bir adm ilerisi grlmyordu. mm Efendi hazretleri bu dehet verici durum karsnda, Allah telya snarak yere diz kp oturdu. Annesinin kendisine ninni yerine okuyarak bytt u ilhyi yava bir sesle tevekkl iinde okumaya balad:
Hak erleri hayreyler,
Zannetme ki gayreyler,
rif n seyreyler,
Mevl grelim n^eyler,
N^eylerse gzel eyler.

resiz bir hlde iddetli tipi arasnda oturmakta iken, niden karsna beyaz at zerinde nr yzl bir gen kt. Selm verdikten sonra terkisine bindirdi. Sonra; "Yolcu karde ok msn" dedi. Mein bir krbadan, su kabndan erbet iirdi. "Daarcmzda nasbiniz ne varsa ondan da arz ettiiniz kadar yiyiniz" diyerek daarc uzatt. Hfz Osman Bedreddn daarc tutup iinden bir hurma ald. Kendisine yardmc olan beyaz atl, Hzr aleyhisselm idi. Bu kanatkr hlini grp, srtn okayarak; "Nasbin ak olsun. Feyzin bereketli olsun. Sana gelen misfirler senin gibi kanatkr olsun. Sofran mbrek olsun. Hocana selm syle!" dedi ve gzden kayboldu.

mm Efendi ise, kendini hocasnn kaps nnde buldu. Tipi hlen ortal kasp kavurmaktayd. Bu srada hocas Seyyid Ahmed Merm onu dnp du ediyordu. niden kap alnd. Hocas onu karsnda grnce Allah telya ok kretti. Hocas hlinden ve bandan geenlerin farkndayd. Sorup anlattrdktan sonra, bunu gizlemesini syledi. Sonra da; "unu bilesin ki, ilm-i zhir ile ilm-i btn birleerek id olduu kalbde merkezleti. Allah telya hamd ve sen olsun, size de mbrek olsun. Benim vazfem burada tamam oldu. Ben irda memr deilim. Sizi bu gne kadar yetitirmekle, tasavvuf ahkm size bildirmekle vazfeliydim. Biz memleketi, memlekettekiler de bizi arzluyor. Vris-i enbiy merk- evliy (Peygamberlerin vrisi ve veller gnei), olarak bir mrd-i kmil aramaya hak ve selhiyet kazandnz. Cenb- Hak hayrlsyla muvaffak buyursun." dedi ve derslerine son verdi.

