Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


osman(2.) kimdir ? osman(2.) biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
osman(2.)

Osmanl sultanlarnn onaltncs ve slam halifelerinin seksenbirincisi.

Saltanat: 1618-1622
Babas: I. Ahmed Han - Annesi Mahfiruz Hadice Sultan
Doumu: 3 Kasm 1604 ehit edilmesi:20 Mays 1622

1604 senesinde stanbul'da dodu. yi bir eitimle yetitirildi. Arapa, Farsa, Latince, Yunanca, talyanca gibi dou ve bat dillerini rendi. Kuvvetli bir edebiyat, tarih, corafya ve matematik tahsili grd. 26 ubat 1618 gn babasnn yerine tahta geen amcas I. Mustafa'nn rahatszl yznden taht brakmaya mecbur olmas zerine Osmanl sultan oldu.

kinci Osman'n tahta knn ilk aylarnda ran ile bar antlamas imzalanarak harbe son verildi. Bylece dou snrn emniyet altna alan gen Osmanl sultannn hedefi memleketi 1617'den beri uratran Lehistan meselesini halletmekti. Bu srada Bodan voyvodas Gratiani de Osmanl'ya kar cephe almt. haneti zerine azledilen Gratiani Lehistan'a snd ve byk destek grd. Bu devletten ald 50-60 bin kiilik bir kuvvetle Osmanl topraklarna saldrd. Ancak zi beylerbeyi olan skender Paa, sratle harekete geip bu kuvvetleri Turla nehrini geerken imha etti. Dmen ordusundan 120 top ile arabalar dolusu zahire ganimet olarak alnd.

Dier taraftan Sultan Osman, Lehistan' ele geirip, Baltk denizine kmak, orada bir donanma kurarak, Atlas okyanusuna geip Avrupa hristiyanln, hem Akdeniz, hem okyanus donanmalaryla ember iine almak gayesiyle 21 Mays 1621'de Cuma namazn kldktan sonra sefere kt. 1 Eyll 1621'de Hotin nne varld ve kale derhal kuatma altna alnd. Ancak 35 gn devam eden muharebelerde kale birka defa dmek durumuna geldi ise de yenierilerin itaatsizlii ve devlet adamlar arasndaki geimsizlikler, kesin neticenin elde edilmesine mani oldu. Ancak Nogay tatarlarnn beyi Kantemir Mirza ile Krm hannn olu Nurettin, Lehistan ilerine kadar aknlarda bulunarak pek ok ganimetle dndler. Neticede k mevsiminin gelmesi zerine Lehistan'la bar yaplarak geri dnld.

Lehistan seferinde tam muvaffakiyet elde edemeyen Sultan, bunun sebebinin askerlerin gayretsizlii olduuna inanyor ve baz slahatlar yapmak istiyordu. Kapkulu ocaklarn kaldrarak ,yerine Anadolu, Suriye ve Msr Trklerinden mteekkil, sadece askerlikle uraan, padiahn emirlerine itaat eden bir ordu kurmak istiyordu. Ayn zamanda saray harem ve ilmiye tekilatlarnda da esasl deiiklikler dnyordu. Ancak onun bu slahat fikirlerine kapkulu ocaklar aka kar kyor, ilmiye snf da ekimser davranyordu. Nitekim Padiah'n hacca gitme arzusunu bahane eden yenierilerle sipahiler ayaklandlar. ncelikle Padiah'n hacca gitmekten vazgemesi isteiyle balatlan isyan, daha sonra baz devlet adamlarnn kellesinin istenmesiyle byd. Neticede Sultan Osman Han'n hal'i ve Sultan Mustafa'nn ikinci defa tahta geirilmesiyle son buldu.

syan srasnda Sultan Osman' ele geiren caniler, reva grdkleri ar ve kt szlerle Orta Cami'ye gtrerek orada hapsettiler. Gen Padiah'n maruz kald hakaretin haddi hesab yoktu. Yaptklar eza ve cefa onu boynu bkk ve perian bir hale koymutu. kinci Osman Han, kendisine eziyet eden ocak aalarna kar alayarak; "Dn sabah padiah- cihan idim, imdi uryan kaldm; merhamet edip halimden ibret aln; dnya size dahi kalmaz; hangi padiahn kullar padiahlarna bu ihaneti ettiler" diyerek yalvard ise de, bu sizlerin caniler zerinde hibir tesiri olmad.

Daha sonra Yedikule'ye getirilen II. Osman Han'a kar vezir-i azam Davut Paa'nn tertibiyle on bir cellat saldrd. Gen Osman, gl kuvvetli olduundan bunlarla uzun mddet boutu ise de, ilerinden birisinin omzuna vurduu bir balta darbesi ile yere ykld ve boularak ehit edildi (20 Mays 1622).

Sultan II. Osman Han, heybetli, yksek himmet sahibi, yiit, fevkalade iyi bir binici, silah ve harp aletlerini kullanmakta pek mahir bir padiah idi. ecaat ve binicilikte akran pek az olup, gzel tavrl idi. Genliinin en parlak gnlerinde tahta kp, tecrbeli, akll ve sadk bir yaknna malik olmay, kendisine bu hazin sonu hazrlamtr. Zira yapmay dndkleri uzun zaman isteyen ve ancak yetimi bir kadro ile mmkn olabilirdi. Sultan Gen Osman dini ilimler yannda fenni ilimleri de tahsil etmiti. Ayrca Faris mahlasyla yazd iirlerinin topland divan vardr.
Bu biyografi (osman(2.)) 2690 kez okundu.

Biyografi: osman(2.) Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.