mm Efendi ilk mridinden ayrldktan sonra haytnda yeni ve bambaka bir safha balatacak olan bir mrd-i kmil aramaya balad. Bu aray srasnda iindeki akn aleviyle yanp ttyor ve yalnz kaldka alayarak Allah telya yalvaryor, ili gz yalar dkyordu. Annesi evrenin bir takm szleri sebebiyle onun hlinden endie ediyordu. Kocasna bu durumu anlatnca; "Olumuz, Allah telnn ve Reslullah^n akyla yanyor. Brak alasn. Byle bir evldmz olduu iin iftihr et. Kendini zme. Osman, selmet ve sedet zeredir. Allah tel onu murdna erdirsin" dedi.
mm Efendi, kendisine rehberlik edecek lim bir zt arad srada yirmi yedi yandayd. Bu sralarda Erzurum, Ruslarn hcmuna urad. 8 Kasm 1877^de vuk bulan bu sava, trihte Doksan Harbi adyla bilinir. Azziye tabyalarnn dmesi zerine Erzurum halk yediden yetmie silhlanp, dmana kar kahramanca bir mdfaa yapma hazrl iindeydi. 8 Kasm 1877 gecesi Erzurum mahallelerinde gmbr gmbr davullar alnarak halk cihd iin uyandrld. Tanyeri aarmadan nce halk kalkp, balta, tahra, dehre, sopa ne bulduysa eline alp hazrland. Tanyeri aarrken, Ayaz Paa Cmii erfi minresinden sabah ezn okunmaya balad. Bu ezn mm Efendi okuyordu. Ezn, ihls ve sadkatle yle okunuyordu ki, Erzurum^un da-ta, deresi, tepesi, yamalar, aalar sanki dile gelmi, ezn tekrar ediyordu. Ezn sesi dalga dalga yaylp, ufuklar ayordu. Bu ezn halka bambaka bir evk ve cesret vermiti. Okuyanda bir baka hl vard. Bu arada mehter de alnmaya balad. Erzurum halk byk bir heyecan ve cesretle Allah Allah nidlaryla, Azziye tabyalarn igl etmi olan Moskoflarn zerine hcm etti. lk hcmda Moskof dalmaya balad. Erzurumlu miralay Bahri Bey, halk gazya tevik iin haykryor; "Urun kardalarm, dadalarm urun!" diyordu. Erzurum halk bir rpda Azziye tabyalarn Ruslardan boalttlar.
Gzi Ahmed MuhtarPaa, halk bu derece heyecana getiren ezn- Muhammed^yi kimin okuduunu renmek istedi. Bulunmas iin yverlerine emretti.Etrfa dalan yverler ve avular ezn okuyan zt arayp buldular. Bu zt, Erzurum^un Abdurrahmn Aa mahallesinden HocaSelman Skt Efendinin olu Hfz OsmanBedreddn (mm Efendi) idi. Bu husus Gzi Ahmed Muhtar Paaya arzedilirken, orada bulunan cephe kumandan Kurt smil Paa onun ismini duyar duymaz ileri kp heyecanla Paann yanna yaklat ve yle dedi: "Paam, ezn okuyan zt tandm. Erzurumlu miralay Bahri Beyin kumandasnda, heybetli, vakarl, temkinli hareketleriyle ve bilhassa dmana tala hcumu dikkatimi ekmiti. Elinde silh yoktu. Dman tala kovalyordu. Att ta mutlaka hedefine ulayor ve bir dman askerini ldryordu. Onun ta atmas, dman bir bir ykmas alacak bir hldi. ok dikkatle seyrediyordum. Bu ztta mnev bir hl var diye dnyordum. Bu srada kulama gazya katlan iki Erzurumlu kadnn konumalar geldi.Nene Abla adnda bir kadn; "Hadce bac, bak gryor musun? Selman Efendinin olu Hfz Osman Bedreddn Efendi dmana ta atarken ikinci bir ta atmak iin yere eilip almasna lzum kalmyor! Ta kendiliinden eline ykseliyor o da atyor" diyordu. Bu sz duyunca daha dikkatli baktm. Sylenen gerekten doruydu; hdiseyi gzmle grdm. O, yere eilmeden ta eline geliyor, alp atnca bir dman ykyordu. Bu kahramann vel bir zt olduunu anladm ve kermetini gzlerimle grdm."
Gzi Ahmed Muhtar Paa bu szleri dinledikten sonra sevin ve heyecanla; "Bre paa karda nin demezsiniz ki bu cenkde ler, yediler, krklar, erenler bizimle berberlermi. Elhamdlillah bu, Rabbimin bize bir ihsndr." dedi. Bunun zerine Kurt smil Paa yle ilve etti: "u anda o, ehd den kumandan kahraman miralay Bahri Beyin bandadr." dedi. Bundan sonra daha ok tannp sevilen mm Efendi hazretleri yirmi sekizinci alayn nc taburu immlna tyin edildi ve artk "mm Efendi" diye tannd.
Bu vazfede iken evliynn byklerinden Seyyid Th-y Hakkr hazretlerinin olu ve halfesi Seyyid Ubeydullah ile Seyyid Th-i Hakkr hazretlerinin halfelerinden Kufrev eyh Muhammed ve Gmhneli Anmed Ziyeddn ve Erzincanl Terzi Baba lakabyla mehr eyh Hayyt^n talebelerinden Hac Fehmi efendiler ile sohbet etti. 1882^de vazfeli olduu tabur Palu^ya tand. Burada asl hocasna kavutu. Bu mbrek zt Mahmd Smin idi. Daha mm Efendi gelmeden nce, onun hllerini kapal olarak talebelerine bildirdi. Zaman zaman iretler vererek; "Mallah dokuz yanda hfz ve fakih olmak her kulun kr deildir." derdi. Yine bir gn; "Fesbhnallah, ilme olan gayreti hocalarn almaya mecbr ediyor." Aradan bir mddet geince onun hakknda yine yle buyurmutur: "Hikmet-i Hd onu okutmaya Buhr^dan lim, fdl ve mutasavvf bir hoca memur edildi. Allah Allah, bu ne sadet bu ne bahtiyrlktr ki, Hzr aleyhisselmn krbasndan erbete, daarcndan lokmaya kavumak. Moskof^un kafasna tala darbe vurmak..." Talebeleri hayretle dinledikleri bu szlerde kime iret edildiini merak ediyorlard. Fakat aklamyor, sdece iret veriyordu.

Mahmd Smin hazretleri bu iretleriyle, birgn kendi sohbetine kavuacak olan mm Efendinin haytn ve bandan geen nemli hdiseleri safha safha anlatyor ve onun gelmesini bekliyordu. O gnlerde mm Efendi bir ry grd. Rysnda hi tanmad bir zt yle dedi: "Hfz kurban! Ben seni bekliyorum. Sen de bizi aryorsun. Sana verilmesi gereken emnetin altnda kudret ve kuvvetim azald. Gzm yoldadr. Bu kadar saklanmaya ve naz etmeye sebep nedir? Yeter artk gel bana!" Bu rydan sonra merakla, ry Rahmn mi diye dnmeye balad. Kendini dvet eden zt kimdi ve neredeydi? Ertesi gn bir ry daha grd. Rysnda drt mbrek zt ile karlat. Bunlar, Beheddn Buhr, Mevln Hlid-i Badd, Ali Sebt ve Vehb-yi Hayyt yni Terzi Baba hazretleri idiler. Ona yle buyurdular: "Aradn Palu^da bulacaksn. Palulu eyh Mahmd Smin^nin dvetine icbet et!" Bu iret zerine Palu^ya hareket etti. O yolda iken Mahmd Smin hazretleri de derghndanPalu^ya gidip, bekledii talebenin kendisine gelmekte olduunu syleyerek talebeleri ile birlikte karlamaya kt. Karlatklar yerde onu efkat ve muhabbetle barna bast. Sonra onu derghna gtrp misfir etti.
Burada Mahmd- Smin hazretlerinin szlerini ve sohbetlerini ok dikkatli dinleyen mm Efendi, vaktinin nasl getiini anlamad. Mahmd- Smin^nin huzrunda nceki skntlarn unuttu. Kendinden gemi bir vaziyette sohbeti dinlerken, Mahmd- Smin birden; "mm Efendiye bir kahve getirin, bir kahvemizi isin." buyurdu. Kahveyi getiren talebeye birisi arpnca kahve Osman Bedreddn^in beyazam hrkasnn zerine dkld. Giyimine ve temizlie son derece titiz olan ve tin gsteren mm Efendi iinden; "Eyvah bu elbise ok berbat oldu. Artk giyilmez." dedi.Mahmd- Smin hazretleri; "Hfz, kalbin incinmesin. Bizim Mustafa ok da gzel amar ykar. Hrkan kar ver de bir gzel ykasn." dediinde, mm Efendi utanarak hrkasn Mustafa Efendiye verdi. Bir mddet sonra Mustafa elinde hrka ile geri dnd. mm Efendi hrkay zerine giyince kendisini bz haller kapladn hissetti. Kahve dklen yerde hi bir iz yoktu. Karlkl sohbetlerini dinleyen dier talebelerin kalblerindeki; ihls, muhabbet, teslimiyet, huzr, sabr artyordu. mm Efendi nce inbeye (ondan tasavvufu almaya) yaklamad.Mahmd Smin hazretlerinin ttn imesi ve rahatszl sebebiyle gzlerinin apaklanmas dikkatini ekmiti. Sabrla bekliyordu. Hocas onun bu sabr karsnda artk zhir perdeyi kaldrp bir gn yle buyurdu: "Hfz, misfirlik gndr. Senin misfirliin on gn geti. Yemek iin almak lzmdr. Haydi bakalm bostanmz sulama sras sendedir." Bu bostan, Smin hazretlerinin eliyle yetitirdii ve hell lokma kazand bir bostand. Burada kendi emei ile sebze yetitirir, misfirlerine ikrm ederdi.
mm Efendi, verilen emir zerine bostan sulamaya gitti.Havuzun suyunu sald. Fakat daha bir evlek sebze sulamadan havuzun suyunu bitmi grd. Gidip durumu hocasna bildirdi. Mahmd Smin hazretleri; "Hfz, kocaman havuzun suyu bir evlek de mi sulamad? Dikkat et hfzm, gren gzle bak. Havuz dolu duruyor. Git vazfeni yap!" dedi. Tekrar havuzun bana gitti. Bir de bakt ki havuz su ile dolu. Bu ite hocasnn kermeti olduunu anlad. O gn bostan tammen sulad.

Ayn gn ikindi vakti hocas; "Hfz, yarn ok misfirimiz gelecek. Bostana git biraz patlcan topla, mutfaa brak" dedi. Bu sefer ald emir zerine patlcan toplamaya gitti. Ancak bostandaki patlcanlarn henz iek am ve yetimemi olduunu grd. Geri dnp durumu hocasna bildirdi. Patlcan yetimemi deyince, hocas; "Hfz, Murat suyuna gitsen kurutup gelirsin. Tekrar git patlcanlar yetimi bulacaksn." dedi. Gidip baknca gerekten uval uval patlcan yetimi olduunu grd. Bu ite de hocasnn kermeti olduunu anlad. Ancak bir taraftan da neden ttn iiyor diye dnyor, bir trl teslim olamyordu. Bu dncesi ve tereddd o dereceye vard ki, artk ayrlp gitmeye karar verdi. Bu karr verdii gnn sabah, Mahmd Smin hazretleri sabah namazn kldrdktan sonra, aralarnda mm Efendinin de bulunduu cemate kar dnp oturdu. O gn hli deiik, zgn ve biraz da cellli bir hldeydi. Mihrbda bir mddet o hlde durduktan sonra yle sze balad: "Azz kardelerim, bir dertli derdini tabbe anlatmayp gizlerse, derdine dermn bulamaz. Bir k, akn mkuna amazsa o muk (sevgili) akn bilemez. Tasavvufda gurur yasaktr. Teslimiyet arttr. Akn meczi kprsn geenler, ak- hakkye erenlerdir. Buna erenler ise, Hakk^a inanp bir rehbere balananlardr. Size bir misl vereyim. Bir zt hazret-i Hzr elinden erbet imekle, bir ka hocadan iczetsiz izin almakla, erenler imtihnna mnen katlp beline kemer balamakla yolu katedemez. Bu gibiler alanmam bir ahlat aacna benzer. Meyvesi acmtrak ve lezzetsiz olur. Onu alamak lzmdr. Bz insanlar ite byledir. Kendi hlinde yetien bir iek misk gibi kokar fakat ne yazk ki ormandadr. Ondan kimse faydalanamaz. Beeriyete hizmet lzmdr. Beeriyet latf ve gzel kokuya muhtctr.
Bir fakir dervi, ttn ier diye sevdii kimse ondan kaar. Bunlar birer hikmet ve esrrdr. Srden ayrlan kurt kapar. Frsat elden kaar. Mutlaka olacak olur; kalbini ister geni ister dar tut. Gnl ister ki ho olalm. Baknz Kaygusuz Abdal nasl sylemi:
Sana gizli bir szm var, gel gnle gir gnle.
Sen senliini elden brak, gel gnle gir gnle.
Bulalm dersen feth-i bbn, gel gnle gir gnle.
Bulam dersen ak kennn, gel gnle gir gnle.
Siyh ko, ak tut, anma ie er katan,
Zikret mdm yaradan, gel gnle gir gnle.
Zhd zhid duzadr, ilim, ilimin badr,
Gnl evi Hak evidir, gel gnle gir gnle.
Kaygusuz bu byle olur, Hakk^a doru yola varr,
Bulanlar gnlde bulur, gel gnle gir gnle.
Sohbetini dinleyenler, balarn emi sessiz bir hlde oturuyorlard. Asl muhtab ise, mm Efendiydi. O da bunu gyet ak bir ekilde anlamt. nk dierlerinin bilmedii bir ok hllerini saymt. Bu, hocasnn bir kermeti idi. Hocas sohbetten sonra evine gidip, akama kadar kmad. mm Efendi ise sohbetini dinleyince gitmekten vaz geip tam bir teslimiyetle Mahmd Smin hazretlerinin yannda kalmaya kesin karar verdi. Kendi kendine; "Smin hazretleri ttn iebilir bana ne" dedi. Sonra; "Y Rabb! ciz ve bre kulun Bedr^yi gafletten uyandr. Selmete erdir." diye du etti.
O gn imml kendisi yapt. Talebelerden biri, Smin hazretlerinin ileri gelen talebelerinden Miyadinli Mehmed Efendiye; "Hoca efendi mihrb neden bu Hfz misfire brakt" diyerek sorunca; "O, daha mrid grmeden ilk devreyi kendi gzel ahlk ve istidd ile bir hamlede atlamtr." cevbn verdi.
Mahmd Smin hazretleri, o gn talebelerinden ayr olarak evinde geirdikten sonra, tekrar yanlarna kt. Mescidde iken mm Efendi de mescide girdi. Bu srada bir talebesine; "Mustafa, Mustafa! Hfz bana gnder!" diye heybetli bir sesle bard. Bu heybetli sesi iitenler heyecna kapldlar. mm Efendi birden bire titremeye balad. Telala hocasna kotu. Vilyet heybeti onu titretiyordu. Huzruna varnca, onu tutup riyzet odasna soktu. Artk o, tam bir teslimiyet iinde hocasnn elini perek balln arzetti. Sonra; "Burada ne kadar kalacam." diye sul edince, yle cevap verdi: "Allah telnn diledii kadar, bir an, bir gn, krk gn, belki krk yl. Bu bir harman, bir meydan, bir devrandr. Devran da meydan da harman da senin. Zaman mahsul zamndr. Yiitlik imdi belli olur, mnev dereceleri katetme zamndr. Dikkat lzmdr.

Hfz! Hazret-iHzr^n erbeti, fadlna; Ahmet Merm hocann emekleri ise, ilmine ve akna sebeb oldu. Bymz Muhammed Bahddn hazretleri ve dier bykler rehberlik ederek senin bize gelmeni iret ettiler deil mi? Erzurum^daAyaz PaaCmii minresinde okuduun ezn- Muhammed, mneviyt leminin erenlerini cihda dvet etti. Yer gk sarsld. Btn evliy, hed ve slihlerin rhlar Erzurum semlarnda topland.

Hfz! Moskoflar, tala kovaladn zaman biz de oradaydk. Bunlar hep evliyln cilveleridir. Asl mrifet, hakkatler tesindeki hakkate ermektir. Metin ol. Allah tel yardmcndr..."
mm Efendi ksa zamanda tasavvufta yetiip kemle erdi; on sekiz gnde iczet ald.Vazfesi sebebiyle -drt sene Palu^da kald. Bu arada hocasnn sohbetlerinde bulundu.

Daha sonra vazfesi icb asker taburla birlikte Dersim^e gitti. Taburu Dersim^den emigezek^e gnderilince, senelerce orada hizmet etti. Buradan Palu^ya sk sk hocas Mahmd- Smin hazretlerini ziyrete giden mm Efendi, onun dusn alr ve sohbetini dinleyip geri dnerdi.mm Efendi 1909 senesinde emekliye ayrlp Harput^a yerleti. Bundan sonra tammen ilimle megl oldu.Derslerinde ve sohbetlerinde bulunan pekok zt tasavvufta yetitirdi. Pekok insan da cehletten kurtarp, slihlerden eyledi. lme, mrifete ve feyze susam iki yz bine yakn kimse onun feyz pnarndan kana kana iti. Rd, hidyet ve mrifete kavutu.
Sohbetlerinde asl siys ve bo eyler konuulmazd. 1911 senesinde Harput^un ileri gelenlerinden pekok ztla birlikte hacca gitti. Bu Hicaz seferinde; am, Mekke ve Medne limleri kendisine ok hrmet ve ikrmda bulundular.
mm Efendi buyurdu ki: "nsan Allah telnn nmetlerini dnse, bunlarn krn nasl yerine getireceinden hayret eder. krn tam mns ile ed etmek mmkn deildir. Allah tel, emirlerine itat ve yasaklarndan kama gibi azck bir eyden rz oluyor. Pekok ikrm ve ihsnda bulunuyor."

"Cehennem iki trldr. Hem scak, hem souk Cehennem vardr. Cenb- Hak kn iddetli souunu yaratm ki, insanlar Cehennem^in souunu hatrlasnlar da ondan saknsnlar. Yazn en scak gnlerini de yaratm ki bundan da Cehennem^in scan hatrlasnlar da ondan saknma relerine ynelsinler."

"Tasavvuf, kitap ve snnete dayanan ilh ve rabbn hikmetin addr. Mevzuu ise, kiiyi gafletten sakndrp, Allah tel ile berber olmay kazandrmaktr. Faydas da; kiiyi nefsin kt huylarndan arndrp insan kmil ve Mevlya lyk bir kul yapmaktr."
mm Efendi hayt boyunca dim insanlar sadete kavuturmak iin alt. Vz ve nashat etti. 1922 (H.1340) senesinde Harput^ta veft etti. Veftndan birka gn evvel vasiyetini yazd. Veft ettiinde, halk arasnda ok sevildiinden, cenzesinde byk bir kalabalk topland. Harput^ta Meteris kabristanna defnedildi. Bilhare kabri zerine trbe yapld. Ziyret edilmektedir. Glzr- Smin adndaki mektbt ve Glbn-i rd ve Meclis-i Sminiyye adnda be ciltlik kasdesi vardr. Sohbetleri kitap hlinde baslmtr.
OSMAN BEDREDDN^N IRAI
mm Efendiden, talebelerinden mer NshArabistan^a gitmek iin izin istedi. mm Efendi; "Nsh, orada bizi tanyan ok olur. Sorana selmmz syle!" dedi. O zt kendi kendine; "Oralarda hocam kim tanyacak?" diye dnme cehletinde bulundu. Arkadalar ile yolda giderken tipiye tutuldular. Perian bir halde ilerledikten sonra, bir kye vardlar. Orada byk bir zt onlar misfir etti. mer Nsh^ye dnerek; "Gel bakalm Osman Bedreddn^in ra!" dedi. aran talebe yine kendi kendine; "Acab bu zt burada, hocam orada birbirlerini nasl tanyabilirler?" diye dnnce, o zt ban kaldrp; "Evldm, biz birbirimizi hi grmedik ama birbirimizi gyet iyi tanrz." dedi. Aradan zaman geti ve Harput^a geri dnd. Hocasn ziyrete gidip; "Efendim, salkla gidip geldik. Orada soranlara da selmnz syledim." dedi. Bunlar sylerken yine merak gememiti. mm Efendi ona; "mer, biz Allah telnn bildirmi olduu ekilde birbirimizi tanr ve biliriz. Rabbimiz bize hidyet etmezse hibir ey bilmeyiz." buyurdu.
VASYYET
mm Efendi ilesine ve akrablarna yle vasiyet etti: Ey benim evld, birder ve akrablarm! slmiyette ve doru yolda bulunan kardelerim! Benim Ehl-i snnet vel-Cemat mezhebi zere bir mslman olduuma cenb- Hak hidimdir.
Ltuf ve ihsnna kar Allah telya hamd ederim. yet mrm tamam olup, Allah telnn emri zerine hirete gp, ilh rahmete nil olursam, son mrmde dmanmz olan nefis ve eytan tarafndan artlmak istenirsem, inallah ben onlar dinlemem. Ancak, slm dninde olduumu imdiden iitip, kymet gnnde mslmanlma hitlik etmenizi istiyorum.
Allah telnn birliine inanyorum, elhamdlillah. Allah teldan baka ilh yoktur. Muhammed aleyhisselm O^nun kulu ve resldr. Yalnz Allah tel vardr. O^nun orta yoktur. Mlk O^nundur. Hamd O^na mahsustur. O, her eye kdirdir.
Sizden Allah telnn birliine olan bu mnma hid olmanz istirhm ediyorum. Ben ciz ve gnahkr bir kulum. "Allah telnn rahmetinden midinizi kesmeyin. nk Allah tel (irkten tvbe ve mn etmek sretiyle) btn gnahlar affeder." (Zmer sresi: 53) melindeki yet-i kermesini kendime delil edinip tvbe ederek, Rabbimin rahmetine snyor, Peygamber efendimizin efatna kavumay mid ederek gidiyorum. Evliyullahn, Allah telnn sevdii kullarnn ve Nakibendiyye byklerinin bu gnahkr kula mnev yardmlarn mid ederim. Bilhassa eyh Abdlkdir-i Geyln, MuhammedBeheddn Buhr, prim Mevln Hlid, eyh AliSebt, hocam Mahmd Smin ve babamn mnev yardmlarn ve Allah telnn katnda bu fakre efat olmalarn ihsn ve ikrmlarndan md ederim. Veft ettiimde zerime Kur^n- kerm okuyunuz. Allah tel bu cize ve btn din kardelerime mn ve hsn-i hatme nasb eylesin! min.
1) Osman Bedreddn Efendi, Hayt ve Hocalar (Ethem Ruh Baaran)
2) Sohbetnme (Cemleddn Emirolu)
3) Harput Yollarnda; c.2, s.268
Bu biyografi (osman bedrettin) 2375 kez okundu.

Biyografi: osman bedrettin Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.